Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
POLITICA SI PROCEDURI PENTRU OBSERVAREA PREDARII, INSTRUIRII SI INVATARII - EXEMPLU

POLITICA SI PROCEDURI PENTRU OBSERVAREA PREDARII, INSTRUIRII SI INVATARII - EXEMPLU
POLITICA SI PROCEDURI PENTRU OBSERVAREA PREDARII, INSTRUIRII SI INVATARII- EXEMPLU

Scopul observarii

Observarea predarii, instruirii si invatarii se poate realiza pentru oricare din programele de invatare oferite de furnizorul de VET. Actiunile de observare monitorizeaza procesele de predarea, instruire si invatare si, intr-un sens mai larg, capacitatea de conducere si management a furnizorului de VET. Observarea predarii, instruirii si invatarii este efectuata in parteneriat cu profesorii si instructorii, conform Cadrului National de Asigurare a Calitatii (CNAC) si in conformitate cu Standardele de Predare si Instruire in VET.

Scopul principal al vizitelor de observare este acela de a evalua activitatile din clasa sau din atelier, prin comparatie cu criteriile de calitate ale CNAC, cu accent pe predare, instruire, invatare si realizare (de exemplu principiul de calitate 5). Criteriile CNAC si Standardele de Predare si Instruire VET au fost condensate in Criteriile de Observare si Evaluare care pot fi gasite in Ghidul de Observare.

Conform noului CNAC, se vor acorda note de la 1 la 4 pentru fiecare ora de clasa sau atelier observata Aceste note au urmatorii descriptori:

4 = foarte bine

3 = bine

2 = satisfacator

1 = nesatisfacator

In Ghidul de Observare gasiti o detaliere a descriptorilor de note, conform variabilelor de predare si instruire.

2. Observari externe

Protocolul si procedurile de observare cuprinse in aceasta politica se aplica atat observatorilor externi, cat si celor interni. Evaluatorii externi si inspectorii care intreprind o evaluare externa completa a furnizorului vor observa predarea, instruirea si invatarea. Verificatorii externi care desfasoara actiuni de monitorizare a unor calificari profesionale vor observa activitatile de evaluare a elevilor. Instruirea inspectorilor, evaluatorilor externi si verificatorilor externi trebuie sa cuprinda si instruirea pentru activitatea de observare.

3. Observari interne

Fiecare furnizor de VET va numi o echipa de observatori care poate sa cuprinda directori, directori adjuncti, responsabili (coordonatori) pentru asigurarea calitatii, membrii ai Comisiei pentru asigurarea calitatii, verificatori interni, profesori si instructori care indeplinesc criteriile cuprinse in Fisa personala din Anexa 1. Toti observatorii raspund in fata responsabilului pentru asigurarea calitatii si vor lua parte la instruirea pentru activitatea de observare organizata de responsabilul pentru asigurarea calitatii.

Echipa de observare va fi formata dintr-un numar suficient de membri pentru a acoperi cerintele generale pe care le presupune anvergura curriculum-ului si marimea scolii

4. Instruirea observatorilor

Instruirea observatorilor constituie un factor important pentru garantarea succesului programului de observare, ea asigurand nivelul corespunzator de competenta al celor care observa orele de clasa si atelier, si urmarirea, de catre acestia, a procedurilor convenite. Prezenta la sesiunea de instruire nu este negociabila.

Instruirea va cuprinde:

introducere in CNAC, Standardele de Predare si Instruire in VET si Criterii de Observare si Evaluare

folosirea documentelor de observare, completarea raportului de observare, colectarea dovezilor, respectarea protocolului de observare, oferirea unui feedback constructiv, acordarea notelor etc.

activitati practice cuprinzand observarea predarii si instruirii

Dupa ce participantii la procesul formare pentru a deveni observatori au atins nivelul necesar de competenta, ei vor fi "aprobati" si vor primi un certificat, numele lor fiind adaugat in registrul de observatori "activi".

Se vor organiza cu regularitate sesiuni de actualizare pentru acoperirea modificarilor survenite in protocolul de observare si pentru a se asigura conformitatea cu procedurile. Toti observatorii inregistrati trebuie sa participe la instruirea de actualizare cel putin o data pe an si trebuie sa observe cel putin trei ore de curs/atelier pe an pentru a ramane inscrisi in registrul activ.

5. Selectarea orelor de clasa/atelier care urmeaza sa fie observate

Decizia finala privind frecventa observatiilor depinde de resurse, dar trebuie sa fie respectate urmatoarelor criterii:

profesorii/instructorii cu experienta trebuie sa fie observati cel putin o data la doi ani;

profesorii/instructorii noi trebuie sa fie observati in primele sase luni de la angajare;

profesorii/instructorii care au inceput activitatea de predare/instruire intr-un nou domeniu curicular trebuie sa fie observati in primele sase luni dupa ce si-au inceput activitatea in noul domeniu curicular

profesorii/instructorii a caror activitate creeaza dubii in privinta calitatii trebuie sa fie observati de cel putin trei ori pe an;

prezenta scazuta a elevilor sau un feedback negativ din partea acestora trebuie sa constituie motive pentru observarea respectivelor ore de curs/atelier;

indiferent de modul de selectie a orelor de curs/atelier, trebuie acordata atentie observarii unei game de prevederi referitoare la diverse niveluri de pregatire ore de desfasurare, locuri de desfasurare a activitatii de invatare si asa mai departe; procesul de alegere a orelor de curs/atelier implica o combinatie intre acoperirea tuturor acestor aspecte si necesitatea ca toti profesorii/instructorii sa fie observati periodic.

Pregatiri care preced observarea

Conducatorul echipei de observare, impreuna cu responsabilul pentru asigurarea calitatii, raspund de pregatirile legate de vizita de observare:

profesorii/instructorii care urmeaza sa fie observati trebuie contactati in scris sau prin e-mail cu minimum doua saptamani inainte de vizita de observare pentru stabilirea/confirmarea detaliilor privind ora de clasa/atelier; in Anexa 2 veti gasi un exemplu de astfel de scrisoare;

profesorii/instructorii care urmeaza sa fie observati raspund de informarea tuturor persoanelor implicate, intr-un fel sau altul in actiunea de observare (seful de departament, instructorii, membrii Comisiei de AC

profesorii/instructorii raspund de informarea observatorilor in privinta oricaror conditii speciale legate de respectiva ora de clasa/atelier: detalii privind ora si locul de desfasurare orei de curs/atelier, aspecte culturale sau legate de apartenenta la un sex sau altul, probleme socio-economice legate de elevi sau de lectie/curs;

conducatorul echipei de observare va lua masuri pentru a asigura corecta informare a observatorilor, inclusiv in privinta oricaror domenii specifice referitor la care responsabilul cu asigurarea calitatii doreste sa primeasca feedback (spre exemplu implementarea efectiva a politicii si procedurilor de Egalitate & Diversitate);

conducatorul echipei de observare trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca membrii echipei de observare au documente de identificare corespunzatoare si sunt satisfacuti de pregatirile destinate sigurantei lor personale atunci cand isi efectueaza vizitele;

conducatorul echipei de observare trebuie sa le reaminteasca membrilor echipei de observare termenele de prezentare a rapoartelor si sa le furnizeze informatii clare privind modalitatile de contactare in acest scop; rapoartele de observare pot fi prezentate si prin e-mail sau in exemplar tiparit.

7. Protocolul privind sala de curs/atelier

Observatorii trebuie sa fie efectiv instruiti si "aprobati" inainte de a li se permite sa observe neacompaniati ore de curs/atelier. Un element important al instruirii se refera la comportamentul si profesionalismul acestora atunci cand efectueaza o vizita. Urmatoarele puncte constituie aspectele cheie ale unui protocol corect privind sala de curs/atelier.

Observatorii trebuie:

sa aiba asupra lor documente de identificare (de exemplu ecuson cu numele persoanei, delegatie semnata) pentru a le putea prezenta la cerere;

sa isi inchida telefoanele mobile inainte de intrarea la ora de curs/atelier;sa soseasca cu 10 minute inainte de inceperea orei de curs/atelier, pentru a culege informatii prin discutii cu profesorul/instructorul si elevii, pe masura ce sosesc;

sa verifice daca profesorul/instructorul a fost informat ca va avea loc o actiune de observare;

sa explice procesul de feedback;

sa reaminteasca profesorului/instructorului ca actiunea de observare este menita sa evalueze calitatea procesului de invatare pe care il parcurg elevii

sa il intrebe pe profesor/instructor ce anume a fost planificat pentru respectiva lectie/curs; acest lucru inseamna ca trebuie realizat un plan de lectie/curs;

sa il roage pe profesor/instructor sa il prezinte pe observator grupului;

sa ia notite pe durata procesului de observare pentru a inregistra constatarile;

sa scrie enunturile cu caracter de evaluari inainte de a furniza feedback profesorului/instructorului;

sa nu participe la activitatile de invatare;

sa afle de la profesor/instructor momentul potrivit pentru a le vorbi cursantilor; in unele cazuri, acest lucru s-ar putea sa nu fie posibil decat inainte sau dupa ora de curs/atelier;

sa fie intotdeauna constient de sensibilitatile cursantilor si ale profesorului/instructorului, precum si de dinamica activitatii curente;

sa fie cat se poate de discret in timpul observarii si sa reduca la minimum elementele care ar putea distrage atentia;

sa ofere profesorului/instructorului un feedback constructiv; daca acest lucru nu este posibil, trebuie organizata o intalnire in acest scop;

sa nu acorde note, intrucat toate notele trebuie supuse deliberarii

sa nu lase profesorului/instructorului copii ale notelor de observare sau ale rapoartelor intocmite (acestia le vor primi dupa deliberarea notelor).

8. Proceduri de raportare

Este important ca informatiile despre orele de clasa/atelier observate sa ajunga la conducatorul echipei de observare cat mai rapid. Acest lucru nu este doar de natura sa creeze un sistem efectiv si eficient, ci sa asigure si furnizarea unor informatii proaspete si valide celor care trebuie sa actioneze pe baza lor.

Observatorii trebuie sa ii trimita conducatorului echipei de observare raportul lor de observare (in formatul aprobat) in termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea vizitei la respectiva ora de curs/atelier.

Rapoartele de observare trebuie sa fie complete, sa cuprinda o nota nedezbatuta si un plan de actiune, daca este cazul.

De regula, raportul de observare este singurul document scris care trebuie prezentat.

Rapoartele de observare nu trebuie trimise sau aratate nimanui altcuiva in aceasta faza. Asta din cauza ca informatiile continute in aceste rapoarte sunt confidentiale.

Continutul rapoartelor ramane permanent confidential, iar observatorul nu trebuie sa il discute cu terte parti.

Conducatorii echipei de observatori ii vor informa pe observatori in cazul in care exista un aspect neclar in raportul lor, caz in care observatorii trebuie sa furnizeze clarificari suplimentare.

Deliberarea privind notele acordate

Supunerea notelor unui proces de deliberare este un element important menit sa asigure un proces de observare corect si valid. Deliberarea initiala a raportului si a notei se va realiza de catre conducatorul echipei de observare impreuna cu responsabilul pentru asigurarea calitatii.

Deliberarea notelor se va face doar pe baza dovezilor si a afirmatiilor continute in raportul de observare.

Membrii echipei de observare pot face parte din grupul de deliberare insa nu pot participa la deliberarea privind orele de clasa/atelier observate de ei insisi.

Atunci cand se delibereaza rapoarte si note elaborate si acordate de conducatorul grupului de observare, acesta trebuie sa il numeasca pe unul dintre membrii echipei de observare in grupul de deliberare

Deliberarea notelor trebuie sa aiba loc, in mod normal, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea raportului de observare. Cand acest lucru nu este posibil, trebuie sa se indice cu claritate faptul ca respectiva nota nu a fost inca "supusa deliberarii

Atunci cand toti sunt de acord cu nota acordata de observator, ea trebuie acceptata si inregistrata ca fiind corecta. Profesorul/instructorul va primi o copie a raportului. Raportul de observare original se pastreaza la loc sigur si in conditii de confidentialitate de catre responsabilul pentru asigurarea calitatii pana la elaborarea raportului de autoevaluare. Ulterior, raportul de observare se pastreaza in dosarul personal al profesorului/instructorului.

Atunci cand exista divergenta de opinii cu privire la nota acordata de observator, va fi necesara continuarea discutiilor, observatorul trebuind sa clarifice anumite puncte. Divergentele sunt de regula cauzate de o exprimare defectuoasa sau de dovezi contradictorii in cadrul raportului. Observatorii trebuie permanent indemnati sa abordeze un stil si un limbaj cat mai explicit in rapoartele lor. Acest lucru va fi util si in cazul unor plangeri sau dispute ulterioare, in eventualitatea contestarii anumitor dovezi sau note.

Decizia finala si responsabilitatea in privinta notelor dezbatute revin responsabilului pentru asigurarea calitatii.

Atunci cand grupul de deliberare considera ca dupa observare, pe langa actiunile punctuale discutate in mod individual cu profesorii/instructorii pe parcursul feedback-ului, se impun anumite actiuni suplimentare, grupul va elabora un plan de actiune in scopul observarii Acesta va scoate in evidenta punctele slabe care trebuie abordate si bunele practici care trebuie promovate In cazul in care actiunile necesare nu au implicatii mai ample pentru furnizor si nu trebuie, ca urmare, sa fie incluse in planul anual de ameliorare al furnizorului de VET, planul de actiune in scopul observarii va fi inaintat celor care raspund de indeplinirea lui.

Profesorii/instructorii care doresc sa conteste raportul de observare si nota trebuie sa urmeze procedurile de contestare a observarii si sa se adreseze in scris in acest sens grupului de deliberare

10. Feedback-ul post-deliberare

Dupa deliberarea notelor, profesorii/instructorii vor primi o copie a raportului. Rapoartele de observare originale se pastreaza la loc sigur si in conditii de confidentialitate de catre responsabilul pentru asigurarea calitatii pana la elaborarea raportului de autoevaluare. Ulterior, raportul de observare se pastreaza in dosarul personal al profesorului/instructorului. Daca profesorii/instructorii doresc feedback suplimentar, pregatirea pentru oferirea de feedback suplimentar profesorilor/instructorilor trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

nevoia de a reduce la minimum intervalul de timp scurs intre actiunea de observare si furnizarea feedback-ului;

disponibilitatea profesorilor/instructorilor pentru a primi feedback, precum si alti factori legati de programarea in timp (de exemplu vacantele scolare);

mijloacele prin care se furnizeaza feedback-ul; rapoartele nu trebuie pur si simplu comunicate profesorilor/instructorilor, iar feedback-ul trebuie sa fie oferit in cadrul unui interviu direct, cu caracter confidential, in cazul in care profesorii/instructorii nu au convenit sa utilizeze alte mijloace (spre exemplu e-mail-ul)
necesitatea de a aborda situatiile si problemele in mod constructiv;

necesitatea de a recunoaste realizarile si reusitele;

necesitatea de a conveni asupra tuturor actiunilor punctuale care trebuie intreprinse si de a aborda toate problemele importante.

Atunci cand exista preocupari specifice legate de performanta anumitor profesori/instructori, conducatorul echipei de observare trebuie sa raporteze modul cum decurg lucrurile respectivilor responsabili de arii curriculare si responsabilului cu asigurarea calitatii si sa transmita detaliile privind toate problemele sau contestatiile care apar.

11. Proceduri mai ample de raportare

Copii dupa planurile de actiuni de observare finalizate trebuie trimise responsabilului cu asigurarea calitatii care va monitoriza si analiza actiunile care decurg din observarea proceselor de predare, instruire si invatare si va raporta despre ele in cadrul raportului anual de autoevaluare si/sau al planului de imbunatatire

Rapoartele de observare si planurile de actiuni de observare sunt introduse in procesul de autoevaluare al furnizorului de VET si sunt parte integranta a nivelului autoevaluarii calitative efectuate de furnizori.

Furnizorii de VET trebuie sa foloseasca rezultatele observatiilor pentru a stabili actiuni punctuale de dezvoltare cu profesorii/instructorii relevanti si cu alti membri ai personalului, cat si pentru a informa departamentul de planificare a dezvoltarii intregii organizatii.

12. Re-observarea orelor de curs/atelier

Daca observatorii decid ca ora de curs/atelier observata este nesatisfacatoare, ei trebuie sa acorde acelei ore de curs/atelier nota 1. Dupa ce grupul de deliberare a dezbatut nota, trebuie imediat convenite actiuni de remediere impreuna cu profesorul/instructorul respectiv, seful de departament, responsabilul cu asigurarea calitatii si alte persoane implicate.

Actiunile de remediere trebuie urmate rapid de pregatirea vizitelor de re-observare.

Vizitele de re-observare nu trebuie intreprinse inainte ca responsabilul cu asigurarea calitatii sa considere ca timpul si sprijinul acordat a fost suficient pentru a permite indeplinirea ameliorarilor solicitate.

Ora de curs/atelier nu trebuie observata de acelasi observator care i-a acordat initial nota 1. Pregatirile pentru selectarea si informarea unui alt observator si pentru informarea profesorului/instructorului in privinta acestor pregatiri vor urma procedurile normale de observare.

Nu este necesar ca noul observator sa vada raportul de observare initial insa conducatorul echipei de observatori poate sa ii ceara noului observator sa acorde o atentie speciala anumitor aspecte ale predarii, instruirii si invatarii. Noul observator nu trebuie sa discute nici una dintre probleme cu observatorul initial.

Daca se constata o ameliorare, atunci respectiva ora de curs/atelier poate fi reclasificata ca fiind de nivel satisfacator sau un nivel superior.

In cazul in care ora de curs/atelier este considerata tot la nivel nesatisfacator, responsabilul cu asigurarea calitatii va discuta problema cu echipa de conducere.

Acest proces trebuie sa fie transparent, iar profesorii/instructorii trebuie tinuti permanent la curent in privinta celor discutate. Profesorii/instructorii trebuie invitati sa ia parte la luarea deciziilor privind actiunile de remediere, atunci cand este cazul

Profesorilor/instructorilor slabi li se furnizeaza posibilitatea de a-si ameliora abilitatile pentru a le aduce la un nivel acceptabil

13. Contestari si dispute

Numai profesorii/instructorii, nu si responsabilii de arii curriculare, pot contesta oficial constatarile si notele rezultate in urma actiunii de observare. Asta datorita faptului ca doar ei sunt in masura sa ofere dovezi directe asupra celor ce s-au intamplat pe parcursul vizitei de observare. Ei pot solicita insa direct lor sa ridice problema in numele lor.

Profesorii/instructorii trebuie sa se adreseze in scris grupului de deliberare in termen de 7 zile de la primirea feedback-ului privind nota acordata.

Profesorii/instructorii trebuie sa includa dovezi corecte privind ceea ce s-a intamplat in ora de curs/atelier in ziua in care a avut loc vizita de observare.

Profesorii/instructorii nu au voie sa discute problemele cu observatorul. Dupa vizitarea de catre observatori, a orei de curs/atelier si prezentarea de catre acestia a raportului si a notei acordate, responsabilitatea se transfera grupului de deliberare

In functie de natura disputei, grupul de deliberare poate decide sa re-observe respectiva ora de curs/atelier.

Atunci cand o ora de curs/atelier este supusa re-observarii, sunt valabile aceleasi proceduri de observare, desi interviul direct cu profesorul/instructorul pentru furnizarea de feedback devine acum o cerinta indispensabila

Daca grupul de deliberare decide ca nota acordata initial este corecta, re-observarea va fi necesara doar daca nota reprezinta nivelul nesatisfacator.

Orice contestare suplimentara a notei rezultate in urma activitatii de re-observare si/sau deliberare nu se admite, de regula. Decizia responsabilului cu asigurarea calitatii este definitiva.

Anexa 1

Fisa personala pentru observatorii proceselor de predare, instruire si invatare

Cerinte

Esential

Dezirabil

Experienta

Minimum ani de predare, instruire, mentorat

X

Experienta in observarea orelor de curs/atelier

X

Experienta in evaluarea pe baza de rezultate sau pe baza de competenteX

Mentorat/sprijin pentru profesori/instructori sau alti practicanti de VET

X

Abilitati

Excelente abilitati de comunicare orala si scrisa

X

Familiarizat cu utilizarea tehnologiei informatiei

X

Intelegere a cerintelor CNAC(NQAF), a standardelor pentru profesorii/instructorii VET, si a ghidului de observare

X

Flexibil in privinta orei si locului de desfasurare a activitatii*

X

Devotat promovarii tuturor aspectelor legate de egalitate & diversitate si sanse egale

X

Sensibil la o intreaga gama de nevoi privind procesul de invatare

X

Calificari

Calificare profesionala sau specifica disciplinei, dupa caz

X

Calificare de profesor/instructor

X

Calificare ca metodist/formator

X

Altele

Mijloc propriu de transport*

X

* Nota: Aceste doua criterii sunt aplicabile in mod special observatorilor externi, de exemplu in cazurile in care observatorul efectueaza examinarea colegilor pentru alti furnizori de VET, evaluari externe integrale sau evaluari externe ale unor calificari profesionale. Insa si observatorii interni trebuie sa poata demonstra flexibilitate in ceea ce priveste activitatea lor.

Anexa 2

Model de scrisoare adresata profesorilor/instructorilor inainte de efectuarea observarii

Stimate domnule/Stimata doamna

Observarea proceselor de predare, instruire si invatare

In cadrul procesului anual de autoevaluare, echipa de observare intreprinde un program de observare a proceselor de predare, instruire si invatare. Acest program constituie un segment important al cadrului nostru de imbunatatire a calitatii, furnizand feedback-ul necesar procesului de autoevaluare. Responsabilii de arii curriculare si responsabilul cu asigurarea calitatii vor utiliza dovezile culese in urma observatiilor efectuate asupra orelor de curs/atelier pentru aprecierea serviciilor pe care le furnizam cursantilor, prin prisma cerintelor privind asigurarea fondurilor si calitatea.

L-am contactat pe responsabilul  ariei dvs curriculare care ne-a comunicat ca veti sustine urmatoarele ore de curs/atelier care urmeaza sa fie cuprinse in programul de observare:

Disciplina

Loc

Data

Ora

Grup

Dorim sa va asiguram ca toti observatorii pe care ii utilizam sunt profesori/instructori sau directori cu experienta care inteleg pe deplin cerintele specifice ale predarii/instruirii in context VET. Observatorii au fost instruiti in privinta modului de efectuare a unor observatii eficiente, observatorul dumneavoastra urmand sa se conformeze unui protocol profesional strict atunci cand va vizita ora de curs/atelier sustinuta de dumneavoastra.

Observatorul dumneavoastra va dori probabil sa discute cu unii elevi si sa vada portofoliul dumneavoastra planul de lectie si planificarile. Ar fi bine sa va familiarizati cu principiul 5 al calitatii din cadrul CNAC, standardele pentru profesorii si instructorii VET, ghidul de observare si procedura de observare. Aceste documente (in special ghidul de observare) contin criteriile pe care le va folosi observatorul dumneavoastra cand va aprecia si nota ora de curs/atelier pe care ati sustinut-o. Ar fi de asemenea util sa consultati raportul de observare pentru a va familiariza cu domeniile despre care va raporta observatorul.

Responsabilul ariei curriculare este la curent cu prezenta scrisoare prin care va solicitam sa contribuiti in acest mod la procesul de observare. Dorim sa subliniem, cu respectul cuvenit, ca observarea nu este negociabila si constituie un element necesar al procedurilor noastre de imbunatatire a calitatii. In cazul in care doriti informatii suplimentare, sau daca informatiile prezentate mai sus privind ora dumneavoastra de curs/atelier sunt incorecte, va rugam sa il contactati pe conducatorul echipei de observare la

In rest, nu este necesar sa intreprindeti nimic - noi vom efectua toate pregatirile necesare.

In final, dorim sa va multumim pentru contributia dumneavoastra la procesul educativ si la ameliorarea calitatii - eforturile dumneavoastra sunt pretuite si foarte apreciate.

Cu stima,

Echipa de ObservarePolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Educatia pentru timpul liber
PROIECT DE LECTIE Clasa: a II-a Educatie plastica - CULORI SI NONCULORI
PATRU TIPURI (SAU MODELE) PROSPECTIVE ALE SISTEMULUI SOCIAL
Clasificarea ocupatiilor
PROIECT DE LECTIE MATEMATICA CLASA I Compararea numarului de elemente a doua multimi
Educatia noua
Echipa de orientare si partenerii
METODE ACTIV-PARTICIPATIVE APLICATE IN DEMERSUL DIDACTIC MODERNTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu