Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
CALCULUL ECONOMIC - Optimizarea organizarii reviziei unui cuptor de izomerizare

CALCULUL ECONOMIC - Optimizarea organizarii reviziei unui cuptor de izomerizare


CALCULUL ECONOMIC

Optimizarea organizarii reviziei unui cuptor de izomerizare

Revizia unui cuptor tehnologic reprezinta un ansamblu de activitati care se pot desfasura in serie sau in paralel, in functie de conditionarile de natura tehnologica.

Activitatile necesita pentru desfasurarea in conditii optime un consum de resurse materiale, energetice, umane si temporale.

Organizarea desfasurarii activitatilor la realizarea unor revizii presupune stabilirea unui obiectiv care se considera avantajos intr-un anumit context.

In majoritatea cazurilor practice, acest obiectiv este legat de termenul minim in care se pot desfasura toate activitatile din cadrul proiectului.

Metoda utilizata pentru a optimiza desfasurarea activitatile este Metoda Drumului Critic, care stabileste succesiunea optima pentru activitati si ofera posibilitatea cunoasterii in orice moment a stadiului realizarilor si a necesarului pentru perioada urmatoare.Aplicarea Metodei Drumului Critic pentru optimizarea organizarii reviziei unui cuptor de izomerizare presupune parcurgerea urmatoarele etape :

1. stabilirea activitatilor componente;

2.conditionarea activitatilor si caracterizarea lor din punct de vedere al duratei de desfasurare si la numarului de executanti;

3. realizarea grafului asociat proiectului, calculul termenelor specifice evenimentelor;

stabilirea si caracterizarea drumului critic din grafic;

5. calculul termenelor pentru activitati;

6. trasarea graficului Gantt pentru utilizarea fortei de munca;

7. analiza posibilitatilor de optimizare in desfasurarea activitatilor.

In cadrul acestui proiect se vor analiza succesiv etapele prezentate, cu analiza specifica pentru particularitatile impuse de tipul cuptorului de izomerizare.

1. Stabilirea activitatilor componenete in proiectul de realizare a reviziei cuptorului de izomerizare

Revizia cuptorului de izomerizare presupune realizarea urmatoarelor activitati :

Tabelul 12

Nr. Crt.

Denumire activitate

Cod

Izolarea cuptorului din circuitul instalatiei

A

Decocsarea serpentinei (prin combustie controlata)

B

Suflarea cu abur si racirea cuptorului

C

Comandarea schelei de acces si a mijloacelor de iluminare

D

Montarea schelelor de acces la interior si a mijloacelor de iluminare

E

Inspectia serpentinei din zona de convectie

F

Inspectia serpentinei din zona de radiatie

G

Verificarea suporturilor de sustinere a serpentinei din zona de radiatie

H

Verificarea si repararea zidariei interioare

I

Verificarea si repararea sau inlocuirea aparaturii de masura si control defecte

J

Verificarea, repararea sau inlocuirea arzatoarelor defecte

K

Verificarea si repararea armaturilor

L

Verificarea si repararea exhautorului de gaze de ardere

M

Efectuarea probei de presiune hidraulica

O

Demontarea schelei de acces si a mijloacelor de iluminare, curatirea zonei

P

Introducerea cuptorului in circuitul instalatiei

R

2. Conditionarea activitatilor si caracterzarea lor din punct de vedere al duratei de desfasurare si  a numarului de excutanti

Cod

Activitate precedenta

Activitate urmatoare

dij, ore

nij

A

B

B

A

C

C

B

K,L,M,E,J

D

K,L,M,E,J

E

C,D

F,G,H,I

F

E

O

G

E

O

H

E

O

I

E

O

J

C,D

O

K

C,D

O

L

C,D

O

M

C,D

R

O

L,F,G,H,I,J,K

P

P

O

R

R

P

Stabilirea si caracterizarea drumului critic din graf

Drumul critic este format din activitatile : A,B,C,E,G,O,P,R.

LDcr =57 ore (lungimea drumului critic)

5. Calculul termenelor pentru activitati

Pentru o activitate, termenele minime de inceput si sfarsit se calculeaza in functie de termenele minime si maxime ale evenimentelor care le delimiteaza.

  • termenul minim de incepere pentru activitatea :

  • termenul maxim de sfarsit pentru activitate :

  • termenul maxim de incepere pentru activitate :

  • termenul minim de sfarsit pentru activitate :

Aceste relatii se aplica pentru toate activitatile din graf, completandu - se tsbelul pentru termenele activitatilor. In tabel mai apare si rezerva totala de timp pentru fiecare activitate :

In cadrul acestei rezerve, activitatile pot fi prelungite sau deplasate fara sa afecteze termenul final de incheiere a proiectului impus de drumul critic.

Tabelul nr. . : Termenele activitatilor

Cod

Dij, ore

ti

t1i

t0j

t1j

Rt

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

F'

H'

I'

J'

K'

L'

6. Trasarea graficului Gantt pentru utilizarea fortei de munca pe perioada desfasurarii reviziei :

Din analiza graficului Gantt rezulta o distributie avantajoasa a utilizarii fortei de munca pe perioada desfasurarii reviziei.

Nu exista fluctuatii numeroase si majore pe variatia fortei de munca.

Activitatile necritice dispun de rezerve de timp semnificative, in care pot fi deplasate sau intrerupte fara se afecteze termenul final impus de lungimea drumului critic.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.