Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Situatii financiare anuale in contextul normalizarii contabile europene si al procesului de conformizare cu standardele internationale de contabilitate, plan intern 2009-2010

Situatii financiare anuale in contextul normalizarii contabile europene si al procesului de conformizare cu standardele internationale de contabilitate, plan intern 2009-2010


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL BUCURESTI

Contabilitatea agentilor economici si a institutiilor publice

Disciplina: ACTIVITATE DE CERCETARE PROIECTARE

LUCRARE (RAPORT DE CERCETARE)

CU TEMA:Situatii financiare anuale in contextul normalizarii contabile europene si al procesului de conformizare cu standardele internationale de contabilitate, plan intern 2009-2010

Introducere

Calculatia costurilor de productie prin procedeele de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe, respectiv procedeul celor mai mici patrate, la intreprinderile din industria romaneasca de electronice, este utilizata frecvent in conditiile in care agentii economici sunt nevoiti sa-si analizeze la anumite perioade activitatea.

Exista o legatura intre managementul ce are la baza analiza costurilor si contabilitatea financiara, informatiile fiind culese si prelucrate permanent in scopul eficientizarii activitatii si pentru a prognoza evolutiile ulterioare.

In industria romaneasca de electronica, aplicarea calculatiei costurilor de productie prin procedeele de separare a cheltuielilor de productie in cheltuieli fixe si variabile este reglementata prin proceduri specifice si are o mare importanta in managementul costurilor.

Intelegerea aprofundata a formarii, structurii si dinamicii costurilor are o importanta deosebita in eliminarea produselor necompetitive si cresterea rentabilitatii, ca scop final al activitatii.

Probleme teoretice

Separarea cheltuielilor de productie in fixe si variabile se pune atat in legatura cu cheltuielile de productie semivariabile sau degresive, cat si pentru un total de cheltuieli oarecare despre care trebuie sa se stie cu ocazia planificaii costurilor pentru anul urmator, cate cheltuieli de productie fixe si variabile cuprinde el.

Dupa raportul dintre evolutia nivelului cheltuielilor si evolutiei productiei, exista cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.

Cheltuielile fixe se mai numesc si cheltuieli de structura, de capacitate sau nivelul productiei.

Cheltuielile variabile sunt acele cheltuieli care se modifica in acelasi sens cu modificarea niveluluin productiei.

Cheltuielile de productie se impart in cheltuieli conventional-constante sau fixe si cheltuieli variabile, din punct de vedere al comportamentului lor fata de volumul fizic al productiei. Din aceasta cauza, s-au perfectionat mai multe procedee care separa componenta cheltuielilor variabile si componenta fixa a unor cheltuieli indirecte de productie.

Din categoria cheltuielilor variabile sau operationale fac parte: cheltuielile cu consumul de materii prime si energie, salariile, cheltuielile cu utilajele, cheltuielile cu mijloacele de transport si toate cheltuielile legate de procesul de productie. Aceste cheltuieli isi modifica pe total nivelul odata cu modificarea volumului fizic al productiei care le-a ocazionat, iar pe unitatea de produs raman in general la acelasi nivel.

Din categoria cheltuielilor conventional-constante sau fixe (cheltuieli de capacitate sau ale perioadei) fac parte: cheltuielile de amortizare, salariile personalului tehnic, economic, de conducere, administrativ, de birou, precum si cheltuielile pentru intretinere in scopuri administrative. In general raman fixe, nivelul lor se modifica in raport invers proportional fata de modificarea volumului fizic al productiei. Ele nu sunt legate in mod direct de volumul fizic al productiei, ci de asigurarea si mentinerea capacitatii intreprinderii de a produce si vinde , fiind in functie de timp.

Procedeul de delimitare a cheltuielilor in fixe si variabile este procedeul celor mai mici patrate si are urmatoarele etape:

-Calculul volumului mediu de productie pentru perioada luata in calcul prin raportarea volumului total de productie la numarul perioadelor de gestiune luate in calcul

-Calculul abaterii volumului productiei fata de volumul mediu al productiei

-Calculul cheltuielilor medii pentru perioada luata in calcul prin raportarea cheltuielilor totale la numarul perioadelor de gestiune luate in calcul

-Calculul abaterii cheltuielilor de productie din fiecare perioada luata in calcul fata de volumul mediu al cheltuielilor

-Calculul cheltuielilor variabile unitare prin raportarea sumei produsului abaterilor de productie la abaterea patratica a volumului productiei

-Calculul cheltuielilor variabile totale aferente unei perioade de gestiune luata in calcul inmultind cheltuielile variabile unitare cu productia perioadei respective

-Calculul cheltuielilor fixe prin deducerea din cele totale ale perioadei a cheltuielilor variabile

-Calculul cheltuielilor de productie standard pentru o perioada de gestiune viitoare prin adunarea cheltuielilor fixe determinate anterior cu cheltuielile variabile calculate ca produs dintre cheltuielile variabile unitare si productia standard a perioadei cerute

Cercetarea temei lucrarii

Procedeul celor mai mici patrate presupune parcurgerea mai multor etape si anume:

Calculul volumului mediu al productiei pentru perioada luata in calcul:

=ΣQt/n,

Unde:

= volumul mediu al productiei,

Q= volumul productiei dintr-o perioada de gestiune,

T= perioada de gestiune (luna, trimestru, an)'

n= numarul perioadelor de gestiune luate in calcul.

Calculul cheltuielilor medii pentru perioada luata in calcul:

Ch1=ΣCht/n

Unde:

Ch1= cheltuieli medii,

Ch = cheltuielile dintr-o perioada de gestiune.

3. Calculul abaterilor volumului producŃiei din fiecare perioada de gestiune luata in calcul, faŃa de

volumul mediu al producŃiei:

Xt= t-

Unde:

X = abaterea volumului productiei fata de volumul mediu al acesteia.

4. Calculul abaterii cheltuielilor de productie din fiecare perioada de gestiune luata in calcul faŃa de

volumul mediu al cheltuielilor:


Yt= Cht- Ch1

Unde,

Y = abaterea cheltuielilor de productie fata de nivelul mediu al acestora.

5. Calculul cheltuielilor variabile unitare, conform relatiei:

In care,

Chv= Σ(XY)t/ΣXt*Xt

chv= cheltuieli variabile unitare,

XY = produsul abaterilor dintre volumul productiei si cheltuielile de productie,

X2= abaterea patratica a volumului productiei.

6. Calculul cheltuielilor variabile totale aferente unei perioade de gestiune luata in calcul:

Chv= t*Chv

Unde,

Chv- cheltuieli variabile totale

7. Calculul cheltuielilor fixe:

Chf= Cht-Chvt

Unde,

Chf = cheltuieli fixe

Ch = cheltuielile totale de productie.

NOTA: Cheltuielile fixe nefiind dependente de evolutia volumului fizic al productiei, in etapele 6 si 7 se vor efectua calcule pentru doua perioade de gestiune oarecare.

8. Calculul cheltuielilor de productie standard pentru o perioada de gestiune viitoare:

Chs=Chf+ (chv*s)

Unde,

Chs= cheltuieli standard,

Qs= volumul productiei standard.

Studiu de caz

Pentru exemplificare: cheltuielile indirecte de productie ocazionate de activitatea unei sectii de productie in industria electronica si productia obtinuta in semestrul II au evoluat conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

LUNA VOL. PRODUCTIEI- ORE CHELT IND. - LEI

IULIE  4230,00 2340000000,00

AUGUST  6030,00 2341800000,00

SEPTEMBRIE  6930,00 2342700000,00

OCTOMBRIE 4410,00 2340180000,00

NOIEMBRIE 5850,00 2341620000,00

DECEMBRIE 5220,00 2340990000,00

TOTAL  326700,00 14047290000,00

Determinarea cheluielilor indirecte de productie standard ce vor fi ocazionate de productia lunii ianuarie a anului urmator care va fi de 7500 ore, folosind procedeul celor mai mici patrate.

Pe baza datelor cunoscute se efectueaza calculele implicate de relatiile matematice mentionate

in tabelul nr.2:

Tabelul nr.2

Vol prod Chelt ind Abateri(X) Abateri (Y) Prod abaterilor(XY) Abaterea patrata a

vol.produc. X2

Iul

2340000000 -1215 -1215000 1476225000 1476225

Aug

6030 2341800000 585 585000 342225000 342225

Sept

6930 2342700000 1485 1485000 2205225000 2205225

Oct

2340180000 -1035 -1035000 1071225000 1071225

Nov

2341620000 405 405000 164025000 164025

Dec

5220 2340990000 -225 -225000 50625000 50625

32670 14047290000 5309550000 5309550

1. Calculul volumului mediu al productiei:

=Σ Qt/n= 32670/6=5445 ore

2. Calculul cheltuielilor medii:

Ch1=ΣCht/n= 14047290000/6= 14047290000 lei

3.Calculul abaterii volumului productiei fata de volumul mediu al productiei - vezi col. 4.

Ex: 4320-5445 = -1215

4.Calculul abaterii cheltuielilor indirecte de productie fata de media cheltuielilor - vezi col 5

5.Calculul cheltuielilor variabile unitare:

Chv= Σ(XY)t/ΣXt*Xt= 5304550000/5309550= 1000 lei/ora

6.Calculul cheltuielilor variabile totale:

Chvt= chvxt

-in luna iulie

Chv= 1000 x 4230 = 4230000

-in luna august

Chv= 1000 x 6030 = 6030000

7.Calculul cheltuielilor fixe:

Chft= Cht-Chvt

-in luna iulie

Chf = 2340000000 - 4230000 = 2335770000

-in luna iulie

Chf = 2341800000-6030000 = 2335770000

8.Calculul cheltuielilor indirecte de productie standard:

Chs= Chf + (chv x Qs) = 235770000 + (1000 x 7500) = 2343270000

Concluzie

Calculatia costurilor de productie prin procedeele de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe, respectiv procedeul celor mai mici patrate, la intreprinderile din industria romaneasca de electronice, este o relatie lineara dintre volumul si cheltuielile activitatii de productie, fiind foarte utilizata in practica, datorita calculelor care se efectueaza cu usurinta.

Bibliografie

 1. Popescu, Lucian, 2006, Procedee de calculatie a costurilor de productie-Aplicatii online, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine, Universitatea Spiru Haret
 2. Popescu, Lucian, 2005, Calculul costurilor unitare ale productiei de fabricatie interdependenta, Revista "Gestiunea si contabilitatea firmei" nr. 10/octombrie, Editura Tribuna Economica
 3. Popescu, Lucian, 2007, Costul instrument de manipulare a rezultatului?, Revista "Gestiunea si contabilitatea firmei" nr. 1/ianuarie, Editura Tribuna Economica
 4. Popescu Lucian, Baluta Aurelian, 2007, Metode si procedee de calculatie si analiza a costurilor, Editura Fundatiei Romania de Maine
 5. Calin O., Carstea Gh., 2002, Bucuresti, Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, Editura Genicod
 6. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 23 din 12/01/2004, Partea I
 7. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18/06/2008
 8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene-publicat in Monitorul Oficial nr. Partea I nr. 1080 bis din 30/11/2005
 9. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.001/2006, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 994 din 13/12/2006
 10. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.374/2007, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 25 (25 bis) din 14/01/2008

11. Bouquin H., Contabilitate de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iasi 2004.

12. Ebbeken K., Ladislau P., Ristea M., Calculatia si Managementul Costurilor, Editura Teora, Bucuresti 2001.

13. Lucey T., Management accounting, DP Publications London 1996.

 1. Oprea C., Contabilitatea de gestiune, Editura Tribuna Economica, Bucuresti 2002.
 2. https://www.ccir.ro/
 3. https://www.mmediu.ro/
 4. https://www.ondix.com
 5. https://www.contabconsult.ro
 6. https://www.cig.ase.ro
 7. https://www.sagasoft.ro
Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.