Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza cheltuielilor intreprinderii

Analiza cheltuielilor intreprinderii


ANALIZA CHELTUIELILOR INTREPRINDERII

1. ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 lei CIFRA DE AFACERI

Schema de analiza este:
INDICATORI

Simbol

PROGRAMAT

REALIZAT

1. Volumul fizic al productiei vadute exprimat in :

- preturi medii de vanzare unitare

- costuri complete unitare

qv

qv *p

qv *c

2. Pretul

p

3. Costul

c

4. Volumul fizic efectiv al productiei vandute exprimat in :

- preturi medii de vanzare unitare programate

- costuri complete unitare programate

qv1

qv1 * p0

qv1 * c0

5. Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri

C1000CA

ΔC1000CA = 484,514 - 578,7 = - 94,186

1.Influenta volumului productiei vandute

2.Influenta pretului unitar de vanzare

3.Influenta costurilor complete unitare

Verificare:

ΔC1000CA = Δqv + Δp +Δc = 316,61 + 226,4 - 637,196 = - 94,186

2. Analiza cheltuielilor variabile si fixe

2.1. Analiza cheltuielilor variabile

2.1.1. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR VARIABILE LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI

= cheltuieli variabile aferente cifrei de afaceri

Schema de analiza :

qv - structura productiei

p - pretul de vanzare fara TVA

Cv - costuri variabile unitare

INDICATORI

Simbol

PROGRAMAT

REALIZAT

1. Volumul fizic al productiei vadute exprimat in :

- preturi medii de vanzare unitare

- costuri complete unitare

qv

qv *p

qv *c

10.000.000

2. Pretul

p

3. Costul

c

4. Volumul fizic efectiv al productiei vandute exprimat in :

- preturi medii de vanzare unitare programate

- costuri complete unitare programate

qv1

qv1 * p0

qv1 * c0

5. Cheltuieli variabile unitare

Cv

6. Cheltuieli variabile la 1000 lei cifra de afaceri

Cv1000CA

ΔCv100CA = 646,3665 - 333,33 = 313,0365

1. Influenta modificarii structurii productiei

Influenta modificarii pretului de vanzare

3. Influenta modificarii costului variabil unitar

AVEM:

= 333,33

*1000 = 646,3665

Verificare:

ΔCv1000CA = Δqv + Δp +ΔCv = - 55,55 + 95,403 + 323,183 = 363,036

2.1.2. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR VARIABILE LA 1000 LEI VENITURI DIN EXPLOATARE

Cve - suma cheltuielilor variabile aferente exploatarii

Ve - veniturile din exploatare

Schema de analiza :

INDICATORI

Simbol

PROGRAMAT

REALIZAT

1.Suma cheltuielilor variabile aferente exploatarii

Cve

2.Veniturile din exploatare

Ve

ΔCv1000Ve = 646,3686 - 480,41 = 165,96

1.Influenta modificarii cheltueililor variabile afarente exploatarii

2. Influenta sumei cheltuielilor variabile aferente explotari

Verificare:

ΔCv1000Ve = ΔVe + ΔCv = -187,55 + 353,51 = 165,96


ANALIZA CHELTUIELILOR FIXE

2.2.1. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR FIXE LA 1000 LEI VENITURI DE EXPLOATARE

unde:

Cf - suma cheltuieilor fixe din exploatare

Ve - venituri din exploatare

unde , - cheltuieli fixe pe categorii de cheltuieli

Schema de analiza :


INDICATORI

Simbol

PROGRAMAT

REALIZAT

1. Suma cheltuielilor fixe aferente exploatarii

Cf

2. Veniturile din exploatare

Ve

3. Productivitatea medie orara

4. Fondul total de timp de munca

T

ΔCv1000Ve = Cf11000Ve - Cf01000Ve = 258,55 - 288,24547 = -29,69547

1. Influenta modificarii veniturilor din exploatare

1.1. Influenta modificarii fondului total de timp de munca

1.2. Influenta modificarii productivitatii medie orara

2. Influenta modificarii sumei cheltuieilor fixe din exploatare

Verificare:

ΔCf1000Ve = ΔVe + ΔCf = -112,53 + 82,8343 = -29,6957

2.2.2. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR FIXE LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI


Schema de analiza :

INDICATORI

Simbol

PROGRAMAT

REALIZAT

1. Cifra de afaceri

CA

1. Volumul fizic al productiei vadute

qv

10.000.000

2. Pretul

p

3. Suma cheltuielilor fixe aferente exploatarii

Cf

ΔCf1000CA = 258,55 - 166,66 = 91,89

Influenta modificarii cifrei de afaceri

Influenta modificarii

Influenta modificarii

Verificare:

ΔCA = Δqv + Δp = -15,63 + 24,685 = 9,055

2. Influenta modificarii sumei cheltuieilor fixe din exploatare

Verificare:

ΔCf1000CA = ΔCA + ΔCf = 9,0557 + 82,8343 = 91,89

3. ANALIZA COSTURILOR AFERENTE

PRODUCTIEI MARFA -COMPARABILA

a. Analiza sumei economice sau depasirilor aferente productiei marfa comparabila.

Analiza sumei economice sau depasirilor aferente productiei marfa comparabila presupune utilizarea a trei categorii de cosutri: C0 , Cp , C1 .

C0 - este costul realizat al perioadei precedente considerat ca baza de comparatie

Cp - este costul prevazut al perioadei curente considerat ca baza de comparatie

C1 - este costul realizat al perioadei curente considerat ca baza de comparatie

Analiza sumei economice sau depasirilor se poate efectua dupa cum urmeaza :

- la nivelul unitatii de produs este : C - C0

- la nivelul de produs este: q (C-C0)

- la nivel de intreprindere este

Modelul de analiza este :

E/D =

E/D - economia sau depasirea


q - volumul fizic al productiei marfa comparabila

g - structura productiei marfa comparabila

c - costuri unitare

b. Analiza reducerii medii procentuale a costurilor aferente productiei marfa-comparabila.

Modelul de analiza este:

- reducerea medie procentuala

- productia marfa -comparabila evaluata in costurile perioadei precedente

- productia marfa -comparabila evaluata in costurile perioadei curente

Schema de analiza:

4. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR MATERIALE LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI

- cheltuieli cu materiale aferente cifrei de afaceri

Schema de analiza:


unde:

Cm - cheltuieli cu materiale pentru unitatea de produs

Csj - consumul specific din resurse materiale

Pj - pretul de aprovizionare a resursei materiale j

INDICATORI

SIMBOL

PROGRAMAT

REALIZAT

Volumul fizic al productiei vandute exprimat in :

qv

- pret mediu de vanzare unitar

- costuri cu materialele pe unitatea de produs

2.865.857

5.758.903

Cheltuieli cu materiale pentru unitatea de produs

Cm

Volumul fizic efectiv al productiei vandute, exprimat in:

- pret mediu de vanzare unitar programat

- costuri cu materialele unitare programate

Consumul specific din resurse materiale

Csj

Pretul de aprovizionare a resursei materiale j

Pj

Suma cheltuielilor cu materialele recalculata in functie de volumul efectiv al productiei vandute, consumuri specifice si pret de aprovizionare programat

Cheltuieli materiale la 1000 lei CA

Cm1000CA

Δ Cm1000CA = 337,31 - 159,2143 = 178,0957

Analiza factoriala

1. Influenta modificarii structurii productiei

Influenta modificarii pretului de vanzare

Influenta modificarii cheltuieli cu materiale pentru unitatea de produs

Influenta modificarii consumului specific din resurse materiale

Influenta modificarii pretului de aprovizionare a resursei materiale j 

Verificare:

Δ Cm = Δ Csj + Δ Sj   = 213,46 - 61,4 = 152,06

Δ Cm = Δ qv + Δ p + Δ Cm   = 0,008 + 26,0278 + 152,06 = 178,095

5. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR CU SALARIILE

Pentru analiza factoriala se pot utiliza urmatoarele modele:

MODELUL I.

- productivitatea medie anuala

- cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri de exploatare

Cs =

Observatia 1.

- numarul mediu de ore lucrate de un salariat

Observatia 2.

gi - reprezinta structura veniturilor din exploatare pe produse, lucrari, servicii

Csi - cheltuieli cu salariile la 1 leu productie pe produs, lucrari, servicii

Schema de analiza este:


INDICATORI

SIMBOL

PROGRAMAT

REALIZAT

Cheltuieli salariale

Cs

Numar salariati

Venituri din explatare

Ve

Productivitatea medie anuala

=

Cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri de exploatare 

=

. Numarul mediu de ore lucrate de un salariat

7. Productivitatea medie orara

Structura veniturilor din exploatare pe produse, lucrari, servicii

gi

Cheltuieli cu salariile la 1 leu productie pe produs, lucrari, servicii

Csi

Analiza factoriala:

Influenta modificarii numarului mediu de salariati

2. Influenta modificarii productivitatii medii anuale

2.1. Influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat

2.2. Influenta modificarii productivitatii medii orare

3. Influenta modificarii cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare 

3.1. Influenta modificarii structurii veniturilor din exploatare pe produse, lucrari, servicii

3.2. Influenta modificarii cheltuielilor cu salariile la 1 leu productie pe produs, lucrari, servicii

MODELUL II.

- cheltuieli medii cu salariul orar

Schema de analiza este:


INDICATORI

SIMBOL

PROGRAMAT

REALIZAT

Cheltuieli salariale

Cs

Numar salariati

. Numarul mediu de ore lucrate de un salariat

. Fondul total de timp de munca

T

Cheltuieli medii cu salariul orar

Csh

Analiza factoriala:

1. Influenta modificarii numarului mediu de salariati

2. Influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat

3. Influenta modificarii cheltuielilor medii cu salariul orar

6. ANALIZA FACTORIALA A CHELTUIELILOR CU DOBANZILE LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI

unde:

- soldul mediu al activitatii circulante

K - cota procentuala de participare a creditului la finantarea activelor circulante

unde:

CR - soldul mediu al creditului pe termen scurt

- procentul mediu de dobanda

unde:

gki - structura creditelor pe categorii

Pdi - procentul de dobanda pe categorii de credite

Observatie :

unde:

- cifra de afaceri medie zilnica

- viteza de rotatie a activelor circulante exprimata in zile

Schema de analiza:


INDICATORI

SIMBOL

PROGRAMAT

REALIZAT

Cifra de afaceri

CA

Suma cheltuielilor cu dobanzile

Sd

. Soldul mediu al activelor circulante

. Cota de participare a creditului la finantarea activelor circulante

K

Procentul mediu de dobanda

Cifra de afaceri medie zilnica

Viteza de rotatie a activelor circulante exprimata in zile

Soldul mediu al creantelor

CR

Soldului activitatii circulante

ACR

Cheltuieli cu dobanzile la 1000 lei CA

Analiza factoriala

= 139,45 - 59,5 = 79,95

1. Influenta modificarii cifrei de afaceri

Influenta modificarii sumei dobanzilor

Verificare:

Δ= ΔCA + ΔSd = 3,257 + 76,693 = 79,95

2.1. Influenta modificarii - soldul mediu al activitatii circulante

2.1.1. Influenta modificarii - cifra de afaceri medie zilnica

2.1.2. Influenta modificarii - viteza de rotatie a activelor circulante exprimata in zile

Verificare:

Δ = Δ + Δ = 5,013 - 5,013 = 0

2.2. Influenta modificarii K - cota procentuala de participare a creditului la finantarea activelor circulante

2.2.1. Influenta modificarii  CR - soldul mediu al creditului pe termen scurt

Influenta modificarii ACR - soldului activitatii circulante

Verificare:

ΔSd = ΔCR+ ΔACR = - 61 + 95,79 = 34,79

2.3. Influenta modificarii - procentul mediu de dobanda

Verificare:

ΔSd = Δ+ ΔK + ΔPd = 0 + 34,787 + 44,906 =79,693

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.