Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Actualizarea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor in capital fix

Actualizarea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor in capital fixActualizarea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor in capital fix

1) Momentele de referinta ale actualizarii

Principalele momente de referinta din viata economica a unui obiectiv sunt (fig. 1):

m = momentul adoptarii deciziei

n = momentul inceperii lucrarilor

p = momentul punerii in functiune a obiectului de investitii

u = momentul inceperii restituirii imprumuturilor

v = momentul scoaterii din functiune a obiectului de investitii

Perioadele sunt:

g - perioada necesara pentru proiectarea si elaborarea documentatiei tehnico-economice

d - perioada de executie a lucrarilor de investitii


f - perioada de gratie scursa intre momentul punerii in funmctiune si inceperea restituirii fundurilor imprumutate

D = De - perioada de functionare eficienta a obiectivului de investitii.

         g             d                   D          

                                  

                                  f


    m            n          p       u                      v    timp

Fig.1 Momentele in procesul investitional (capital fix)

2) Actualizarea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor in capital fix

Pentru determinarea in dinamica a indicatorilor de eficienta economica a investitiilor la diferite momente se parcurg urmatorii pasi, propusi de prof. Romanu (2000):

Pas 1: se calculeaza indicatorul in forma statica

Pas 2: se stabileste momentul de referinta la care se face actualizarea pe axa timpului si se marcheaza momentul de referinta cu zero si se noteaza momentele principale: n, p,v.

Pas 3: se inscrie indicatorul pe axa si se traseaza dreptunghiurile actualizarii: pentru investitie si pentru profit. Prin aceste dreptunghiuri se stabileste formula de calcul utilizand factorul de actualizare sau de fructificare (fig.2).

Pas 4: se compara datele actualizate cu cele initiale.


   Fig.2 Tehica actualizarii in procesul investitional la

                    diferite momente decizionale

      Studiu de caz: O societate comerciala intentioneaza sa realizeze o investitie privind o hala industriala in valoare de 1.000.000 Euro. Investitia va fi finantata dintr-un credit bancar, ce va fi acordat la data inceperii lucrarilor cu 3 ani de gratie. In primul an se realizeaza proiectul de investitii, se obtin avizele necesare, se organizeaza licitatia pentru desemnarea antreprenorului general. In al doilea an se amenajeaza terenul, se fac sapaturi, fundatie, instalatii in valoare de 200. 000 Euro, iar in anul al treilea se finalizeaza obiectivul de investitii, inclusiv dotari cu echipamente, in valoare de 800.000 Euro.  Presupunem, pentru simplificarea calculelor, ca durata de exploatare eficienta este de 9 ani. Rata de actualizare, respectiv de capitalizare se considera 15%. Sa se determine principalii indicatori de eficienta economica a investitiilor, rsepectiv randamentul investitiei si termenul de recuperare, la toate momentele, in doua cazuri:

  1. profitul este variabil in timp, astfel :

  An

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Profit mii Euro

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

  1. profitul este constant in timp, de  650.000 Euro pe an;

Rezolvare:

Cazul cand profitul este variabil

m=0

an

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I1

200

I2

800

Ph

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

rata de actualizare

a= 15%

0,869

0,756

0,657

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

0,284

0,247

0,215

0,187

I a

676,8

151,2

525,6

Ph a

2104,7

286

298,2

302,4

300

326

255,6

172,9

107,5

56,1

Pha cumulat

286

584,2

886,6

1187

1513

1768

1941

2049

2104,7

Ra

2,11

Ta

2 ani 4 luni

n=0

an

TOTAL

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

rata de actualizare a=15%

 

 

0,869

0,756

0,657

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

0,284

0,247

0,215

Ia

778,6

 

173,8

604,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

2420,4

 

 

 

328,5

343,2

347,9

345,6

375

293,4

198,8

123,5

64,5

Ph a cumulat

 

 

 

 

328,5

671,7

1020

1365

1740

2034

2232

2356

2420,4

Ra

2,1087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

2 ani 4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0

an

TOTAL

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

rata de capitalizare

 

1,32

1,15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rata de actualizare a=15%

 

  

 

0,869

0,756

0,657

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

0,284

Ia

1030

 

230

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

3202,1

 

 

 

434,5

453,6

459,9

457,6

497

388,8

262,5

163

85,2

Ph a cumulat

 

 

 

 

434,5

888,1

1348

1806

2303

2691

2954

3117

3202,1

Ra

2,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

2 ani 4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u=0

an

TOTAL

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

rata de capitalizare

/actualizare

a=15%

 

1,52

1,32

1,15

1

0,869

0,756

0,657

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

Ia

1184

 

264

920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

3683,2

 

 

 

500

521,4

529,2

525,6

572

447,3

302,4

187,5

97,8

Ph a cumulat

 

 

 

 

500

1021

1551

2076

2648

3096

3398

3585

3683,2

Ra

2,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

2 ani 4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v=0

an

TOTAL

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

500

600

700

800

1000

900

700

500

300

rata de capitalizare

a=15%

 

4,65

4,05

3,52

3,06

2,66

2,32

2,01

1,75

1,52

1,32

1,15

1

Ia

3626

 

810

2816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

11275

 

 

 

1530

1596

1624

1608

1750

1368

924

575

300

Ph a cumulat

 

 

 

 

1530

3126

4750

6358

8108

9476

10400

10975

11275

Ra

2,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

2 ani 4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pentru determinarea termenului de recuperare s-a calculat profitul actualizat cumulat, care, an de an, se compara cu investitia actualizata si se stabilesc numarul de ani de recuperare. Apoi, se stabileste intervalul ultimilor doi ani in care se incadreaza aceasta suma. Prin intrapolare[1] se determina numarul de luni.

      De exemplu, pentru momentul m=0 profitul cumulat se egaleaza investitia actualizata de 676,8 care se realizeaza intre anul 2 si 3, adica intre 584,2 mii Euro si 886,6 mii Euro. Pentru a afla numarul de luni intre anul 2 si 3 se procedeaza la intrapolare, astfel:

     Sporul mediu absolut.

      Deci, perioada de recuperare a investitiei este de 2 ani si 4 luni.

      Recapituland  rezultatele obtinute si comparand cu indicatorii statici se observa ca la diferite momente investitia si profitul are valori diferite in timp, dar indicatorii de eficienta, respectiv randamentul si termenul de recuperare sunt indentici la orice moment.

m=0

n=0

p=0

v=0

u=0

static

Ia676,8

778,6

1030

3626

1184

1000

Pha

2104,7

2420

3202,1

11275

3683

6000

Ra

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

5

Ta

2 ani 4 luni

2 ani 4 luni

2 ani 4 luni

2 ani 4 luni

2 ani 4 luni

1 an si 10 luni

Cazul in care profitul este  constant

Se calculeaza in mod similar indicatorii pentru toate momentele.

m = 0

an

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

650

650

650

650

650

650

650

650

650

rata de actualizare

a=15%

 

0,869

0,756

0,657

0,572

0,497

0,43

0,375

0,326

0,284

0,247

0,215

0,187

I a

676,8

 

151,2

525,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

2038

 

 

 

371,8

323,1

281

243,8

211,9

184,6

160,6

139,8

121,6

Pha cumulat

 

 

 

 

371,8

694,9

976

1219

1431

1616

1776

1916

2038

Ra

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

1 an 11 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 0

an

TOTAL

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

650

650

650

650

650

650

650

650

650

rata de actualizare

a=15%

 

 

0,869

0,756

0,657

0,572

0,5

0,432

0,375

0,326

0,284

0,247

0,215

Ia

778,6

 

173,8

604,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

2343

 

 

 

427,1

371,8

323

280,8

243,8

211,9

184,6

160,6

139,8

Ph a cumulat

 

 

 

 

427,1

798,9

1122

1403

1646

1858

2043

2204

2343

Ra

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

1 an 11 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0

an

TOTAL

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

650

650

650

650

650

650

650

650

650

rata de capitalizare

a=15%

 

1,32

1,15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rata de actualizare

a=15%

 

 

 

 

0,869

0,756

0,66

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

0,284

Ia

1030

 

230

800

 

  

 

 

 

 

 

 

Ph a

3099

 

 

 

564,9

491,4

427

371,8

323,1

280,8

243,8

211,9

184,6

Ph a cumulat

 

 

 

 

564,9

1056

1483

1855

2178

2459

2703

2915

3099

Ra

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

1 an 11 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u = 0

an

TOTAL

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

650

650

650

650

650

650

650

650

650

rata de capitalizare

a=15%

 

1,32

1,15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rata de actualizare

a=15%

 

 

 

 

0,869

0,756

0,66

0,572

0,497

0,432

0,375

0,326

0,284

Ia

1030

 

230

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

3099

 

 

 

564,9

491,4

427

371,8

323,1

280,8

243,8

211,9

184,6

Ph a cumulat

 

 

 

 

564,9

1056

1483

1855

2178

2459

2703

2915

3099

Ra

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

1 an 11 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v = 0

an

TOTAL

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

I1

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

650

650

650

650

650

650

650

650

650

rata de capitalizare

a=15%

 

4,65

4,05

3,52

3,06

2,66

2,32

2,01

1,75

1,52

1,32

1,15

1

Ia

3626

 

810

2816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph a

10914

 

 

 

1989

1729

1508

1307

1138

988

858

747,5

650

Ph a cumulat

 

 

 

 

1989

3718

5226

6533

7670

8658

9516

10264

10914

Ra

2,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

1 an 11 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparand rezultatele obtinute cu indicatorii statici, se observa ca, la fel ca si in cazul profitului variabil, randamentul si termenulde recuperare a investitiei in situatia actualizarii, au valori mai mici decat in situatia  indicatorilor statici.

m=0

n=0

p=0

v=0

u=0

static

Ia

676,8

778,6

1030

3626

1030

1000

Pha

2038

2343

3099

10914

3099

5850

Ra

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

4,85

Ta

1 an 11 luni

 1 an 11 luni

 1 an 11 luni

 1 an 11 luni

 1 an 11 luni

1 an  7 luni

Raspundeti la intrebari!

·       Cum sunt indicatorii dinamici de eficienta economica a investitiilor fata de cei statici. Argumentati.

·       Care sunt principalele momente de referinta ale actualizarii indicatorilor de eficienta economica a investitiilor?[1] Doval, E., (2003) Previziunea economica in managementul firmei, Ed. Fundatiei Romania de Maine, p.81-82.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Gestiunea clientilor
Probleme generale ale dezvoltarii sistemelor de productie
TEORIA STOCURILOR
MANAGEMENT PUBLIC 'METODA SEDINTEI IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI'
Abordarea istorica - concept de calitate
Sistemul de asigurare a calitatii
Analiza calitativa
MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILE IN CADRUL FIRMEI S.C. FORAS S.RL.


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu