Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
EDUCATIA ADULTILOR IN SISTEMUL PREUNIVERSITAR

EDUCATIA ADULTILOR IN SISTEMUL PREUNIVERSITAR


EDUCATIA ADULTILOR IN SISTEMUL PREUNIVERSITAR

Parteneriatul social in invatamantul profesional si tehnic reprezinta ansamblul relatiilor de colaborare dintre furnizorii de pregatire si actorii sociali.

Scopul principal al parteneriatului social este corelarea ofertei de formare cu cerintele mediului economic si social si optimizarea procesului de formare in raport cu nevoile societatii si ale beneficiarilor instruirii.

Se are in vedere dezvoltarea personala si profesionala a beneficiarilor de pregatire din perspectiva invatarii de-a lungul intregii vieti.A invata sa inveti este cheia succesului intr-o lume dinamica, in continua schimbare, in care individul este obligat sa invete de-a lungul intregii vieti.

Programele de formare adresate adultilor trebuie sa vizeze formarea echilibrata a competentelor cheie din acest domeniu prin insusirea de catre elevi a cunostintelor necesare, respectiv formarea deprinderilor si atitudinilor corespunzatoare. In acest mod, competentele formate pe parcursul educatiei de baza raspund conditiei de a fi necesare si benefice pentru individ si pentru societate in acelasi timp.

Programele de formare trebuie sa asigure cresterea sanselor de ocupare a fortei de munca .Aceasta se realizeaza prin adecvarea continuturilor pregatirii profesionale la cererea pietei fortei de munca, formulata de angajatori pe baza standardelor de pregatire profesionala .

Programele de formare trebuie sa fie atractive. Structurarea procesului de formare profesionala pe baza rezultatelor invatarii sa fie derivate din performantele asteptate de angajatori.

Prin cresterea transparentei procesului de formare, a increderii ca aceste programe ofera sanse reale de insertie socio - profesionala se va ajunge la recunoasterea scolilor si acreditarea lor ca furnizori de formare profesionala.

In conformitate cu Legea privind parteneriatul social in formarea profesionala initiala si continua prin institutia scolara, se desprind urmatoarele obligatii :

a)     stabilirea unor politici de dezvoltare parteneriala (intre scoals si agentii economici)

b)     dezvoltarea de structuri parteneriale specifice

c)     implementarea de practici flexibile de formare profesionala

Formele de parteneriat social se vor concretiza prin :

a)     protocol de colaborare si/ sau

b)     conventii de practica

Activitatile in cadrul parteneriatului social in formarea profesionala initiala si continua prin institutia scolara constau in :

a)     dezvoltarea bazei de cunoastere si a capacitatilor de inovare / schimbare

b)     dezvoltarea resurselor umane ;

c)     dezvoltarea capacitatii institutionale ;

d)     consilierea si orientarea profesionala ;

e)     dezvoltarea componentelor optionale ale curriculumului national ;

f)      stabilirea calificarilor profesionale pentru care formarea se realizeaza prin sistemul educational si elaborarea standardelor de pregatire profesionala ;

g)     formarea si certificarea profesionala ;

h)     asigurarea coerentei formarii profesionale initiale cu formarea profesionala continua ;

i)      protectia si sustinerea educationala a colectivitatii vulnerabile - copii institutionalizati , "copiii strazii" , persoanele cu deficiente , copii sau tineri necuprinsi intr-o forma de invatamant sau in piata muncii , grupurile minoritare vulnerabile ;

j)      finantarea formarii profesionale continue de catre partenerii sociali sau din alte resurse ;

k)     diversificarea si cresterea surselor de venituri ale unitatilor de invatamant

l)      diversificarea ofertei de servicii dezvoltate de scoala pentru comunitate ;


m)   promovarea unor masuri, programe, reglementari si legi necesare formarii profesionale continue ;

n)     asigurarea unor instrumente si practici de asistare a unitatilor de invatamant in dezvoltarea programelor specifice ;

o)     asigurarea implementarii programelor europene si internationale care determina masuri de inovare si de dezvoltare la nivel local, judetean si regional ;

p)     alte actiuni de interes comun.

Din Programul de Guvernare, strategia formarii si reformarii resurselor umane constituie punctual de pornire al politicilor de modernizare economico - sociala a Romaniei.

In consens cu "Cartea alba asupra educatiei si formarii" elaborata de Uniunea Europeana, programul guvernamental situeaza pe un loc important realizarea "societatii educationale" care valorifica eficient resursele umane prin educatie permanenta. Acest tip de societate presupune noi demersuri de politica educationala - "educatia pentru toti si educatia pentru fiecare".

In acest sens se vor initia si dezvolta :

accesul larg la servicii de educatie si formare ;

educatie pe toata durata vietii ;

extinderea functiei educative a societatii la un ansamblu de institutii formative (scoala, familia, comunitati locale, societati comerciale etc.)

Una din directiile de actiune pentru asigurarea educatiei permanente si construirea societatii educationale este :

definirea cadrului legislativ pentru educatia permanenta si educatia adultilor.

Prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 129 / 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata prin Legea nr. 375 din iunie 2002 , respectiv H.G. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, se urmareste alinierea sistemului de formare profesionala a adultilor din Romania la tendintele europene, sub aspectul :

  • implementarii parteneriatului social ;
  • descentralizarii deciziei ;
  • facilitarii accesului ;
  • asigurarea calitatii.

Noul Cod al Muncii (Legea nr. 53/2003) acorda o atentie deosebita formarii profesionale in cadrul intreprinderilor. Unul dintre articolele acestui document prevede obligativitatea tuturor angajatilor de a asigura accesul periodic al angajatilor la formarea profesionala.

Angajatorii au obligatia de a negocia planurile de formare profesionala cu reprezentantii angajatilor sau ai sindicatelor.

In acest sens este necesara realizarea unor parteneriate strategice in formarea profesionala.

De asemenea a aparut Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul comun al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei 501 / 08.10.2003 si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului 5253 / 16.10.2003

Participarea actorilor / partenerilor multipli creeaza premisele unei viziuni strategice comune asupra formarii profesionale inteleasa ca investitie in dezvoltarea profesionala si personala a cetatenilor.

Parteneriatul social trebuie inteles, analizat si dezvoltat ca un sistem deschis.

Parteneriatele strategice in formarea profesionala au ca obiective :

Identificarea calificarilor profesionale, a nevoilor de formare si planificare a ofertei de formare profesionala.

Acreditarea furnizorilor de formare.

O atentie deosebita trebuie acordata de scoli in selectarea acelor meserii ce absorb forta de munca, dar pentru care au dezvoltate foarte bine resursele materiale si umane. Agentii economici nu au resurse suficiente pentru a investi in formare. Daca realizeaza acest lucru, totul se reduce la formare asigurata pe plan intern.

Cooperarea cu agentii economici reprezinta inca un punct slab, fiind limitata la conventii de formare practica. De obicei, angajatorii se implica foarte putin in procesul de formare.

Este necesar, in consecinta, ca grupurile scolare sa se dezvolte ca furnizori de formare profesionala si sa se acrediteze in acest sens.

Implicarea partenerilor sociali in procesul de autorizare a furnizorilor de formare are cas cop apropierea continutului formarii de cerintele pietei muncii si reprezinta, totodata un mijloc de asigurare a calitatii formarii profesionale continue.

Elaborarea curriculum-ului, structura modulara

Curriculum-ul este definit in baza competentelor din standardele de Pregatire Profesionala.

Se trece, astfel, la introducerea unui sistem de alocare de credite transferabile pentru formarea profesionala continua. Creditele nu inlocuiesc evaluarea calitativa prin note sau calificative.

Acest mod de evaluare va face posibila constructia individualizata a actiunilor de instruire in cadrul planului de formare profesionala si lasa loc initiativei personale pentru dezvoltarea propriilor capacitati.

Orientarea si consilierea privind cariera

Se impune identificarea si dezvoltarea unor masuri active si eficiente aplicate la formarea grupurilor tinta :

omogenitatea in formarea initiala

aplicarea unor teste initiale de recunoastere a competentelor initiale.

Furnizorul de formare profesionala acreditat trebuie sa dezvolte actiuni, precum :

parteneriate strategice cu agentii economici de profil, cu scopul organizarii conversiei profesionale si a perfectionarii personalului angajat ;

sa aplice metode de initiere de invatare centrate pe cursant ;

sa dezvolte metode de evaluare, atat a formatorilor cat si a formabililor ;

sa decopere surse de finantare interne si externe.

In decembrie 2003 s-a lansat  Monografia privind educatia si formarea profesionala si serviciile de ocupare in Romania  de catre Fundatia Europeana de Formare Profesionala de la Torino (ETF).

Au participat reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, ai Ministerului Muncii Sociale, Solidaritatii si Familiei, Ministerului Integrarii Europene, ai Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca.

Concluzia care s-a desprins : Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca reprezinta, in teritoriu, veriga de echilibru intre furnizorul de formare si piata muncii.

Conform Legii nr. 76/2002, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aloca, in prezent, mai multe resurse pentru masuri active pe piata fortei de munca.

In conditiile in care resursele pentru masurile active au crescut, rata de participare la cursurile de formare profesionala a ramas la nivel scazut.

Cerintele rigide vizand reintegrarea pe piata fortei de munca a absolventilor cursurilor de formare profesionala au condus la o oferta redusa de servicii de formare profesionala pentru someri. In aceste conditii, un procent de peste 75% dintre activitatile de formare este rezervat pentru somerii cu plasament sigur.

Uniunea Europeana este cel mai important finantator in domeniul masurilor active de ocupare. In ultimii ani au fost lansate si finantate programe Leonardo, Socrates, Phare etc.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.