Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
ANALIZA COST-BENEFICIU

ANALIZA COST-BENEFICIU


ANALIZA COST-BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Identificarea investitiei

Amplasamentul: Judetul Arad, comuna Simand localitatea Simand.

Titularul investitiei: COMUNA SIMAND

Beneficiarul investitiei: COMUNA SIMAND

Valoarea totala conform devizului general 2.299.086 Lei, fara TVA

Tipologia investitiei realizarea unui sistem nou de canalizare menajeraDefinirea obiectivelor

Obiective economice si sociale

Obiectivul proiectului este imbunatatirea accesului populatiei din localitatea Simand la serviciile publice de canalizare menajera.

Obiectivul derivat este imbunatatirea calitatii mediului inconjurator deoarece in prezent nu exista sistem de canalizare, iar apele menajere se evacueaza necontrolat.

Impactul acestui obiectiv asupra populatiei din zona va fi :

cresterea calitatii vietii pentru locuitorii din Simand;

imbunatatirea conditiilor de munca pentru agentii economici din zona;

crearea conditiilor pentru amplasarea de noi activitati economice, care nu au putut fi desfasurate fara canalizare;

imbunatatirea conditiilor de mediu, prin colectarea si epurarea apelor menajere.

Principalii indicatori care vor putea demonstra acest impact sunt :

la finalizarea executiei sistemului de canalizare menajera din prezenta documentatie tehnica, procentul populatiei racordate la canalizarea menajera va fi de 40%, adica 1.700 locuitori din localitatea Simand;

in etapa I (anul 2019) procentul va fi de 80%, adica 3.700 locuitori din localitatea Simand;

in etapa finala (anul 2034) procentul va fi de 95%, adica 4.700 locuitori din localitatea Simand.

numarul de angajati ai institutiilor publice si din mediul privat care beneficiaza de serviciile de canalizare - se presupune ca acestia se vor conecta imediat ce vor avea posibilitatea la reteua de canalizare;

numarul de locuri de munca create sau mentinute de proiect pe perioada implementarii (32 de locuri de munca)

Aceasta investitie se incadreaza in strategia de dezvoltare a comunei, prin realizarea unei retele de utilitati publice moderne, care contribuie la cresterea nivelului de trai in localitatile apartinatoare si la o dezvoltare durabila a comunei.

La nivelul judetului Arad, strategia de dezvoltare pe perioada 2007-2013 a judetului are ca prioritate dezvoltarea retelelor de utilitati publice in mediul urban si in mediul rural.

La nivelul Regiunii Vest, Planul de Dezvoltare a Regiunii pe perioada 2007-2013, prevede dezvoltarea utilitatilor publice in vederea asigurarii alimentarii cu apa si canalizare a populatiei rurale, cu una din prioritatile de dezvoltare a regiunii.

Investitia pentru imbunatatirea infrastructurii de colectare a apelor uzate menajere care va deservi localitatea Simand va fi obiectul unei cereri de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, investitie care se regaseste la pct. a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural; subpunctul c. Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.)"; masura care se incadreaza in Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale".

Nevoia unui sistem de canalizare a localitatii Simand este justificata de faptul ca desi localitatea are asigurata alimentarea cu apa potabila pentru 45% din populatie, cu extindere la 75% prin prezentul proiect, nu dispune si de un sistem de canalizare pentru colectarea si deversarea apelor uzate menajere.

Populatia localitatii Simand a fost la ultimul recensamant al populatiei de 4320 locuitori.

In localitatea Simand nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera; apele uzate rezultate sunt deversate in mod necontrolat in rezervoare vidanjabile neetansate, sau chiar in santuri si rigole existente pe strazile localitatii.

Pe de alta parte institutiile publice si agentii economici nu isi pot desfasura activitatea in siguranta si nu se pot incadra la nivelul standardelor din domeniu.

Pentru rezolvarea canalizarii menajere a localitati Simand s-a ales ca solutie sistem separativ de canalizare, colectarea apelor menajere realizandu-se prin tubulatura din PVC amplasata subteran si epurarea realizandu-se intr-o statie de epurare mecano-biologica, modulara amplasata in partea de Nord a localitati pe malul Canalului Militari.

Grupurile tinta pentru acest proiect sunt formate din urmatoarele categorii de beneficiari directi si indirecti:

1.Administratia publica locala din comuna Simand - beneficiarul investitiei va avea urmatoarele rezultate de pe urma acestei investitii:

va putea asigura accesul la servicii de canalizare pentru populatie a localitatii Simand, precum si a institutiilor publice si a agentilor economici existenti;

reteaua canalizare va face mai atractiva zona pentru potentialii beneficiari ai noii zone rezidentiale, cu impact asupra valorii terenurilor de pe teritoriul comunei. Acest lucru va duce la cresterea valorii impozitelor locale incasate de administratia publica, respectiv la cresterea veniturilor acesteia. Aceste venituri vor putea asigura cresterea calitatii serviciilor administratiei publice si a fondurilor pentru realizarea de noi proiecte pentru dezvoltare, implicit la dezvoltarea durabila si cresterea calitatii vietii in mediul rural.

Cresterea veniturilor din impozitele locale, datorita faptului ca tot mai multe gosodarii vor avea asigurate toate utilitatile.

2. Populatia localitatii Simand care va beneficia de canalizare, respectiv cele aproximativ 40% din gospodarii care se vor conecta la reteau de canalizare prin proiect, 80% pana in 2019 si 95 % pina in 2034. Impacul proiectului asupra acestui grup tinta va fi direct, si va consta in:

reducerea pericolului de imbolnavire care ar putea aparea din cauza conditiilor neigienice datorate inexistentei canalizarii;

cresterea valorii terenurilor si a caselor, datorita asigurarii tuturor utilitatilor;

impactul negativ este cresterea cheltuielilor cu utilitatile publice la nivelul unei familii si cresterea valorii impozitelor locale.

3. Populatia localitatii Simand pe termen lung acest grup tinta va putea beneficia de:

crestere a valorii proprietatilor;

cresterea calitatii vietii in localitatea Simand;

cresterea atractivitatii localitatii pentru potentiali investitori care ar putea astfel crea noi oportunitati de munca pentru locuitorii din Simand.

4. Persoanele care vor fi implicate in activitatile proiectului pe perioada de implementare a acestuia:

32 persoane vor putea beneficia de un loc de munca pe durata a circa 11 luni, cat dureaza implementarea proiectului;

1.3 Perioada de referinta

Perioada de referinta, sau orizontul de timp este perioada pentru care se fac estimari privind investitia analizata.

Pentru proiectele de investitii in domeniul mediului si apei, conform documentului de Lucru 4 al Comisiei Europene si Ordinului MDLPL nr. 863 din 2008 , instructiuni privind aplicarea HG 28 din 2008, perioada de referinta este de 30 de ani.

2. Analiza optiunilor

Analiza optiunilor presupune identificarea alternativelor care pot conduce la realizarea obiectivelor proiectului. Aceasta analiza presupune studierea mai multor alternative tehnice de catre proiectant.

In cazul nostru au fost luate in calcul doua variante tehnice.

Optiunea 1: Sistem de canalizare menajera cu statia de epurare locala

Aceasta varianta cuprinde realizarea unui sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand si statie de epurare locala care sa evacueze apele epurate in canalul Militari.

Schema tehnologica a sistemului de canalizare menajera consta in urmatoarele:

a)     Se vor amplasa colectoare menajere pe o lungime de 7.492 m, executate din PVC SN 4 De 250 mm, 300 mm, 400 mm, functionabile cu nivel liber.

Aceste colectoare vor subtraversa intr-o locatie Drumul National DN 79.

a)     Se propune amplasarea unei statii de epurare mecano-biologica, modulara, compacta pentru 3000 de locuitori, urmand ca intr-o alta etapa sa se mai ataseze alte module functie de dezvoltarea localitati. Aceasta va fi amplasata in afara localitati in partea de nord, cu evacuarea apei epurate in canalul Militari. Rezidurile solide rezultate se vor colecta in recipienti din material plastic si se vor arunca la groapa de gunoi iar namolul in exces se va deplasa la statia de epurare a municipiului Arad unde se va asterne pe paturile de uscare.

Costul investitiei este de 4.699.444 lei , fara TVA.

Optiunea 2: Sistem de canalizare menajera cu evacuare in sistem de canalizare a orasului Santana (Chisineu Cris)

Aceasta varianta cuprinde un sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand, colector de legatura intre localitatea Simand si orasul Santana (Chisineu Cris), o statie de pompare care sa refuleze apele uzate in sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Santana (Chisineu Cris).

Schema tehnologica a sistemului de canalizare menajera consta in urmatoarele:

a)       Se vor amplasa colectoare menajere pe o lungime de 7.492 m, executate din PVC SN 4 De 250 mm, 300 mm, 400 mm, functionabile cu nivel liber.

Aceste colectoare vor subtraversa intr-o locatie Drumul National DN 79.

b)      Se vor amplasa doua statii de pompare tip cheson: cu diametrul 4,00 m, adancime 10,00 m,

c)       Se va amplasa o conducta de canalizare menajera a apei uzate intre localitatile Simand si Santana (Chisineu Cris) avand o lungime de 9 km (10 km), functionand sub presiune.

Aceasta conducta se va amplasa paralel cu un drum de exploatare Simand - Santana (cu drumul national DN 79 Simand - Chisineu Cris).

Valoarea investitiei: 6.500.600 lei, fara TVA

Analiza financiara a optiunilor

Optiunea 1 este solutia propusa prin studiul de fezabilitate .

TOTAL

An 1

Cost retea canalizare fara TVA

Cost retea canalizare total

Cost statie de epure cu montaj fara TVA

Cost statie de epurare cu montaj total

Total Optiunea 1 fara TVA

Total Optiunea 1  cu TVA

Prezentarea presupunerilor pentru realizarea analizei financiare a acestei optiuni in detaliu se regaseste in capitolul urmator, analiza financiara.

Rezultatele financiare ale acestei optiuni sunt :

Rata actualizare

RiRF

VFNA /C

B/C

Optiunea 2: Sistem de canalizare menajera cu evacuare in sistem de canalizare a orasului Santana (Chisineu Cris)

Valoarea investitiei: 6.500.600 lei, fara TVA

Aceasta varianta cuprinde un sistem centralizat de canalizare menajera compus din colectoare menajere principale si secundare in localitatea Simand, colector de legatura intre localitatea Simand si orasul Santana (Chisineu Cris), o statie de pompare care sa refuleze apele uzate in sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Santana (Chisineu Cris).

Optiunea 2

TOTAL

An 1

Cost retea canalizare fara TVA

Cost retea canalizare total

Cost statie de epure cu montaj fara TVA

Cost statie de epure cu montaj total

Total Optiunea 2 fara tVA

Total Optiunea 2  cu tVA

Pe langa costul mai ridicat, aceasta solutie are si din punct de vedere tehnic cateva neajunsuri,

este mai avantajoasa din punct de vedere economic ( solutia adoptata a fost selectata si in Master Planul Judetului Arad in urma "analizei celui mai scazut cost" (pct.6.5.4.9.);

flexibilitatea de extindere etapizata a sistemelor propuse (datorita unor restrictii financiare sau de alta natura);

selectarea unor solutii simple, care intr-o faza ulterioara trebuie sa se poata dezvolta sau cupla cu alta lucrare similara;

posibilitatea ca lucrarile sa fie date in exploatare cat mai repede, partial sau etapizat

necesita cheltuieli de exploatare mai mici;

nu necesita un numar mare de personal de exploatare.

IPOTEZE DE LUCRU

esalonarea pe ani a cheltuielilor cu investitia cuprinde pe primul an cheltuielile legate de proiectul tehnic si avizesle aferente, iar in al doilea an investitia propriu zisa

valoarea veniturilor din exploatare s-a estimat prin inmultirea numarului mediu anual de utilizatori cu consumul mediu anual pe utilizator si cu pretul estimat al unui metru cub de apa deversata in sitemul de canalizare;

veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare au fost considerate identice cu varianta din optiunea 2, deoarece operatorul va fi acelasi, iar nivelul preturilor serviciului sunt unitare la nivel de judet

ritmul anual de crestere al veniturilor din exploatare a fost considerat egal cu ritmul anual al cheltuielilor din exploatare. Acest ritm a fost estimat la 8% pe an.

Deci atat din punct de vedere tehnic cat si finaciar, varianta propusa prin prezentul proiect este mai buna.

Analiza optiunii zero varianta fara investitie, adica continuarea activitatii fara nici o investitie.

Prin optiunea fara proiect nu vom avea costuri financiare suplimentare de nici o natura, in schimb nu va fi posibil ca locuitorii din Horia sa beneficieze de confort si de conditii de igiena corespunzatoare.

Nerealizarea investitiei nu presupune costuri financiare, doar economice. Aceste costuri economice sunt justificate prin faptul ca populatia nu ar avea acces la servicii publice de baza, lucru care ar avea impact negativ asupra confortului populatiei si asupra atractivitatii zonei pentru operatorii economici.

Costul social al variantei fara proiect va fi ridicat sub aspectul costului impactului negativ asupra mediului inconjurator sub cel al impactului negativ asupra sanatatii locuitorilor.

De asemenea aceasta varianta va afecta si dezvoltarea economica de perspectiva, deoarece activitatea agentilor economici si a structurilor sociale nu va putea beneficia de conditii corespunzatoare.

Aceste elemente pot afecta in mod negativ dezvoltarea durabila a localitatii, cu efecte pe termen lung in sensul reducerii substantiale a numarului populatiei .

Oportunitati

Riscuri

1. Pentru Administratia publica locala

O economie la fondurile de investitii egala cu contributie proprie  de 892 894 Lei

neasigurarea utilitatilor pentru proprietatile din zona

nu va creste valoarea  imobiliara

nu vor creste impozitele locale

nu va deveni mai atractiva zona pentru potentialii agenti economici.

2. Pentru populatia deservita direct de proiect

Lipsa disconfortului pe durata lucrarilor pentru locuitorii din zona

Nu vor creste impozitele locale

risc de imbolnaviri datorita poluarii mediului produsa de lipsa canalizarii

lipsa de conditii igienice si a confortului asigurat prin conectarea la canalizare pentru locuitorii si unitatile publice si agentii economci care vor putea fi conectati prin proiect

nivel de trai mai scazut

3. Pentru populatia din Horia, inclusiv cea deservita de proiect

Nu vor creste impozitele locale

nu va creste gradul de confort

nu va creste valoarea imobilelor

nu va creste calitatea vietii pe termen lung

nu se vor crea noi locuri de munca pe plan local

4. Persoanele care vor fi implicate in activitatile proiectului pe perioada de implementare a acestuia si pe perioada de operare

nu vor avea loc de munca  32 de persoane vor putea beneficia de un loc de munca pe durata a circa 12 luni, cat dureaza realizarea lucrarilor de constructie

angajatii din cadrul unitatii care va asigura operarea investitiei vor avea un risc mai mare de a-si pierde locul de munca

3. Analiza financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare ale proiectului.

Analiza financiara se bazeaza pe metoda fluxurilor de numerar, care consta in estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) si a fluxurilor principale de iesire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investitie.

3.1 Estimarea valorii investitiei

Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu devizul general.

Cursul de referinta este cursul BCE din 13.02.2009, 1 EURO =4,3005 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare  (fara TVA)

TVA

Valoare  (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala

Total CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Lucrari de alimentare cu energie electrica

Total CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Asistenta tehnica

Total CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

OB.1. Canal menajer localitatea Șimand

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

Total subcap.4.1.

Motaj utilaj tehnologic

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

Total subcap.4.2.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

Total subcap.4.3.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotari

OB.2. Statie de Epurare mecano-biologica

Total subcap.4.5.

Active necorporale

Total CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheluieli

Organizare de santier

Lucrari de constructii

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

Cheltuieli diverse si neprevazute

Total CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

Total CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL

Din care : C+M

3.2 Estimarea principalelor fluxuri de numerar

Pentru a putea evidentia impactul investitiei in ansamblu, s-a realizat o analiza consolidata, adica au fost luate in calcul costurile de investitie care vor fi realizate de beneficiar, si veniturile si cheltuielile de exploatare specifice operarii retelei, care vor fi realizate de operatorul regional autorizat.

In momentul de fata majoritatea retelelor de apa-canal din judetul Arad sunt operate de Compania de Apa Arad SA.

Veniturile si cheltuielile de operare au fost estimate fara TVA.

I. Estimarea veniturilor din operare

A. Venituri din costul serviilor platite pentru utilizarea retelei de canalizare

Valoarea veniturilor din exploatare s-a estimat prin inmultirea consumului mediu anual cu pretul estimat al unui metru cub de apa deversata in sistemul de canalizare.

Principalele elemente de calcul s-au estimat astfel :

Consumul

Numarul de consumatori estimat a avut in vedere atit consumatorii casnici citsi consumatorii din unitatile publice. Consumul s-a estimat pe baza calculului necesarului de apa, care va fi integral deversata in sitemul de canalizare.

Estimarea numarului de consumatori

 

Populatie

 

Unitati publice

scoala

 

gradinita

 

administratie publica

 

camin cultural

 

cabinet medical uman

 

cabinet medical veterinar

 

biserici

 

magazine

 

cafe bar

 

restaurant

 

statie distributie carburanti

 

Zona industriala Simand

 

zona industriala 150 ha

 

unita i agricole

 

Ferma zootehnica

 

bovine

 

 

Zone de cladiri Simand

Consum

Ponderea

Consum anual de apa Mc

mc/om zi

Zona de cladiri cu cismele pe strazi, fara canalizare menajera

Zona de cladiri cu cismele in curte, fara canalizare menajera

Zona de cladiri cu instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare

TOTAL  apa PE LOCUITOR PE AN

Populatia

Nr zile/an

Consum retea actuala

Consum suplimentar , dupa proiect

Numarul populatiei din localitatea Simand creste cu 0,68% in medie pe an, in perioada 2009 si 2018, si respectiv cu 0,50% pe an incepand din 2019.

Indicii de crestere au avut la baza strategia de dezvoltare pe termen lung a comunei, care prevede mentinerea populatiei actuale si cresterea ei prin atragerea de noi locuitori provenind din migrarea populatiei. Cifrele au fost estimate pe baza trendului inregistrat in anii precedenti,

- numarul de utilizatori - pentru anul 2011 s-a luat in calcul ca circa 40 % populatia comunei va fi conectata la canalizare, Numarul de utilizatori va creste, pina in 2019 fiind conectata 90 % din populatie, adica toti consumatorii care vor beneficia de apa potabila de la reteau publica. Numarul consumatorilor va creste treptat pana la 95% din capacitatea canalizarii pina in anul 2034.

Pretul 1mc de apa deversata

S-a estimat pornind de la costul actual al serviciului de canalizare fara TVA la care s-a aplicat un coeficient anual de crestere de 8%, echivalent cu nivelul ratei de actualizare. Nu s-au folosit coeficienti din Prognoza pe termen lung a CNP deoarece in conditiile de instabilitate economica acesti coeficienti nu sunt foarte siguri si ar duce un factor de risc suplimentar. In analiza am considerat de fapt ca pretul serviciului va ramane constant, actualizandu-se cu aceeasi rata care a fost aplicata pentru calculul indicatorilor financiari

Valoarea reziduala

Valoarea reziduala a investitei a fost estimata

pornind de la durata normala de functionare prevazuta de HG 2139 din 30 noiembrie 2004, respectiv valoarea prevazute pentru retele de canalizare, pentru care durata normala de functionare este intre 24 si 36 de ani.

S-a estimat o durata de viata de 30 de ani, cu amortizare - liniara. Asfel la sfarsitul perioadei de analiza de 30 de ani valoarea reziduala va fi 0.

II: Estimarea costurilor de operare

Din analiza Situatiei Companiei de apa cu privire la evolutia cheltuielilor de exploatarea si a preturilor de consum pe perioada 2001-2008 am estimat urmatoarele ponderi, a principalelor costuri de exploatare in costul unui metru cub de apa. Aceasta structura procentuala am considerat-o constanta pe perioada de analiza.

Total cheltuieli

apa bruta

materiale auxiliare

energie electrica

cheltuieli cu munca vie

alte cheltuieli

cheltuieli indirecte si generale

Costul unui mc de apa menajera deversata in sistemul de canalizare a fost la inceputul anului 2009 de 2,1 lei.

Pentru calculul costurilor de operareaferente pentru 1 mc de apa deversata pentru anii urmatori am considerat constant pretul, a fost estimat de 8%, egal cu rata de crestere luata in calcul si la estimarea veniturilor din operare.

In cadrul costurilor de operare nu au fost incluse costurile cu amortizarea, deoarece acestea nu genereaza fluxuri efective de iesire.

Rata de actualizare folosita este de 8 %, este valoarea indicata in Anexa Indicatii privind analiza cost beneficiu al Ghidului solicitantului pentru Masura 322. Modernizarea satelor.

Tabelul din anexa A prezinta veniturile si cheltuielile din operare estimate pentru 20 de ani de operare.

Analiza financiara raportata la investitia totala

Analiza financiara presupune calculul indicatorilor financiari raportati la costurile totale de investitie, respectiv calcularea indicatorilor financiari raportati la aportul propriu al beneficiarului.

Indicatorii calculati sunt valoarea financiara neta actualizata a investitiei, VFNA. Acest indicator exprima valoarea fluxului de numerar generat de investitie si de veniturile si costurile de operare, cumulate la sfarsitul perioadei de referinta.

Acest indicator pentru o investitie rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa se aproprie de valoarea initiala a investitiei. In cazul proiectelor cu efecte sociale importante, cum este prezentul proiect insa nu se urmaresete rentabilitatea financiara.

Un alt indicator calculat este rata interna de rentabilitate, care este rata de actualizare pentru care valoarea neta actualizata este 0 la sfarsitul perioadei de analiza.

Acest indicator pentru o investitei rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa fie mai mare decat rata de actualizare folosita in analiza.

Cel de-al treilea indicator este raportul dintre beneficiile actualizate si dintre costurile actualizate generate de proiect. Pentru o investitie rentabila raportul trebuie sa fie supraunitar.

An

Investitia/ valoarea reziduala

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

Flux net de numerar neactualizat

Factor de actualizare r =8%

Venituri acualizate

Cheltuieli actualizate

Total

 

Indicatori investitie total

 

 

Rata actualizare

 

RiRF

 

VFNA /C

 

B/C

 

 

Pentru a fi o operatiune rentabila, valoarea neta actualizata a investitiei ar trebui sa fie pozitiva, si cit mai apropiata de investitia initiala.

Valoarea financiara neta actualizata a investitiei in cazul proiectului propus este negativa, fiind - 3.205.128 lei.

Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, din moment ce valoarea fluxurilor de numerar generate de proiect nu acopera valoarea investitiei, dar proiectul respecta criteriul de finantare in conformitate cu cerintele Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu" pentru Masura 322, respectiv:

VNA<0.

Rata interna de rentabilitate a investitiei 2,4 %, fiind inferioara ratei de actualizare de 8% .

Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, dar este in conformitate cu cerintele "Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu" pentru Masura 322, respectiv:

RIR < rata de actualizare 2,4% < 8%

Raportul din beneficiile (veniturile) generate de proiect si costurile acestuia este 0,73 deci este subunitar. Acest indicator arata ca investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, dar este in conformitate cu cerintele "Recomandarilor privind realizarea analizei cost beneficiu" pentru Masura 322, respectiv:

Raportul beneficii/costuri <1

3.4 Analiza financiara raportata la capital

Capitalul propriu reprezinta cota de cofinantare pe care o va asigura beneficiarul, respectiv in cazul proiectului nostru valoarea taxei pe valoare adaugata, care va fi suportat de beneficiar.

Aceasta analiza trebuie sa demonstreze ca proiectul are indicatori financiari foarte buni raportati la capitalul propriu.

An

Investitia/ valoarea reziduala

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

Flux net de numerar neactualizat

Factor de actualizare r =8%

Venituri acualizate

Cheltuieli actualizate

Total

 

Indicatori investitie capital

 

 

Rata actualizare

 

RiRF

 

VFNA /C

 

B/C

 

 

In conditiile finantarii din fonduri nerambursabile a costurilor de investitii, cu exceptia valorii TVA, care ar reprezenta capitalul propriu, investitia devine rentabiladin punct de vedere financiar:

- Valoarea financiara neta actulizata a investitiei este pozitiva si mai mare decat contributia proprie a beneficiarului la finantare 1.146.209 >

- rata interna de rentabilitate, de 14 %. depaseste cu mult rata de actualizare de 8%,

- raporturi costuri beneficii este 1,15, deci este supraunitar.

Acesti indicatori arata ca pentru beneficiar este foarte convenabila realizarea investitiei in conditiile in care contributia sa se rezuma la suportarea din capitulul propriu a cheltuielilor legate de TVA.

Valoarea acestor indicatori sutin necesitatea finantarii proiectului din fonduri nerambursabile, deoarece numai in aceste conditii proiectul va avea indicatori financiari care sa demonstreze eficienta investitiei.

3.5 Sustenabilitatea

Sustenabilitatea institutionala. Proprietarul investitiei va fi Consiliul Local Simand, respectiv o adminsitratie publica locala.

Datorita faptului ca operatorul retelei trebuie sa fie un operator regional autorizat, si operatorul pentru retea exista (Compania de Apa Canal), acesta va fi operatorul si pentru investitia de fata.

Operatorul care se va ocupa de operarea obiectivului de investitie va fi un operator regional autorizat, care va concesiona serviciul.

Sustenabilitatea financiara a unei investitii se realizeaza atunci cand fluxul de numerar cumulat generat de proiect, pe perioada de analiza nu are nici o valoare negativa.

La verificarea sustenabilitatii nu se ia in calcul valoarea reziduala, deoarece acesta nu este un flux efectiv.

In cadrul fluxurilor de intrare a fost luat in calcul faptul ca sursele de finantare pentru proiect vor fi asigurate integral. Aceste surse vor fi pe de deoparte din fonduri obtinute pentru cheltuielile eligibile ale proiectului din fonduri europene si fonduri nationale, prin programul de dezvoltare rurala, iar partea de cheltuieli neeligibile va fi sustinut integral de admnistratia publica locala a comunei Simand.

Numar ani

An

Investitia

Resurse/ venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatarea

Flux net de numerar neactualizat

Flux de numerar Cumulat

Sustenabilitatea financiara s-a analizat pe ansamblu adica s-a avut in vedere ca desi investitia se va realiza de Consiliul Local Simand iar operarea de un operator autorizat, deci fluxurile de numerar generate de proiect s-au acumulat.

Dupa cum se vede din ultima coloana a tabelului, fluxurile de numerar cumulate au numai valori pozitive. Din aceasta analiza rezulta ca proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar deaorece pe perioada de analizata fluxul nu este negativ in nici un an.

Conditia pentru realizarea sutenabilitatii financiare este asigurarea surselor de finantare pe perioada de implementare a proiectului, respectiv obtinerea finantarii.

4. Analiza de risc si senzitivitate

In conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie sa includa si o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi facuta in doi pasi:

a)     analiza de sezitivitate

b)     analiza de risc

4.1 Analiza de senzitivitate

a)       Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

b)       Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

categorie care poate influenta costurile de investitie;

categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

c)       Metodologia abordata se bazeaza pe:

analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

d)       Scopul analizei de senzitivitate este:

identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acele variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoaca cresterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete;

aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;

identificarea masurilor care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

e)       Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:

rata interna de rentabilitate (RIR);

valoarea financiara neta actualizata (VNAF).

Identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a caror variatie poate avea un efect semnificativ asupra realizarii investitiei, se realizeaza prin recalcularea indicatorilor pentru fiecare din ipotezele luate in calcul.

O modificare semnificativa se produce in cazul in care modificarea variabilei cu 1% duce le o modificare a RRF cu cel putin 1 % si a VNAF cu cel putin 5 %.

Varianta A

Varianta de baza

Reducere cu 1% nr de consumatori

Crestere cost investitii 1%

Crestere costuri de exploatare cu 1%

Rata financiara interna de rentabilitate RIRF

Venitul net actualizat VNAF

Diferente fata de varianta de baza

Variatia ratei financiara interne de rentabilitate RIRF

Variatia venitului net actualizat VNAF

Dupa aceasta prima runda de presupuneri, se constata ca modificarea variabilelor cu 1% nu duce la modificarae simultana a RIR cu 1% si a VNA cu 5 %.

In cea de a doua etapa am determinat modificarea procentuala a factrilor luati in calcul, care pot duce la variatii semnificative a RIR, cu peste 1 % simultan cu modificarea VNA cu peste 5 %.

Aceste nivele sunt prezentate in tabelul cu varianta B

Varianta B

Varianta de baza

Reducere numarului de consumatori cu 7 %

Crestere cost investitii  25 %

Crestere costuri de exploatare cu

Rata financiara interna de rentabilitate RIRF

Venitul net actualizat VNAF

Diferente fata de varianta de baza

Variatia ratei financiara interne de rentabilitate RIRF

Variatia venitului net actualizat VNAF

Din acest tabel rezulta ca nivelul critic pentru variantele luate in calcul este cel indicat in capul tabelului, respectiv:

Reducerea cu 7% a numarului estimate de consumatori

- Depasirea nivelului estimate al costurilor de investitii 25 %

- Cresterea costurilor de exploatare cu 10 % .

Riscul ca sa se inregistreze variatii asa de mari ale elementelor luate in calcul nu este foarte probabil, dar beneficiarul va trebui sa previna producerea de abateri semnificative, pentru a se putea implemta proiectul in conditii de siguranta.

4.2 Analiza riscurilor

In cazul unui proiect de investitie factorii cu impact important asupra implementarii proiectului ar putea fi:

Pe perioada de implementare: valoarea investitiei

- depasirea valorii previzionate a lucrarilor - in acest caz beneficiarul va trebui sa asigure acoperirea cheltuielilor suplimentare din resurse proprii, deoarece depasirea va reprezenta un cost neeligibil;

depasirea duratei estimate a lucrarilor de extindere a retelei de apa din motive meteorologice. Acest aspect va avea impact asupra veniturilor operatorilor si posibilitatii utilizatorilor finali de a se racorda la retea;

realizarea de lucrari de calitate necorespunzatoare;

nerambursarea de catre autoritatea de management a unor cheltuieli.

Pe perioada de operare

neracordarea la retea a beneficiarului final in ritmul previzionat a utilizatorilor poate duce la o reducere a veniturilor din exploatare;

cresterea pretului de incasat pentru apa furnizata in ritm mai lent decat cresc elementele de costuri de operare. Acest lucru va duce la o diminuare a venitului net pe mc de apa, cu impact negativ asupa rezultatelor activitatii operatorului;

cresterea costurilor de operare care se poate datora fie cresterii cheltuielilor cu materialele, cu energia electrica sau cu apa, sau cresterii costurilor sale interne cu manopera sau alte cheltuieli curinse in grupele de cheltuieli indirecte.

Aceste elemente de risc vor avea influenta in cazul nostru asupra operatorului retelei.

Impact

Probabilitate

SCAZUTA

MEDIE

RIDICATA

SCAZUT

Neincadrarea in graficul de timp previzionat

Neracordarea in ritmul previzionat a utilizatorilor

Neracordarea a numarului asteptat de consumatorila reteau de apa

MEDIU

Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor

Nerambursarea la termen a cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului

Depasirea valorii previzionate a costurilor cu investitia

RIDICAT

Nerespectarea de operator a nivelului de pret luat in calcul pentru furnizarea serviciului

Nerambursarea in totalitate a cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului

Cresterea valorii previzionate a costurilor de operare

Din tabelul de mai sus rezulta ca pe perioada de implementare beneficiarul va trebui sa ia masuri pentru evitarea riscurilor, punand accent in primul rand pe cele cu impact si probabilitate ridicata, urmand cele cu impact ridicat si probabilitate medie, iar apoi pentru cele cu impact mediu si scazut, avand grija de fiecare data ca sa se acorde atentie mai mare riscurilor a caror producere are o probabilitate mai mare.

In cadrul tabelului se va porni din coltul din dreapta jos si se va avansa spre stanga, pe randul de jos, apoi in sus, pe coloana din dreapta, urmand randul al doilea, ultimele fiind abordate riscurile aflate in partea de sus din stanga.

3. Masuri de gestionare a riscurilor

Masurile care se vor lua pentru reducerea riscurilor difera si ele deoarece pe perioada de implementare riscul este la solicitant, iar pe perioada de operare la operatorul care va exploata investitia.

Pe perioada de implementare: valoarea investitiei:

Pe perioada de implementare echipa de management a proiectului va trebui sa asigure evitarea riscurilor prin stabilirea unui grafic de implementare realist si urmarirea acestuia.

In cazul abaterilor valorice, devizul prevede si o rezerva, sub forma cheltuielilor neprevazute, care reduc riscul.

Alte riscuri pe perioada de implementare pot fi cresterea duratei lucrarilor datorita prelungirii procedurilor de achizitii sau datorita conditiilor meteorologice nefavorabile.

Pentru beneficiar factorii de risc sunt legati de prelungirea perioadei de rambursare a cheltuielilor eligibile de catre Autoritatea de Management peste perioada prevazuta in ghidul solicitantului. Acest risc poate duce la imobilizarea unor resurse financiare si va avea efect negativ asupra fluxului de numerar pe perioada de implementare.

Deoarece durata de realizare a investitiei este sub un an si valoarea relativ redusa, riscul de a creste excesiv costul investitiei sau durata de realizare nu sunt foarte mari.

Echipa de implementare va trebui sa sesizeze din timp posibilitatea depasirii costurilor de investitie estimate si sa informeze benficiarul pentru a putea gasi resurse pentru a finanta diferentele.

Pe perioada de operare

Deoarece operarea nu va fi in sarcina beneficiarului ci a Operatorului, riscul cel mai mare pentru beneficiar ar fi sa nu gaseasca un operator care sa respecte preturile avute in vedere pentru livrarea de apa catre populatie.

Cresterea costului manoperei este un element care poate fi influentat de evolutie la nivel macroeconomic, influenta in cadrul proiectului putand fi contracarata prin reducerea eventuala a altor categorii de costuri.

Pentru a putea analiza categoria alte cheltuieli, ar fi necesara analiza tuturor componentelor care intra in aceasta categorie, pentru a se putea actiona pentru mentinerea la nivelul corespunzator.

Deoarece costurile de operare nu sunt de competenta beneficiarului investitiei, tinerea lor sub control va reveni operatorului retelei .

Pentru proiect este foarte important ca ambii factori implicati sa ia masuri pentru a preveni riscurile, pentru ca investitia sa poata fi realizata si utilizata de grupurile tinta pentru satisfacerea nevoilor acestora, dearece numai in acest fel se pot realiza obiectivele proiectului si se pot rezolva problemele si nevoile locuitorilor si a agentilor economici de pe teritoriul comunei Simand.

Ec. Oana Popescu

Anexa A Estimarea veniturilor si cheltuielilor din operare

Anul

Um

Nr populatie

Procent utilizatori

Numar utilizatori

nr

Consum populatie mediu mc canal / locuitor

mc/an

Consum anual populatie

mc/an

Pret  pentru 1 mc canal

lei

Venituri din exploatare

lei

Valoarea reziduala

lei

Total venituri

Materii prime si materiale - 4,97%

Utilitati (energie) - 10,24%

Salarii si asigurari sociale - 37,53%

Alte costuri operationale

Cost apa

Lei/ mc

Total costuri de exploatare

LEI

Anul

Um

Nr populatie

Procent utilizatori

Numar utilizatori

nr

Consum populatie mediu mc apa / locuitor

mc/an

Consum anual populatie

mc/an

Pret  pentru 1 mc canal

lei

Venituri din exploatare

lei

Valoarea reziduala

lei

Total venituri

Materii prime si materiale - 4,97%

Utilitati (energie) - 10,24%

Salarii si asigurari sociale - 37,53%

Alte costuri operationale

Cost apa

Lei/mc

Total costuri de exploatare

LEI

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.