Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Societatile (corporatiile) transnationale - RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Societatile (corporatiile) transnationale - RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Programa a fost discutata si aprobata la sedinta

catedrei "Relatii Economice Internationale"

procesul verbal №  de la

Sef catedra___________________

Semnatura

Aprobata de comisia metodica a facultatii

"Relatii Economice Internationale"

procesul verbal №  de la

Presedinte_________________

Semnatura

Nota introductiva

La temelia cursului sunt puse raporturile Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD) -World Investment Report.

Societatile (corporatiile) transnationale (S.T.) astazi prezinta agentul economic principal - global in economia mondiala. Majoritatea tarilor au o putere economica mai mica decat cele mai mari S.T. Scopul si sarcinile disciplinei propuse a.III REI sunt indreptate spre constientizarea viitorului specialist in REI despre diferite laturi ai activitatii internationale a S.T.

Pentru disciplina sunt rezervate 20 ore prelegeri si 14 ore pentru seminare; totodata in a doua jumatate a cursului se infaptuieste o lucrare in scris de testate; lucrarea contine 11 teste, ce cuprind in total 90 intrebari pe curs (cu bareme).

Cursul se incheie cu colocviu.

Planul tematic [i fondul de timp al cursului optional

Societatile (corporatiile) transnationale" (S.T.)

cap

Denumirea temei

Lec

ii

Seminare

To

tal

Formele businessului international; universul S.T.

Caracteristica celor o 100 mai mari S.T. pe plan mondial si a celor 50 mai mari S.T. a tarilor in curs de dezvoltare.

Organizarea producerii globale si a comertului international a S.T.


Caracteristica generala a categoriilor de investitii straine.

Indicatorii selectati ai producerii internationale si a ISD (investitiile straine directe)

Afluxurile si scurgerile de ISD dupa categorii de tari si regiuni.

ISD si tarile dezvoltate: SUA, Japonia, Europa de Vest.

Fuziunile si achizitiile de firme de catre S.T.; acordurile inter-firme tehnologice pe categorii de tari.

Relatiile economice intre S.T. a SUA si Japoniei.

Managementul financiar al S.T.

TOTAL

Continutul programei

Tema I. Formele businessului international; universul S.T.

Notiunile de baza. Definirea S.T. Formele businessului international. Caracteristica generala a S.T. Amplasarea geografica si pe categorii de tari a S.T. si a filialelor lor. Numarul S.T. si a filialelor lor. Rolul S.T. in comertul international (C.I.) si in investitiile straine directe (ISD). Formele principale de proprietate si control a S.T. Formele principale de organizare a S.T. Criteriile de clasificare a S.T. S.T. mari si mici si mijlocii. Comparatia puterii economice a S.T. si tarilor.

Gradul de transnationalizare si masurarea transnationalizarii.

Tema II. Caracteristica celor o 100 mai mari S.T. pe plan mondial si a celor 50 mai mari S.T. a tarilor in curs de dezvoltare.

Evidenta S.T. in TOP 100 (TOP 50).

Criteriul de clasificare in TOP 100. Contributia tarilor in aceste topuri. Contributia ramurilor economice in aceste topuri.

Volumul activelor, vanzarilor si numarul angajatilor in TOP100 (TOP 50) si evolutia lor.

Tema III. Organizarea producerii globale si a comertului international a S.T.

Amplasarea producerii ca functie a factorilor interni si externi. Comertul intra-societate a S.T. Rolul S.T. pe pietele celor 3 grupuri de marfuri. Formele tranzactiilor internationale a S.T.

Formele organizatorice japoneze de comert international: sogo shosha si keiretsu.

Tema IV. Caracteristica generala a categoriilor de investitii straine.

Investitia. Investitiile straine directe .Investitiile straine de portofoliu. Caracteristica categoriei economice "divestment". Caracteristica categoriei economice "foreign portofolio investment (FPI)".

Caracteristica categoriei economice "indirect FDI". Carcteristica categoriei economice "Non-equity forms of investment".

Tema V. Indicatorii selectati ai producerii internationale si a ISD (investitiile straine directe).

Volumul afluxului si scurgerii de ISD pe plan mondial. Stocurile interne si externe de capital. Indicatorii de producere a filialelor S.T. Distributia regionala a stocurilor. Incasarile de tipul royalty. Gradul de internationalitate prin ISD si comert international.

Tema VI. Afluxurile si scurgerile de ISD dupa categorii de tari si regiuni.

Distributia regionala a afluxurilor de ISD. Fluxurile de ISD: tarile dezvoltate si tarile Europei Centrale si de Est.

Afluxurile de ISD in tarile in curs de dezvoltare.

Scurgerile de ISD pe regiuni.

Tema VII. ISD si tarile dezvoltate: SUA, Japonia, Europa de Vest.

Ponderea Triadei si UE in fluxurile de ISD. Compozitia fluxurilor de ISD pentru SUA pe ramurile economice si pe tari/regiuni.

Fluxurile de ISD a UE. Fluxurile de ISD intre UE si SUA.

Locul Japoniei in fluxurile ISD.

Compozitia fluxurilor ISD pentru Japonia pe ramurile economice si pe tari/regiuni. Numarul sucursalelor in strainatate si domestice a principalelor banci japoneze.

Tema VIII. Fuziunile si achizitiile de firme de catre S.T., acordurile interfirme tehnologice pe categorii de tari.

Totalul tranzactiilor internationale de M&A. Legatura (raportul) intre M&A si FDI (ISD).

Principalele tari, firmele carora practica M&A si principalele ramuri economice.

Legaturile internationale intre principalele S.T. in industria automobilelor.

Acordurile tehnologice inter-firme pe categorii de tari.

Tema IX. Relatiile economice intre S.T. a SUA si Japoniei.

Vanzarile si comertul international al S.T. a SUA si Japoniei.

Restrictiile pentru filialele S.T. a SUA in Japonia.

Motivele investitiilor japoneze in SUA.

Tema X. Managementul financiar al S.T.

Bugetul investitiilor in S.T.

Fluxurile de dividende si plati de tip "royalty" catre societatea mama; formele de impozitare a lor; fluxurile de amortizare. Analiza exemplului impotetic.

Planul si tematica seminarelor.

Formele bisinessului international;

universul S.T. (2 ore)

1.1. Definitia S.T.

1.2. Formele businessului international.

1.3. Numarul S.T. si filialelor lor.

1.4. Amplasarea geografica si pe categorii de tari a S.T. si filialelor.

1.5. Rolul S.T. in comertul international si in investitiile straine directe.

1.6. Formele principale de proprietate si control a S.T.

1.7. Formele juridice de organizare a S.T.

1.8. Criteriile de clasificare a S.T.

1.9. S.T. mari, mici si mijlocii.

1.10. Comparatia puterii economice a S.T. si tarilor.

1.11. Gradul de transnationalitate si masurarea transnationalitatii.

Bibliografie: 1,1; 4,1 si 2.

2. Caracteristica celor o 100 mai mari S.T. pe plan mondial si a celor 50 mai mari S.T. a tarilor in curs de dezvoltare. (2 ore)

2.1. Primele S.T in TOP 100 dupa activele straine.

2.2. Primele S.T in TOP 50 dupa activele straine.

2.3. Compozitia TOP 100 pe cele 2 categorii de tari: dezvoltate si cele in curs de dezvoltare.

2.4. Topul (contributia) tarilor in TOP 100.

2.5. Topul (contributia) tarilor in TOP 50.

2.6. Aproximativ volumul activelor straine, vanzarilor si numarul angajatilor al TOP 100 si evolutia lor.

2.7. Aproximativ volumul activelor straine, vanzarilor si numarul angajatilor al TOP 50 si evolutia lor.

2.8. Compozitia ramurilor economice in TOP 100.

2.9. Compozitia ramurilor economice in TOP 50.

2.10. Topul a 10 S.T. in top 100 pe ramurile economice.

2.11. Topul a 10 ST dupa indicele de transnationalitate (I.T.)

2.12. Topul a 10 ST in TOP 50 pe ramurile economice.

2.13. Topul a 10 ST in TOP 50 dupa IT.

Bibliografie: 4, 2.

3. Clasificarea S.T. pe ramurile economiei mondiale si dupa volumul anual al vanzarilor in anii 1990 si 1996 (2 ore)

3.1. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: industria automobilelor.

3.2. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria chimica si farmaceutica.

3.3. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
: informatica.

3.4. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria cosmetica.

3.5. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria marfurilor electronice de consum.

3.6. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria metalurgica.

3.7. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria echipamentului de oficiu.

3.8. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria textilelor.

3.9. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale:
industria alimentara.

3.10. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: industria petroliera.

3.11. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: transportul aerian.

3.12. Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: lanturile hoteliere.

Bibliografie: 2, 11; 4, 2, 7.

4. Comertul international a S.T.  (2ore)

4.1. Formele tranzactiilor internationale a S.T.

4.2. Clasificarea marfurilor pe 3 grupuri principale de marfuri.

4.3. Rolul S.T. pe pietele celor 3 grupuri de marfuri.

4.4. Comertul intra-societate a S.T.

4.5. Formele organizationale japoneze de comert international.

4.6. S.T. pe pietele materiei prime.

Bibliografie: 3, 2 si 5; 1, 13; 10, 2.

5. Caracteristica generala a categoriilor de investitii straine.

5.1. Investitiile straine directe.

5.2. Caracteristica categoriei economice "divestment".

5.3. Caracteristica categoriei economice "foreign portofolio investment (FPI)".

5.4. Caracteristica categoriei economice "indirect FDI".

Bibliografie: 4, 5.

6. Fluxurile de ISD dupa categorii de tari, regiuni si tari. (2 ore).

6.1. Ponderea Triadei si UE in fluxurile de ISD.

6.2. Compozitia fluxurilor de ISD pentru SUA pe ramurile economice si pe regiuni/tari.

6.3. Fluxurile de ISD a UE.

6.4. Fluxurile de ISD intre UE si SUA.

6.5. Locul Japoniei in fluxurile ISD.

6.6. Compozitia fluxurilor ISD pentru Japonia si ramurile economice si pe tari /regiuni.

6.7. Numarul sucursalelor in strainatate si domestice a principalelor banci japoneze.

6.8. Fluxurile de ISD: tarile dezvoltate si tarile Europei Centrale si de Est.

6.9. Afluxurile de ISD in tarile in curs de dezvoltare.

Bibliografie: 4, 1 si 5.

7. Fuziunile si achizitiile de firme de catre S.T.; acordurile inter-firme tehnologice pe categorii de tari. Relatiile economice intre S.T. a SUA si Japoniei. (2 ore).

7.1. Volumul tranzactiilor internationale de M&A.

7.2. Raportul intre M&A si FDI.

7.3. Principalele tari, firme carora practica M&A si principalele ramuri economice.

7.4. Legaturile internationale intre principalele S.T. in industria automobilelor.

7.5. Acordurile tehnologice inter-firme pe categorii de tari.

7.6. Vanzarile si C.I. al ST a SUA si Japoniei.

7.7. Restrictiile pentru filialele S.T. a SUA in Japonia.

7.8. Motivele investitiilor japoneze in SUA.

Bibliografie: 4, 1; 5, 3; 8.

Bibliografie de baza

Valentin Osadcii, Comert international. Note de curs. Editia 1., Chisinau, 1999.

World Investment Report 1998 (WIR-98).

5. Trends and Determinants. United Nations, New York and Geneva, 1998.

Transnational Corporations vol.2, numb.3, december 1993. UNCTAD.

Bibliografie suplimentara:

500s Forbes.

The Japan Economic Review.

World Development Report. Knowledge for Development. The World Bank, 1998/99.

Global Economic Prospects and the Developing Countries. A World Bank book, 1994.

Intrebarile

pentru autocontrol (si pentru colocviu) la disciplina optionala

"Societatile (corporatiile) transnationale" (S.T.)

Definitie: societate transnationala.

Formele principale de proprietate a S.T.

De explicat notiunea de "internalizare".

Criteriile de clasificare a S.T.

Criteriile de delimitare a S.T. mari, mijlocii, mici.

Caracteristica S.T. mici si mijlocii.

Numarul total mondial al S.T. si filialelor lor dupa ultimele date.

Ponderea S.T. In comertul international (C.I.)si in investitiile straine directe (ISD).

Caracteristica dominatiei S.T. pe pietele produselor agroalimentare.

Caracteristica dominatiei S.T. pe pietele produselor manufacturate.

Caracteristica dominatiei S.T. pe pietele produselor industriei extractive.

S.T. si CI.

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: industria aeronautica.

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: industria automobilelor.

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: industria chimica si farmaceutica.

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria informatica".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria cosmetica".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria marfurilor electronice de consum".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria metalurgica".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria electrotehnica".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria echipamentului de oficiu".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria textila".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria alimentara".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "industria petroliera".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "transportul aerian".

Primele S.T. dupa volumul anual al vanzarilor in ramura economiei mondiale: "lanturile hoteliere".
Primele S.T. ale SUA dupa cele 4 criterii de clasificare in comun.

Primele tari pe plan mondial dupa volumul de vanzari anuale.

Numarul de S.T. ale UE.

Primele tari pe plan mondial dupa volumul activelor peste hotare.

Ponderea S.T. in CI cu produse manufacturate.

Comparatia puterii economice a tarilor si S.T.

Ponderea comertului intrasocietate in comertul international.

Raportul vanzarilor filialelor majoritare ale S.T. Japoneze si SUA catre exportul national pe regiuni.

Destinatia vanzarilor filialelor majoritare ale S.T. japoneze si SUA.

Vanzarile si comertul international intre S.T. ale SUA si Japoniei.

Numarul S.T. si filialelor lor al tarilor dezvoltate: de evidentiat primele tari dupa acest numar.

Numarul S.T. si filialelor lor in curs de dezvoltare: de evidentiat primele tari dupa acest numar.

Numarul S.T. si filialelor lor al tarilor Uniunii Europene; de evidentiat primele tari dupa acest numar.

Volumul vanzarilor filialelor straine in comparatie cu exportul mondial.

Volumul afluxului (scurgerii) de ISD.

Volumul stocurilor de ISD (interne si externe).

Distributia stocurilor de ISD pe categorii de tari , regiuni si tari.

Ponderea valorii adaugate al tuturor filialelor straine in PIB-ul mondial .

Ponderea exporturilor filialelor straine in exportul mondial.

Ponderea exporturilor filialelor straine in total vanzarilor lor (inclinatia catre export ).

Gradul de internatonalitate (prin ISD) si comert international .

Formele principale de tranzitii internationale ale S.T.

Gradul de transnationalitate ; masurarea transnationalizarii .

Topul mondial a 10 S.T. in termenii gradului de transnaiionalizare.

Indicii transnationalizarii pentru economiile mici si mari .

Indicii transnationalitatii pe ramurile industriale ale economiei mondiale.

Topul economiilor nationale pe valoarea afluxului de ISD.

Aliantele strategice de S.T. S.U.A si Japonia .

Caracteristica S.T. japoneze - Sogo Shosha .

Caracteristica S.T. japoneze-keiretsu.

Formele juridice de organizare a S.T.

Investitiile de portofoliu in tarile in curs de dezvoltare.

Volumul tranzactiilor M&A; ponderea tarilor dezvoltate.

Motivele investitiilor japoneze in SUA.

Schema legaturilor intre S.T. in industria automobilelor.

De explicat notiunea "divestment".

De explicat notiunea "indirect FDI".

Clasificarile marfurilor in CI.

Clasificarea marfurilor pe doua grupe de produse.

Clasificarea marfurilor pe trei grupe de produse.

Clasificarea marfurilor pe 6 grupe de produse.

Criteriile de clasificare a tarilor.

Evidentierea tarilor dezvoltate.

Clasificarea tarilor dupa venit pe cap de locuitor dupa metodologia Bancii Mondiale.

Controlul S.T. a comertului international cu materie prima.

Definitie: investitii straine directe (FDI).

Definitie: investitii straine de portofoliu (FPI).

Definitie: investitie.

Caracteristica categoriei economice "divestment".

Caracteristica categoriei economice "indirecte FDI".

Caracteristica categoriei economice "foregn portofolio investment (FPI)".

Caracteristica categoriei economice "non-equity forms of investment".

Clasificarea serviciilor in comertul international.

Ponderea Triadei si UE in fluxurile de ISD.

Compozitia fluxurilor de ISD pentru SUA pe ramurile economice si pe regiuni/tari.

Fluxurile de ISD a UE.

Fluxurile de ISD intre UE si SUA.

Locul Japoniei in fluxurile ISD.

Compozitia fluxurilor pentru Japonia pe ramurile economice si e regiuni/tari.

Numarul sucursalelor in strainatate si domestice a principalelor banci japoneze.

Restrictiile pentru filialele S.T. ale SUA in Japonia.

Definitie: comert international (mondial).

Afluxurile de ISD pe categorii de tari.

Scurgerile de ISD pe regiuni/tari.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.