Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » comunicare si relatii publice
Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare

Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare
Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare.

Orice persoana care are cetatenia unui stat membru este cetatean al Uniunii Europene. Cetatenia Uniunii se adauga la cetatenia nationala si nu o inlocuieste pe aceasta.

Cetatenele si cetatenii Uniunii Europene se bucura de drepturile si au obligatiile prevazute in documentele constitutive. Si anume:

- dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre;

- dreptul de a vota si de a fi alesi in Parlamentul European, precum si in cadrul alegerilor locale in statul membru unde isi au resedinta, in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat;

- dreptul de a beneficia, pe teritoriul unei tari terte in care statul membru ai carui resortisanti sunt nu este reprezentat, de protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru, in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui stat;

- dreptul de a prezenta petitii Parlamentului European, de a se adresa Mediatorului European sau de a se adresa institutiilor si organelor consultative ale Uniunii intr-una din limbile Uniunii si de a primi raspuns in aceeasi limba.

Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica care are resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a inainta, cu titlu individual sau in asociere cu alti cetateni sau persoane, o petitie Parlamentului European referitoare la un subiect care tine de domeniile de activitate ale Uniunii sau care il priveste in mod direct.Mediatorul European este numit de catre Parlamentul European. Statutul si conditiile general de exercitare a functiilor Mediatorului European sunt stabilite printr-o lege a Parlamentului European. Mediatorul European este abilita sa primeasca plangerile din parte oricarui cetatean al Uniunii, ale oricarei persoane fizice sau juridice care are resedinta sau sediul social intr-un stat membru, precum si plangerile referitoare la cazurile de administrare defectoasa in actiunile institutiilor, organizatiilor sau agentiilor Uniunii, cu exceptia Curtii de Justitie in exercitarea functiilor sale judecatoresti.

Conform misiunii sale, Mediatorul European procedeaza la anchetele pe care le considera necesare, din proprie initiativa sau in baza plangerilor care i-au fost inaintate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia faptelor care fac sau au facut obiectul unei proceduri jurisdictionale. In cazul in care Mediatorul European constata un caz de administrare defectoasa, sesizeaza institutia, organismul sau agentia in cauza care are la dispozitie un termen de trei luni pentru a-si comunica opinia. Mediatorul European transmite apoi un raport Parlamentului European si institutiei, organismului sau agentiei in cauza. Persoana care a inaintat plangerea este informata cu privire la rezultatul anchetelor.

In fiecare an, Mediatorul European prezinta un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele anchetelor.

Mediatorul European este numit dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata mandatului acestuia. Mandatul Mediatorului European poate fi reinnoit.

Mediatorul European isi exercita functiile in deplina independenta. Pentru indeplinirea sarcinilor sale, Mediatorul European nu solicita si nici nu accepta instructiuni din partea nici unui organism. Pe durata exercitarii functiilor sale, Mediatorul European nu poate desfasura nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Simbolul
Comunicarea intrapersonala
COMUNICAREA IN ROMANIA
Istoria parfumului in imagini
Semiotica aplicata a lui Constantin Salavastru sau "logica, un alt nume pentru semiotica"
Conceperea unei prezentari orale
Canale de comunicare
Comunicarea in cupluTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu