Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie
ANALIZA CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATARE

ANALIZA CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATAREANALIZA CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATARE

Cheltuielile pentru exploatare se determina conform modelului (3). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 4

Evolutia cheltuielilor pentru exploatare in perioada 2002-2004

SimbolDenumire

Mii lei

Indici (%)

*

*

Cheltuieli materiale

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

Ajustarea valorii activelor circulante

Alte cheltuieli de exploatare

Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

_____

_____

Cheltuielile pentru exploatare

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Graficul 2

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a cheltuielilor pentru exploatare:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a cheltuielilor materiale:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a cheltuielilor privind marfurile:

mii lei

2.Influenta absoluta a cheltuielilor cu personalul:

mii lei

2.4.Influenta absoluta a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale:

mii lei

2.5.Influenta absoluta a ajustarii valorii activelor circulante:

mii lei

2.6.Influenta absoluta a altor cheltuieli de exploatare:

mii lei

2.7.Influenta absoluta a ajustarii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli:

mii lei

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 4.007.774 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

cresterii cu 978.229 mii lei a cheltuielilor privind marfurile;

cresterii cu 1550.484 mii lei a cheltuielilor cu personalul;

cresterii cu 690.650 mii lei a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale;

cresterii cu 1.926.529 mii lei a ajustarii valorii activelor circulante;

scaderii cu 9.186.467 mii lei a cheltuielilor materiale;

scaderii cu 571.866 mii lei a altor cheltuieli de exploatare;

scaderii cu 379.785 mii lei a ajustarii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Procedeul balantier relativ:

1.Modificarea relativa a cheltuielilor pentru exploatare:

2.Influenta relativa a factorilor:

2.1.Influenta relativa a cheltuielilor materiale:

2.2.Influenta relativa a cheltuielilor privind marfurile:

2.Influenta relativa a cheltuielilor cu personalul:

2.4.Influenta relativa a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale:

2.5.Influenta relativa a ajustarii valorii activelor circulante:

2.6.Influenta relativa a altor cheltuieli de exploatare:

2.7.Influenta relativa a ajustarii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli:

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:Cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 1,12% in 2004 fata de 2003 datorita:

influentei cu +0,27% a cheltuielilor privind marfurile;

influentei cu +3,78% a cheltuielilor cu personalul;

influentei cu +0,19% a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale;

influentei cu +0,54% a ajustarii valorii activelor circulante;

influentei cu –2,56% a cheltuielilor materiale;

influentei cu –0,99% a altor cheltuieli de exploatare;

influentei cu –0,11% a ajustarii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Analiza cheltuielilor materiale:

Cheltuielile materiale se determina conform modelului (4). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 5

Evolutia cheltuielilor materiale in perioada 2002-2004

Simbol

Denumire

Mii lei

Indici (%)

*

Cheltuieli cu materiale prime si  materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli din afara

Cheltuieli materiale

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a cheltuielilor materiale:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a altor cheltuieli materiale:

mii lei

2.Influenta absoluta a altor cheltuieli din afara:

mii lei

Verificare:

mii lei

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Cheltuielile materiale au scazut cu 9.186.467 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

scaderii cu 1.344.218 mii lei a cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile;

scaderii cu 4.649.490 mii lei a altor cheltuieli materiale;

scaderii cu 192.759 mii lei a altor cheltuieli din afara (cu energia si apa).

Procedeul balantier relativ:

1.Modificarea relativa a cheltuielilor materiale:

2.Influenta relativa a factorilor:

2.1.Influenta relativa a cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile:

2.2.Influenta relativa a altor cheltuieli materiale:

2.Influenta relativa a altor cheltuieli din afara (cu energia si apa):

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Cheltuielile materiale au scazut cu 3,74% in 2004 fata de 2003 datorita:

influentei cu –0,55% a cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile;

influentei cu –1,89% a altor cheltuieli materiale;

influentei cu –1,30% a altor cheltuieli din afara (cu energia si apa).

Analiza cheltuielilor cu personalul:

Cheltuielile cu personalul se determina conform modelului (5). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 6

Evolutia cheltuielilor cu personalul in perioada 2002-2004

Simbol

Denumire

Mii lei

Indici (%)

SalariiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Cheltuielile cu personalul

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a cheltuielilor cu personalul:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a salariilor:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala:

mii lei

Verificare:

mii lei

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 1550.484 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

cresterii cu 11.264.229 mii lei a salariilor;

cresterii cu 2.286.255 mii lei a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala.

Procedeul balantier relativ:

1.Modificarea relativa a cheltuielilor cu personalul:

2.Influenta relativa a factorilor:

2.1.Influenta relativa a salariilor:

2.2.Influenta relativa a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala:

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 16,16% in 2004 fata de 2003 datorita:

influentei cu +13,43% a salariilor;

influentei cu +2,73% a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala.

Analiza ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale:

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale se calculeaza conform modelului (6). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 7

Evolutia ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale in perioada 2002-2004

Simbol

Denumire

Mii lei

Indici (%)

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele

Veniturile din provizioane

____

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a veniturilor din provizioane:

mii lei

Verificare:

mii lei

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale a crescut cu 690.650 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

cresterii cu 691.345 mii lei a cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele:

cresterii cu 695.000 lei a veniturilor din provizioane.

Procedeul balantier relativ:

1.Modificarea relativa a ajustarii valorii imobilizarilor corporale si necorporale:

2.Influenta relativa a factorilor:

2.1.Influenta relativa a cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele:

2.2.Influenta relativa a veniturilor din provizioane:

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale a crescut cu 15,41% in 2004 fata de 2003 datorita:

influentei cu +15,42% a cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele;

influentei cu –0,01% a veniturilor din provizioane.

Analiza ajustarii valorii activelor circulante:

Ajustarea valorii activelor circulante se calculeaza conform modelului (7). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 8

Evolutia ajustarii valorii activelor circulante in perioada 2002-2004

Simbol

DenumireMii lei

C

V

Cheltuieli

Venituri

Ajustarea valorii activelor circulante

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a ajustarii valorii activelor circulante:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a cheltuielilor:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a veniturilor:

mii lei

Verificare:

mii lei

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Ajustarea valorii activelor circulante a crescut cu 1.926.529 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

cresterii cheltuielilor aferente cu 2.451.293 mii lei;

cresterii veniturilor aferente cu 524.764 mii lei.

Analiza altor cheltuieli din exploatare:

Alte cheltuieli din exploatare se determina conform modelului (8). Pe baza datelor din conturile de profit si pierdere obtinem urmatorul tabel:

Tabelul 9

Evolutia altor cheltuieli din exploatare in perioada 2002-2004 

Simbol

Denumire

Mii lei

Indici (%)

*

Cheltuielile privind prestatiile externe

Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuielile cu despagubiri, donatii si activele cedate

Alte cheltuieli din exploatare

Sursa: Contul de profit si pierdere al S.C.STRATUSMOB S.A.Blaj pentru anii 2002, 2003, 2004

Procedeul balantier

1.Modificarea absoluta a altor cheltuieli din exploatare:

mii lei

2.Influenta absoluta a factorilor:

2.1.Influenta absoluta a cheltuielilor privind prestatiile externe:

mii lei

2.2.Influenta absoluta a cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate:

mii lei

2.Influenta absoluta a cheltuielilor cu despagubiri, donatii si activele cedate:

mii lei

Verificare:

mii lei

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Alte cheltuieli din exploatare au scazut cu 571.866 mii lei in 2004 fata de 2003 sub influenta:

scaderii cu 501.244 mii lei a cheltuielilor privind prestatiile externe;

scaderii cu 1.467.667 mii lei a cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;

cresterii cu 1.397.045 mii lei a cheltuielilor cu despagubiri, donatii si activele cedate.

Procedeul balantier relativ:

1.Modificarea relativa a altor cheltuieli din exploatare:

2.Influenta relativa a factorilor:

2.1.Influenta relativa a cheltuielilor privind prestatiile externe:

2.2.Influenta relativa a cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate:

2.Influenta relativa a cheltuielilor cu despagubiri, donatii si activele cedate:

Verificare:

Egalitatea este verificata.

4.Interpretare:

Alte cheltuieli din exploatare au scazut cu 15,48% in 2004 fata de 2003 datorita:

influentei cu –15,17% a cheltuielilor privind prestatiile externe;

influentei cu –6,36% a cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;

influentei cu +6,05% a cheltuielilor cu despagubiri, donatii si activele cedate.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Organizarea sistemului bursier din Romania
REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
Bursa - Definitie. Concept . Statut juridic
PRODUCTIVITATEA SI CRESTEREA DURABILA A PRODUCTIVITATII MUNCII
Dilema inflatie-somaj. Curba Philips
Open account (contul deschis)
ANALIZA CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATARE
Metalurgia feroaselor (siderurgia)
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu