Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » geografie
Elementele hartilor topografice

Elementele hartilor topograficeElementele hartilor topografice

            Desi, in  linii  mari, elementele  hartilor  geografice  se  regasesc  si  pe  cele  topografice  exista  totusi  anumite  diferentieri, ce  deriva  in  special  din  scarile  diferite  la  care  sunt  realizate, care  trebuie  neaparat  puse  in  evidenta. Acestea  vor  fi  prezentate  in  continuare  exact  in  ordinea  in  care  au  fost  tratate  elementele  hartilor  geografice.


1. Elementele  matematice

            1.1. Scara  apare  sub  forma  numerica, directa  sau  grafica. Singura  deosebire  fata  de  harta  geografica  este  aceea  ca  datorita  suprafetelor  mai  restranse, care  fac  ca  deformarile  ce  rezulta  din  transpunerea  suprafetei  curbe  a  Pamantului  pe  plan  sa  fie  neglijabile, scara  este  aceeasi  pe  intreaga  suprafata  a  hartii  topografice.

            1.2. Reteaua  cartografica  nu  este  evidentiata  pe  harta, totusi, pe  baza  cadrului  geografic, putem  trasa  meridianele  si  paralelele  care  strabat  teritoriul  respectiv. Astfel, pentru  a  obtine  meridianele  vom  uni  capetele  segmentelor  cadrului  geografic  de  pe  latura  de  nord  a  hartii  cu  corespondentele  lor  de  pe  latura  de  sud. Similar, trasarea  paralelelor  se  va  face  unind  segmentele  cadrului  geografic  de  pe  latura  de  vest, cu  cele  corespunzatoare  de  pe  latura  de  est. Asadar, densitatea  meridianelor  si  paralelelor  depinde  de  valoarea  de  latitudine  si, respectiv, de  longitudine  a  segmentelor  cadrului  geografic.

            In  colturile  hartii  sunt  inscrise  coordonatele  geografice  ale  punctelor  respective.

            1.3. Punctele  de  sprijin  sunt  mai  numeroase  decat  pe  hartile  geografice. Astfel, pe  langa  punctele  astronomice, geodezice  si  topografice  pot  sa  apara  si  puncte  de  intersectie  si  de  denumire, care  ajuta  la  indesirea  retelei  de  puncte  de  sprijin  de  ordin  superior. Pe  baza  punctelor  de  intersectie  si  drumuire  se  determina  coordonatele  punctelor  de  detaliu, din  a  caror  unire  pe  harta  se  obtin  figuri  asemenea  cu  cele  din  teren, dar  reduse  la  scara.

            1.4. Cadrul  hartii  are  aceeasi  alcatuire ca  si pe hartile  geografice (Figura  4), cu  singura  precizare  ca  valorile  segmentelor  cadrului  geografic  sunt  de  ordinul  fractiunilor  de  grad.


                              


Figura  4 – Cadrul  hartii  topografice

            1 – cadrul  interior ; 2 – cadrul  geografic; 3 – cadrul  ornamental

                        4 – reteaua  geometrica  sau  caroiajul  kilometric 

            1. Reteaua  geografica  ( Figura  4)  apare  ca  o  noutate  in  raport  cu  harta  geografica. Ea  este  specifica  hartilor  construite  in  proiectie  Gauss, la  scari  cuprinse  intre  1 : 25 000 – 1 : 200 000. Liniile  retelei  geometrice, din  a  caror  intersectie  rezulta  mai  multe  patrate, reprezinta  paralele  trasate  la  axele  de  coordonate  adoptate. Acestea  sunt  proiectia  ecuatorului  si  proiectia  meridianului  axial  al  fiecarui  fus.

            Pa  harta  topografica  la  scara  1 : 25 000  latura  unui  patrat  al  retelei, cu  lungimea  de  4  cm, corespunde  pe  teren  unei  distante  de  1 km. Din  aceasta  cauza  reteaua  geometrica  mai  este  cunoscuta  si  sub  denumirea  de  caroiajul  kilometric. Prin  extensie, a  inceput  sa  se  vorbeasca  de  caroiaj  kilometric  si  in  cazul  hartilor  la  scari  mai  mici, desi  lungimea  laturii  patratului  se  reduce, crescand  in  schimb  valoarea  sa  de  pe  teren  (Tabelul  1).

Valorile  retelei  geometrice  sunt  inscrise  pe  harta  intre  cadrul  geografic  si  cel  interior, ele  dand  posibilitatea  determinarii  coordonatelor  rectangulare  ale  punctelor  sau  fixarii  unor  puncte  pe  harta  atunci  cand  li  se  cunosc  coordonatele  rectangulare.

Tabelul  1

Scara

Lungimea  laturii

patratului  pe  harta

Lungimea  corespun-zatoare  de  pe  teren

1 : 25 000

1 : 50 000

1 : 100 000

1 : 200 000

4  cm

2  cm

2  cm

2  cm

1  km

1  km

2  km

4  km           

           

2. Elementele  de  continut

            2.1. Elementele  de  planimetrie  care  apar  pe  hartile  topografice  sunt  mult  mai  numeroase  si  mai  detaliate. Ele  sunt  redate  prin  semne  conventionale  mai  explicite  si  prin  culori  avand  o  alta  semnificatie  decat  pe  hartile  geografice.  De  exemplu, culoarea  verde  se  refera  la  vegetatie  si  nu  la  treapta  hipsometrica   a   campiilor, asa  cum  se  intampla  pe  hartile  geografice.

            2.2. Elementele  de  altimetrie  se  pot  reprezenta  prin  mai  multe  metode: metoda hasurilor, metoda umbririi, metoda perspectiva, metoda  stereoscopica, metoda  curbelor  de  nivel  si  metoda  punctului. Cea  mai  raspandita  dintre  acestea  este  metoda  curbelor  de  nivel, intrucat  permite  rezolvarea  unor  probleme  cum  ar  fi : determinarea  diferentelor  de  nivel  dintre  puncte, calculul  pantelor, construirea  profilelor  topografice, etc. Metodele  de  reprezentare  a  reliefului  vor  fi  analizate  ulterior.

3. Elementele  intocmirii  si  editarii

            3.1. Elementele  intocmirii

            Titlul  apare  pe  latura  nordica  a  hartii  topografice, intr-o  paranteza. El  se  refera  la  numele  celei  mai  importante  localitati  de  pe  harta  respectiva.

            Indicativul  este  un  element  specific  hartii  topografice. El  preceda  titlul  si este  alcatuit dintr-o  succesiune  de  litere  si  cifre, de  forma  L – 35 – 74 – B – c. Indicativul  este  un  element  de  identificare. Asa  cum  in  cazul  unei  table  de  sah  fiecarui  patrat  ii  corespunde  o  litera  si  o  cifra, adica  pozitia  sa  este  definita  pe  baza  unui  indicativ  de  forma  B6, C3, E2, etc., la  fel  si  indicativul  hartii  permite  definirea  pozitiei  teritoriului  cartografiat  pe  suprafata  terestra.

            Indicativul  hartilor  topografice  deriva  din  cel  al  hartii  internationale  a  lumii  in  proiectie  Gauss – Krόger, realizata  la  scara  1 : 1 000 000. Aceasta  rezulta  din  impartirea  globului  terestru  in  fuse  longitudinale  de  cate  6s  si  in  zone  latitudinale  de  cate  4s. Pentru  reprezentarea  zonelor  situate  dincolo  de  paralelele  de  88s  s-au  utilizat  proiectii  azimutale, care  nu  se  incadreaza  in  indicativele  pe  care  le  vom  urmari  in  continuare.

            Cele  60  de  fuse  longitudinale  au  fost  numerotate  de  la  1  la  60, in  sens  invers  acelor  de  ceasornic, incepand  de  la  meridianul  de  180s. In  latitudine  au  rezultat  22  de  zone  pentru  fiecare  emisfera, care  la  randul  lor  au  fost  notate  cu  literele  majuscule  ale  alfabetului  latin, de  la  A  la  V. A  rezultat  un  fel  de  tabla  de  sah  pe  sfera, astfel  incat  fiecarui  trapez  obtinut  prin  impartirea  globului  terestru  in  zone  latitudinale  si  fuse  longitudinale  ii  corespunde  un  indicativ  de  forma  C – 36, H – 11, etc. Pentru  a  se  distinge  teritoriile  din  emisfera  sudica, in  fata  indicativului  se  inscrie  litera  S, asa  incat  indicativele  de  mai  sus  vor  arata  astfel : SC – 36  si  SH – 11.

            Teritoriile  cuprinse  in  aceste  trapeze  sferice  au  fost  micsorate  de  1.000.000  de  ori, rezultand  mai  multe  foi  de  harta, care  impreuna  alcatuiesc  harta  internationala  a  lumii. Peste  tara  noastra  se  suprapun  zonele  latitudinale  K, L  si  M  si  fusele  longitudinale  34  si  3 Vom  urmari  in  continuare   modul  in  care  deriva  indicativele  hartilor  realizate  la  scari  din  ce  in  ce  mai  mari, din  indicativul  unei  harti  la  scara  1 : 1 000 000  intocmita  pentru  teritoriul  Romaniei.

            Trapezul  cu  indicativul  L – 35  ( Figura  5 )  se  imparte  in  4  parti, avand  fiecare  2s  in  latitudine  si  3s  in  longitudine.  Se  noteaza  cele  patru  trapeze  rezultate  cu  A, B, C  si  D, iar  teritoriul  cuprins  in  fiecare  dintre  ele  se       micsoreaza  de  500.000  de  ori, rezultand  foi  de  harta  la  scara  1 : 500 000, al  caror  indicativ  va  fi  de  forma  L – 35 – A.

Prin  impartirea  trapezului  initial  in  sase  parti, atat  in  latitudine, cat  si  in  longitudine, se  obtin  36  de  trapeze  mai  mici, avand  fiecare  40`  in  latitudine  si  1s  in  longitudine. Ele  se  noteaza  cu  cifre  romane  de  la  I  la  XXXVI,  iar  teritoriile  respective  se  micsoreaza  de  200 000  de  ori. Indicativul  unei  astfel  de  foi  de  harta  este  de  forma  L – 35 – XII  si  corespunde  scarii  1 : 200 000.

            Inca  o  data, trapezul  la  scara  1 :  1 000 000  se  imparte  in  12  parti  in  latitudine  si  tot  atatea  in  longitudine,  rezultand  144  de  trapeze  si  mai  mici, avand  dimensiunile  de  20`  in  latitudine  si  30`  in  longitudine. Acestea  se  noteaza  cu  cifre  arabe, iar  teritoriul  cuprins  in  ele  se  micsoreaza  de  100.000  de  ori, rezultand  144  de  foi  de  harta  la  scara  1 : 100 000. Indicativul  corespunzator  unei  astfel  de  harti  este  L – 35 – 10.


         Figura  5 – Indicativul  hartilor  in  proiectie  Gauss ( dupa  A.Nastase )

             

            In  continuare, impartirea  nu  mai  porneste  de  la  trapezul  initial, ci  fiecare  trapez  la  scara  1 : 100 000  se  imparte  in  patru  parti  avand  10`  in  latitudine  si  15`  in  longitudine. Teritoriile  respective  se  noteaza  din  nou  cu  litere  majuscule  ale  alfabetului  latin, A, B, C  si  D, si  se  micsoreaza  de  data  aceasta  doar  de  50.000  de  ori, rezultand  astfel   cate  4  foi  de  harta  la  scara  1 : 50 000. O  astfel  de  harta  are  un  indicativ  de  forma  L – 35 – 86 – B.            Pentru  obtinerea  unei  foi  de  harta  la  scara  1 : 25 000, fiecare  din  trapezele  anterioare  se  imparte  in  patru  parti, avand  5`  in  latitudine  si  7`30``  in  longitudine. Acestea  se  noteaza  cu  a, b, c  si  d, indicativul  unei  astfel  de  harti  fiind  L – 35 – 86 – D – c.

            Hartile  la  scara  1 : 10 000  se  obtin  din  impartirea  unei  foi  de  harta  la  scara  1 : 25 000  in  patru  parti. Acestea  se  noteaza  cu  cifre  de  la  1  la  4, iar  teritoriul  cuprins  in  ele   se  micsoreaza  de  10.000  de  ori. Indicativul  unei  astfel  de  foi  de  harta  se  obtine  din  cel  al  hartii  la  scara  1 : 25 000  din  care  deriva, la  care  se  adauga  numarul  sectiunii  corespunzatoare, de  exemplu  L – 35 – 92 – B – d – 3.

Indicativele  planurilor  topografice  se  formeaza  pe  baza  aceluiasi  procedeu. Astfel, pentru  intocmirea  unor  planuri  la  scara  1 : 5 000  se  imparte  harta  1:100000  in  16  parti, atat  in  latitudine, cat  si  in  longitudine, rezultand  256  de  trapeze  cu  dimensiuni  de  1`15``  in  sens  latitudinal  si  1`52``5  in  sens  longitudinal. Pentru  planurile  la  scara 1 : 5 000  indicativul  este  compus  din  acela  al  foii  de  harta  din  care  deriva, la  care  se  adauga  in  paranteza  numarul  foii  respective, de  la  1  la  256. Asadar, un  astfel  de  plan  are  un  indicativ  de  forma  L – 35 – 42 –  ( 114 ).

            Planurile  la  scara  1 : 2 000  se  obtin  din  impartirea  unui  plan  la  scara 1:5000  in  9  parti, care  se  noteaza  cu  litere  de  la  a  la  i. Astfel, indicativul  unui  plan  topografic  la  scara  1 : 2 000  este  de  forma   L – 35 – 42 – (114 – g).

            Un  ultim  aspect  care  mai  trebuie  subliniat  in  legatura  cu  indicativul  este  acela  ca  el  ne  da  posibilitatea  sa  identificam  foile  de  harta   care  se  racordeaza. Racordarea  se  refera  la  faptul  ca  prin  alaturarea  hartilor  teritoriilor  invecinate, realizate  la  aceeasi   scara, suprafetele  cartografiate  se  vor  afla  in  perfecta  continuitate. Pe  cele  patru  laturi  ale  cadrului  unei  harti  topografice  sunt  inscrise  foile  de  harta  cu  care  aceasta  se  poate  racorda.

            Graficele  de  panta  (Figura  6)  apar  obligatoriu  pe  hartile  in  curbe  de  nivel, deoarece  ele  dau  posibilitatea  determinarii  pantelor  in  mod  direct, fara  a  mai  face  calcule. Pentru  aceasta  este  necesar  sa  comparam  distantele  dintre  curbele  de  nivel  alaturate  cu  segmentele  verticale  ale  graficelor  de  panta, citind  dedesubt  valorile  inclinarilor. Unul  din  cele  doua  grafice  permite  determinarea  pantelor  dintre  curbele  de  nivel  normale, iar  celalalt  pe  cele  dintre  curbele  de  nivel  principale. Utilizarea  celui  din  urma  devine  necesara  atunci  cand  pantele  sunt  foarte  mari, ceea  ce  inseamna  ca  curbele  de  nivel  normale  sunt  atat  de  apropiate, incat  este  mai  convenabil  sa  se  ia  in  deschiderea  compasului  distanta  dintre  curbele  principale.


                                                Figura  6 – Grafice  de  panta

            Schema  declinatiei  magnetice  apare  pe  acele  harti  care  redau  o  suprafata  mai  intinsa  de  teren, cu  alte  cuvinte, realizate  la  scari  mai  mici. Ea  este  deosebit  de  importanta  pentru  orientarea  hartii  dupa  nordul  geografic.

            Legenda  hartilor  topografice  nu  este  inscrisa  pe  fiecare  foaie  de  harta  in  parte. Toate  semnele  si  culorile  conventionale  utilizate  sunt  cuprinse  si  explicate  intr-un   Atlas  de  semne  conventionale, realizat  pentru  mai  multe  scari  de  reprezentare.

            Scrierea  prezinta  aceleasi  caracteristici  ca  si  in  cazul  hartilor  geografice.

            Informatiile  diverse  se  refera  la  anul  cand  a  fost  executata  ridicarea  suprafetei  cartografiate, la  reambularile  (reactualizari)  executate  de-a  lungul  timpului, la  persoanele  care  s-au  ocupat  de  intocmirea  hartii, la  sistemul  de  cote  folosit  si  la  elipsoidul  de  referinta.

            3.2. Elementele  editarii  cuprind  o serie de informatii cum ar fi: institutia care a tiparit harta, tirajul, anul in care a fost realizata ridicarea topografica, anul cand s-a realizat reambularea, etc..

II. Principiile reprezentarii cartografice si definitia hartii

            Intocmirea  hartilor  se  bazeaza  pe  cateva  principii  fundamentale  care  trebuie  neaparat  avute  in  vedere  atunci  cand  realizam  sau  utilizam  o  harta. Acestea  sunt :

  1. Hartile  se  realizeaza  la  scara.
  2. Hartile  sunt  selective. Ele  redau  doar  acele  elemente  care  sunt  relevante  pentru  scopul  avut  in  vedere.
  3. Hartile scot  in  evidenta  unele  din  elementele  reprezentate.
  4. Hartile  sunt  simbolice. Toate  elementele  sunt  redate  prin  semne conventionale.
  5. Hartile  sunt  generalizate. Detaliile semnificative  sunt  eliminate, in  special  pe  hartile  la  scara  mica.Pe  baza  principiilor  de  mai  sus, harta  poate  fi  definita  ca  o  reprezentare  grafica, conventionala, selectiva, generalizata  si  micsorata  la  scara  a  distributiei  spatiale  a  elementelor  de  pe  suprafata  terestra. De asemenea, harta  poate  fi  definita  si  ca  o  reprezentare  conventionala, precisa  si  generalizata  a  suprafetei  terestre  pe  o  suprafata  plana, care  arata  interdependenta  dintre  elementele  naturale  si  sociale  la  un  moment  dat. Dupa  alti  autori, harta  este o  reprezentare  in  plan, conventionala, micsorata  si  generalizata  a  suprafetei  Pamantului  si  a  fenomenelor  naturale  si  sociale  de  pe  ea, reprezentare  executata cu  o  anumita  destinatie, dupa  reguli  matematice. Asadar, exista  mai  multe  definitii, care  accentueaza   mai  mult  sau  mai  putin  principiile  enumerate  anterior.

2.1. Scara  hartii

Scara  ne  arata  de  cate  ori  au  fost  micsorate  elementele  din  natura pentru  a  putea  fi  reprezentate  pe  harta. Ea poate fi  calculata  dupa  formula :

                                 

                           

unde :

            d = distanta  de  pe  harta

            D = distanta  corespunzatoare  de  pe  teren

n = numarul  care  arata  de  cate  ori  a  fost  micsorata  distanta    de  pe  teren  pentru  a  putea  fi  reprezentata  pe  harta

Aplicarea  acestei  formule  presupune  ca  d  si  D  sa  fie  exprimate  in  aceleasi  unitati  de  masura.

Scara  poate  fi  reprezentata  pe  harta  sub  trei  forme : numerica, directa  sau  grafica.

2.1.1. Scara numerica  apare  sub forma de  fractie,  de  exemplu:  1: 25000, 1: 50 000, etc.  Aceasta  inseamna  ca  fiecarui  centimetru  de  pe  harta  ii  corespund  pe  teren  2000  si, respectiv, 50.000  de  centimetri. Cu  cat  numitorul  scarii  este  mai  mic, cu  atat  scara  hartii  va  fi  mai  mare, deci  reprezentarea  mai  detaliata, si  invers, cu  cat  numitorul  este  mai  mare, cu  atat  scara  va  fi  mai  mica, iar  reprezentarea  mai  generalizata. De  exemplu, o  harta  la  scara  1 : 25 000  este  realizata  la  o  scara  mai  mare  decat  o  harta  la  scara  1 : 500 000.

2.1.2. Scara  directa. Pentru  cei  mai  putin  familiarizati  cu  harta, scara  numerica  nu  este  foarte  sugestiva. De  exemplu, este  destul  de  greu  de  apreciat  cat  de  mult  au  fost  micsorate  elementele  de  pe  teren  pentru  a  fi  reprezentate  pe  o  harta  la  scara  1 : 100 000. Scara  directa  ne  ofera  posibilitatea  sa  comparam  distantele  de  pe  harta  cu  unele  distante  sau  elemente  din  natura  pe  care  le  cunoastem  foarte  bine. Astfel, pentru  scara  numerica  1 : 100 000, scara  directa  se  exprima  sub  forma  1 cm = 1000 m, ceea  ce  inseamna  ca  unui  centimetru  de  pe  harta   ii  corespund  1000 m  pe  teren. Este  acum  mult  mai  usor  sa  intelegem  raportul  de  micsorare, intrucat  putem  percepe  faptul  ca   1 cm  de  pe  harta  indica  o  distanta  cat  aceea, sa  zicem, dintre  doua  statii  de  autobuz.

Trecerea  de  la  scara  numerica  la  scara  directa  se  face  inlaturand  ultimele  doua  zerouri   din  numitorul  scarii. De   exemplu,  pentru  scara 1 : 25 000, prin  inlaturarea  celor  doua  zerouri  rezulta  o  corespondenta  care  se  exprima  sub  forma  1 cm = 250 m. Invers, trecerea  de  la  scara  directa  la  scara  numerica  se  face  prin  adaugarea  a  doua  zerouri  dupa  valoarea  care  indica  distanta  de  pe  teren. Pentru  exemplificare, sa  consideram  scara  directa  1 cm = 100  m. Prin  adaugarea  celor  doua  zerouri  la  valoarea  exprimata  in  metri  obtinem  scara  numerica  corespunzatoare, si  anume 1 : 10 000.

2.1.3. Scara  grafica  este  un  segment  de  dreapta  divizat, pe  care  sunt  trecute  valori  de  distanta  exprimate  in  metri  sau  kilometri  (Figura  1). Avantajul  scarii  grafice  este  acela  ca  permite  determinarea  distantelor  reale  dintre  doua  puncte  de  pe  harta  in  mod  direct, fara  a  face  calcule.


Figura  1 – Scara  grafica

Se  recomanda  ca  pe  orice  harta  sa  fie  inscrisa  scara  grafica, deoarece  in  practica  este  necesar  uneori  ca  hartile  sa  fie  marite  sau  micsorate  prin  diferite  procedee. Alungindu-se  sau  comprimandu-se  in  aceeasi  masura  ca  si  celelalte  elemente  de  pe  harta, scara  grafica  va  permite  intotdeauna  determinarea  cu  o  precizie  destul  de  buna  a  distantelor  dintre  puncte.

Elementele  scarii  grafice  sunt  baza  si  talonul  (Figura  2). Baza  este  segmentul  aflat  la  dreapta  diviziunii  zero. In  functie  de  necesitati  si  de  spatiul  avut  la  dispozitie, acest  segment  poate  sa  se  repete  de  mai  multe  ori. Totusi, lungimea  scarii  grafice  trebuie  sa  tina  cont  si  de  unele  criterii  de  ordin  estetic.


           

      Figura  2 – Elementele  scarii  grafice

Talonul  este  segmentul  aflat  la  stanga  diviziunii  zero. El  are  aceeasi  valoare  ca  si  baza  si, in  plus, este  divizat  in  unitati  grafice  cu  valoare  mai  mica. Rolul  sau  este  acela  de  a  permite  determinarea  distantelor  de  pe  harta  cu  o  precizie  mult  mai  mare.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Individualizarea problemelor si a obiectivelor operationale de dezvoltare integrata a comunitatilor umane din Muntii Apuseni
Sistemul teritorial si sinergetica
PROIECTIA STEREOGRAFICA ECUATORIALA
UNIVERSUL, Galaxia si planetele
Culoarul Muresului intre Deva si Lipova
Utilizarea analizei LFA in studiul sistemelor teritoriale
Diversitatea sistemelor teritoriale, relevata de ecologia umana, antropogeografia fizica si geografia umana
Test - Romania coordonate europene, caracteristicile, evolutia si formarea reliefului


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu