Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza activitatii societatii TECH

Analiza activitatii societatii TECH


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

Analiza activitatii societatii TECH

(abordare teoretica si practica)I.      Prezentarea generala a societarii SC TECH SA:

Tipuri de societari comerciale:

Definite: Societatea comerciala este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane se intelege sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura  impreuna o anumita activitate, in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta.

Clasificarea societarilor comerciale:

1.1.Societati de persoane:

1.1.1Societate in nume colectiv

1.1.2.Societate in comandita simpla

1.2.Societati de capitaluri:

1.2.1.Societate in comandita pe actiuni

1.2.2.Societate pe actiuni

1.3.Societati cu raspundere limitata

Deosebirile dintre diferitele forme ale societarii comerciale au drept criteriu intinderea raspunderii asociatilor fata de terti pentru obligatiile societarii (art. 3 din Legea 31/1990).

Societati de persoane:

Societatea in nume colectiv:

Definitie:

Conform dispozitiilor legale, societatea in nume colectiv este o societate constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor rezultate si in care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face de catre administratori care pot acte juridice numai in limitele fixate prin actul constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale.

Obligatiile asociatilor: sa se abtina de la deliberare daca au un interes personal; sa foloseasca capitalul social, bunurile sau creditul societatii numai in folosul societatii si nu in interes personal; asociatii cu raspundere nelimitata si solidara pot sa participe in aceasta calitate si la alta societate de persoane numai daca au acordul celorlalti asociati; in cazul in care asociatii nu isi respecta obligatiile, ei sunt culpabili de a plati daune interese sau daune materiale, inclusiv dobanzi; cesiunea partilor sociale este admisa daca e prevazuta in actul constitutiv.

Societatea in comandita simpla:

Definitie:

Conform dispozitiilor legale societatea in comandita simpla este o societate constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun mai multe bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor si in care raspund pentru obligatiile sociale , dupa caz, nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditari).

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face numai de asociatii comanditati. Comanditarul trebuie sa aiba o procura speciala pentru a incheia anumite operatiuni. Comanditatii raspundnelimitat si solidar fata de obligatiile societatii, pe cand comanditarii raspund numai in limita aportului la capitalul social.

Comanditarii au urmatoarele drepturi:sa indeplineasca servicii in administratia interna a societatii; sa supravegheze activitatea administratorilor; sa participe la numirea si revocarea administratorilor,

Reprezentantele, sucursalele, agentiile sunt dezmembraminte ale societatii mama si sunt lipsite de personalitate juridica. Filialele au personalitate juridica si se inmatriculeaza intocmai ca societatile comerciale.

Societati de capital:

Societatea in comandita pe actiuni:

Definire:

Conform dispozitiilor legale societatea in comandita pe actiuni este o societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii in impartirea lor, si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari.

Functionarea societarii:

Datorita asemanarilor privind capitalul social, legea asimileaza societatea in comandita pe actiuni societarii pe actiuni, existand insa unele diferente.

Societatea pe actiuni:

Definitie:

Conform dispozitiilor legale societatea pe actiuni este o societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului sociala prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Functionarea societatii:

Pentru formarea capitalului social legea prevede constituirea obisnuita prin aporturile asociatilor si constituirea prin subscriptie publica. Capitalul socil al SA trebuie sa fie de minim 25000000 si este reprezentat prin actiuni emise de societate. Dupa modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator.Valoarea nominala minima este de 1000 lei .

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare si se intrunesc cel putin o data pe an.

Administrarea societatii se face de catre administratori care trebuie sa aiba cetatenie romana, exceptie in cazurile scrise expres in actul constitutiv. Daca sunt numiti prin actul constitutiv, administratorii au un mandat de 4 ani.

Societatea numeste trei cenzori si trei membrii suplenti pe o perioada de3 ani.

Actiunea este un titlu reprezentativ al contributiei asociatului, constituind o fractiune a capitalului social, care confera posesorului calitatea de actionar.

Societatea cu raspundere limitata:

Definitie:

Conform dispozitiilor legale societatea cu raspundere limitata este o societate constituita pe baza deplinei increderi , de doua sau mai multe persoane, care pun in comun mai multe bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vedeerea impartirii beneficiilor si care raspund pentru oblibatiile sociale in limita aportului lor.

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face de catre administrator, iar conducerea este realizata de Adunarea Generala a Asociatilor.

In cazul SRL cu asociat unic atributiile AGA si a controlului gestiunii revin asociatului unic.

Transmiterea partilor sociale se poate face intre asociati, in orice conditie si fata de terte persoane, daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin din capitalul social.

Majorarea capitalului social:

Anumite nevoi ale societatii comerciale pot impune necesitatea maririi capitalului social al acesteia. Aceste nevoi pot consta in dorinta asociatilor de a dezvolta activitatea societatii sau de a inlatura unele dificultati financiare.

Pentru societatea comerciala, procurarea de fonduri financiare prin marirea capitalului social este mai putin impovaratoare decat imprumutul bancar sau emisiunea de obligatiuni.

Marirea capitalului social se face in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata si se poate realiza prin urmatoarele metode: aport in numerar; aport in natura; incorporarea rezervelor, primelor, sau a beneficiilor in masa capitalului; prin conversia unui angajament financiar in capital si prin dubla crestere simultana de capital.

La SC TECH SA majorarea capitalului social se face prin incorporarea in capitalul social a valorii terenului (2.749.595.113 lei), valoare stabilita o data cu atestarea dreptului de proprietate, in conformitate cu HG nr. 834/1991 si HG nr. 500/1994. Acesta majorare de capital social determina cresterea potentialului economic al societatii.

Date generale privind societatea si piata de desfacere:

Date generale privind societatea :

Situatia productiei de caramizi si blocuri ceramice la SC TECH SA, precum si cota de piata acoperita de aceasta este urmatoarea:

AN

Productia la nivel national

(mil. buc.)

Productia la SC TECH SA

(mil. buc.)

Cota de piata (%)


Pentru anul 1999 SC TECH SA a avut la productia de tigle ceramice o cota de piata de 14,65% (12.500.000 bucati) si se preconizeaza ca in anul 2001 sa aiba o cota de piata de aproximativ 15.30% (15.000.000 bucati).

Prognoza privind constructiile in perioada 2000 - 2005 preconizeaza o crestere a cererii de materiale de constructii datorata existentei constructiilor nefinalizate, precum si a unor constructii vechi, afectate de cutremure. De asemenea necesarul de locuinte este intr-o continua marire datorita nevoii de inlocuire a fondului de locuinte uzate, cresterii numarului de familii nou intemeiate, precum si datorita ritmului de crestere demografica.

Comparativ cu situatia externa a alocarii locuintelor intr-un an (aproximativ 450 locuinte la 100.000 locuitori), in tara noastra se inregistreaza o alocare de 123 locuitori la 100.000 locuitori).

Pornind de la acest necesar de locuinte s-a calculat coeficientul de acoperire din productia interna a necesarului de materiale de constructii astfel: in 1999 coeficientul este 88%. Se preconizeaza ca in anul 2000 coeficientul va fi de 82%, iar in anul 2005 coeficientul va fi 55%.

Societatea desfasoara o activitate nepoluanta cu risc scazut de depreciere a mediului inconjurator, deseurile rezultate din procesul tehnologic ramanand in incinta, iar emisiunile de gaze sunt dispersate cu usurinta la altitudini mari.

Din punct de vedere tehnic, caracteristicile caramizilor si blocurlor ceramice raspund exigentelor impuse de standardele romanesti, insa din punct de vedere al aspectului fizic sunt deficitare din cauza tehnologiei invechite si neautomatizate corespunzatoare anului 1969.

Costul produselor este ridicat datorita consumului de combustibil de 139 tcc/1000 tone caramizi, comparativ cu 70 - 80 tcc/1000 tone produs finit realizat la nivel international, precum si datorita consumului de manopera de 8 ori mai mare decat cel international.

Din situatia materialelor de constructii la principalii producatori rezulta ca SC TECH SA practica preturi ridicate fata de concurenta

Piata interna:

Principalii clienti sunt:

Populatia, prin livrarile la magazinul propriu

Societatile de constructii civile din Bucuresti, Urziceni si Giurgiu.

Principalii concurenti sunt:

In Ardeal: Sighisoara, Tarnaveni, Campia Turzii

In Moldova: Piatra Neamt si Iasi.

Se observa lipsa oricarui concurent in zona de sud a tarii in ceea ce priveste productia de tigle ceramice.

Se recomanda:

Reluarea activitatii liniilor tehnologice producatoare de blocuri de zidarie, pavele de beton, produse de balastiera.

Retehnologizarea liniilor de fabricatie si modificarea eventuala a celor existente (gazele rezultate prin ardere sa fie utilizate la uscarea caramizilor, reducandu-se astfel costul cu combustibii).

Introducerea unei linii tehnologice de productie a tiglei ceramice datorita inexistentei furnizorilor in zona sudica a tarii.

Deschiderea unui lant de magazine proprii, inclusiv in zona rurala, pentru reducerea la zero a intermediarilor. Adaosul comercial fiind aplicar o singura data la produse determina o scadere a pretului produselor si implicit o crestere a volumului vanzarilor.

Sa caute resurse materiale in zone mai apropiate pentru a scadea costul transportului.

Sa creeze un departament de marketing care sa se ocupe de imaginea intreprinderii in ochii clientilor si de promovarea produselor prin reclama si publicitate.

Piata externa:

Materialele ceramice si de zidarie si invelitorii ceramici nu sunt foarte cautate la export, fiind solicitate in cantitati mici.

Singurul client extern al societatii este din Ucraina si a preluat un numar mic din productia fabricata.

4. Structura societatii

Studiind organigrama de la SC TECH SA observam o structura de tip functional, determinata de gruparea posturilor ce solicita calificare similara, in care activitatile prestate au un grad mare de asemanare.

Avantaje ale tipului functional:

Eficienta acestui tip este datorata incurajarii angajatilor de a se concentra doar asupra sarcinilor aferente unei singure functiuni, obtinandu-se un grad sporit de eficienta.

Un alt avantaj consta in facilitarea alocarii eficiente a resurselor, putandu-se realiza economii de scara.

Aceasta grupare mareste potentialul pentru dezvoltarea unor competente tehnice deosebite, aceasta putand constitui un avantaj concurential.

Dezavantaje ale tipului functional:

Conflictele si problemele importante care apar in interiorul firmei sunt transmise spre rezolvare la nivelurile superioare, acest lucru intarziind solutionarea problemelor.

Evaluarea rezultatelor unui departament nu se poate face cu precizie deoarece si alte departamente si-au adus contributia rezultatele obtinute.

De asemenea, un alt dezavantaj consta in faptul ca o intarziere a deciziei luate la nivel superior poate influenta negativ activitatea firmei.

II.          Analiza indicatorilor economici:

1. Indicatorii de rezultate:


Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri arata nivelul veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si a produselor fabricate.

In contul de profit si pierdere cifra de afaceri este evaluata in unitati monetare contabile (curente), dar, pentru o mai buna apreciere a performantelor comerciale ale societatii, in timp, este necesara folosirea indicatorului la preturi comparabile (constante).

In acest scop se utilizeaza indicele de pret propriu sectorului de activitate si pe fiecare an luat in discutie:

Ip98/97 = 1,595

Ip99/97 = 2,287

In preturi contabile se constata o crestere accentuata a vanzarilor, de 45%, pe cand in preturi comparabile se observa ca cifra de afaceri a crescut abia cu 1,2%, de la 10.386.097 mii lei in anul 1998 la 10.509.588,11 mii lei in anul 1999, iar fata de 1997 cifra de afaceri a crescut cu 40% in 1999(7.481.297 mii lei in 1997, 10.509.588,11 mii lei in 1999).

Cifra de afaceri a crescut, in special, datorita majorarii veniturilor din vanzarea marfurilor. Productia vanduta, in preturi comparabile a scazut cu 3,4% in 1999 fata de 1998, adica o micsorare cu 265.174 mii lei, desi in preturi contabile a crescut. Veniturile din vanzarea marfurilor au in valoare contabila (cu 388.665 mii lei in 1999 fata de 1998), dar si in valoare comparabila (cu 14%).

Aceasta crestere a cifrei de afaceri determina pozitia destul de buna pe care o ocupa societatea pe piata si atesta perspectivele de piata si de amplificare in continuare a vanzarilor.


1.2 Productia exercitiului:

Productia exercitiului este un indicator eterogen deoarece insumeaza:

Productia vanduta, evaluata la pret de vanzare

Productia stocata, evaluata la cost de productie

Productia imobilizata, evaluata la cost de productie

Productia exercitiului reflecta volumul total de activitate al unei perioade. In cazul societatii analizate se constata o crestere a indicatorului in 1998 cu 3.437.956 mii lei, respectiv cu 46,4%. Aceasta situatie s-a datorat in cea mai mare parte cresterii productiei stocate cu 2.327.897 mii lei in 1999 fata de 1998.

Amandoi indicatorii au inregistrat, in 1998 fata de 1997, ritmuri de crestere mari:

38,8% pentru cifra de afaceri

46,4% pentru productia exercitiului

Utilizarea cifrei de afaceri in analiza poate sa conduca la o imagine deformata despre societate, in cazul in care aceasta are un ciclu de productie cu o durata mai indelungata sau cand se lucreaza cu decalaje mari intre momentul productiei si momentul vanzarii, atunci se recomanda folosirea indicatorului productia exercitiului pentru studiul performantelor unei societati.

Productia exercitiului este un indicator inevitabil, dar ambiguu, intrucat este constituit din elemente foarte eterogene: unele sunt evaluate la pret de vanzare (productia vanduta), iar altele, la costul de productie (productia stocata si productia imobilizata). In plus, nivelul rezultatelor se poate modifica in functie de metoda retinuta pentru evaluarea stocurilor. Datorita acestui fapt, valoarea productiei nu poate sa reflecte o realitate financiara.

Rezultatul din exploatare:


Rezultatul exploatarii priveste activitatea de exploatare normala si curenta a intreprinderii.

Rezultatul explatarii exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare, obtinuta prin deducerea tuturor cheltuielilor (platibile si calculate) din veniturile explotarii (incasabile si calculate).

Comparativ cu anul 1997 rezultatul brut din exploatare creste cu 424875887 lei in anul 1998 si a scazut cu 286848280 lei in anul 1999. Aceasta scadere se datoreaza cresterii mai accentuate a valorii comparate a cheltuielilor de exploatare fata de cresterea mai lenta a veniturilor din exploatare.

1.4 Marja comerciala (adaosul comercial):

Marja comerciala vizeaza activitatea comerciala a SC TECH SA, activitate ce consta in vanzarea produselor obtinute in urma procesului de fabricatie. Marja comerciala este principalul indicator de apreciere a performantelor unei activitati.

Marja comerciala masoara performantele intreprinderilor care desfasoara activitati de comert. Este cu atat mai relevanta, cifra de afaceri indicator, cu cat este calculata mai detaliat, pe grupe de produse sau chiar pe fiecare tip de produs in parte.

Marja comerciala se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri si diferenta intre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfurilor vandute. Desi fiecare componenta a marjei comerciale are un trend ascendent, cresterea veniturilor nu o depaseste pe cea a cheltuielilor, veniturile cresc cu 63% in 1999 fata de 1998, iar cheltuielile cresc cu 67% in aceeasi perioada.

In anul 1998 marja comerciala a crescut cu 45.395 mii lei, adica de 2,5 ori fata de anul 1997. De aici rezulta ca anul 1998 a fost cel mai bun an pentru societate. In anul 1999 societatea inregistreaza o crestere prea mare a cheltuielilor efectuate cu marfurile vandute, cheltuieli pe care nu le poate acoperi din veniturile realizate din vanzarea marfurilor. Valoarea marfurilor pe piata desi a crescut, cresterea nu acopera majorarea cheltuielilor de producere a marfurilor. Firma nu poate scoate pe piata produse la preturi mult prea mari fata de concurenta pentru ca nu va mai vinde nimic, deci prin vanzare societatea nu-si poate recupera cheltuielile efectuate si se reflecta in scaderea profitului.


1.5 Venituri din exploatare:


Veniturile din exploatare reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat, rezultate din insumarea (cumularea) veniturilor din vanzarile de marfuri, din productia vanduta si din productia stocata.

Veniturile din exploatare evolueaza crescator in cei trei ani, marindu-si valoarea cu 4.221.307.000 in 1998 fata de 1997, ceea ce este echivalent cu un ritm de 44.9% si cu 160.981.680 lei in 1999 fata de 1998. Ritmul mediu este de 21.08%.

Indicatori ai potentialului tehnico-economic:

Valoarea activelor circulante


Activele circulante participa la procesul de productie cu intreaga lor valoare de utilitate si se consuma transmitandu-si integral valoare asupra noului produs.

Intreprinderea a inregistrat o crestere a activelor circulante cu o valoare de 2.591.142.000 lei in anul 1998 fata de 1997, iar in anul 1999 cresterea a fost de 3.707.872.000 lei fata de anul de baza. Aceste cresteri reprezinta un ritm mediu de 84%.

Valoarea mijloacelor fixe:


Mijloacele fixe cuprind bunuri cu o durata de utilizare mai mare de un an calendaristic si o valoare in lei mai mare decat limita prevazuta in lege (in prezent aceasta limita este de 5.000.000 lei). Cele doua conditii trebuie indeplinite simultan.

Mijloacele fixe sunt reprezentate de cladiri, constructii speciale si masini, utilaje si instalatii de lucru, care alcatuiesc potentialul tehnic al societatii. Acest indicator inregistreaza o evolutie ascendenta, desi tinde sa se mentina constanta in 1999 fata de 1998. In anul 1998 valoarea mijloacelor fixe a inregistrat valori maxime (de 3.661.740 mii lei), care reprezinta, de fapt, o crestere cu 12,6% (cu 409.871 mii lei), pe cand in 1999 scade cu 8.424 mii lei adica 0,23% fata de 1998. Cresterea atat de mare a mijloacelor fixe este determinata de cresterea valorica a indicatorului de masini, utilaje si instalatii de lucru. Cresterea este bazata pe reevaluarea acestor mijloace fixe sau pe introducerea in productie a unui nou mijloc fix (ceea ce societatea nu ar putea sustine din punct de vedere financiar, deci ramane valabila prima varianta).

Valoarea creantelor:

Creantele reprezinta avantajele banesti ce urmeaza a fi incasate de la diverse categorii de debitori.


In anul 1997 creantele la societatea TECH S.A au o valoare egala cu 465.573. In anul 1998 ele inregistreaza o crestere in valoare absoluta de 463.950 lei ceea de determina un ritm de crestere de 99,7% anual. In anul urmator se inregistreaza o crestere cu 110,5%. Aceasta crestere se datoreaza vanzarilor pe credit.

Societatea si-a achitat mare parte din datorii, dar tot nu reuseste sa-si revina din punct de vedere financiar. Cresterea creantelor determina scaderea gradului de lichiditate imediata a societatii, precum si micsorarea nivelului disponibilitatilor societatii. Se observa, totusi, o imbunatatire a situatiei in anul 1999, cand odata cu cresterea activelor circulante (cu 27% si deci valoric cu 1.116.730 mii lei, in 1999, comparativ cu 1998), cresc si stocurile (cu 28%, adica o crestere cu 892.717 mii lei ) precum si disponibilul (de doua ori in 1999 fata de 1998).

Luate impreuna stocurile si disponibilul nu depasesc in ritmul de crestere urmat sporirea activelor circulante , desi fiecare creste mult mai rapid decat activele circulante.

Valoare stocuri:

Stocurile reprezinta ansamblul bunurilor care intervin in cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau la terminarea procesului de productie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizari.

Valoarea stocurilor creste in anul 1998 fata de anul 1997 cu un ritm de 231,7% ceea ce inseamna 2.187.116.000 lei. Crestere se inregistreaza si in anul 1999 comparativ cu anul 1998 cu 892.717.000 lei. Aceasta crestere se datoreaza unei deprecieri a pietei de desfacere a produselor. Deprecierea se datoreaza, printre altele, cresterii productiei si preturilor mari in comparatie cu cele practicate de concurenta. Acestea sunt determinate de costuri mari de productie influentate de folosirea unei tehnologii invechite.

. Indicatori ai potentialului financiar:

3.1 Fondul de rulment:


Fondul de rulment este o parte a capitalurilor permanente degajata de etajul superior al bilantului pentru a acoperi nevoi de finantare din partea de jos a bilantului.

Evolutia FR este ascendenta pe parcursul celor trei ani analizati, inregistrand o crestere cu un ritm mediu de 134.2% pe an. Se inregistreaza o crestere cu 844.119.000 lei in 1998 fata de 1997 , iar in 1999 fata de 1998 cresterea este de 265.892.000 lei. Se observa ca ritmul de crestere inregistreaza o valoare mare in 1998 si anume 341%, dupa care se remarca o diminuare accentuata a ritmului de crestere in 1999, acesta fiind egal cu 24.4%.

Necesarul in fondul de rulment:


In cazul in care nevoile temporare sunt mai mari decat resursele temporare posibil de mobilizat, atunci NFR este pozitiv. Acest rezultat poate fi considerat normal numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor.

Inregistreaza un ritm ascendent de crestere in 1998 fata de 1997 si anume cu 874.5%, urmand ca in 1999 aceasta crestere sa fie egala cu 91%.Situatia inregistrata in 1998 ar putea fi un semn de alarma pentru SC TECH SA , intreprinderea trebuind sa incetineasca incasarile si sa urgenteze platile.

Trezoreria neta:

Trezoreria neta pozitiva este rezultatul intregului financiar al intreprinderii. Trezoreria neta pozitiva implica FR mai mare decat NFR, atunci excedentul de finantare, expresia cea mai concludenta a desfasurarii unei activitati eficiente, se va regasi sub forma disponibilitatilor banesti in conturi bancare si in casa.


Trezoreria neta a scazut in 1998 fata de 1997 cu 42%, adica inregistreaza o modificare cu -59.924 mii lei. Fata de 1998 s-a inregistrat o evolutie crescatoare de +2,06 ori pentru anul 1999, adica o crestere de la 84.148 mii lei la 257.502 mii lei. Aceasta crestere ne pune pe ganduri. Ne punem intrebarea fireasca: "de ce societatea nu foloseste acest disponibil, sau de ce nu incearca sa mai achite din datoriile fata de furnizori" (societatea poate face investitii, de exemplu in titluri pe termen lung cu venit sigur - obligatiuni).


Capital permanent:

Capitalul permanent reprezinta sursele de finantare a activelor unei societati, care la societatea studiata sunt egale cu capitalul propriu. Acest indicator are un trend ascendent, in 1998 creste cu 111,5%, iar in 1999 creste cu 121,7%, amandoua comparate cu 1997. Intre anii 1998 si 1999 nu se inregistreaza o variatie atat de puternica. Exista o crestere a indicatorului cu 369.649 mii lei, adica o crestere cu 4,8%. Deducem de aici ca societatea nu are surse de finantare pe termen lung, dar nici datorii sau imprumuturi pe termen mediu si lung. Societatea practica o politica irationala deoarece imprumuturile pe termen lung reprezinta o sursa sigura de finantare pe care ea nu o foloseste, dar si atentia emitentului acestui tip de imprumut indreptata asupra situatiei financiare a societatii (o supraveghere stricta din partea unei persoane externe nu ar putea strica societatii, oamenii vor putea desfasura activitatea in mod normal pentru a nu dezamagi increderea acordata de emitentul imprumutului respectiv si poate va reusi sa impiedice realizarea unor mici inselatorii si furtisaguri). Pentru a-si redresa situatia economico-financiara destul de grava din prezent, societatea trebuie sa ia un imprumut pe termen lung.

Capital social:

Capitalul social este sursa generata initial de aporturile in natura si in bani ale asociatilor. In cadrul SC TECH SA capitalul social este reprezentat de actiuni egale ca valoare.

Observam ca valoarea capitalului social nu inregistreaza nici o modificare pe parcursul celor trei ani studiati. Aceasta valoare va creste in anul 2000 cu 2.749.595.113 lei, crestere determinata de incorporarea in capitaluri a valorii terenului detinut de intreprindere, conform HG nr.500/1994.

Indicatori de solvabilitate si lichiditate:


Solvabilitate imediata:

Reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti pe termen scurt, respectiv de a-si onora platile la termenele stabilite. Se considera a fi satisfacatoare o rata minima a solvabilitatii imediate egala cu 0,3, insa la SC TECH SA s-au inregistrat valori mult inferioare si anume: in 1997:0,11; in 1998 :0.0275 si in 1999 : 0.066. Se observa o scadere accentuata a ratei solvabilitatii imediate in 1998 fata de 1997, urmata de o usoara imbunatatire in 1999. Aceste valori denota o dificultate mare in achitarea la termen a datoriilor pe termen scurt, influentata de lipsa disponibilitatilor banesti.

4.2 Solvabilitate globala:

Solvabilitatea globala reprezinta capacitatea unei firme de a-si onora obligatiile banesti pe termen scurt prin disponibilitatile banesti obtinute din convertirea activelor circulante in lichiditati.

In anul 1997 se inregistreaza o valoare de 1.19, inferioara minimei de 1,2 , insa in anii 1998 si 1999 aceasta rata creste, incadrandu-se in intervalul 1,2-1,8. In anul 1998 valoarea solvabilitatii globale este de 1,357, urmand ca in 1999 sa se inregistreze o usoara scadere a valorii acesteia la 1,348.

4.3 Solvabilitate partiala:

Solvabilitatea partiala reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti prin achitarea la termene scadente a obligatiilor. Achitarea este posibila datorita disponibilitatilor detinute, precum si datorita posibilitatii de a transforma in termen scurt creantele in disponibilitati.

SC TECH SA inregistreaza dificultati deoarece prezinta rate de solvabilitate partiale inferioare limitei minime, egala cu 0,65. La firma ratele obtinute sunt in 1997: 0,467; in 1998: 0,332 si in 1999 : 0,317; scaderea de la an la an a acestui indicator denota o inrautatire a situatiei sovabilitatii firmei.

Lichiditatea patrimoniului:

Lichiditatea este proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Lichiditatea patrimoniala constituie premisa solvabilitatii. Valoarea minima a acestui indicator, care atesta o situatie financiara solida a firmelor este 1.

La SC TECH SA se inregistreaza valori ridicate in 1997 : 3.78, in 1998 : 3.156 si in 1999: 3.062.desi solvabilitatea imediata si partiala au valori sub minimul necesar, la nivel patrimonial se inregistreaza valori ridicate datorate activelor totale ce au o valoare aproximativ de trei ori mai mare decat a datoriilor totale.

Autonomia financiara:

Valoarea ratei autonomiei financiare se recomanda a fi intre 0,3 si 0,5. La SC Atrech SA se inregistreaza o solvabilitate patrimoniala constanta pe perioada 1997-1999 si egala cu 1. Aceasta valoare se datoreaza egalitatii dintre capitalurile permanente si cele proprii.

Indicatori de eficienta:

Rentabilitate financiara:


Acest indicator reprezinta eficienta cu care societatea poate realiza capital propriu, ca o cota parte din profitul brut si are valori oscilante de la an la an. In 1997 este de 0,195 si creste in 1998 la 0,221, ca apoi sa scada brusc la 0,095. Din profitul brut societatea repartizeaza o anumita cota pentru a fi virata la capitaluri. In 1999 profitul a scazut cu 55% (sau cu 930.094 mii lei), ceea ce determina si micsorarea cotei din profit virate la capitalul propriu.


Rentabilitate comerciala:

Rentabilitatea comerciala apreciaza randamentul profitului brut la formarea rezultatului.

In 1998 fata de 1997 acest indicator inregistreaza o crestere de 0,08, urmata de o scadere in1999 fata de 1998 cu 0,7.

Eficienta consumurilor:

Indicatorul reprezinta eficienta cu care se realizeaza veniturile din exploatare pe baza cheltuielilor din exploatare.

Indicatorul se apropie de 1 in fiecare an (0,909 in 1997 ; 0,906 in 1998; 0,959 in 1999) si inregistreaza, totodata o usoara crestere in 1999. Atunci veniturile din exploatare inregistreaza o crestere insemnata, 45%, crestere care nu acopera sporirea cheltuielilor din exploatare.


Eficienta mijloacelor fixe:


Eficienta mijloacelor fixe reprezinta cat din valoarea mijloacelor fixe corespunde la 1000 unitati cifra de afaceri.

Variatia eficientei mijloacelor fixe este destul de mica si nesemnificativa (indicatorul are valori de 2.212 lei in 1997, 2.744 lei in 1998 si 2.667 lei in 1999). De remarcat este faptul ca tehnologia detinuta si procesul de fabricatie sunt depasite moral si fizic, fiind similare celor din 1969. Se recomanda o retehnologizare cat mai rapida, precum si introducerea unor linii de fabricatie automate sau semiautomate, care sa aiba drept rezultat scaderea costurilor de productie si cresrerea calitatii produselor.

Eficienta unui salariat:


Indicatorul reprezinta venitul din exploatare pe care-l poate crea un salariat. Eficienta creste in fiecare an. In 1997 a avut valori de 33.344 mii lei/salariat, creste la 48.833 mii lei/salariat (cu 46,5%) pentru ca in interval de un an sa mai inregistreze o crestere de 401 mii lei/salariat, desi pe parcursul anului 1999 numarul de salariati a variat cu un singur salariat in plus, iar numarul zilelor lucrate de un salariat a scazut cu 7 zile, de la 249 zile/an in 1998, la 242 zile/an in 1999. Tragem concluzia ca salariatii muncesc mai bine intr-un timp de lucru mai scurt.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.