Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Analiza cifrei de afaceri

Analiza cifrei de afaceri


Analiza cifrei de afaceri

Conceptual, cifra de afaceri poate fi abordata ca[1]:

- cifra de afaceri totala;

- cifra de afaceri medie;

- cifra de afaceri marginala;

- cifra de afaceri critica.

a) Cifra de afaceri totala (CA) reprezinta volumul total al afacerilor unei firme evaluate la preturile pietei.

b) Cifra de afaceri medie reprezinta venitul obtinut pe unitatea de produs sau pe unitatea de serviciu.

Astfel:

unde Q reprezinta volumul fizic al vanzarilor.

c) Cifra de afaceri marginala (CAm) exprima variatia veniturilor unei firme data de variatia cu o unitate a cantitatii vandute .Matematic:

.

d) Cifra de afaceri minima  (CAprg), reprezinta suma vanzarilor care permite acoperirea cheltuielilor variabile aferente si a tuturor cheltuielilor fixe ale firmei. Practic, (CAprg) este nivelul incasarii de la care firma incepe sa devina profitabila.

unde:

este cheltuiala fixa totala;

este rata medie a cheltuielilor variabile (nivelul cheltuielii variabile calculate la 1 leu desfacere).

Potrivit metodologiei oferite de literatura de specialitate, pragul de rentabilitate Q (valoric) sau CAPRG (cifra de afaceri la prag/punct mort), se determina dupa modelul:

Intre cifra de afaceri totala si cea marginala exista urmatoarele legaturi:

- cifra de afaceri marginala nula corespunde unei cifre de afaceri totale maxime;

- daca cifra de afaceri totala creste atunci cifra de afaceri marginala este pozitiva;

- cifra de afaceri totala descrescatoare induce cifra de afaceri marginala negativa.

Variatia cifrei de afaceri este data de factori interni si externi. In categoria factorilor interni se remarca:

- gradul de cunoastere a nevoilor;

- forta de vanzare;

- factorii comerciali;

- factorii tehnici.

Factorii externi care pot influenta cifra de afaceri sunt:

- concurenta;

- evolutia nevoilor clientelei indusa de modificarea veniturilor, schimbarile socio-profesionale, cele demografice;

- legislatia economico - financiara.

Aprecierea dimensiunii activitatii economice a unei firme si a modificarii acesteia in timp este necesara pentru asigurarea resurselor viitoare necesare indeplinirii obiectivelor propuse. Pentru a se evita aparitia unor concluzii eronate cu privire la evolutia cifrei de afaceri, trebuie sa se elimine din valoarea absoluta cresterea generala a preturilor din economie. Astfel, se calculeaza cifra de afaceri reala masurata in preturi comparabile, preturi constante.

unde:

este cifra de afaceri a perioadei analizate;

- este indicele mediu al preturilor.

Rata reala de crestere a cifrei de afaceri se determina astfel:

- daca rata inflatiei in perioada analizata a avut valori sub 100%, atunci Rata reala = rata nominala - rata inflatiei;

- daca nivelul inflatiei este de peste 100%, se foloseste formula lui Fisher pentru calculul ratei reale: rata reala = (rata nominala - rata inflatiei)/(1+rata inflatiei).

1 Analiza structurala a cifrei de afaceri

Analiza structurala a cifrei de afaceri pe tipuri de activitati, sortimente, clienti, ciclu de viata a produselor, piete de desfacere etc., este absolut necesara deoarece permite luarea unor decizii obiective care sa induca maximizarea efectelor obtinute in raport cu eforturilor depuse.

Metodologic, in acest sens, se utilizeaza:

a) Coeficientul de concentrare (Gini-Struck):

in care:

- n reprezinta numarul de termeni ai seriei luate in studiu;

- gi reprezinta ponderea activitatii in cifra de afaceri.

, semnificatia fiind urmatoarea: apropierea de zero a coeficientului de concentrare semnifica o distribuire relativ echilibrata a vanzarilor pe elementele structurale luate in calcul; coeficientul este egal cu zero, atunci cand elementele componente au aceeasi pondere in cifra de afaceri totala, concentrarea vanzarilor fiind nula; in cazul in care coeficientul se apropie de 1, atunci se inregistreaza un numar redus de elemente care contribuie in cea mai mare masura la obtinerea cifrei de afaceri a intreprinderii.

b) Coeficientul HERFINDHAL (H)

in care:

- n reprezinta numarul de termeni ai seriei luate in studiu;

- gi reprezinta ponderea activitatii in cifra de afaceri.

si pot fi evidentiate urmatoarele situatii: H = 1, cand cifra de afaceri este formata dintr-un singur element; H = 1/n, cand vanzarile sunt repartizate in mod egal in cadrul nomenclatorului acesteia; cand H se apropie de 1, aceasta reflecta un grad ridicat de concentrare a vanzarilor, iar apropierea de 1/n reflecta o distributie relativ echilibrata a acestora.

Diversificarea este o solutie ce asigura cresterea cifrei de afaceri, a rentabilitatii si reducerea riscului.

c) Metoda ABC

Curba ABC sau curba lui Pareto (legea 20-80) se recomanda a fi aplicata indeosebi in cazul structurarii cifrei de afaceri pe clienti si pe produse.

Analiza curbei teoretice permite identificarea, in totalul produselor comercializate, a trei grupe cu caracteristici specifice:

- zona A = 10 - 15% din tipurile de produse contribuie cu 60 - 70% din CA; sunt produse cu viteza de rotatie accelerata care trebuie sa se afle permanent la vanzare, ceea ce impune aprovizionarea si gestionarea eficienta a stocurilor.

- zona B = 25 - 30% din tipurile de produse contribuie cu 25 - 30% din CA; sunt produse standard, a caror rotatie si marja comerciala se apropie de media pe firma;

- zona C = 65 - 70% din tipurile de produse contribuie cu 10 - 15% din CA; produsele au rotatie lenta, dar cu o marja comerciala puternica.

Reprezentand grafic curba teoretica a cifrei de afaceri si curba reala se fac interpretari asupra structurii activitatii economice:

- cand curba reala este sub curba teoretica, scade ponderea vanzarilor din zona A si creste ponderea vanzarilor din zonele B si/sau C;

- cand curba reala este deasupra curbei teoretice, creste ponderea vanzarilor in zona A (posibil si in zona B) si scade ponderea vanzarilor in zona C.

Algoritmul specific metodei ABC este:

- ordonarea nomenclatorului de produse in sensul descrescator al valorii vanzarilor pe produse;

- determinarea vanzarilor cumulate;

- stabilirea grupelor de semnificatie;

- trasarea curbei teoretice si a curbei reale;

- interpretarea rezultatelor si propunerea unor masuri pentru eficientizarea activitatii.

2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri

In afara analizei structurale si comparative cu perioadele anterioare, cifra de afaceri se analizeaza si din punct de vedere factorial, stabilindu-se astfel sistemul de factori care contribuie la evolutia ei.

Ca principale modele de analiza factoriala pentru activitatea industriala pot fi utilizate[2]:

I. II. III.

unde:

- Ns este numarul mediu scriptic de personal;

- Qf este productia marfa fabricata;

- MF este valoarea medie anuala a mijloacelor fixe;

- MF' este valoarea medie anuala a mijloacelor fixe productive;

- qv este volumul fizic al productiei vandute;

- p este pretul mediu de vanzare pe produs (fara TVA).

Metodologia de analiza este expusa pentru primele doua modele. Sinoptic:


Modificarea cifrei de afaceri in anul 1 comparativ cu anul 0 este:

.

Influenta factorilor apare dupa cum urmeaza:

1) influenta modificarii numarului de personal:

.

2) influenta modificarii productivitatii muncii:

din care datorita:

2.1) modificarii gradului de inzestrare tehnica a muncii:

2.2) modificarii structurii mijloacelor fixe:

2.3) modificarii randamentului activelor fixe direct productive:

3) influenta gradului de valorificare a productiei fabricate:

.M.Niculescu: Diagnostic strategic global, Ed. Economica, 1997, pag.229

Robu V., Isfanescu A., Hristea A.M., Vasilescu C: Analiza economico - financiara, Ed. ASE, 2002, pag.57

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.