Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Examinarea situatiilor financiare anuale

Examinarea situatiilor financiare anuale


Examinarea situatiilor financiare anuale

Obiective primare

a)           inteligibilitatea situatiilor financiare

b)          prezentarea corespunzatoareCu ocazia diverselor verificari si teste efectuate asupra conturilor, auditorul financiar a putut aduna un numar de elemente probante care i-au permis sa traga concluzii pentru diferitele posturi si rubrici ale situatiilor financiare. Examinarea de ansamblu a situatiilor financiare are ca obiective principale verificarea daca conturile anuale:

tin cont de eventualele modificari si evenimente posterioare inchiderii execitiului;

sunt coerente si in concordanta cu datele din contabilitate;

sunt prezentate dupa principiile contabile si reglementarile in vigoare;

prezinta o imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, performantelor si evolutiei rezultatelor financiare ale firmei.

Pentru a se putea pronunta asupra asigurarii imaginii fidele, clare si complexe a pozitiei financiare a firmei auditorul trebuie sa urmareasca:

tinerea la zi si corecta a contabilitatii;

corecta inventariere a patrimoniului si cuprinderea rezultatelor inventarierii in bilantul contabil;

preluarea corecta a datelor din conturi in balanta de verificare a conturilor sintetice si concordanta dintre acestea si conturile analitice;

corecta determinare si inregistrare a operatiunilor privind modificarea capitalului social;

respectarea normelor legale referitoare la evaluarea patrimoniului;

intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice;

existenta garantiilor pentru imprumuturile si creditele obtinute sau acordate;

posibilitatea incasarii creantelor;

asigurarea echilibrului financiar pe termen scurt, mediu si lung.

Pentru a avea certitudinea asigurarii imaginii fidele asupra performantelor si rezultatelor financiare, auditorul trebuie sa verifice:

intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitate pentru perioada raportata;

stabilirea profitului impozabil in functie de : profitul contabil, veniturile neimpozabile si cheltuielile nereductibile;

stabilirea profitului net si repartizarea lui conform normelor legale, dar si in concordanta cu hotararile AGA.

Reguli particulare privind examinarea bilantului si contului de profit si pierdere

In privinta capitalurilor proprii auditorul verifica inregistrarea in conturile de capitaluri a operatiilor aferente acestora. Imprumuturile si datoriile asimilate trebuiesc defalcate intrucat auditorul cere sa i se comunice documentele care ii permit sa urmareasca in detaliu operatiile respective. In privinta imobilizarilor auditorul verifica tinerea documentelor care permit sa se urmareasca in detaliu operatiile aferente tuturor imobilizarilor inclusiv amortizarea acestora. In ceea ce privesc stocurile auditorul cere sa i se prezinte situatia detaliata si cifrica a acestora la fel ca si pentru provizioanele aferente constituite pentru deprecierea acestora. In privinta conturilor de terti auditorul cere sa i se prezinte balanta conturilor analitice asigurandu-se de concordanta lor cu conturile sintetice. Deasemenea se solicita si un inventar al creantelor si datoriilor existente la finele exercitiului. Auditorul analizeaza eventual prin sondaj soldurile fondurilor de terti plecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitia sa. In privinta conturilor de provizioane, auditorul verifica constituirea acestora pe baza documentelor justificative necesare si inregistrarea lor in bilanta sau in note. In privinta conturilor de trezorerie auditorul se asigura ca intreprinderea intocmeste periodic o situatie comparativa a soldurilor fiecarui fond de trezorerie din contabilitate si din extrasele de cont bancar.

Contul de profit si pierdere

La sfarsitul exercitiului auditorul :

examineaza unele conturi de cheltuieli cum ar fi : chiriile, primele de asigurare, comisioanele si onorariile, impozitele, salariile, dobanziile aferente creditelor, contracte diverse si plati facute in contul acestora.

examineaza eventual cu conducerea intreprinderii insuficientele si anomaliile constatate si propune daca este cazul efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in masura in care ele sunt justificate.

examineaza bazele de impozitare stabilite in materie de taxe si impozite pe baza conturilor de venituri.

examineaza situatia comparativa a diverselor conturi de venituri si cheltuieli analizand soldurile intermediare de gestiune rezultate stabilind concluziile ce se impun.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.