Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Clasificarea asigurarilor de persoane

Clasificarea asigurarilor de persoane


Clasificarea asigurarilor de persoane

Asigurarile de persoane se pot clasifica tinandu-se cont de mai multe criterii, cum ar fi:

riscul asigurat;

scopul asigurarii;

forma juridica pe care acestea o imbraca.

A. In functie de riscul asigurat, asigurarile de persoane pot fi: 

asigurari de supravietuire;

asigurari de deces;asigurari mixte de viata;

asigurari de accidente;

asigurari de boala;

alte forme.

B. Dupa scopul asigurarii exista:

asigurari de viata pe timp limitat;

asigurari de viata pe timp nelimitat;

asigurari mixte de viata cu capitalizare;

asigurari de pensii.

C. Dupa forma de reglementare juridica, asigurarile facultative de persoane pot fi impartite in doua mari grupe, si anume:

asigurari de viata;

asigurari de accidente.

ASIGURARI DE VIATA


In Romania, asigurarile de persoane in general, sunt facultative si se incheie pe baze contractuale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu conditiile stabilite de societatile de asigurari, autorizate sa efectueze asemenea operatiuni.

Asigurarile de viata se caracterizeaza prin aceea ca reprezinta deopotriva atat o masura de prevedere, de protectie impotriva unor evenimente viitoare, cat si una de economisire si fructificare pe termen lung a sumelor incredintate societatii de asigurari[1]. Se poate afirma ca asigurarile de viata constituie si o masura de economisire pe termen lung, deoarece daca in cadrul perioadei pentru care s-a contractat asigurarea nu se produce evenimentul asigurat, la expirarea acesteia asiguratul are dreptul sa incaseze suma asigurata.

Asigurarile de viata reprezinta o masura de prevedere, deoarece in cadrul formelor sub care sunt intalnite in practica, se acopera si riscul de deces, astfel incat societatea de asigurari plateste suma asigurata si la producerea acestui risc.

Asigurarile de viata pot fi contractate de persoane in varsta de la 16 la 65 de ani.

Marimea primei de asigurare se stabileste in raport cu: suma asigurata, varsta asiguratului in momentul contractarii asigurarii si durata pentru care se incheie contractul de asigurare. Prima de asigurare se afla in raport direct proportional cu suma asigurata. La aceeasi suma asigurata, nivelul primei de asigurare creste proportional cu varsta asiguratului si invers proportional cu durata pentru care se incheie contractul de asigurare[2].

Asigurarile de viata prezinta importanta nu numai pentru asigurati, ci si pentru economia nationala. Astfel, rezerva matematica constituita in cadrul asigurarilor de viata si pastrata de societatea de asigurari la banca, poate fi utilizata temporar si ca resursa de creditare a economiei nationale.

Asigurarile de viata practicate de societatile de asigurari prezinta urmatoarele avantaje:

se pot asigura sumele stabilite de asigurat cu acordul societatii de asigurari;

la sumele de peste un anumit nivel, politele de asigurare se incheie numai cu avizul favorabil al medicului desemnat, cu exceptia asigurarii mixte de viata si suplimentara de accidente, la care limita este mult mai mica;

in toate cazurile, sumele asigurate nu pot fi atacate de mostenitorii legali in defavoarea beneficiarului (beneficiarilor) inscris in polita;

la expirarea politelor (cu primele achitate integral) suma ce se plateste de societatea de asigurari se majoreaza cu cote de excedent care se stabilesc anual, in functie de durata asigurarii;

Pot incheia contracte de asigurare persoanele care se incadreaza in limitele de varsta, duratele de timp si conditiile de achitare a primelor si de plata a sumelor asigurate, stabilite de asigurator si prevazute in politele de asigurare.

Durata asigurarii, durata de plata a primelor si perioadele de timp - luni, trimestre, semestre, ani - de asigurare se socotesc de la data inceperii asigurarii.

Declaratiile inexacte ale asiguratului cu privire la varsta ori la starea de invaliditate atrag nulitatea contractului si obligatia asiguratorului de restituire a primelor incasate.

Prima de asigurare se plateste anticipat, in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare, pe toata durata prevazuta in tariful de prime al fiecarei asigurari.

Suma asigurata se plateste asiguratului, beneficiarului desemnat sau mostenitorilor, dupa caz, daca primele sunt achitate la zi ori nu s-a depasit termenul de pasuire. Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului.

Asiguratorul nu plateste suma asigurata, daca evenimentul asigurat a fost produs de operatii militare in timp de razboi.

Asiguratorul nu plateste suma asigurata daca decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului a fost prilejuita de comiterea sau de incercarea de a comite de catre asigurat sau beneficiar, cu intentie, a unor fapte penale de o deosebita gravitate.

Suma asigurata se plateste independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale si independent de repararea prejudiciului de catre cei raspunzatori de producerea lui.  

La asigurarile de viata care cuprind riscul de deces din orice cauze, persoanele bolnave nu sunt primite in asigurare.

La asigurarile care cuprind riscurile de deces, raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care a fost achitata prima de asigurare.

Sunt cuprinse in asigurare urmarile imediate (deces sau invaliditate permanenta) ale efortului fizic excesiv si subit determinat de cauze de forta majora in timpul productiei

La unele asigurari de viata, asiguratorul poate acorda asiguratilor imprumuturi asupra politelor de asigurare. Acestea sunt purtatoare de dobanda si sunt rambursabile intr-un anumit termen.

In practica se intalnesc mai multe forme ale asigurarilor de viata, cele mai des intalnite fiind urmatoarele:


a) Asigurarea de viata pe timp limitat (de deces)

Este forma tipica si cea mai simpla a asigurarii de viata, care se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

Se contracteaza pe o perioada limitata de timp si acopera numai riscul de deces.

In baza contractului de asigurare, asiguratul plateste periodic o anumita suma de bani, numita prima de asigurare, in schimbul careia o alta persoana desemnata de asigurat denumita beneficiar, va incasa suma asigurata la decesul asiguratului.

In perioada inflationista, prima de asigurare si suma asigurata sunt indexate cu rata inflatiei.

Beneficiarii acestei asigurari pot fi: sotul supravietuitor, copiii, fratii, surorile, parintii sau alte persoane desemnate de asigurat.

Suma asigurata se plateste beneficiarului numai daca asiguratul decedeaza in perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

Daca la expirarea contractului, asiguratul este in viata, societatea de asigurari este exonerata de raspundere privind plata sumei asigurate; in acest caz nici asiguratul si nici beneficiarul nu vor primi nimic la expirarea contractului.

Acest tip de asigurare nu conduce la economisire sau la capitalizare, deoarece la expirarea asigurarii, societatea de asigurari nu face nici o plata daca asiguratul este in viata.


b) Asigurarea de viata pe timp nelimitat (de supravietuire)


Aceasta forma a asigurarii de viata pe timp numit nelimitat se caracterizeaza prin faptul ca:

Acopera riscul de deces pe o perioada mai indelungata de timp, anume pana la o varsta inaintata (spre exemplu pana la 90 de ani) a asiguratului.

Conditia este ca asiguratul sa plateasca prima de asigurare pana la pensionare.

Riscul de deces este acoperit pe toata perioada cuprinsa intre data contractarii asigurarii, si implinirea varstei respective.

In cazul in care asiguratul ajunge la varsta mentionata in contract el va primi suma asigurata actualizata.

La acest tip de asigurare prima este mai mare, deoarece la implinirea varstei prevazuta in contract, asiguratul primeste suma asigurata


c) Asigurarea mixta de viata

Este forma cel mai des solicitata de catre asigurati, deoarece ea este in acelasi timp atat o masura de prevedere, cat si un mijloc de economisire pe termen lung, reprezentand o combinare a asigurarii de supravietuire cu asigurarea de deces.

Asigurarea mixta de viata se adreseaza persoanelor care doresc sa reduca din consecintele negative ale eventualului lor deces. De asemenea, se mai adreseaza si celor care doresc sa primeasca o anumita suma de bani, in cazul in care ar suferi un accident de pe urma caruia ar putea ramane cu o invaliditate permanenta, totala sau partiala. In acelasi timp, aceasta asigurare permite realizarea unei economii pe termen cu un scop bine definit.

Aceasta forma de asigurare poate fi contractata de catre persoane in varsta de la 16 la 65 de ani, pe durate care variaza intre 5 si 20 de ani, astfel incat, la sfarsitul asigurarii, persoanele respective sa nu depaseasca varsta de 75 de ani. Persoanele in varsta de peste 65 de ani nu pot incheia astfel de asigurari, deoarece, de regula, de la aceasta varsta au loc cresteri insemnate ale mortalitatii, chiar de la un an la altul.

Primele de asigurare se pot plati - la alegere - fie pe aceeasi perioada (5- 20 de ani), fie pe perioade mai scurte. Ratele lunare de prime sunt stabilite in functie de suma asigurata, varsta la care se contracteaza asigurarea, durata asigurarii, numarul de ani in care se platesc ratele etc.

Societatea de asigurari plateste suma asigurata la expirarea contractului de asigurare, daca asiguratul va fi atunci in viata, concomitent cu o indemnizatie de 10%.

Suma asigurata se plateste persoanelor prevazute in polita de asigurare in urmatoarele cazuri:

in caz de invaliditate permanenta (totala sau partiala) a asiguratului in urma unui accident;

in caz de deces al asiguratului, inainte de expirarea contractului de asigurare (suma asigurata se plateste beneficiarilor mentionati in polita de asigurare).

In baza contractului de asigurare si a primelor achitate la zi, societatea de asigurari plateste:

suma asigurata inscrisa in polita la expirarea asigurarii;

pana la de 5 ori suma asigurata inscrisa in polita, in caz de invaliditate permanenta din  accident, in functie de gradul de invaliditate;

de 5 ori suma inscrisa in polita, in caz de deces al asiguratului din accident;

suma asigurata inscrisa in polita, in caz de deces din alte cauze.

La cerere, asiguratul poate primi de la societatea de asigurari un imprumut cu dobanda avantajoasa, rambursabil in rate sau dintr-o data, in cursul contractului de asigurare


d) Asigurarea mixta de viata si suplimentara de accidente

In cazul acestei asigurari, daca este vorba despre invaliditate permanenta din accident, societatea de asigurari plateste o suma de 6 ori mai mare decat suma asigurata inscrisa in polita – in total sau in parte - dupa cum invaliditatea permanenta este totala sau partiala.

In cazul decesului din accident al asiguratului, se achita, de asemenea, de 6 ori suma asigurata prevazuta in polita de asigurare.

Caracteristica acestei forme de asigurare este faptul ca in cazul unei invaliditati permanente mai mare de 50% aparuta in urma producerii unui accident, asiguratul nu mai plateste primele de asigurare pana la expirarea asigurarii.


e) Asigurarea familiala mixta de viata

Aceasta forma de asigurare este recomandata persoanelor care sunt interesate sa se asigure impreuna cu membrii familiei, luand astfel atat o masura de prevedere, cat si una de economisire pe termen mai indelungat

In contractul de asigurare pot fi cuprinse, pe langa asiguratul principal, doua sau mai multe persoane care, in momentul incheierii asigurarii, sunt in varsta de la 5 pana la 65 de ani, fara a depasi 75 de ani la expirarea asigurarii.

Asigurarea se contracteaza pe durate cuprinse intre 5 si 15 ani, pentru sume asigurate care se stabilesc la propunerea asiguratului si in limitele stabilite de actele normative.

Societatea plateste suma asigurata in urmatoarele situatii:

a) la expirarea contractului de asigurare, daca asiguratul principal (persoana care contracteaza asigurarea) este in viata;

b) in caz de invaliditate permanenta a oricaruia dintre asigurati, ca urmare a unui accident;

c) in caz de deces al oricaruia dintre asigurati.

La expirarea asigurarii, daca primele au fost platite pentru intreaga perioada prevazuta in polita, asiguratii au dreptul sa primeasca, concomitent cu suma asigurata, si o indemnizatie de 10% din aceasta suma.

Daca asiguratul principal decedeaza, suma asigurata se achita beneficiarului mentionat in polita de asigurare.


f) Asigurarea mixta de viata cu pensie pentru urmasi

O astfel de asigurare incheie persoanele care doresc ca de pe urma asigurarii sa obtina anumite foloase atat ei (asiguratii), cat si - in cazul decesului lor - urmasii lor. 

Spre deosebire de asigurarea mixta de viata obisnuita, la asigurarea mixta de viata cu pensie pentru urmasi, in cazul decesului asiguratului in decursul perioadei pentru care s-a incheiat contractul de asigurare, se plateste urmasilor desemnati de asigurat o parte din suma asigurata, precum si o pensie pana la sfarsitul perioadei pentru care s-a contractat asigurarea.

Aceasta asigurare se contracteaza pentru anumite sume de lei, cu persoane in varsta de la 16 la 50 de ani, pe durate de la 10 ani la 15 ani, cu conditia ca la expirarea asigurarii, asiguratul sa nu depaseasca varsta.

Suma asigurata se plateste la expirarea asigurarii, precum si in caz de invaliditate permanenta ca urmare a unui accident sau deces din orice cauza.

In caz de deces al asiguratului, societatea de asigurari plateste imediat jumatate din suma asigurata, o pensie anuala de 10% din suma asigurata pana la termenul de expirare a asigurarii, cand se achita si cea de-a doua jumatate din suma asigurata.


g) Asigurarea mixta redusa

Reprezinta o forma a asigurarii mixte de viata prin care este posibila rambursarea primelor de asigurare aferente riscului de supravietuire, iar la dispozitia societatii de asigurari ramane numai prima corespunzatoare riscului de deces. Daca la expirarea duratei asigurarii, asiguratul este in viata, el beneficiaza de suma asigurata, iar in cazul in care el decedeaza, societatea de asigurari plateste suma primelor de asigurare inregistrate pana la data decesului la care se adauga si o cota stabilita de participare la profit pentru partea din rezervele matematice investite de societatea de asigurari.  


h) Asigurarea cu termen fix

Asigurarea cu termen fix reprezinta o alta forma a asigurarii mixte de viata. In aceasta asigurare, societatea de asigurari are obligatia de a plati suma asigurata, indiferent daca asiguratul supravietuieste sau nu la data expirarii termenului de valabilitate a asigurarii.

Caracteristic acestei forme de asigurare este faptul ca suma asigurata se plateste in toate cazurile, numai la termenul dinainte stabilit, si altei persoane decat cea care a incheiat contractul de asigurare.

La expirarea asigurarii, suma asigurata se achita asiguratului, daca acesta este in viata sau beneficiarului asigurarii, daca asiguratul a decedat anterior.

Rezulta ca aceasta asigurare se recomanda celor care doresc ca beneficiarii asigurarii sa incaseze suma asigurata numai la o anumita data (de exemplu, la absolvirea liceului, la obtinerea diplomei de licenta, la incheierea casatoriei, la nasterea unui copil etc).


i) Asigurarea de indemnizatie pe timp limitat

Asigurarea de indemnizatie pe timp limitat constituie o alta forma a asigurarii mixte de viata.

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor care doresc sa asigure copiilor un sprijin material sub forma de indemnizatie lunara pe un anumit interval de timp (de exemplu, pe timpul studiilor universitare).

Marimea indemnizatiei lunare - pentru care se contracteaza asigurarea - este diferentiata si platibila intr-o perioada de 4-7 ani, in functie de preferinta asiguratului.

Asigurarea se poate incheia pe perioade (5,10 sau 15 ani), cu precizarea ca la expirarea contractului de asigurare varsta asiguratului sa nu depaseasca 65 de ani.

Indemnizatia lunara se plateste beneficiarului mentionat in polita de asigurare, incepand de la data expirarii asigurarii, indiferent daca asiguratul va fi sau nu in viata.


j) Asigurarea de economie si de invaliditate permanenta din accidente

Aceasta asigurare este o alta forma a asigurarii facultative de viata care are caracteristic faptul ca suma asigurata se plateste si in cazul decesului asiguratului.

Rezulta ca aceasta asigurare poate prezenta interes pentru persoanele singure sau pentru cele care din motive de sanatate nu pot contracta asigurari care acopera si riscul de deces.

Suma asigurata se plateste de societatea de asigurari in urmatoarele situatii:

a) la expirarea asigurarii daca asiguratul va fi in viata;

b) la producerea unei invaliditati permanente totale din accidente in perioada platii primelor de asigurare.

Daca asiguratul decedeaza inainte de expirarea duratei pentru care s-a incheiat asigurarea, societatea de asigurari achita suma de rascumparare mostenitorilor acestuia, in calitate de beneficiari ai asigurarii.

La expirarea perioadei pentru care s-a incheiat asigurarea, asiguratul are dreptul sa aleaga intre plata dintr-o data a sumei asigurate sau plata acesteia sub forma de indemnizatie anuala pe o perioada de la 5 la 10 ani.


k) Asigurarea viagera de deces cu prima unica (cu plata dintr-o data a primei de asigurare)

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor care doresc sa-si sprijine familiile si care au posibilitatea de a plati dintr-o data prima de asigurare.

Asigurarea se poate contracta de catre persoane in varsta de la 16 - 50 de ani pentru anumite sume de bani.

Prima de asigurare se stabileste in functie de varsta asigurata si se achita anticipat, dintr-o data la contractarea asigurarii.

Suma asigurata este platita de catre societatea de asigurari numai la decesul asiguratului, si anume persoanelor prevazute in polita de asigurare.


l) Asigurarea in caz de deces

Este o asigurare care protejeaza asiguratul sau beneficiarul in caz de deces. Intrucat decesul este un eveniment viitor si sigur, dar incert ca data, societatile de asigurari folosesc mai multe forme de asigurare care sa satisfaca cele mai diverse preferinte. Astfel, se pot folosi urmatoarele variante:

1) asigurarea de viata intreaga in care societatea de asigurari se angajeaza sa verse capitalul subscris de asigurat, beneficiarului, in momentul in care va surveni decesul asiguratului, indiferent care ar fi perioada;

2) asigurarea de viata amanata care consta in aceea ca prestatia societatii de asigurari nu devine exigibila decat daca asiguratul decedeaza dupa o data stabilita prin contract. In aceasta forma de asigurare, primele de asigurare sunt mai mici;

3) asigurarea temporara prin care societatea de asigurari se angajeaza sa plateasca beneficiarului o suma de bani determinata, daca asiguratul decedeaza in timpul unei perioade stabilita prin contract. Asiguratul se angajeaza sa plateasca prima de asigurare periodic in timpul intregii perioade de garantie sau pana la decesul sau daca acesta survine in timpul acestei perioade. Aceasta varianta de asigurare se foloseste foarte frecvent;

d) asigurarea de supravietuire prin care societatea de asigurari se angajeaza sa plateasca la decesul asiguratului un capital sau o renta unui beneficiar desemnat, cu conditia ca acesta sa fie in viata in ziua decesului asiguratului. Se constata ca in aceasta asigurare se ia in considerare in acelasi timp decesul asiguratului si supravietuirea beneficiarului asigurarii. Desi putin practicata, aceasta asigurare permite sa se asigure mijloace de subsistenta pentru o persoana care se afla in sarcina asiguratului. Asigurarea de supravietuire nu trebuie confundata cu conditiile de supravietuire stipulate intr-o asigurare de viata intreaga sau in una temporara de deces.

Societatea de asigurari nu are alt scop decat acela de a impiedica transmiterea dreptului beneficiarului, desemnat mostenitorilor sai, daca asiguratul decedeaza inainte de data respectiva. Aceste forme ale asigurarii in caz de deces fac ca asiguratul sa se expuna riscului de a plati primele de asigurare fara ca obligatia societatii de asigurari sa devina vreodata obligatorie.  

In vederea prevenirii unor asemenea situatii, in totalitate sau in parte, este posibil sa se subscrie in acelasi timp cu contractul de asigurare principal o contraasigurare prin care societatea de asigurari se angajeaza sa ramburseze cuantumul primelor de asigurare, mai putin taxele, comisioanele, indexarile si dobanzile. Rezulta ca asigurarea in caz de deces nu este una de economisire, ci una de protectie impotriva unui risc determinat.


m) Asigurarea viagera de deces cu plata primelor de timp limitat

Aceasta asigurare se contracteaza de catre persoane in varsta de la 16 la 60 de ani, care au posibilitatea si doresc sa-si sprijine familiile mai tarziu. Sumele asigurate sunt variabile.

Primele de asigurare se stabilesc in functie de: suma asigurata, varsta asigurata, durata asigurarii si sunt platibile in rate anticipate pe o perioada, la alegere, de 5 - 15 ani.

Sumele asigurate se platesc de catre societatea de asigurari numai in caz de deces al asiguratului persoanelor inscrise in polita de asigurare.


n) Asigurarea de supravietuire

In aceasta asigurare, societatea de asigurari se angajeaza sa plateasca asiguratului, la expirarea contractului, suma asigurata, cu conditia ca asiguratul sa fie in viata.

In perioada de valabilitate a asigurarii, asiguratul, platind primele datorate, acumuleaza o suma de bani la dispozitia societatii de asigurari si care devine exigibila la expirarea contractului de asigurare.

Suma economisita urmeaza sa fie folosita de asigurat, in momentul incasarii, pentru diferite scopuri, cum ar fi: sa-si achizitioneze o locuinta,  un automobil sau alte bunuri de valoare mare sau folosinta indelungata, sa efectueze o calatorie de agrement, de studii, de afaceri, de tratament medical, balnear etc.

In concordanta cu conditiile acestei asigurari, asiguratul intra in posesia sumei asigurate numai daca este in viata la expirarea contractului de asigurare. Daca insa acesta decedeaza anterior expirarii termenului de valabilitate a contractului, societatea de asigurari se considera eliberata de angaiamentul luat prin contract si, ca urmare, nu are nici o obligatie fata de mostenitorii asiguratului. Rezulta ca suma acumulata de societatea de asigurari pe parcursul contractului ramane de drept acesteia, dupa decesul prematur al asiguratului.

Datorita modului sau de reglementare, aceasta asigurare nu este atractiva, nu stimuleaza spiritul de economisire prin asigurare.


o) Asigurarea de renta

Asigurarea de renta este o varianta a asigurarii de supravietuire, potrivit careia suma asigurata se acorda asiguratului sub forma unor plati periodice cu titlu de renta.

Prima de asigurare poate fi unica sau pot fi prime periodice (lunare, trimestriale, semestriale sau anuale) pe perioada de valabilitate a contrac- tului de asigurare.

Plata rentei se poate face in doua variante, si anume:

- plata rentei incepe imediat dupa semnarea contractului de asigurare;

plata rentei incepe la o data ulterioara (la implinirea unei anumite varste, dupa iesirea la pensie etc).

Si la asigurarea de renta, societatea de asigurari plateste renta numai daca asiguratul va fi in viata la expirarea contractului de asigurare.

Decesul anterior al asiguratului elibereaza societatea de asigurari de orice obligatie fata de mostenitorii asiguratului, de aceea  asigurarea de renta nu este atractiva.

Pentru a se evita pierderea primelor achitate de asigurat, in cazul decesului acestuia in perioada de valabilitate a contractului, in practica asigurarilor se iau diferite masuri, cum ar fi inscrierea in contract a clauzei contraasigurarii. Aceasta permite rambursarea primelor aferente riscului de supravietuire; societatea de asigurari isi retine prima aferenta riscului de deces.


p) Asigurarea medicala

Este o asigurare de persoane, alta decat de viata, care nu se refera la riscul de deces, ci la riscuri care creeaza unele suferinte fizice sau de alta natura.

Asigurarea medicala are menirea sa acopere partial sau total costurile de spitalizare, daca spitalizarea depaseste un anumit numar de zile (de regula 3 sau 5 zile) ca urmare a unei boli, vatamari corporale. De asemenea ea compenseaza veniturile nerealizate pe perioada respectiva. In asigurarea medicala riscul de deces nu este asigurat. Primele de asigurare sunt diferentiate pe sexe si categorii ocupationale. Raspunderea societatii de asigurari poate incepe dupa 3-6 luni de la semnarea contractului.

Asigurarea medicala acopera cheltuielile de:

spitalizare;

convalescenta;

tratament la domiciliu dupa externare;

indemnizatie pentru maternitate;

consultatii la un medic de medicina generala;

consultatii, diagnostic, precum si taxele de radiologie, ecografie, oncologie etc;

interventii chirurgicale;

servicii private de ambulanta;

repatriere;

inchirierea unui scaun cu rotile etc.

Sumele asigurate se acorda sub urmatoarele forme: sume fixe (forfetare) stabilite ca indemnizatie pe o zi de spitalizare sau suma fixa pentru interventie chirurgicala; compensarea tratamentului medical si chirurgical.


r) Asigurarea medicala pentru interventii chirurgicale

Este o asigurarea ce se incheie pentru orice interventie chirurgicala efectuata asiguratului sau copiilor acestuia, ca urmare a unei boli sau a unui accident survenite pe durata de valabilitate a asigurarii. Asiguratul poate fi oricare persoana fizica in varsta de 16-60 de ani. Contractul poate fi incheiat de catre persoane fizice sau juridice in calitate de contractanti.  

Prima de asigurare se stabileste in functie de mai multi factori specifici, ca de exemplu: starea de sanatate a populatiei, indicatori de morbiditate, varsta, numarul de interventii chirurgicale pe tipuri; de asemenea, prima de asigurare este diferita pe sexe. Sumele asigurate sunt fixe si se stabilesc in functie de tipul interventiei chirurgicale. Interventia chirurgicala trebuie justificata de catre un medic specialist si efectuata in spital, iar asiguratul ramane protejat in continuare. Polita de asigurare expira la termenul stipulat in contractul de asigurare sau in caz de deces al asiguratului.


s) Asigurarea medicala pentru boli incurabile

Este o asigurare de persoane, alta decat de viata, care nu se refera la riscul de deces, ci la riscuri ce produc unele suferinte fizice. Aceasta asigurare poate fi principala sau aditionala, dupa cum se contracteaza si ofera asiguratilor protectie pentru bolile incurabile, cum sunt: cancer, infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficienta renala, bypass arterial coronarian, transplant de organe vitale, invaliditate totala in functie de ocupatie, pana la varsta de pensionare. Prima de asigurare este influentata de urmatorii factori:

frecventa aparitiei bolilor respective pe sexe. De pilda, barbatii sunt mai expusi la atacurile de cord intre 40-50 de ani, iar femeile sunt mai expuse la cancer, cu deosebire intre 30 si 60 de ani;

varsta maxima de intrare si de iesire in si din risc;

faptul daca asiguratul este sau nu fumator;

evidenta statistica privind cauzele deceselor;

sistemul de clasificare a bolilor pe baza datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii;

criteriile privind definirea bolilor care intra in asigurare.

Suma asigurata se plateste asiguratului in momentul diagnosticarii bolii, pentru compensarea cheltuielilor cu tratamentul medical. Sumele asigurate, acordate asiguratilor, pot fi egale sau diferite pe boli si se platesc partial la diagnosticarea bolii, iar diferenta pentru tratament.


t) Asigurarea dotala

Asigurarea dotala este conceputa ca o modalitate de constituire treptata a dotei unui copil, pana la ajungerea lui la majorat.

Societatea de asigurari plateste suma asigurata numai daca beneficiarul asigurarii va fi in viata la data atingerii majoratului. La aceasta data, asigurarea devine exigibila. Daca beneficiarul asigurarii decedeaza inaintea acestei date, societatea de asigurari este exonerata de raspunderea legata de contractul respectiv.

In cazul in care in contractul de asigurare este cuprinsa clauza „contraasigurarii', daca beneficiarul decedeaza inainte de majorat, societatea de asigurari are obligatia sa restituie primele de asigurare incasate, din care retine o anumita cota.


u) Asigurarea de nuptialitate

Este o forma a asigurarii de viata, practicata in Franta, in baza careia societatea de asigurari se angajeaza sa plateasca o anumita suma de bani asiguratului, daca el (ea) se casatoreste inainte de a implini o anumita varsta.


v) Asigurarea de natalitate

Prin aceasta asigurare, in schimbul primei de asigurare incasate, societatea de asigurari se obliga sa plateasca o anumita suma de bani asiguratului caruia i s-a nascut un copil, pana la o anumita data. Aceasta asigurare se practica in Franta.

Asigurarile de nuptialitate si de natalitate, practicate in Franta, sunt intr-un continuu regres, ca urmare a modificarii conditiilor demografice.

Formele concrete ale asigurarilor de viata se deosebesc de la o tara la alta si chiar de la o perioada la alta. Asigurarile de viata se pot contracta fie in mod individual, fie in grup (asigurari colective).

Fiecare tara are legi speciale care reglementeaza incheierea si executarea contractului de asigurare, incrimineaza abaterile de la prevederile legale si stabilesc sanctiunile aplicabile celor vinovati de incalcarea dispozitiilor legale.
[1] I. Vacarel si F. Bercea – Asigurari si reasigurari, Editia a II-a, Ed. Expert, 2003

[2] Gh. Bistriceanu – Asigurari si reasigurari in Romania, Ed. Universitara, 2006


Politica de confidentialitate


logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.