Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Managementul bursei

Managementul bursei


Managementul bursei

Managementul burselor de valori este asigurat de patru tipuri de organe: de decizie, de executie, de consultanta si de control.

Organele de decizie

Organul suprem de conducere a bursei este format, in principiu, din totalitatea membrilor plini ai institutiei si poarta diferite denumiri: Adunarea Generala (in cazul burselor constituite ca societati pe actiuni), Asociatia Bursei (in cazul asociatiilor fara scop lucrativ), etc.Adunarea Generala - care se intruneste periodic, in sedinte ordinare (cel putin o data pe an) sau,de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, ia deciziile strategice necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al bursei, vegheaza la respectarea cadrului normativ care defineste institutia respectiva.

Organul de conducere permanenta stabileste directiile de baza ale desfasurarii activitatii bursei si poarta diferite denumiri: Consiliul Directorilor (Board of Directors, la NYSE, American Stock Exchange), Comitetul Guvernatorilor (Board of Governors, la Tokyo Stock Exchange), Consiliul Bursei (la Londra).

Consiliul este compus dintr-un anumit numar de membri (de exemplu, 27 la NYSE) si se intruneste, in principiu, lunar. Atributiile Consiliului, stabilite prin statut si regulament, se pot limita la decizii strategice, sau, in unele cazuri, pot include si aspecte specifice unui aparat executiv. In general,acestea se refera la: elaborarea si urmarirea respectarii regulamentului bursei; aprobarea structurii organizatorice a institutiei, angajarea cadrelor de conducere, respectiv a functionarilor superiori din aparatul executiv; coordonarea si supravegherea modului de functionare a bursei etc.

2. Organele de executie

Desfasurarea curenta activitatilor bursei se realizeaza de catre un aparat executiv, format din angajati cu functii de conducere (cadre sau functionari superiori) care alcatuiesc managementul institutiei (management staff) si din lucratorii operativi. Conducatorul acestui aparat (Chief Executive Officer, CEO) si reprezentantul de drept al institutiei este presedintele bursei (la unele burse Directorul General), ales, de regula, de Consiliu si aprobat de Adunarea Generala. Presedintele nu este un membru al bursei, ci un manager prin formatie, iar rolul sau este de a urmari aducerea la indeplinire a deciziilor luate de Adunarea Generala si Consiliu. Echipa de management mai poate cuprinde unul sau mai multi vicepresedinti si/sau directori executivi, acestia avand rolul sa contribuie la realizarea functiilor aparatului executiv, avand atributii precis delimitate.

La Bursa din Tokyo cadrele superioare de conducere fac parte din consiliu sub denumirea de membri permanenti (standing governors), avand un statut distinct in raport cu ceilalti membri ai organului decizional.

Aparatul executiv al bursei transpune in practica, prin activitatea sa curenta, hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului. Organizat pe departamente sau servicii, acest aparat se preocupa de organizarea tranzactiilor bursiere, urmareste modul de derulare a acestora, realizeaza activitatile economice ale bursei si intretine relatiile institutiei cu tertii.

Principalele departamente operative din cadrul NYSE, London Stock Exchange, si Tokyo Stock Exchange sunt urmatoarele:

- departamentul pentru cotatii (admiterea titlurilor la cota, transparenta informatiilor);

- departamentul de supraveghere a pietei (controlul modului de efectuare a tranzactiilor);

- departamentul de clearing (executarea contractelor bursiere);

- departamentul pentru sisteme electronice (automatizarea tranzactiilor);

- departamentul de cercetare si dezvoltare (elaborarea strategiei bursei);

- departamentul pentru membri (raporturile dintre bursa si membrii sai);

- departamentul de relatii internationale.

Totodata, exista si o serie de servicii functionale: administrativ, personal, tehnic, secretariat etc.

3. Organele consultative

Acestea mai sunt numite generic comitete si au rolul de a asista, consultanta de specialitate, organele de decizie ale bursei, precum si pe presedinte si, in general, cadrele de conducere ale institutiei.

Urmatoarele tipuri de comitete permanente se intalnesc la toate bursele analizate:

comitetul de supraveghere, al carui obiectiv principal este de a veghea la respectarea normelor si procedurilor legale si regulamentare privind incheierea si executarea tranzactiilor in incinta bursei;

comitetul pentru membri, care urmareste respectarea criteriilor si normelor stabilite pentru dobandirea, pastrarea sau pierderea calitatii de membru si/sau a dreptului de tranzactionare in bursa;

comitetul de etica bursiera, care raspunde de problemele deontologice legate de activitatea de bursa; el poate face investigatii din oficiu sau la cerere si raporteaza periodic in fata Adunarii Generale sau a Consiliului;

comitetul pentru operatiuni cu noi produse bursiere se preocupa de introducerea in bursa a inovatiei financiare si de urmarirea tranzactiilor in acest domeniu (de exemplu, contractele futures si options).

In cadrul bursei functioneaza si o comisie de arbitraj, competenta in dezbaterea si solutionarea litigiilor legate de activitatea bursiera. Pe langa comitetele permanente, se pot constitui, ori de cate ori este nevoie, comitete speciale pentru solutionarea unor probleme specifice care apar in activitatea institutiei.

4. Organele de control

Controlul intern asupra intregii activitati a institutiei bursei este incredintat unor organe specializate.

In general, acestea sunt formate din cenzori si revizori contabili, specialisti recunoscuti pentru competenta si probitate. Organele de control lucreaza in stransa colaborare cu comitetul de supraveghere, precum si cu comitetul de etica si raspund in fata Adunarii Generale pentru activitatea lor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.