Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Includerea serviciilor oferite de auditul intern

Includerea serviciilor oferite de auditul intern


INCLUDEREA SERVICIILOR OFERITE DE AUDITUL INTERN IN CARTA AUDITULUI INTERN

Activitatile de asigurare si activitatile de consiliere oferite de serviciile de audit intern trebuie sa fie definite in CARTA AUDITULUI INTERN. Acest document descrie modul in care auditul intern isi desfasoara activitatile in cadrul organizatiei astfel:

precizeaza pozitia auditului intern in organizatie prin definirea obiectivelor acestuia;

stabileste accesul la documente, inregistrari, persoane si locatii fizice, in vederea indeplinirii saricinilor si angajamentelor auditului intern;

defineste scopul activitatilor auditului intern;

defineste nivelul de independenta al auditului intern astfel incat acesta sa-si desfasoare munca in mod liber si cu obiectivitate si acest lucru sa fie clar pentru toate nivelurile de management.

Carta auditului intern trebuie sa fie redactata in scris si comunicata entitatii auditate deoarece:

ofera o comunicare oficiala pentru verificarea si aprobarea managementului de varf si a Comitetului de audit;

clasifica rolul si pozitia auditului intern in cadrul organizatiei, evidentiindu-se astfel neintelegerile;

ajuta la permanenta revizuire si evaluare a rolului si pozitiei auditului intern circumscrisa sefului compartimentului de audit intern, iar managementul de varf si  Comitetul de audit trebuie sa aprobe orice modificari ulterioare.

Carta auditului intern trebuie sa faca referire in mod obligatoriu la urmatoarele aspecte:

Functia Trebuie sa fie un paragraf introductiv care sa stabileasca scopul functiei de audit intern. In practica, multe Carte folosesc definitia auditului intern pentru a rezolva aceasta cerinta.Independenta Trebuie sa descrie modul cum functia de audit intern se relationeaza cu restul organizatiei astfel incat sa-si poata demonstra obiectivitatea si impartialitatea.

Rolul si scopul Principalele probleme trebuie sa se refere la:

accesul nerestrictionat la personal si la activitati;

amploarea rolului de asigurare si de consultanta, respectiv tipuri de audit intern care vor fi utilizate;

monitorizarea calitatii rezultatului activitatii de audit intern, respectiv calitatea activitatilor de asigurare si de consultanta.

Raportarea. Trebuie sa se stabileasca nivelul de raportare al auditului intern si cerintele acesteia, respectiv Comitetul de audit sau nivelului managementului de varf.

Responsabilitatea. Aceasta ultima sectiune va sublinia raspunderile sefului comportamentului de audit intern privind:

dezvoltarea si mentinerea auditorilor interni la un nivel corespunzator de cunostinte, deprinderi si experienta;

planificarea strategica si operationala;

implementarea programelor aprobate;

comunicarea rezultatelor catre Comitetul de audit.

Carta auditului intern se va actualiza ori de cate ori se impune pentru a asigura baza relationarilor din compartimentul de audit intern si managementul general sau Comitetul de audit.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.