Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza situatiei patrimoniale si financiare a intreprinderii

Analiza situatiei patrimoniale si financiare a intreprinderii


Analiza situatiei patrimoniale si financiare a intreprinderii

In activitaea curenta se foloseste frecvent termenul de "situatie financiara ", cu referire la un anumit subiect care realizeaza operatiuni economice. Nu sunt rare cazurile cand se utilizeaza formulari de genul "are o situatie financiara buna extraordinara"etc, sau din potriva "este o criza financiara", sau alte aprecieri asenamatoare.

Prezentul capitol isi propune sa solutioneze problemareferitoarela sfera de cuprindere a situatiei patrimoniale, categoriile de subiecti s i interesati in cunoatterea acesteia si modalitatile practice prin caresepot face investigatii lenecesare.Situatia financiar- patrimoniala reprezinta o anumita stare a capitalului din punct de vedere al existentei,componentei materiale si a rezultatelor obtinute. Reprezinta o permisa si in acelas timp o consecinta a desfasurarii proceselor care formeaza obiectul de activitate a firmei, constitue cadru financiar al acesteia, respectiv fluxurile de numere pe care le implica si le degaja

Obictivele analizei financiare sunt complexe si se individualizeza in functie de subiect si scopul urmarit.

In general interesati in cunoasterea situatiei economico- patrimoniale sunt

Proprietarii, care vor sa cunoasca evolutiaaverii si cistigului pe care il asteapta.

In functie de situatia data vor adapta masurilecorespunzatore referitoare la politica de investire, divident si nu inultima instanta in modul de administrare a firmei.

Conducerea firmei, pentru detectarea unoreventuale situatii de dezechilibru financiar care afecteaza securitatea financiara cu consecintele care decurg dintr-o astfel de stare. Spre deosebire de prima categorie, conducerea firmei, pe baza informatiilor furnizate de contabilitate, trebue sa urmareasca permanent modul de realizare a tuturor obiectivelor inscrise in bugetul de venituri si cheltueli, precum si in planul geberal al firmei. Urmarirea sistematica a schimbarilor care intervin in amplitudine si calitatea, da posibilitate intelegerii si cunoasteriicauzelor care au generat acesta schimbari si luarea pe aceata baza a masurilor care se impun.

Bancile cu care firma este in relatii sint interesate sa cunoasca bunatatea acesteia, in operatiuni de creditare, garantiile pe care le prezinta in recuperaea imprumuturilor acordate.

Partenerii de afaceri suntinteresati sa amplifice operatiile pe care le deruleaza in masura in care le mareste propriul profit.

Concurenta este interesata sa cunoasca potentialul tehnico-economic si financiar, pentru asi elabora politica de consolidare a pozitiei proprie.

Organele administrative locale si centrale, pentru fiecare firma constitue o sursa de venit si un mijloc de a solutiona anumite probleme economico-sociale-

Organele judecatoresti inoperatiuni de vinzare, furnizare, lichidare-

Sindicatele pot fisi ele interesate in cunoasterea situatiei financiar- patrimoniale,in cadrul negocierilor privind majorarile de salarii si incheerea contractului colectiv de munca.

In toate cazurile prezentate si altele posibile, analiza se bazeaza in principal pe bilant si contul de profit si de pierdere, care constitue documentele oficiale de gestiune a fiecarei intreprinderi. Ca rezultat, confruntatea acestor indicatori in anul 1998 si perioadele precedente este practic inutila.

Problematica analizei patrimoniale- financiare este deosebit de complexa, iar in literatura de specialitate este structurata in mod diferit, in functie si de subiectul interesat.Intrucit exista mai multe elemente comune in continuare, se prezinta metodologia generala de analiza a problemelor principale.

"Analiza patrimoniului firmei"

Una din conceptiiile bilantului este cea patrimoniala potrivit carea, bilantul este un inventar al averii intreprinderii. Literatura de specialitate da mai multe interpretari patrimoniului, dar in esenta se refera la" ansamblu drepturilor si obligatiilor -cu substanta economica - ale unei societati comerciale, precum si ale oricarui subiect de drept privat ".Avind un activ si pasiv, patrimoniul este supus tuturor operatiunilor la care participa subiectul care ii apartine, indeplinindusi obligatiilesi exercitindu-si drepturile.

Analiza structurii patrimoniale are ca obiectiv deinamica acestuia precum si a raporturilor dintre diferitele elemente patrimoniale si a shimbarilor intervenite in situatia mijloacelor si surselor, determinate de activitateadesfasurata in cursul exercitiului.

Tabelul 1

Analiza structurii patrimoniului intreprinderii

(lei,%)

Nr

Active

Anul precedent

Anul curent

Abaterea absoluta

Devierea cotei an 2007 fata 2006 p.p

I

Active TL

Active materiale TL

Active nemateriale TL


Active financiare TL

II

Active curente

SMM

Creante TS

Mijloace banesti

TOTAL ACTIVE

Sursa: elaborat in baza raportului financiar (Anexa1)

Din tabelul de mai sus observam ca totalul patrimoniului a scazut in perioada curenta comparativ cu cea precedenta cu 145018 lei sau cu 41,52%. Diminuarea patrimoniului semnaleaza existenta tendintelor negative in activitatea intreprinderii. La diminuarea patrimoniului a dus scaderea activelor TL CU 7825 lei dintre care activele materiale TL a scazut cu 7675 lei ceea ce constitue29.99 % din totalul activelor TL, iar activele nemateriale TL au scazut cu 150 lei ceea ce constitue 23,69%.La scaderea patrimoniului a influentat deasemenea si activele curente cu 51,761% ceea ce constitue 153253 lei ceea ce constitue 51,761% .Totodata diminuarea ratei creantelor ne spune ca efortul depus la intreprindere privind colectare datoriilor poate fi considerat suficient. Insa a influentat pozitiv majorarea mijloacelor banesti cu 15585mii lei sau cu 58,292%. Astfel observam ca intreprinderea a inregistrat in perioada curenta un surplus de mijloace banesti care va trebui sa investeasca acest surplus in active rentabile dar totodata lichide.Din punct de vedere economic majorarea mijloacelor banesti are si un dezavantaj deoarece managerul financiar din cadru acestei intreprinderi nu stie cum sa utilizeze acesti bani.

Analiza situatiei patrimoniale si financiare, constituind o parte componenta a notei explicative la raportul anual financiar, urmareste scopul de a face informatia continuta in aceasta, clara si inteleasa de toate categoriile de utilizatori. Pentru

atingerea scopului propus in procesul efectuarii calculeelor si formularii concluziilor analitice ste necesar sa ne conducem de urmatoarele cerinte generale.Pentru interpretarea reusita a indicatorilor financiarinueste suficienta calcularea lor pentru perioada raportata sau la o data concreta, de exemplu la sfirsitul perioadei. In scopul aprecierii situatiei financiare este util ca nota explicativa sa contina informatia necesara pentru confruntarea indicatorilor cu una sau mai multe baye de comparatie, cu perioadele precedente cu nivelul programat in planul de afaceri, mediu pe ramuri sau pe grupuri de intreprinderi cu acelas profit, cu nivelul stabilit in practica mondiala sau solicitat in sistemul al Republicii Moldova.Intocmirea explicativa potrivit cerintelor indicate mai sus va contrebui la determinarea corecta a rezultatelor activitatii intreprinderii, care se afla in proces de prosperare sau de faliment. Analiza situatiei patrimoniale si financiare se efectueaza in baza unui sir de indicatori generalizatori prezentati mai jos.

1. Rata imobilizarii reflecta cota activelor imobilizate in suma totala a patrimoniului intreprinderii. La aprecierea acestuia este necesar sa tinem cont de nivelul de insusire a capacitatii de productie.In particular, cresterea in dinamica a ratei imobilizarilor in conditiile unui grad scazut de utilizare a capacitatiilor de productie existente reflecta o compozitie fragila a utilizarii patrimoniului intreprinderii.Ponderea ridicata mai mare dedoua trimi din activ a imobilizarilor poate crea dificultati privind achitarea datoriilor curente.

Active pe termen lung

Rata imobilizarilor = ─────────────

TotalActiv

2. Rata activelor curente se afla in dependenta opusa cu rata imobilizarilor. Modificarile structurale ale patrimoniului intreprinderii in favoarea activelor curente se explica de obicei, prin depasirea ritmului cresterii activelor curente asupra ritmului cresterii activelorpe termen

ActiveCurente

Rata activelor curente = ───────── ═ 1- rata imobilizarilor

TotalActiv

3. Rata patrimoniului cu destinatie de productie reflecta ponderea patrimoniului intreprinderii care poate fi direct utilizata pentru fabricarea productiei, prestarea serviciilor, eyecutarea lucrarilor. Cresterea acestui indicator in dinamica se apreciaza ca pozitiva, fiindca contribuirea la sporirea volumului activitatii de productie. Situatia patrimoniala a intreprinderii industriale cu rata redusa a potentialului productive se considera periculoasa cu consecinte de dezvolta activitatea productiva.

MijloaceFixe + SMM

Rata patrim. cu dest de productie = ─────────────

TotalActiv

Tabelul 2

Analiza coeficientilor structurii activelor  (%)

Nr ind

Indicatorii

La finele anului precedent

La finele anului de gestiune

Abaterea

Rata imobilizarii

Rata activelor curente

Rata patrimoniului cu destinatie de prod

Sursa:elaborat de autor in baza raportului financiar (Anexa 1)

Calculele efectuate permit sa constatam faptul ca la intreprinderea analizata la finele anului current rata imobilizarii sa majorat fata de anul precedent cu 0,02% , rezulta ca nivelul de tehnologizare este inalt iar firma investeste majoritatea resurselor in active pe termen lung ceea ce duce la generaea unui profit mai mare.

Rata activelor curente se afla in dependenta opusa cu rata imobilizarii.Rata activelor curente are o influenta pozitiva in cadrul intreprinderii la finele anului precedent constituind 0,92 %. Din acest indicator rezulta ca intreprinderea investeste majoritatea resurselor care sunt in patrimoniu intreprinderii si genereaza un profit mai mare, dar din punct de vedere al lichiditatii influenteaza negativ, deoarece risca o diminuare considerabila, iar la finele anului de gestiune rata activelor curente este de 0,90% in acest caz intreprinderea investeste resurse din patrimoniu sau, dar mai putin fata de anul precedent. Din acest motiv are loc o micsorare cu -0,02% din profitul pe care trebuia sa-l obtina intreprinderea. Daca intreprinderea ar fi investit din resursele sale 0,02% in acest caz obtinea un profit mai mare. Rata patimoniului cu destinatie de productie la finele anului precedent constitue 0,10% iar la finele anului de gestiune constitu0,17% aceasta crestere se datoreaza conditiilor de criza economica si are tendinta de crestere.Cresterea acestui indicator in dinamica este de 0,07% se apreciaza ca pozitiv fiindca contribue la sporirea volumului activitatii de productie.Factorii care au influentat aceasta crestere este valoarea mijloacelor fixe care este mica, deoarece pretul de cumparare este foarte mare.Tiriulnicova Natalia "Analiza rapoartelor " Tipograf. Centrala 2004

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.