Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Reorganizarea Societatii Nationale a CFR

Reorganizarea Societatii Nationale a CFR


Reorganizarea Societatii Nationale a CFR

Societatea Nationala a CFR se reorganizeaza prin divizare intr-o companie nationala a saocietatii nationale si societati comerciale potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta dupa cum urmeaza:

Compania Nationala de Cai Ferate CFR cu statut de societate comerciala, care are, in principal, ca obiectiv de activitate gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar

Societatea Nationala de Transport Feroviar de marfa-CFR Marfa - cu statut de societate comerciala care are in principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de marfuriSocietatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori -CFR Calatori - cu statut de societate comerciala care are in principal ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de calatori

Societatea de Administrare Active Feroviare -SAAF- cu statut de societate comerciala care are in principal ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

Societatea de Servicii de Management Feroviare -SMF- cu statut de societate comerciala care are in principal ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar contabile, gestionarea creditelor, asigurarea serviciilor juridice.

Compania Nationala, societatile nationale si societatile comerciale preiau parti din patrimoniul societatii nationale Cailor Ferate Romane.

Societatea Nationala a CFR continua sa fiinteze  ca regie autonoma avand ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei si a creantelor existente la data reorganizarii potrivit noului regulament de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului dupa finalizarea procesului de divizare.

Compania Nationala, societatile nationale si comerciale se organizeaza si functioneaza sub Ministerul Transporturilor prin hotarare a Guvernului, care va stabili si forma juridica a acestora.

Compania Nationala, societatile nationale si societatile comerciale ,rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii cailor ferate romane,efectuarea transportului de calatori, marfuri si alte bunuri, vor prelua de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane activele strict necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii de eficienta pentru traficul existent la data reorganizarii. Activele care nu se preiau de catre compania nationala,societatile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,ramasa dupa reorganizare, in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului.

Compania Nationala, societatile si societatile comerciale, rezultate din reorganizare:

preiau drepturile si obligatiile Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in limitele si in conditiile stabilite prin actul de infiintare a acestora;

detin, in concesiune sau in proprietate, dupa caz, bunuri imobile si mobile care le revin prin impartirea patrimoniului Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane;

pot constituii filiale, sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate, in conditiile legii;

asigura realizarea activitatii de ansamblu a transportului feroviar de interes national

capitalul social initial al companiei nationale al societatilor comerciale rezultate din reorganizare, este subscris si varsat integral de statul roman la data infiintarii acestora.

actiunile emise initial de compania nationala, de societatile nationale comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietatea statului, iar drepturile acestuia, ca actionar, sunt exercitate de catre Ministerul Transporturilor.

actiunile emise de compania nationala, societatile comerciale, rezultate din reorganizare, precum si filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, in conditiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.

In realizarea obiectului lor de activitate compania nationala, societatile comerciale,rezultate din organizare, pot dupa caz

sa stabileasca, in conditiile legii, si sa adapteze la conditiile pietei tarifele pentru transporturile feroviare publice de calatori si marfuri precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul lor de activitate.

sa elaboreze prescriptiile, tehnologiile, normativele si normele de munca specifice activitatii proprii, inclusive cele de prevenire si stingere a incendiilor.

sa initieze si sa incheie conventii si contracte de transport intern si internasional, potrivit reglementarilor in vigoare.

sa participle in nume propriu, la organismele internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe.

sa acorde unor personae fizice sau juridice facilitati si gratuitati de transport.

sa introduca sau sa reteagaservicii de transport, servicii din statii de calatori si marfuri cu respectarea conditiilor contractului de activitate, dupa caz

sa organizeze structuri proprii de paza si de pastrare a ordinii, in conditiile legii.

Sa detina si sa participle cu capital social la alte personae juridice si sa decida in conditiile legii, asocierea cu personae juridice romane sau straine.

Saefectueze activitati de productie, turism,comert intern si international,prestari servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, cu respectarea normelor legale care reglementeaza aceste activitati.

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA este constituita pe mai multe nivele si anume: conducerea companiei, conducerea centrala de sinteza, nivelul regional si subunitatile de baza

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.