Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
POLITICA AGRARA COMUNA IN CADRUL U

POLITICA AGRARA COMUNA IN CADRUL U


POLITICA AGRARA COMUNA IN CADRUL U.E.

1. Importanta PAC si mecanismele sale de realizare

1.1. Necesitatea unei Politici Agricole Comune;

- agricultura este o caracteristica originala a constructiei europene (consideratii);

- PAC are patru piloni de sustinere;

caracterul legitim al sprijinului acordat agriculturii;

obiectivele principale care vizeaza o piata agricola unificata, dar si protejata pe piata mondiala;avantajul relativ al sprijinirii preturilor (in comparatie cu modelul american al sprijinirii agricultorilor);

mecanismul de formare a pretului produselor agricole;

- Obiectivele PAC sunt:

a.     economice: alocarea optima a resurselor si cresterea productiei agricole;

b.     sociale: conditii de viata echitabile pentru agricultori si preturi rezonabile pentru consumatori;

c.      politice: garantarea securitatii alimentare;

chiar daca agricultura cunoaste o mare diversitate de la o tara la alta, ea a antrenat interventia publica, fiind un sector de importanta strategica (securitate alimentara, mediu, crestere economica);

organizarea pietei europene a produselor agricole (1968-1972) a pornit de la principiul pretului garantat adica anual Consiliul European stabileste   pretul de interventie fata de care autoritatile publice nationale se pot constitui ca si cumparator;

incurajarea exportului (in excedent de productie) se face prin subventii (egale cu diferenta dintre pretul comunitar si cel al pietei mondiale);

protectia pentru importuri la preturi mai scazute se asigura prin taxe vamale care urmaresc apropierea acestora de preturile comunitare (opozitia SUA);

Principiile functionarii PAC:

a.      liberalizarea circulatiei produselor agricole si comercializarea acestora la preturi unice comunitare;

b.     preferinta tarilor comunitare pentru produsele agricole din U.E;

c.      compensarea pierderilor care ar rezulta din exporturi disponibile in afara U.E. (taxe de restituire);

d.     protejarea fata de concurenta extracomunitara (prin masuri protectioniste tarifare si netarifare);

e.      finantarea agriculturii europene prin FEOGA (subiect de discordie in UE din partea Frantei) si a nemultumirilor altor mari actori pe piata agricola mondiala (SUA, Brazilia, Canada, Argentina etc.);

1.2. Mecanismul de functionare a PAC se realizeaza pe baza urmatoarelor parghii:

preturile indicative (orientative) stabilite odata pe an, mai ridicate decat cele de pe piata mondiala (fiind limita maxima a acestor preturi);

preturile de interventie stabilite odata pe an, la nivel inferior fata de preturile indicative (limita minima a preturilor comunitare dar peste pretul de piata mondiala);

preturile limita (preturile - prag) sunt preturi sub care nu sunt admise pe piata comunitara produse agricole din tarile terte si stau la baza stabilirii taxelor vamale de import (care vor fi foarte aproape de nivelul preturilor indicative);

barierele netarifare (sanitar - veterinare, politice etc.) se stabilesc in functie de gradul de acoperire a nevoilor UE din productie proprie: cu cat acoperirea este mai mare, cu atat aceste bariere sunt mai restrictive (si invers);

fata de numeroasele opozitii externe in cadrul OMC, a fost adoptat sistemul stabilizatorilor adica introducerea unor limite garantate la majoritatea productiilor agricole europene pentru urmarirea si controlul cheltuielilor comunitare pe fiecare grupa de produse agricole;

2. Reforma PAC dupa anul 1990;

introducerea impozitului de coresponsabilitate care presupune ca producatorii care depasesc cotele de productie platesc acest impozit suplimentar;

instituirea politicii preturilor competitive (1991) care sa faca fata concurentei intra si extra comunitare;

Obiectivele principale ale reformei PAC

a.      mentinerea pozitiei de lider a UE;

b.     apropierea productiei agricole de nivelul cererii reale (cu disponibilitati pentru export);

c.      acordarea de ajutor financiar fermierilor (in limita bugetului);

d.     incurajarea fermierilor de a ramane pe pamanturilor lor;

e.      protejarea mediului prin politici adecvate;

f.      asigurarea dimensiunii ecologice a agriculturii;

aceste obiective trebuie realizate pe baza a celor 3 principii fundamentale ale UE privind PAC:

unicitatea preturilor;

preferinta comunitara;

solidaritatea financiara comunitara (asigurata prin bugetul comunitar);

Reforma PAC pentru deceniul actual este reglementata printr-un document al Uniunii Europene intitulat "Catre o agricultura durabila" din 2002; Elementele principale vizeaza:

decuplarea legaturii dintre productia agricola si platile directe, inlocuita cu un ajutor unic pe ferma (independent de volumul si structura productiei);

respectarea obligatorie a standardelor (conditionalitate);

suplimentarea resurselor pentru dezvoltare rurala (si nu plati directe individuale);

mentinerea unei stricte discipline financiare pentru stabilizarea cheltuielilor agricole;

3. Cuvinte si concepte-cheie:

- pretul garantat;

- pretul de interventie;

- masuri tarifare si netarifare;

- preturile - prag;

- unicitatea preturilor;

- preferinta comunitara.

4 .Problemele agriculturii in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (studiu de caz)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.