Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » comunicare si relatii publice
Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare

Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare


Cetatenii Uniunii Europene si dreptul la petitionare.

Orice persoana care are cetatenia unui stat membru este cetatean al Uniunii Europene. Cetatenia Uniunii se adauga la cetatenia nationala si nu o inlocuieste pe aceasta.

Cetatenele si cetatenii Uniunii Europene se bucura de drepturile si au obligatiile prevazute in documentele constitutive. Si anume:

- dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre;

- dreptul de a vota si de a fi alesi in Parlamentul European, precum si in cadrul alegerilor locale in statul membru unde isi au resedinta, in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat;

- dreptul de a beneficia, pe teritoriul unei tari terte in care statul membru ai carui resortisanti sunt nu este reprezentat, de protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru, in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui stat;

- dreptul de a prezenta petitii Parlamentului European, de a se adresa Mediatorului European sau de a se adresa institutiilor si organelor consultative ale Uniunii intr-una din limbile Uniunii si de a primi raspuns in aceeasi limba.

Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica care are resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a inainta, cu titlu individual sau in asociere cu alti cetateni sau persoane, o petitie Parlamentului European referitoare la un subiect care tine de domeniile de activitate ale Uniunii sau care il priveste in mod direct.Mediatorul European este numit de catre Parlamentul European. Statutul si conditiile general de exercitare a functiilor Mediatorului European sunt stabilite printr-o lege a Parlamentului European. Mediatorul European este abilita sa primeasca plangerile din parte oricarui cetatean al Uniunii, ale oricarei persoane fizice sau juridice care are resedinta sau sediul social intr-un stat membru, precum si plangerile referitoare la cazurile de administrare defectoasa in actiunile institutiilor, organizatiilor sau agentiilor Uniunii, cu exceptia Curtii de Justitie in exercitarea functiilor sale judecatoresti.

Conform misiunii sale, Mediatorul European procedeaza la anchetele pe care le considera necesare, din proprie initiativa sau in baza plangerilor care i-au fost inaintate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia faptelor care fac sau au facut obiectul unei proceduri jurisdictionale. In cazul in care Mediatorul European constata un caz de administrare defectoasa, sesizeaza institutia, organismul sau agentia in cauza care are la dispozitie un termen de trei luni pentru a-si comunica opinia. Mediatorul European transmite apoi un raport Parlamentului European si institutiei, organismului sau agentiei in cauza. Persoana care a inaintat plangerea este informata cu privire la rezultatul anchetelor.

In fiecare an, Mediatorul European prezinta un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele anchetelor.

Mediatorul European este numit dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata mandatului acestuia. Mandatul Mediatorului European poate fi reinnoit.

Mediatorul European isi exercita functiile in deplina independenta. Pentru indeplinirea sarcinilor sale, Mediatorul European nu solicita si nici nu accepta instructiuni din partea nici unui organism. Pe durata exercitarii functiilor sale, Mediatorul European nu poate desfasura nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.