Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Aspecte economice ale imobilizarilor corporale

Aspecte economice ale imobilizarilor corporale


ASPECTE ECONOMICE ALE IMOBILIZARILOR CORPORALE

Activele imobilizate sau fixe sunt denumite si active pe termen lung, imobilizari sau bunuri imobile. Cuprind toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este mai mare de un an.În rolul de bunuri economice, activele fixe se caracterizeaza atat prin durabilitatea lor mai indelungata cat si prin repetata lor participare la circuitul economic..

Potrivit IAS 16, imobilizarile corporale sunt acele active care indeplinesc cumulativ 2 conditii:

a)     sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentrua fi folosite in scopuri administrative;

b)     este posibil a fi utilizate pe parcursul a mai mult de o perioada.



În reglementarile romanesti se mentine ca o conditie ,,valoarea legala", stabilita in conditiile Hotararii de Guvern incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.800 lei.

Desi nu exista o delimitare stricta a perioadei minime de timp in care trebuie sa fie utilizat un activ pentru a fi considerat imobilizat, criteriul cel mai frecvent aplicat consta in aceea ca activul trebuie sa poata fi utilizat in mod repetat pe o durata de cel putin un an..

În general, imobilizarile corporale sunt impartite in urmatoarele categorii, in functie de modul lor de recuperare a cheltuielilor:

a)     terenuri, au o durata de viata nelimitata si nu se pot recupera cheltuielile pentru ca nu se pot amortiza;

b)     cladiri, au  o durata de viata limitata si modul de recuperare a cheltuielilor este amortizarea;

c)     echipamente, au o durata de viata limitata si modul de recuperare a cheltuielilor este amortizarea.

1 DISTICTIA ÎNTRE IMOBILIZARI CORPORALE SI STOCURI, RESPECTIV CHELTUIELI

Distinctia intre imobilizari corporale si stocuri

Îndeplinirea cumulativa a celor doua criterii, respectiv durata de utilizare mai mare de 1 an si o limita valoare minima stabilita prin lege sta la baza delimitarii bunurilor corporale in situatiile urmatoare:

a)     de exemplu, trecerea unui calculator din stocul unei intreprinderi care produce sau comercializeza astfel de bunuri in uzul propriu, presupune trecerea a cestui bun din categoria stocurilor in categoria imobilizarilor corporale;

b)     bunurile tangibile, de regula mijloace de munca, care nu indeplinesc cumulativ conditiile de durata si valoare sunt considerate bunuri de mica valoare sau in scurta durata amortizabile, ele fiind incluse in strocuri sub numele de obiecte de inventar.

Distinctia intre imobilizari corporale si cheltuieli

a)     in cazul unui element nou - cheltuielile care au ca rezultat intrarea unui element nou destinat sa ramana durabil in patrimoniu constituie imobilizari;

b)     in cazul elementelor deja existente, cheltuielile au caracterul:

de cheltuieli de exploatare, daca au ca efect mentinerea bunului in stare normala de utilizare pana la sfarsitul duratei de amortizare;

de imobilizari de exploatare, daca au ca efect o crestere de valoare a unei imobilizari, sau o crestere a duratei sale de utilizare;

c)     in cazul intretinerii si reparatiilor.În principiu, intretinerile sunt preventive, avand ca obiect conservarea bunurilor in conditii normale de utilizare.Reparatiile sunt destinate repunerii bunurilor intr-o stare de utilizare normala.Atunci cand cheltuielile au ca efect mentinerea sau repararea in stare normala de utilizare a imobilizarilor, ele constituie cheltuieli de exploatare.

2 UTILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE ÎN ECONOMIE

În cadrul fiecarei unitati, se pune un accent deosebit pe utilizarea capitalului fix cu o eficienta economica cat mai ridicata, eficienta care sa exprime interactiunea cantitatii si calitatii capitalului fix ca generatoare de efecte economice, nivelul si structura acetor efecte.Nivelul eficientei economice a utilizarii capitalului fix, este influentat de o serie de factori:

a)     pretul de achizitie;

b)     randamentul;

c)     gradul de promovare al progresului tehnic;

d)     durata de functioanre;

e)     volumul cheltuieliloir cu intretinerea si functionarea.

În conditiile economiei de piata, un rol important in asigurarea unei efieciente ridicate a capitalului fix, il are achizitionarea unor active care sa asigure o productie care este ceruta pe piata in momentul achizitionarii activelor, dar in mod deosebit, in perspectiva anilor urmatori, avand in vedere ca durata de functionare a capitalului fix este mare.În aceasta perioada pot interveni schimbari in ceea ce priveste conceptia produselor, existenta consumatorilor, posibilitatile de aprovizionare cu unele materii prime si materiale si chiar aparitia de noi materii prime.

Un alt aspect care influeanteaza nivelul eficientei economice a capitalului fix il constituie randamentul acestora: cu cat utilajele vor fi mai perfectionate, caracterizate de paramnetri tehnico-economici ridicati, cu atat se va realiza o productie mai mare, dar si o calitate mai buna.Un rol important in mentinerera paramenrtilor tehnico-economici ai utilajelor il are activitatea de intretinere si reparare a acestora, dar si folosirea lor in mod rational in perioada cuprinsa intre doua reparatii succesive.

Eficienta economica a activelor imoblizate depinde si de nivelul progresului tehnic, de corelatiile dintre cresterea productivitatii muncii si a inzestrarii procesului de productie cu capital fix, de structura capitalului fix, de ponderea partii active in totalul capitalului fix, de gradul de utilizare intensiva si extensiva a utilajelor.

Un rol important in promovarea progresului tehnic il are activitatea de modernizare a utilajelor existente in functiune, deoarece in acest caz se porneste de la o baza tehnico-materiala existenta care se dezvolta si se perfectioneaza.Mai mult, efortul agentilor economici va fi orientat spre modernizarea capitalului fix activ, pe care se bazeaza nemijlocit productia.Prin modernizarile aduse activelor se urmareste cu prioritate reducerea consumurilor materiale, de munca si imbunatatirea calitatii produselor sau serviciilor.

O particularitate a efecientei economice o constituie faptul ca efectele nu se localizeaza numai la unitatea unde acestea functionaza, ci au un camp de actiune mult mai extins.

Astfel, prima categorie de efecte se refera la efectele directe care se materializeaza la nivelul agentului economic in cresterea volumului productiei realizate, sporirera profitului, imbunatatirea calitatii produselor sau serviciilor.

A doua categorie se refera la efectele conexe care se produc in alte unitati economice, ca urmare a efectelor propagate.

La cele doua categorii de efecte prezentate, se mai aduga si alte efecte indirecte, de natura sociala, cu influenta imediata asupra efectelor directe.Modernizarea unor utilaje sau achizitionarea unora mai perfectionate, creeaza conditii mai bune de lucru pentru muncitori, diminueaza gradul de poluare a zonei respective, favorizeaza sporirea productiei prin cresterea gradului de instruire a salariatilor.





Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.