Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » turism
COMUNITATEA LOCALA SI AGROTURISMUL

COMUNITATEA LOCALA SI AGROTURISMUL


COMUNITATEA LOCALA SI AGROTURISMUL

LOCAL COMMUNITY AND AGROTURISM

Interesul comunitatii locale este sa elaboreze o strategie de organizare, dezvoltare si promovare a turismului rural, cu precadere, a agroturismului, la nivel local, cu concurenta tuturor agentilor economici implicati in desfasurarea acestei activitati. Aceasta participare a comunitatii locale se poate realiza prin:

- realizarea unui parteneriat intre autoritati si asociatia turistica locala, agentii economici din turism sau alte domenii conexe, care sa conduca la o mai eficienta organizare, dezvoltare si promovare a turismului rural/agroturismului. Desigur, in cadrul acestui parteneriat asociatiile de turism si agentii economici implicati in activitatea de turism trebuie sa contribuie financiar la realizarea obiectivelor de dezvoltare economica generala a localitatii (cai de acces, alimentare cu apa, incalzire, telecomunicatii, dotari tehnico-edilitare). Aceasta se poate realiza prin prelevarea unei cote parti din volumul de afaceri si cedarea acesteia in scopul amintit, deci o contributie mai mare a turismului la dezvoltarea generala a localitatii cu efecte benefice indirecte.- dezvoltarea retelei comerciale de aprovizionare si de prestari de servicii

- dezvoltarea si diversificarea dotarilor de agrement si divertisment adaptate la specificul local;

- dezvoltarea dotarilor tehnico-edilitare si de infrastructura generala;

- diversificarea activitatii culturale, targuri, manifestari traditionale;

- sprijinirea initiativei locale in dezvoltarea mestesugurilor si a artei traditionale locale;

- crearea de facilitati si sprijinirea dezvoltarii retelei de pensiuni si gospodarii agroturistice;

- realizarea unor microcomplexe de productie agroalimentara pentru aprovizionarea populatiei si a turistilor cu produse locale;

- sprijinirea asociatiei turistice in promovarea si dezvoltarea durabila a turismului rural/ agroturismului etc.;

- gestionarea activitatii de turism si a actiunilor de protejare si conservare a mediului inconjurator, a resurselor turistice naturale si cultural-istorice si a patrimoniului construit.

Conform acestor coordonate, reiese necesitatea ca, in strategia de dezvoltare, rolul esential sa revina Asociatiei locale, cu implicarea autoritatii comunale de unde deriva din urmatoarele considerente:

agroturismul este o forma de turism unde omul reprezinta elementul esential si central; de altfel, omul, teritoriul - deci satul si produsul turistic reprezinta elementele de baza ale agroturismului;

- asociatia locala si fermierii pot asigura atractivitatea acestei forme de turism prin calitatea primirii, cunoasterea mediului local natural, cultural si istoric precum si autenticitatea produselor;

- participarea comunitatii locale este strict necesara in parteneriatul cu asociatia de turism a colectivitatii in asigurarea dezvoltarii rurale, in general si a turismului, in special;

- asocierea fermierilor inlesneste alcatuirea ofertelor, urmarirea pietei, promovarea si comercializarea acestora, ceea ce nu ar putea realiza o singura persoana;

- posibilitatea dezvoltarii in comun a unor oferte de agrement costisitoare, ca partii de schi, piscine, piste pentru cicloturism, alei pentru turism ecvestru, terenuri sportive etc.;

- elaborarea unor studii de inventariere a resurselor si de creare a unor oferte specifice acestora, studii de marketing, studii de impact agroturism - mediu etc.;

realizarea de programe de formare si perfectionare a membrilor asociatiei;

- stimularea identitatii comunitatii, asumarea responsabilitatilor si favorizarea creativitatii si cooperarii pentru asigurarea dezvoltarii agroturismului cu specific local;

conservarea si promovarea traditiilor cultural-istorice, a patrimoniului etnofolcloric din spatiul rural;

- conservarea si protejarea mediului inconjurator, a monumentelor naturii, istorice si de arta.

Dezvoltarea intensiva a agriculturii-cresterea animalelor si agroturismul, orientarea spre produsele de calitate - va conduce la cresterea puterii de cumparare a agricultorilor, cu efecte benefice in plan economic si social (cresterea nivelului de trai si de civilizatie, a sanatatii oamenilor prin functia de recreere si calitatile produselor agroalimentare naturale montane).

Este necesar a se da o atentie deosebita urmatoarelor aspecte

- ameliorarea infrastructurii generale de care depinde revitalizarea intregii economii rurale (drumuri, retea de apa, canalizare, telecomunicatii, energie electrica);

- amenajarea unor ferme, pensiuni, gospodarii turistice model, ca dotare si organizare a activitatii, dar cu respectarea arhitecturii si traditiilor locale, evitandu-se kitchul, tipizarea sau transferul constructiilor urbane in mediul rural;

- identificarea, inventarierea si valorificarea resurselor turistice si limitrofe; dezvoltarea si modernizarea celor introduse in circuitul turistic cu accent special pe divertisment, animatie, agrement si practicarea sportului;

- realizarea sistemului de rezervari national, in prima faza si racordarea la sistemul international de rezervari al turismului mondial - prioritar cel rural.

- organizarea dispeceratelor de cazare si a birourilor de informare-ghidare; amplasarea in satele turistice si pe drumurile ce fac legatura cu acestea (europene, nationale si locale) a panourilor-harta cu pozitionarea reperelor TRR (turismului rural romanesc): dispecerat cazare, punct informare, obiective turistice, gazde, unitati de alimentatie publica traditionale, ferme, pensiuni etc.

- intocmirea unei evidente a: principalelor evenimente din viata satului (culturale, religioase, traditii, targuri, iarmaroace etc.), a comemorarilor, a artizanilor si rapsozilor locali, in vederea prezentarii unor programe turistice autentice si de certa valoare (personalizate zonei).

Dezvoltarea sustinuta a turismului se afla in atentia tuturor organelor de decizie de la toate nivelurile si inseamna confruntarea cu faptul ca cercetarile de imbunatatire a calitatii vietii prezinta o constanta inerenta. Exista insa, o limita, la care populatia umana si activitatea planetei noastre se poate impotrivi.

Agroturismul poate avea un impact pozitiv si unul negativ, direct sau indirect, tangibil si intangibil, asupra mediului. Si de aici, efortul de a defini si masura ceea ce limiteaza implicarea unor domenii ale unor discipline stiintifice si profesionale. Pentru acest motiv este necesar a grupa factorii implicati in categorii ce corespund acelor discipline stiintifice profesionale:

- factori fizici, in particular resursele naturale, spatiul si facilitatile;

-factori ecologici, in particular flora, fauna si ecosistemul;

-factori sociali, priviti din doua puncte de vedere:

-din punct de vedere al gazdelor, cuprind toti acei factori care corespund nivelului de trai al acestora;

-din punct de vedere al vizitatorului, cuprind toti acei factori care definesc nivelul de viata si experienta acestora;

-factori culturali, in particular traditiile, limba, religia, obiceiurile, cultura;

-factori economici, care includ dezvoltarea zonelor rurale.

Intretinerea capacitatii turistice marcheaza limita dincolo de care activitatea turistica nu mai poate fi sustinuta. Cei ce planifica si conduc activitatile de agroturism, trebuie sa fie capabili sa indeplineasca aceasta limita si sa o masoare, daca vor sa realizeze o dezvoltare turistica sustinuta.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.