Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie
Proiect Tehnician in activitati economice nivel 3 - CONTABILITATEA TVA LA S.C.DOF CONT S.R.L.

Proiect Tehnician in activitati economice nivel 3 - CONTABILITATEA TVA LA S.C.DOF CONT S.R.L.SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA

,,NICOLAE KRETZULESCU”

Proiect pentru obtinerea certificatului profesional

in calificarea„Tehnician in activitati economice nivel 3”

CONTABILITATEA TVA LA S.C.DOF CONT S.R.L.

ARGUMENT

Proiectul realizat de mine pentru a obtine calificarea ca “tehnician in activitati economice nivel 3” poarta numele de “Contabilitatea TVA la S.C Dof Cont S.R.L.“.

Mi s-a parut o tema interesanta.Am pornit de la ideea ca taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect, aparut de curand in peisajul sistemelor fiscale din diferite state. Acest impozit are o arie de raspandire destul de larga la nivelul globului.

Pe parcursul timpului, de la aparitia acestuia in Franta in anul 1954, tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea lui in sitemul fiscal propriu;in sfera sa de actiune fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata. Ulterior, sfera sa de aplicare a fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul, generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc tot in Franta, in ianuarie 1968.

In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca urmare a alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor, care functiona ca un impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata. Aceasta inlocuire constituie o conditie ce trebuia indeplinita pentru aderarea la Uniunea Europeana.

Pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata au fost luate o serie de masuri privind impozitul pe circulatia marfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. Astfel, in 1991, s-a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor si s-a instituit un nou impozit indirect (acciza) pentru unele produse si articole considerate de lux.
Cu toate acestea, se impunea reducerea numarului cotelor impozitului pe circulatia marfurilor la una sau doua, precum si includerea in sfera de impozitare a acestuia a majoritatii bunurilor si serviciilor. Prin aplicarea impozitului pe circulatia marfurilor nu era impozitat comertul cu amanuntul. Inainte de implementarea taxei pe valoarea adaugata s-a cautat sa se extinda campul de aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse si prestari de servicii, cum ar fi, de exemplu, produsele agricole, activitatea postala si de telecomunicatii, transportul de calatori si de marfuri, etc.
Taxa pe valoare adaugata reprezinta ventitul bugetului de stat,din categoria impozitelor indirecte,care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile,transferul propietatii bunurilor imobile,impozitul de bunuri,prestarile de servicii,precum si operatiunile asimilate acestora

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect deoarece se aplica pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii adaugate realizate de producatori, inclusiv asupra distributiei catre consumatorul final.

Pornind de la aceste informatii ale situatiilor referitoare la taxa pe valoare adaugata am incercat sa realizez un studiu de caz pe aceasta tema la S.C Dof Cont S.R.L

Dupa ce am realizat acest proiect am constatat ca nivelul cunostiintelor teoretice de care dispuneam s-a imbogatit iar practica realizata pentru intocmirea proiectului m-a ajutat sa inteleg semnificatia termenului de “taxa pe valoare adaugata”.

Lucrarea de fata ,initial propusa ca fiind un proiect pentru obtinerea unui certificat de competente profesionale, este din punctul meu de vedere ,o lucrare care poate constitui baza de plecare pentru cei care vor sa studieze mai aprofundat contabilitatea taxei pe valoare adaugata.Ea poate fi completata ca urmare a aparitiei unor modificari in legislatia economica interna si europeana.

Pusderca Alina

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C.DOF CONT S.R.L.

SC Dof Cont a fost infiintata in anul 2003.Este o societate cu capital integral autohton.Organizata sub forma de societate cu raspundere limitata,cu asociat unic,acesta raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu,in limita capitalului social.

Sediul social al societatii comerciale este in Bucuresti.

Societatea poate iinfiinta sucursale,filiale,birouri sau agnetii in alte localitati din Romania sau in strainatate.

Este infiintata pe o perioada nelimitata.

Domeniul de activitate al societatii este:Alte activitatii de servicii prestate in principal intreprinderilor-diviziune CAEN 74.

Obiectul principal de activitate in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN) este 7412 adica Activitati de contabilitate,revizie contabila,consultanta in domeniul fiscal,dar si 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

Clasa 7412 include:

-servicii de inregistrare a operatiunilor comerciale pentru firme sau altii(contarea operatiunilor);

-examinarea conturilor si certificarea corectivitatii lor,servicii de efectuare a calculelor si intocmirea a bilanturilor contabile.

-servicii de revizii contabile si financiare;

-servicii de intocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice si firme

-servicii de consultanta si reprezentare a clientilor in fata organelor fiscale;

Tot aici se include si auditul intern si financiar.

Veniturile din activitatile mentionate vor fi realizate prin practicarea de preturi,tarife si comisioane in lei si/sau valuta cu respectarea dispozitiilor in vigoare.

Capitalul social este de 2.000.000 lei vechi adica 200 ron.El este impartit in 20 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare,varsat integral in numerar si detinut in totalitate de asociatul unic al societatii,cu cota de participare la beneficii si pierderi de 100%.

Dovada propietatii asupra partilor sociale se va face prin mentiunile cuprinse in registrul societatii si la Registrul Comertului.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatului unic.

Creditorii personali ai asociatului unic pot urmari numai partea din beneficiile cuvenite acestuia de pe urma activitatii societatii sau beneficiului rezultat pentru acesta dupa lichidarea societatii.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social,iar asociatul unic raspunde in limita capitalului social.

Partile sociale sunt indivizibile cu privire la socitate,care nu recunoaste decat un singur propietar pentru fiecare parte sociala.

Asociatul unic are dreptul de a cesiona,total sau partial,partile sale sociale catre terti,pe baza deciziei sale.

Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic.

Activitatea societatii va fi organizata si condusa de asociatul unic Radulescu Florin in calitate de administrator cu puteri depline,care decide asupra tuturor activitatilor si a actiunilor importante ale socitatii.

Ogranul de administrare curenta este administratorul,in pesoana asociatului unic.Acesta poate numi si alti adminstratori,in raport de nevoile curente ale societatii.

Adminstratorul societatii are urmatoarele atributiuni:

-coordoneaza activitatea intregii societati;

-reprezinta societatea in raporturile cu tertii,inclusive cu autoritatile romane si straine;

-angajeaza patrimonial societatii;

-are drept de semnatura sociala si specimen de semnatura in banca;

-introduce sau renunta la actiuni in justitie;

-negociaza si incheie contractele de munca cu personalul salariat al societatii.

-poate sa delege o parte din componentele si atributiile unui alt administrator sau terti ori de cate ori nu este in tara sau se afla,din motive in imposibilitate de a-si indeplini atributiunile.

Activitatea societatii poate fi controlata de catre asociatul unic,in mod direct sau prin reprezentatntii sai.

Angajarea,nivelul de salarizare,drepturile si obligatiile,precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre conducerea executiva a scoietatii,in baza contractelor individuale de munca,cu respectarea prevederilor legislatiei muncii,a regimului de asigurari sociale si a limitei minime de salarizare prevazute de lege.

Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achizitie a acestora.

Prin valoarea de achizitie a mijloacelor fixe se intelege suma cheltuita de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui mijloc fix.

Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta in lei a activitatii economico-financiare,in conditiile prevazute de lege.Bilantul societatii va fi aprobat de asociatul unic si depus in termen de 15 zile , la Registrul Comertului pentru a fi mentionat in registru si publicat in Moniftorul Oficial

Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu inceperea de la data punerii efective in functiune a acestoa si in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Profitul societatii se stabileste anual,prin bilantul contabil.Profitul impozabil se sltabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Dizolvarea societatii se va inscrie in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

Lichidarea societatii se va face in baza deciziei asociatului unic de dizolvare a societatii,de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de acesta.

Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi achitati mai intai creditorii , privilegiatii si apoi celilalti creditori.Dupa aceea , lichidatorii vor intocmi si prezenta spre aprobarea asociatului unic bilantul de lichidare dupa care ii vor plati acestuia beneficiul de lichidare.

Dupa terminarea lichidarii , lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor inmana registrele si actele societatii , ,pe care acestia le vor pastra timp de cinci ani la sediul societatii.

CAPITOLUL 2. NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA TVA-ULUI

2.1. Notiuni generale

Sfera de aplicare

Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata cu plata;

-livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila.

-livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice urmatoare: activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Persoanele impozabile

Este considerata persoana impozabila orice persoana, care desfasoara de o maniera independenta activitati economice de natura celor prevazute mai sus, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activitati.

Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau orice alta persoana legata de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creaza un raport angajator/angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.

Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici, chiar daca sunt prestate in calitate de autoritate publica, precum si pentru activitatile urmatoare:

-telecomunicatii;

-furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceesi natura;-transportul de bunuri si persoane;

-servicii prestate de porturi si aeroporturi;

-livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare;

-activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;

-depozitarea;

-activitatile organelor de publicitate comerciala;

-activitatile agentiilor de calatorie;

-activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare.

Scutit de TVA

Sunt scutite de TVA:

-livrarile de bunuri si prestarile de servicii care rezulta din activitaea specifica autorizata,efectuate in tara de intitutii,unitati care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltate,avocatii,notarii,bancile,muzeele,uniforme pentru copii,aportul de bunuri la capital social , editarea de carti,energia pentru consum casnic, apa, canalizarea, darnumai cele prevazute in ordonanta ca importuri de bunuri efectuate de instituii publice sau bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale,potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice.unitatile care nu se calculeaza TVA nu au dreptul la deducere.

Daca aceste unitati primesc de la furnizori facturi pe care este trecut TVA,acestea se trec pe bunuri,respectiv cheltuieli.

Potrivit reglementarilor legale in vigoare privind TVA-ul nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata,efectuata de:

a)asociatii fara scop lucrativ,pentru activitatile cu caracter social-filantropic;

b)organiztatiile care desfasoara activitati de natura religioasa,politica sau civica;

c)organizatiile sindicale,pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;

d)institutiile publice ,pentru activitati administrative,sociale,educative,de aparare,ordine publica,siguranta statului,culturale si sportive;

e)Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilot din Romania”.

Contribuabilii mentionati mai sus intra in sfera de aplicare a TVA-ului daca realizeaza,direct sau prin unitati subordonate,operatiuni impozabile,cum sunt:

a)activitatile comerciale;

b)activitatile hoteliere;

c)alimentatie publica;

d)activitati de turism;

e)prestari de servicii.

Pentru operatiunile impozabile de natura celor mentionate mai sus se inregistreaza ca polatitoare de TVA numai partea din structura asociatiei,organiozatiei sau institutiei – magazin,hotel,atelier,gospodarie anexa – prin care se realizeaza operatiunile respective pentru care este obligatorie ogrganizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii care sa permita determinarea TVA-urilor deductibile si colectate.

Aeroporturile de interes pubilic national cu spcific deosebit intra in sfera de aplicare a TVA-ului numai pentru veniturile proprii rezultate din prestarile de servicii catre terti.TVA deductibl,a,aferenta bunurilor si serviciilor achizitonate se determina pe baza de pro rata,calculata anual ca raport intre veniturile proprii si veniturile totale,inclusiv cele din subventiile prevazute in bugetul de venituri si cheluieli.Regularizarea taxei deductibile determinate mai sus se efectueaza la finele anului pe baza de pro rata efectiv realizata si se inscrie in decontul de TA intocmit pe luna decembrie.

TVA deductibila,aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor impozabile(calcuata la unitati scutite de TVA), se stabileste pe baza de pro rata determinata ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor dse servicii prevazute la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul respectiv.TVA nedeductibila,rezultata conform pro rata,se include in preturile si in tarifele cu care se deconteaza lucrarile executate.regularizarea taxei deductibile se efectueaza la finele anului pe baza de pro rata efectiv realizata si se inscie in decontul de TVA pe luna decembrie.

TVA cota zero

Se foloseste in unitatile pentru exporturile de bunuri si servicii,a caror contavaloare se incaseaza in valuta, in conturi bancare deschise la banci autorizate de BNR.prin derogare de la aceste prevederi beneficiaza de cota zero exporturile de bunuri care se deruleaza in sistem barter.

Aceste unitati au dreptul de ducere pentru marfurile sau bnunurile cumparate,iar activitatile desfasurate in tara sunt supuse TVA-ului ca platitor.

Baza de impozitare.

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:

-pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestei operatiuni;

-preturile de achizitie sau, in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrarii/prestarii pentru operatiunile referitoare la preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea, la utilizarea bunurilor care fac parte din activele persoanei impozabile si la prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de persoane impozabile, toate aceste operatiuni avand alte scopuri decat cele legate de activitatea economica a persoanelor impozabile in cauza;

-suma cheltuielilor efectuate pentru executarea prestarilor de servicii.

Sunt cuprinse in baza de impozitare:

-impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

-cheltuielile accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului.

Baza de impozitare poate sa fie supusa unor corectii, deoarece din ea trebuie deduse:

-rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate.

-penalizarile, precum si sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitata pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;

-dobanzi percepute pentru platile cu intarziere, pentru vanzari cu plata in rate, pentru operatiuni de leasing;

-sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;

-ambalajele care circula intre furnizorii de marfuri si clienti, fara facturare (in cazul in care cumparatorul returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, suma impozabila va fi redusa corespunzator);

Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului; sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare; sa fie reflectate in facturi fiscale sau in alte documente legale. Corectarea taxei pe valoare adaugata aferente reducerilor de pret acordate dupa facturare se va efectua prin emiterea unei noi facturi, in rosu, pentru sumele ce urmeaza a fi scazute, si in negru, pentru cele de adaugat;

Baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se ajusteaza in urmatoarele situatii:

-daca au fost emise facturi fiscale si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau prestarii serviciilor;

-in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau preturile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

-in situatiile in care reducerile de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, precum si in cazul majorarii pretului ulterior livrarii sau prestarii;

-contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului;

-in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

Pentru bunurile importate baza de impozitare este constituita din valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate potrivit legii.

2.2. Documente si registre de contabilitate privind taxa pe valoarea adaugata

Factura fiscala sau alt document inlocuitor reprezinta documentul pe baza caruia se determina taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului si totodata taxa pe valoarea adaugata deductibila pentru beneficiar, fiind si documentul de insotire a marfii pe timpul transportului. Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligati sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau in documente specifice.

Factura fiscala este document cu regim special, prin intermediul careia se asigura transferul dreptului de proprietate si in baza caruia se efectueaza decontarea marfurilor livrate, imobilelor transferate sau serviciilor prestate.

Jurnalul pentru vanzari serveste ca:

-jurnal auxiliar pentru inregistraerea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii;

-documente de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata colectata;

-document de control al unor operatiuni in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata colectata.

Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi fiscale sau alte documente legal aprobate) privind livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, pe baza Borderoului de vanzare (incasare) si/sau pe baza raportului de inchidere zilnica emis de casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata si se arhiveaza la acelasi compartiment.

Jurnalul pentru cumparari serveste ca:

-jurnal auxiliar pentru inregistraerea achizitiilor de bunuri si servicii;

document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata deductibile;

-document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibile.

Circula la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata si se arhiveaza la acelasi compartiment.

2.3.Contabilitatea taxei pe valoare generala

Taxa pe valoare adaugata reprezinta ventitul bugetului de stat,din categoria impozitelor indirecte,care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile,transferul propietatii bunurilor imobile,impozitul de bunuri,prestarile de servicii,precum si operatiunile asimilate acestora.

Contul 442 „Taxa pe valoare adaugata” este un cont bifunctional.Pentru evidentierea directa a taxei pe valoare adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

4423 „TVA de plata”-cont de pasiv , in care se inregistreaza TVA de platit bugetului de stat ;

D 4423 C

- platile efectuate catre bugetul statului, - diferentele rezultate la finele perioadei

reprezentand taxa pe valoarea intre taxa pe valoarea adaugat

adaugata (512); colectata mai mare si taxa

-taxa pe valoarea adaugata de recuperat, pe valoarea adaugata deductibila

compensata (4424);

- datorii anulate (758).
SF=
reflecta taxa pe valoare adaugata

de plata la bugetul de stat .

4424 „TVA de recuperat ”-cont de activ, in care se inregistreaza TVA de recuperat de la bugetul de stat.

D 4424 C

- diferentele rezultate la sfarsitul - taxa pe valoarea adaugata incasata

perioadei intre taxa pe valoarea de la bugetul statului sau taxa

adaugata deductibila mai mare pe valoarea adaugata de recuperat

si taxa pe valoarea adaugata colectata compensata in perioadele

(4426). urmatoare cu taxa pe valoarea

adaugata de plata (512, 4423).

Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

In aceste doua conturi se inregistreaza la sfarsitul fiecarei luni, cand se inchid conturile de TVA deductibila si colectata.

4426 „TVA deductibila”-cont de activ,in care se inregistreaza TVA-ul inscris in facturile emise de furnizori sau aferent mijloacelor fixe realizate in regie propie,deductibila,din punct de vedere fiscal;

D  4426 C


- sumele reprezentand taxa pe - sumele compensate din taxa pe valoarea

valoarea adaugata deductibila adaugata colectata (4427);

potrivit legii (401, 404, 512, 542); - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei
- sumele reprezentand taxa pe valoarea intre taxa pe valoarea adaugata

adaugata evidentiata anterior ca deductibila si taxa pe valoarea

amanata la plata (4428). adaugata colectata (4424);

-prorata din taxa pe valoarea adaugata

deductibila devenita nedeductibila (635).

La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

4427 „TVA colectata”-cont de pasiv, in care se iregistreaza sumele datorate de unitate bugetului de stat,reprezentand TVA-ul aferent vanzarilor de marfuri si bunuri,prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari.tot in creditul acestui cont se inregistreaza TVA-ul aferent lipsurilor imputate,mijloacelor fixe realizate in regie propie,bunurile predate cu titlu gratuit si bunurille si serviciile acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura;

D  4427 C

- taxa pe valoarea adaugata de plata, - taxa pe valoarea adaugata colectata

datorata bugetului statului (4423); aferenta vanzarilor de bunuri,

- sumele reprezentand taxa pe  lucrarilor executate si serviciilor

valoarea adaugata deductibila, prestate (411, 428, 461, 531);
potrivit legii (4426);  - taxa pe valoarea adaugata

- taxa pe valoarea adaugata aferenta aferenta lipsurilor imputate

garantiilor pentru buna executie (428, 461);
a lucrarilor, retinute de catre - taxa pe valoarea adaugata neexigibila
beneficiari (4428); devenita exigibila (4428);
- decontarea taxei pe valoarea adaugata - taxa pe valoarea adaugata

aferenta avansurilor incasate (411). aferenta bunurilor si serviciilor

utilizate pentru consumul propriu

sau predate cu titlu gratuit,
cea aferenta lipsurilor neimputabile,
precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor

acordate personalului sub forma

avantajelor in natura (635);
- taxa pe valoarea adaugata

aferenta avansurilor incasate (411, 512).

La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold final.

4428 „TVA neexigibila”-cont bifunctional in care se inregistreaza vanzarile si cumpararile de bunuri,servicii fara facturi sau la intregistrarea Notelor de receptie aferente marfurilor care se inregistreaza in contabilitate la pretul de vanzare cu amanuntul.

D  4428 C

- taxa pe valoarea adaugata, aferenta - taxa pe valoarea adaugata,

cumpararilor efectuate cu plata in rate aferenta livrarilor de bunuri,

conform prevederilor legale (401, 404); prestarilor de servicii si executarilor
- taxa pe valoarea adaugata aferenta de lucrari cu plata in rate conform

vanzarilor de marfuri din unitatile prevederilor legale (411);

comerciale cu amanuntul (371); - taxa pe valoarea adaugata aferenta
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta marfurilor din unitatile comerciale

vanzarilor de bunuri si servicii sau cu amanuntul (371);

prestarilor de lucrari cu plata in rate, - taxa pe valoarea adaugata,

devenita exigibila in cursul exercitiului aferenta livrarilor de bunuri,

(4427); prestarilor de servicii si executarilor
- taxa pe valoarea adaugata amanita de lucrari pentru care nu s-au

la plata (446). intocmit facturi (418);

- taxa pe valoarea adaugata aferenta

garantiilor pentru buna executie,

retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427);

-taxa pe valoarea adaugata, aferenta  cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite devenita deductibila (4426).

Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

2.4. Operatiile privind TVA-ul

Acestea se inregistreaza in trei categorii:

1.Platitor de TVA

a)in acest caz,toate facturile fiscale se inregistreaza alaturi de bunrile sau servicille cumparate de la furnizori cu TVA-ul in contul 4426 „TVA deductibila”.

b)toate facturile emise sau incasarile (trecute la venituri) sunt inregistrate in TVA colectat.

-mijloacele fixe realizate in productie porpie;

4426 = 4427

-alaturi de :

212 = 231

-la inventarierea unor gestiuni impunerea lipsurilor:

4428 = %

758

4427

c)la sfarsitul fiecarei luni,conturile 4426 si 4427 se soldeaza,existand doua situatii:

-daca soldul contului 4426 este mai mare decat soldul contului 4427 , inseamna ca avem de recuperat;

% = 4426

4427

4424

-daca 4427 > 4426 :

4427 = %

4426

4423

Capitolul 3. Studiu de caz privind contabilitatea TVA

Pentru a evidentia in contabilitatea, S.C.Dof Cont S.R.L. , TVA am pornit de la facturile fiscale primite si emise de S.C. in luna Martie 2009

1.Din facturile fiscale de iesire rezulta TVA colectata:

FF 1388256 / 03.03.2009 (Anexa Nr.4)

411 „Clienti” 600 A + D

704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 504,20 P + C

4427 „ TVA colectata”  95,80 P + C

600 411 = %

504,20 704

95,80 4427

FF 1388757/24.03.2009

411 „Clienti”  4597 A + D

704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 3863 P + C

4427 „ TVA colectata”   734 P + C

4597 411 = %

3863 704

734 4427

2. Din facturile fiscale primite rezulta TVA deductibila

FF 128941/03.03.2009 primita de la S.C. Elvila S.A. (Anexa Nr.5)

409 „Furnizori-debitori” 252,10 A + D

4426 „TVA-colectata” 47.90 A + D401 „Furnizori” 300 P + C

% = 401 300

409 252,10

4426 47,90

FF 132350/16.03.2009 primita de la S.C. Elvila S.A.(Anexa Nr.6)

303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 956,3 A + D

628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terti” 42,02 A + D

409 „Furnizori-debitori” -252,10 A + D

4426 „TVA-deductibila” 141,78 A + D

401 „Furnizori” 888 P + C

% = 401 888

303 956,3

628 42,02

409 -252,10

4426 141,78

FF TKV-0902034/24.03.2009 primita de la S.C. TOKO S.R.L.(Anexa NR.7)

628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terti” 67,23 A + D

4426 „TVA-deductibila” 12,77 A + D

401 „Furnizori” 80,00 P + C

% = 401 80,00

4426 12,77

401 67,23

Se inchid conturile de TVA

4427 „TVA-deductibila” 202,45 A + D

4426 „TVA-colectata” 202,45 A - C

4427 = 4426 202,45

4427 „TVA-deductibila” 627,35 A + D

4423 „TVA de plata” 627,35 P + C

4427 = 4423 627,35

Se poate intocmi si o formula contabila compusa astfel:

4423 = % 829,80

4426 202,35

4423 627,35

Datele din formulele contabile sunt inregistrate in “T-uri”:

D 4426 C D 4427 C

47,90 202,45 202,45 95,80

141,78 627,35 734

12,77 829,80 = 829,80

202,45 = 202,45

D 4423 C

627,35


SF:627,35

Facturile fiscale emise sunt inregistrate in Jurnalul pentru vanzari (Anexa Nr.8), iar facturile fiscale intrate se inregistreaza in Jrnalul pentru cumparari(Anexa Nr.9).

La sfarsitul lunii S.C. Dof Cont S.R.L. intocmeste Decontul de TVA 300 (Anexa Nr.10)

Avand in vedere ca S.C. Dof Cont S.R.L. la finele anului 2008 a incheiat exercitiul financiar cu o cifra de afaceri sub 100.000 euro conform legislatiei in viguare aceasta va depune Decontul de TVA (300) trimestrial.

Bibliografie

Ana Alexandrin Matei

Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor

Manual clasa a XI a

-Informatii preluate de pe Internet

-Reviste de specialitate

MEF

Codul fiscal 2009

Matis D, Acim S,Grosan A

Bazele contabilitatii pt viitori economisti, E Dacia 2005

DarieV,Dereuta E,Gorbanescu C,Patrut V,Rotila A

Manualul expertului Contabil si al Contabilului Autorizat ,Editura Agora 1998

Reglementarile contabile pentru agentii economici,E economica

S.C. Dof Cont   S.R.L

Actul constitutiv

Documente contabile intocmite la nivelul S.C.Dof Cont.S.R.L.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
ANALIZA PROFITULUI AFERENT CIFREI DE AFACERI
STRUCTURILE INTERMEDIARE DE PIATA
MACROECONOMIA – COMPONENTA A ECONOMIEI POLITICE
Definirea riscului si clasificarea riscurilor la nivelul intreprinderii
Cauzele inflatiei
Scurt istoric al BURSEI DE VALORI BUCURESTI
ANALIZA INDICATORILOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
ANALIZA RATEI RENTABILITATII RESURSELOR CONSUMATE (RC)
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu