Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
PARTICULARITATI ALE FORMARII PRETURILOR IN UNELE RAMURI SAU DOMENII DE ACTIVITATE ALE ROMANIEI

PARTICULARITATI ALE FORMARII PRETURILOR IN UNELE RAMURI SAU DOMENII DE ACTIVITATE ALE ROMANIEI


PARTICULARITATI ALE FORMARII PRETURILOR IN UNELE RAMURI SAU DOMENII DE ACTIVITATE ALE ROMANIEI

Probleme specifice ale formarii preturilor produselor agricole

Agricultura are o serie de particularitati:

jocul normal al ofertei si cererii antreneaza fluctuatii de pret, pentru aceasta statul este obligat sa organizeze un sistem de sustinere a preturilor si pietelor produselor agricole;

prezinta fluctuatii de productie de la un an la altul, ceea ce duce la aparitia unor supraproductii, dar si la productii insuficiente;

inelasticitatea generala a cererii de produse agricole(efect King):

un deficit de recolta la un anumit produs cu cerere inelastica face sa creasca pretul proportional cu cresterea valorii recoltei;

recolta buna duce la scaderea pretului si va antrena o diminuare a veniturilor producatorilor.folosirea metodelor agrotehnice avansate conduc la cresterea recoltelor, iar statul trebuie sa asigure sustinerea nivelului garantat al pretului.

Statul intervine prin urmatoarele parghii:

asigurarea de preturi garantate:

-pretul garantat este pretul cu care statul cumpara productii agricole prin intermediul pietelor de stat (organisme de contractare);

-pretul garantat este superior pretului corespunzator cresterii productiei;

-este pret de interventie a statului;

-are efect favorabil daca nivelul lui este superior pretului format la piata;

-consecinte:

stabilizeaza preturile, dar nu si veniturile globale;

restabilirea permanenta a echilibrului intre oferta si cerere;

aplicarea pretului garantat numai la fractiuni ale recoltei (la anumite produs : grau, lapte, zahar, etc)

acordarea de subventii de la buget, se face pentru :

garantarea nivelului preturilor;

asigurarea acoperirii integrale a costurilor;

creerea de avantaje a consumatorilor prin mentinerea nivelului redus a pretului pe piata;

sustinerea financiara a exporturilor:

stabilirea de pret de interventie mai mare decat pretul pietei;

controlul suprafetelor agricole;

controlul direct al culturilor.

2. Particularitatile formarii preturilor in constructii montaj

In constructii montaj particularitatile sunt:

- volumul mare al lucrarilor de constructii si varietatea obiectivelor de investitii;

- organizarea activitatii pe santier;

-caracterul de unicat al lucrarilor;

- amplasarea obiectivului presupune distante mari si lucrari de preagatire a terenului

- conditii deosebite de desfacere a terenurilor.

Se utilizeaza urmatoarele preturi:

1. preturi pe articole de deviz:

articol de deviz este o unitate elementara de constructii (operatii);

pretul pe articolul de devizie se stabileste pe baza:

a. normelor de deviz privind consumurile de materiale, manopera, utilaj, transport

b. preturile si tarifele practicate pe piata pentru materiale, forta de munca, chirii, utilaje.

2. pretul de deviz pe categorii de lucrari:

-categoriile de lucrari sunt grupe de lucrari de constructii cu caracteristici comune delimitate pe baza criteriilor functional, constructive( constructii industriale, energetice, locuinte, lucrari de instalatii sanitare electrice, termice, etc).

Pretul de deviz pe categorii de lucrari se elaboreaza pe baza antemasuratorilor si cuprinde patru capitole :

CAPITOLUL 1. Cheltuieli directe: materiale, manopera, utilaj, transport

CAPITOLUL 2. Cheltuieli indirecte care se calculeaza prin aplicarea unei cote la totalul cheltuielilor directe

CAPITOLUL 3. Cheltuieli cu introducerea tehnicii noi si plata taxei asupra terenurilor proprietate de stat, se calculeaz[ prin aplicarea unei cote la totalul capitolelor 1 si 2

CAPITOLUL 4. Profitul constructorului se calculeraza prin aplicarea unei rate de rentabilitate la total capitolelor 1 +2 +3.

3. pretul de deviz pe obiecte de constructii, se stabileste prin insumarea preturilor pe categorii de lucrari, la care se adauga TVA.

4. pretul de deviz al obiectului de constructie - reflecta intregul volum de cheltuieli ocazionate de obtinerea, proiectarea, realizarea pana la darea in folosinta si atingerea parametrilor proiectati; se elaboreaza un deviz general ce reprezinta documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimata a obiectivelor de investitii.

Devizul general se structureaza pe trei parti:

Partea 1

Capitolul 1 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor (cumparare, demolare , sistematizare pe verticala);

Capitolul 2 - cheltiueli pentru realizarea infrastructurii obiectului;

Capitolul 3 - cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica, cheltuili pntru studii GEO,TOPO, HIDRO, avize si acorduri de proiectare, de consultanta, de organizare a licitatiei;

Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza: cladiri speciale, montaj de utilaje achizitii de utilaje;

Capitolul 5 - alte cheltuieli: organizare de santie , comisioane si taxe la banci, etc si alte cheltuieli neprevazute;

Capitolul 6 - cheltuieli pentru darea in exploatare: pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice, expertize.

Partea a II-a - valoarea ramasa a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste, nu se finanteaza si serveste la stabilirea indicatorilor de eficienta economica si financiara.

Partea a III-a - Fondul de rulment necesar inceperii productie: cheltuieli pentru asigurarea stocurilor pentru materii prime, materiale, salarii, necesare pentru primul ciclu de productie.

3. Tarifarea serviciilor

reprezinta preturi ale serviciilor prestate de catre unitati specializate diferitilor beneficiari;

se stabileste pentru o activitate prestata ce nu se poate stoca sau inmagazina;

natura economica a preturilor si tarifelor este aceeasi si se aplica aceleasi principiil si procedee metodologice de fundamentare si negociere .

- particularitatile ce apar:

structura tarifelor este mai simpla deoarece in costurile lor nu se mai includ cheltuieli de desfacere si nici adaosuri comerciale;

variatia mare a necesitatilor pentru unele servicii;

dispersarea teritoriala accentuata si organizarea in unitati mici;

efectuarea unor prestatii la sediul unitatii si la domiciliului consunatorilor

ponderea mare a manoperei;

pondertea mica a materiilor prime (10 - 15 % din costuri).

Toti acesti factori care conditioneaza nivelul costurilor fac ca posibilitatile de reducere a acestora si de crestere a productivitatii muncii sa fie limitate.

Tarifele se stabilesc pe baza urmatoarelorelemente:

costurile, inclusiv valoarea materialelor supuse prelucrarii si a pieselor de schimb ce se monteaza si sedeconteaza separat la pretul cu ridicata;

profitul unitatii prestatoare;

TVA.

In Romania se practica urmatoarele tarife:

tarife pentru servicii personale traditionale;

tarife pentru servicii cu caracter de masa;

tarife pentru servicii cu caracter de creatie - inovatie: cerecetare, proiectare, management, marketing, pregatire de personal, etc;

tarife in turism si alimentatie publica: inchirieri de vesela, de utilaje de agrement, etc

tarife pentru prestatii efectuate in agricultura.

Bibliografie selectiva

1. Bran Paul, Economia valorii, Editura Economica, Bucuresti, 1995;

2. Beju Viorel, Mecanismul preturilor in economia de piata, Teorie si practica, Editura Promedia, Cluj-Napoca, 1994;

3. Beju Viorel, Preturi, Editura Economica, Bucuresti, 2000;

4. Marinescu Ilie, Preturile si interdependentele lor, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;

5. Mosteanu Tatiana si colectiv, Preturi si concurenta, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997;

6. Mosteanu Tatiana (coordonator), Preturi si concurenta, (editia a-III-a), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2000;

7. Marin Dumitru, Eduard Ionescu, Lacramioara Haiduc, Bianca Preda, Preturi si concurenta, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002;

8. Margulescu D. si colectiv, Analiza economico-financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1999

Tanase Florina, Preturile si indicatorii macroeconomici, Editura All Beck, Bucuresti, 1998.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.