Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie
Paralela intre controlul intern si auditul intern

Paralela intre controlul intern si auditul internPARALELA INTRE CONTROLUL INTERN SI AUDITUL INTERN

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, contin elemente care le apropie, dar si elemente care le diferentiaza, ceea ce creeaza suficiente confuzii, chiar printre specialisti.

Standardele de buna practica in domeniu precizeaza ca fiecare angajat raspunde de propriul control intern in cadrul organizatiei din care face parte.

In acest sens, controlul intern se regaseste in structura fiecarei functii a managementului, a fiecarei activitati si este in responsabilitatea fiecarui angajat, de aceea nu se recomanda sa se organizeze ca un compartiment distinct in cadrul entitatii.

Managementului de linie, in afara propriului control intern, ii mai revin si alte atributii de control care pot sa evolueze, respectiv sa se diminueze sau sa se dezvolte, in functie de evolutia riscurilor in cadrul compartimentului pe care il coordoneaza.Auditul intern, spre deosebire de controlul intern, se organizeaza ca structura distincta in subordinea managerului general al entitatii.

In continuare, prezentam comparativ elementele structurale ale conceptului de control intern si conceptului de audit intern in tabelul 5.3 – Paralela intre controlul intern si auditul intern.

NR. CRT.

DOMENII DE REFERINTA

CONTROLUL INTERN

AUDITUL INTERN

Statutul

Se constituie in cadrul organizatiei sub forma unui sistem de management si control intern, care se mai numeste si Sistem de control managerial - SCM

Auditul intern face parte din sistemul de management si control intern, dar este componenta de evaluare a acestuia.

Beneficiarii

Angajatii, managementul de linie si managementul general.

Managementul general si managementul de linie.

Obiectivele

Stabilite prin planul anual de control aprobat de management cu scopul realizarii unui control de asigurare.

Stabilite de echipa de auditori si supervizate de seful compartimentului de audit intern.

Domeniul de aplicare

In conformitate cu planul anual de control si necesitatile managementului.

Toate domeniile entitatii sunt activitati auditabile.

Periodicitatea

Activitate periodica, in functie de evolutia riscurilor.

Activitate permanenta si planificata, respectiv toate domeniile sau activitatile sunt auditate cel putin o data la 3 ani.

Scopul actiunii /misiunii

Instrumenteaza o neregula, abatere, disfunctiune sau chiar iregularitate prin verificarea respectarii cadrului normativ si procedural in vigoare.

Asigurare rezonabila a conformitatii activitatilor auditate si/sau a eficacitatii derularii acestora.

Modul de abordare

Activitatile de control se structureaza pe obiectivele actiunii stabilite de management.

Realizeaza o evaluare a conformitatii pe obiectivele misiunii, in baza verificarii unor esantioane de 2-5% din totalul populatiei, stabilite statistic.

Modul de organizare

Activitatile de control se disipeaza pe fluxul proceselor.

Se organizeaza sub forma unui compartiment de audit intern constituit din minim 2-3 persoane pentru a fi functional.

9.

Modul de lucru


Tehnicile si instrumentele de control difera de la o actiune la alta in functie de particularitatile activitatilor controlate.

Metodologie specifica standardizata, comuna tuturor misiunilor de audit intern.

Modul de finalizare

Controlorul stabileste dimensiunile abaterilor constatate si chiar ale iregularitatilor si persoanele raspunzatoare, in baza unui proces verbal de control.

Constatarile si recomandarile auditorilor interni se materializeaza intr-un Raport de audit intern, care se completeaza cu un Plan de actiune, stabilit conform Calendarului de implementare practica a recomandarilor.

Constatarile, recomandarile si concluziile misiunii

Constatarile si concluziile controlului, conform legii, trebuie acceptate, daca nu sunt contestate sau dupa caz, daca raman definitive.

Recomandarile si concluziile auditorilor interni sunt optionale pentru management, dar buna practica cere explicatii pentru neimplementarea acestora.

Comparatia cu inspectia

Asemanator cu inspectia.

Total opus activitatii de inspectie.

Rezultatele

Stabileste dimensiunea neregulilor sau disfunctiunilor si responsabilitatile privind nerespectarea cadrului normativ si procedural.

Ofera o asigurare rezonabila managementului general asupra functionalitatii sistemelor de control managerial.

Personalul

Controlorul trebuie sa aiba studii superioare de specialitate.

Auditorul intern are studii superioare si, in timp, va trebui sa aiba si o certificare in domeniu.

Perspectiva

Activitate care va evolua in functie de evolutia riscurilor si actualizarea sistematica a procedurilor operationale de lucru.

Functia de audit intern trebuie sa se intareasca tot mai mult si sa ajunga sa ofere mangementului general o asigurare rezonabila pentru toate domeniile auditabile, ceea ce va reprezenta o valoare adaugata pentru organizatie.

Tabelul 5.3Paralela intre controlul intern si auditul intern

Sistemul de control intern din entitati cuprinde mai multe activitati de control, asa cum am mai precizat, si anume: autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic, controlul partenerial, controale de calitate si controlul financiar preventiv, inventarierea patrimoniului, controlul contabil, controlul financiar, inspectii s.a. Aceste controale pot fi grupate astfel:

control ex-ante: autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic si controlul financiar preventiv;

control ex-post: autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic, inventarierea patrimoniului, controlul casieriei, controlul contabil, controlul financiar, controalele de calitate, inspectia s.a.

Conform bunei practici, recunoscuta in domeniu, activitatile de control enumerate mai sus nu se organizeaza in compartimente de sine statatoare, ci sunt disipate pe fluxul operatiilor intre fazele unui lant procedu­ral, exercitat de fiecare post de lucru, la fiecare nivel de responsabilitate sau prin delegare de competenta, atasate intrinsec activitatilor curente.

Datorita acestei organizari, atunci cand auditorul intern stabileste inexistenta procedurilor operationale, inadaptabilitatea sau neactualizarea sistematica a acestora, in functie de evolutia riscurilor, neimplementarea recomandarilor s.a., acestea trebuie sa reprezinta probleme majore pentru management si pentru auditorii interni.

Desigur, pentru a respecta buna practica in domeniu, si in Romania in perspectiva trebuie sa se infiinteze Comitete de audit la nivelul entitatilor, pe langa structurile de audit, in subordinea managerului general, si care sa preia o parte dintre problemele auditorilor interni care in prezent sunt inaintate UCAAPI.

O solutie practica este si aceea privind nominalizarea unui responsabil cu controlul intern la nivelul entitatii, numit “controlor sef” care nu va efectua activitati de control, ci va monitoriza functionarea acestuia si respectarea procedurilor operationale de lucru, prin conlucrarea cu auditorii interni, si care, de asemenea, va raporta direct managementului general.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
CREAREA UNIUNILOR MONETARE - UNIUNILE MONETARE NATIONALE
AGENTII ECONOMICI - TIPOLOGIE SI CARACTERISTICI
Consideratii generale privind valoarea intreprinderii
Holdingul, o institutie puternica in economia de piata
Abordari cantitative si calitative ale comportamentului consumatorului
Liberalismul economic clasic si paradigma lui
Cauzele inflatiei
Politica de risc si strategia riscurilor
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu