Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Registrul riscurilor

Registrul riscurilor


REGISTRUL RISCURILOR

Managementul riscurilor are menirea de a defini, identifica si evalua a riscurile in ceea ce priveste impactul si probabilitatea de materializare si ulterior de stabilire a unor modalitati adecvate de administrare a riscurilor semnificative.

O modalitate de gestionare a riscului o reprezinta Registrul riscurilor care se organizeaza la nivelul entitatii si in responsabilitatea managementului general.

Registrul riscurilor se ataseaza procesului de management al riscului pentru a inregistra etapele de mai sus si pentru a elabora un plan de actiune in vederea monitorizarii riscurilor.

In cadrul procesului de implementare a sistemului de control managerial[1], UCASMFC a dezvoltat cadrul procedural pentru Standardul nr. 11 - Managementul riscurilor, care contine in anexa modelul Registrului riscurilor, pe care il prezentam, in figura 2.2 - Registrul riscurilor.Mentionam ca, in Romania acest model al Registrului de riscuri este obligatoriu pentru entitatile din sectorul public.

Responsabilitatea elaborarii registrului riscurilor revine fiecarui nivel al managementului de linie. Din aceste motive, fiecare manager trebuie sa elaboreze, pentru compartimentul pe care il coordoneaza, propriul registru de riscuri, iar prin centralizarea acestora, se obtine Registrul riscurilor la nivel general al entitatii. Conducatorul entitatii trebuie sa stabileasca un responsabil cu elaborarea Registrului riscurilor entitatii si caruia ii revine si responsabilitatea actualizarii sistematice a acestuia, cel mai tarziu anual.

In practica, Registrul riscurilor general al organizatiei se constituie din agregarea registrelor de riscuri de la structurile din subordine sau de la nivel local, atunci cand organizatia are structuri teritoriale.

Registrul riscurilor este structurat pe obiective si/sau compartimente la care se ataseaza riscurile si responsabilul cu aceste riscuri. Riscurile acestea reprezinta riscurile inerente la care se evalueaza expunerea la risc, prin realizarea produsului dintre probabilitate si impact.

Pentru stapanirea riscurilor, proprietarul/responsabilul riscurilor trebuie sa adopte o strategie de control, respectiv tolerarea, tratarea, transferarea sau incetarea activitatilor. Desigur, cel mai frecvent se adopta strategia de tratare a riscurilor prin instalarea unui instrument de control intern, care este revizuit periodic pentru a evalua capacitatea acestuia de mentinere a riscului in anumite limite.

In urma evaluarii periodice a modului de functionare a controlului intern, rezulta un risc mai mic decat riscul inerent si anume riscul rezidual, respectiv riscul care ramane in urma aplicarii controlului intern. In continuare se impune o analiza pentru a observa eventualele riscuri secundare, care pot sa apara.

Activitatea de actualizare a Registrului riscurilor la nivelul entitatii se realizeaza cu scopul de a se adopta schimbarile privind obiectivele, riscurile si activitatile de control intern sau extern, toate, la randul lor, avand loc datorita evolutiei mediului in care opereaza organizatia.

In practica, adesea oamenii confunda riscurile cu efectul riscurilor (pierderi, sanctiuni s.a.) sau cu un nivel scazut al bunurilor, insa auditorul intern trebuie sa ajute la intelegerea corecta si cuprinzatoare a acestui concept.

Consiliul de administratie se va asigura de implementarea managementului riscului in organizatie, astfel incat sa se incadreze in strategia corporativa. Aparitia unor riscuri de netolerat presupune un nivel corporativ scazut, care trebuie analizat pentru luarea acelor masuri de reincadrare in strategia corporativa.

Multi consultanti de risc sugereaza consiliului de administratie sa adopte primele 10 - 15 riscuri semnificative, specifice strategiei corporative, si sa le aduca la cunostinta managementului de linie, care ulterior vor completa aceasta lista cu riscurile specifice propriei activitati si pe care le vor evalua si monitoriza permanent.

In continuare, prezentam o schema de stabilire a riscurilor semnificative intr-o organizatie de catre consiliul de administratie, asa cum rezulta din figura 20 - Modalitatea de stabilire a riscurilor de catre managementul general.

In lipsa acestei strategii vor exista intotdeauna probleme in ce priveste confuzia dintre conceptul de responsabilitate si conceptul de invinovatire. De aceea, consiliul de administratie trebuie sa selecteze primele 10 - 15 riscuri din organizatie, care vor reprezenta baza pentru clasificarea riscurilor in intreaga organizatie si care se va dezvolta in continuare in registrele de riscuri la nivelurile executivului, care prin agregare si pe baza mesajelor top-down vor contribui la constituirea Registrului riscului la nivelul organizatiei.

Organizatia va mentine un registru al celor mai importante riscuri care pot afecta abilitatea noastra de a ne indeplini obiectivele si masurile de control in functiune pentru a le contracara. Riscurile nou identificate in urma procesului decizional ar trebui evidentiate pentru a fi incluse in registru. Responsabilii cu managementul riscurilor si managerii de linie trebuie sa urmareasca adecvarea si oportunitatea inregistrarilor din Registrul riscurilor si ori de cate ori circumstantele se schimba, dar nu mai putin de o data pe an si sa asigure ca acesta este actualizat, ca parte a procesului de administrare a riscurilor.

De multe ori Registrul riscurilor este rezultatul unei discutii dintre echipele constituite in cadrul atelierelor de lucru si responsabilii de riscuri in cadrul planului de control al autoevaluarii riscurilor (CRSA), iar la baza acestora stau recomandarile auditorilor interni sau ale unor consultanti externi.

REGISTRU DE RISC STRUCTURAT PE OBIECTIVELE ENTITATII

Zone de risc (domeniu, compartiment)

Obiective

Descrierea riscului

Circumstantele care favorizeaza aparitia riscului

Responsabilul cu gestionarea riscului

Risc inerent

Strategia adoptata pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor)

Instrumentele de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei revizuiri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri

Eventu-ale riscuri secun-dare

Observatii

Probabilitate

Impact

Expunere

Probabilitate

Impact

Expunere

1. Relatii cu publicul

Informare corecta

Distorsiune informare

Informatii indisponibile in cazuri izolate

Conducator compartiment

S

S

Prejudiciu imagine

S∙S

Acceptare

S

S∙S

Se va evalua ori de cate ori apar modificari in compartiment

2. Compartiment financiar

Diminuarea pierderi din operatiuni valutare. Indicator de performanta 0,1% influente negative

Risc inversare trend de devalorizare a leului in raport cu valutele

Proceduri unilaterale bazate pe trendul de devalorizare

Conducator compartiment

S

R

Pierderi financiare

S∙R

Monitorizare

S

R

S∙R

Se urmareste zilnic evolutia pietei valutare

3. Tipografie proprie

Asigurare imprimate interne. Continuitate functionare organizatie

Defectare masini

Utilaje uzate fizic si moral

Conducatorul tipografiei

R

R

Intreruperi ale activitatii

R∙R

Eliminare activitate

R

R

R∙R

Formu-lare indispo-nibile

Se va lua masura tiparirii formularelor prin mijloace electronice

4. Compartiment transport

Securitate active

Tamponari

Utilizare frecventa pe trasee aglomerate cu carosabil inadecvat

Soferi

M

R

M∙R

Transfer

M

R

M∙R

Se vor incheia asigurari CASCO

5. Financiar, bugetar, patrimonial. Comparti-mente initiatoare si compartimente financiar -contabile

Securitate active (disponibi-litati banesti)

Frauda (deturnare fonduri)

Nu se aplica principiul separatiei functiilor

Managerul general

R

R

R∙R

Tratarea riscului

Modificare organizare procesuala si structurala. Separarea functiei de  dispozitie de cea de control (contabila). Modificare proceduri

S

S

S∙S

Trebuie adoptat un regulament de organizare si functionare Echipa de elaborare

6. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de plati


Plata in termen si corecta a facturilor

Intarziere in plati si plati eronate

Lipsa indicatori de rezultate pentru obiective. Sistem informational incomplet privind furnizorii.

Managerul financiar - contabil

M

R

M∙R

Tratarea riscurilor

Indicator de performanta atasat obiectivului. Achizitionare de calculatoare si constituirea bazei de date furnizori

S

S

S∙S

Organizare licitatie. Proiectare la Oficiul IT

7. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de planificare resurse financiare

Disponibi-lizari resurse financiare

Gol de resurse

Sistem informational incomplet. Lipsa evidenta a facturilor exigibile in cadrul perioadei

Managerul financiar - contabil

M

R

M∙R

Tratarea riscurilor

Constituirea bazei de date privind derularea contractelor cu furnizorii

S

S

S∙S

Proiectare la Oficiul IT

8. Personal. Compartiment personal

Compati-bilitate intre competenta profesionala si atributii

Neinde- plinirea corespun-zatoare a atributiilor

Deficiente in selectie. Lipsa unui program de instruire profesionala

Manager personal si manager compartiment de specialitate

M

M

M∙M

Tratarea riscurilor

Elaborare procedura de selectie. Plan de pregatire profesionala

S

S

S∙S

Figura 2.2. Registrul riscurilor

Management general

Consiliul de administratie

Obiective

Activitati

Riscuri

Actualizarea sistematica a matricei riscurilor

Figura 2.3. Modalitatea de stabilire a riscurilor de catre managementul general

In acest sens, echipele se intalnesc anual cu managementul de linie, discuta pe problematica riscurilor si a modului de administrare a acestora, iar rezultatul se concretizeaza in completarea unui Registru de riscuri.

Sistemele de control eficiente pentru evaluarea impactului si probabilitatii riscurilor-cheie, specificate de managementul de linie in Registrul riscurilor, la cererea consiliului de administratie contribuie la informarea cu privire la activitatile intreprinse pentru administrarea expunerilor la riscuri. La randul sau, consiliul de administratie, ulterior, verifica si modul de functionare a sistemului de control intern in procesul managementului riscului, care se confrunta si el cu anumite limite.

Pentru atenuarea eventualelor disfunctiuni ale sistemului de management al riscurilor, prezentat mai sus, acesta poate fi testat, prin diferite sondaje si interviuri, pentru completarea informatiilor si pentru asigurarea obiectivitatii acestora.

In continuare, oferim exemple de riscuri[3], respectiv o lista structurata pe mai multe domenii a celor mai des intalnite riscuri, care poate fi folosita ca o referinta incrucisata pentru elaborarea registrelor de riscuri din dorinta de a ne asigura ca omiterea unor eventuale categorii de riscuri este minimala si care se prezinta in tabelul din figura 2.4 - Lista de verificare a riscurilor.

1. INTEGRITATEA ACTIVELOR

Deteriorare

Mentenanta

Esec al infrastructurii

Securitate impotriva incendiilor

Scurgeri si sparturi

Explozii

Avarii ale activelor

Lipsuri privind proprietatea  sau de materiale

Esecuri ale masurilor de siguranta

Sabotaj

2. SCHIMBARE

Incapacitatea tinerii pasului cu schimbarile

Magnitudinea

Initiative competitionale

Stabilire defectuoasa a prioritatilor

Atentie, focusare

Nerespectarea procedurii

3. COMPETITIA

Schimbarea pozitiei de piata

Numarul competitorilor

Fuziuni/absorbtie

Performantele si reputatia competitorilor

Fuziunile

4. CONFUZIA

Semnalele neclare

Obiective conflictuale

Politici interne

Lipsa alinierii

Luptele pentru putere

5. CONTRACTELE

Acorduri/Intelegeri

Proiecte

Limite

Restrictii

Lipsa responsabilitatii

Proprietate

Raspundere limitata

Necunoasterea obligatiilor

Lipsa de claritate

6. RISCURI NATIOINALE

Devalorizare

Schimbarea puterii

Lipsa conformitatii legale

Tulburare a comunitatii

Instabilitate

Atitudini pagubitoare

Terorism

Intreruperi ale afacerii

Neliniste publica

Criza politica

Lipsa ordinii

Restrictii monetare

Colaps al infrastructurii

Schimbari bruste ale ratei dobanzii

Sabotaj

Infractiuni

Greve

Coruptie

Reglementare

Transparenta

Crestere neplanificata

7. CLIENTI

Lipsa concentrarii

Declaratie/propunere cu valoare redusa

Identificare deficitara

Satisfactie

Feedback

Sensibilitate

Intern/extern

Retinere

Evaluare

8. FINANCIAR

Pret

Tranzactionare

Rate ale dobanzii

Noi produse financiare

Impozitarea

Moneda

Facturarea

Disponibilitatea costurilor capitalului

Lichiditate

Raportarea financiara

Contraparte

Cash Flow-uri

Grad de indatorare

9. FRAUDA

Defalcarea

Jaf

Delapidare

Denaturare

Furt

Crima organizata

Santaj

Actiuni ilegale

Drept de folosinta neautorizat

Falsificare

Piratarea datelor

10. INTERACTIUNI INTRE GRUPURI

Aliniere

Conflict de interese

Evaluarea transferurilor

Competitie interna

Duplicitate

Coordonare

Evaluarea portofoliului si managementul

11. SANATATE SI SIGURANTA

Stricari ale echipamentelor

Impact asupra mediului

Moarte

Raniri de persoane

Imbolnaviri

Boala

Poluare

Deteriorari ale bunurilor aflate in proprietate

Contaminare

Emisii

Zgomot

Nealiniere a normelor

Litigii/Contestatii

Abuz de substante

Evenimente catastrofice

12. INFORMATIE

Integritate

Acuratete

Securitate

De incredere/sigura

Oportunitate

Retinere

Utilitate

Virusi de computer

Accesibilitate

Prea multe date

Intrebuintare gresita

Infrastructura

13. STIINTA/CUNOSTINTE

Invatare din greseli

Drepturi de autor

Brevete

Marci inregistrate

Proprietate intelectuala

Presupuneri ascunse sau false

Impartire a cunostintelor.

Plecari de personal

Reinventarea rotii

Deceptie

14. MANAGEMENT

Stil

Ton

Acceptare

Atitudine fata de risc si control

Competenta

Judecata

Experienta

Directie

Viziune

Consistenta

Comunicare

Luare a deciziilor

Cuantificarea performantelor

Esec

Flexibilitate

Abilitate de adaptare

15. PIETE

Competitia

Cota de piata

Substitute

Invechire

Produse noi

Ciclul de viata al produselor

Marje

Reglementari privind pretul

Liberalizarea

Calitate

Cerere

Contracte pe termen lung

Volatilitate

Disponibilitatea ofertei

Acces

Profitabilitate

16. EVENIMENTE NATURALE

Cutremur

Inundatie

Incendiu

Furtuna

Incalzire globala

Zgomot

Contaminare

Poluare

Schimbare a climei

17. RISCURI OPERATIONALE

Managementul costului

Eficienta

Capacitate

Incredere

Inchidere neplanificata

Continuitate

Masuratori

Calitatea produselor

Logistica

Oferta

Timpul necesar ciclului

Distributie

Management al inventarului

Tehnologie

Informatie

Interfete

Esecuri ale designului

Evaluare

Marketing

Intrerupere

18. ORGANIZATIA

Ansamblu

Structura

Complexitate

Guvernare

Competente de baza

Luare a deciziilor

Externalizare

Interfete

Concentrarea puterii

Schimbari

Cultura

Granite

Mediul de lucru

19. OAMENI

Comunicatii

Directie

Incredere

Eroarea umana

Sisteme de rasplatire a performantelor

Capacitarea

Morala

Expertiza

Provocare

Stres

Atractie si retinere a abilitatilor-cheie

Experienta

Conflicte de interes

Competenta

Relatii nepotrivite

Leadership

Rezistenta la schimbare

Valoarea angajatilor

Evaluare

Fluctuatia personalului

Flexibilitate

Reeducare

20. REPUTATIE

Datorii/Responsabilitati

Integritatea brandului

Legea competitiei

Perceptie publica

Relatiile cu actionarii

Transparenta

Evaluari/Ratinguri ale pietei

Perceptii ale pietei financiare

Marci inregistrate

Esecuri in productie / ale produselor

Litigii /incalcari ale unei conventii

21. ACTIONARI MAJORITARI SI PARTENERI

Puterea relatiilor

Abilitatea de a influenta

Interes pentru competitie

Conflict de interese

Planuri ascunse sau in schimbare

Perceptii diferite

Ignoranta

Sfaturi paguboase

Fuziuni

Principii de afaceri

Esec al parteneriatului

22. STRATEGIE SI LUAREA DECIZIILOR

Oportunitati

Puncte tari

Achizitii

Amenintari

Intrarea sau iesirea de pe piata

Managementul portofoliului

Evaluare

Presupuneri esentiale

Modele de business

Cesiuni de active; transferuri de active

Evaluarea investitiilor

Planificare

A nu face nimic

Inovatie

Lipsa de viziune

23. SISTEME

Compatibiliatate

Integrare

Interfete

Selectie

Accidente/Intamplari neprevazute

Design

Stabilitate

Implementare

Folosinta / Utilitate

24. TEHNOLOGIE

Cresterea comertului electronic si a comertului mobil

Inovatie

Identitatea/oportunitatile grupului

Dezvoltarea produselor

Alternative

Cercetare

Accesul la noi tehnologii

Schimbari / tendinte noi in industrie / ramura.

Invechire/iesire din uz

Figura 2.4. Lista de verificare a riscurilor

In lume exista mai multe standarde privind managementul riscului dar Standardul de Risc al Australiei si Noii Zeelande nr. 4360/2004[4] este singurul acceptat si recunoscut.

Actualul standard a fost conceput in 2005 avand doua revizuiri respectiv in 1999 si 2004 si este recunoscut  pretutindeni ca fiind cadrul general pe care se sprijina managementul modern al riscului.

Standardul a fost elaborat pe baza Indrumarilor cadrului de control COSO,  publicate in 1992 si, revizuite in 2002 si 2004, care a fost adoptate ca standard general pentru Guvernanta Corporativa. Mai exista un cadru de control CoCo, elaborat de canadieni, care au produs, de asemenea, indrumari primite bine de sectorul privat in domeniu.

In lume mai exista si alte standarde care au fost produse in ultimii ani. Astfel, Standardul IRM al Institutului de Management al Riscului din Marea Britanie,  emis in 2002, impreuna cu Standardul ALARM al Asociatiei Autoritatii Locale a Managerilor Riscului din Marea Britanie, care ofera indrumari folositoare si contin un excelent glosar al terminologiei privind riscurile.

Un alt standard foarte important, specific sectorului serviciilor financiare, si care constituie o referinta utila pentru organizatiile din alte sectoare, este reprezentat de Rapoartele BASEL[7], respectiv BASEL I, publicat in 2000, care realizeaza o legatura intre managementul riscurilor si costul capitalului in comunitatea serviciilor financiare si BASEL II, publicat in 2003.

Familiarizarea functiilor auditului intern cu standardele de risc relevante si evaluarea eficientei proceselor curente de identificare, diminuare si control al riscurilor-cheie au condus la o serie de declaratii emise de Institutul Auditorilor Interni, culminand cu ultima "Rolul Auditului Intern in Managementul Riscului Intreprinderii"[8].In baza OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management si control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, Monitorul Oficial nr. 675/2005.

www.mfinante.ro.

Phil Griffiths Risk-Based Auditing, Gower Publishing Limited, England, 2005, pp. 35-40, prelucrare si adaptare.

www.standards.com.au

www.coso.org

www.theirm.org

www.bis.org, "Implementarea Basel II - Consideratii Practice".

www.iia.org.uk

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.