Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE LA CLASA A IX-A ISTORIE

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE LA CLASA A IX-A ISTORIE
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE LA CLASA A IX-A

Scoala: Liceul cu Program Sportiv Bacau Profesor:

Profil: vocational Nr.ore/saptamana: 1 ora

Programa scolara nr. 3458/09.02.2004 Anul scolar: 2009-2010Competente specifice:

1.1. Folosirea limbajului adecvat in cadrul unei prezentari orale sau scrise

1.2. Evidentierea relatiei cauza-efect intr-o succesiune de evenimente sau procese istorice

2.1. Recunoasterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric

2.2. Extragerea informatiei esentiale dintr-un mesaj

2.4. Exprimarea acordului/dezacordului in raport cu un context social

2.5. Analiza critica a actiunii personalitatilor si grupurilor umane in diverse contexte

3.1. Recunoasterea asemanarilor si diferentelor dintre sine si celalalt, dintre popoare, dintre grupuri

3.2. Utilizarea dialogului intercultural

4.1. Exprimarea unei opinii fata de o opera culturala in cadrul unei dezbateri

4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate

5.1. Intelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale si de istorie orala

5.3. Utilizarea adecvata a coordonatelor temporale si spatiale relative la un subiect istoric

5.5. Construirea de sinteze tematice

1. Unitatea de invatare: POPOARE SI SPATII IN ANTICHITATE

Numar de ore ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Popoare din Orient:

- sumerienii;

- evreii;

- egiptenii.

Popoare din Europa:

-grecii;

-romanii;

-tracii.

1.1, 3.1 .

-Explicarea influentelor exercitate de mediu asupra

evolutiei omenirii vizualizand harta ;

-Compararea conditiilor in care s-au format popoarele Orientului Antic, realizand un model grafic;

-Caracterizarea primelor orase-stat din Mesopotamia analizand documente istorice;

-Localizarea pe harta a acestor orase, precum si a popoarelor care s-au asezat in Mesopotamia;

-Prezentarea etapelor parcurse de evrei de la stadiul de triburi nomade la organizarea statala intr-un scurt eseu;

-Vizualizarea pe harta a locului unde s-au asezat triburile grecesti;

-Precizarea rolului polisului in organizarea social-economica si politica a grecilor analizand documente istorice;

-Prezentarea modului in care s-a format si a evoluat poporul roman analizand surse istorice;

-Realizarea unui eseu de o pagina cu tema “Tracii nordici”.

1

1

1

2

-Manuale

-Atlas istoric

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa-eseu

Verificarea temei pentru acasa

2. Unitatea de invatare:FORME  DE ORGANIZARE POLITICA IN ANTICHITATE

Numar de ore ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Monarhia

egipteana:

-unificarea;

-Regatul Vechi;

-Regatul Mijlociu;

-Regatul Nou.

Democratia ateniana:

-democratia ateniana in contextul lumii antice

-Atena-polis al democratiei.

Republica si Imperiul Roman:

-Roma intre legenda si regalitate;

-Republica romana;

-Principatul;

-Dominatul;

-romanizarea.

Regatul dac:

-premisele aparitiei statului dac;

-trepte spre organizarea politica:uni-unile tribale;

-statul dac in timpul lui Burebista;

-statul lui Decebal.

1.1, 1.2, 2.1, 2.5, 5.1.,5.3,

5.5

-Identificarea formelor de organizare politica specifice Orientului Antic analizand surse istorice;

-Vizualizarea hartii si prezentarea rolului Nilului in istoria Egiptului;

-Stabilirea responsabilitatilor regelui(faraonului)si realizarea unui model grafic;

-Analiza politicii Ramesizilor sudiind documente istorice si realizarea unui tabel care sa cuprinda masurile si consecintele acesteia;

-Vizualizarea pe harta a cetatilor grecesti;

-Prezentarea modului de functionare a institutiilor ateniene analizand modelul grafic din manual;

-Compararea reformelor lui Solon si Clistene, privind accesul demosului la viata politica, prin analiza documentelor istorice;

-Realizarea unei comparatii intre regimul politic atenian si cel spartan intr-un scurt eseu;

-Realizarea unui text istoric in care sa se integreze personalitati, date, termeni.

-Identificarea, pe baza surselor, a principalelor forme de evolutie existente in istoria statului roman;

-Comentarea unor texte pentru a evidentia consecintele pe care le-a avut lupta plebeilor impotriva patricienilor;

-Stabilirea rolului institutiilor in cadrul Republicii Romane analizand modelul grafic;

-Stabilirea factorilor care determina criza republicii, sfarsitul ei, precum si a trasaturilor esentiale ale Imperiului Roman analizand documente istorice;

-Realizarea unui text cu caracter istoric in care sa se integreze personalitati, date, termeni.;

-Vizualizarea cartografica a teritoriilor Imperiului Roman;

-Identificarea cauzelor crizei Imperiului Roman si a solutiilor gasite de imparati studiind surse istorice si completand un tabel;

-Realizarea unei sinteze cu tema “Pax Romana si rolul ei in evolutia Romei imperiale”

-Stabilirea factorilor interni si externi care duc la aparitia statului dac analizand documente;

- Identificarea deosebirilor dintre limitele teritoriale ale regatului dac in timpul lui Decebal,respectiv in timpul lui Burebista, prin analiza hartii;

-Prezentarea si vizualizarea cartografica a razboaielor daco-romane;

-Compararea prevederilor pacii din 89 si a celei din 102, prin analiza de documente si realizarea unui model grafic;

-Realizarea unui text istoric in care sa se integreze personalitati, date, termeni.

1

1

1

1

3

4

5

6

-Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

3.Unitatea de invatare: MOSTENIREA CULTURALA A ANTICHITATII

Numar de ore ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Arhitectura orientala

Arta greco-romana:

-arhitectura

greaca;

-arta plastica greaca;

-arta monumentala romana.

Modele si valori in educatie in lumea greaca:

-modelul atenian;

-modelul spartan.

Stiinta

1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1,

5.3, 5.5

-Stabilirea trasaturilor de baza ale arhitecturii orientale analizand surse istorice;

-Identificarea monumentelor specifice acestei arhitecturi vizualizand imagini;

-Compararea arhitecturii din Egipt cu cea din Mesopotamia, completand un tabel cu asemanarile si deosebirile gasite;

-Caracterizarea succinta a stilurilor arhitecturii grecesti, exemplificand cu ajutorul imaginilor din manual;

-Identificarea trasaturilor definitorii ale artei plastice grecesti vizualizand opere de arta si analizand documente istorice;

-Argumentarea contributiei arhitecturii romane la civilizatia Europei actuale intr-un scurt eseu;

-Alcatuirea unei frize cronologice care sa reflecte monumente importante, tipuri de monumente, autori in domeniul artei orientale,grecesti si romane;

-Identificarea caracteristicilor modului de educatie atenian, prin analiza surselor istorice;

-Identificarea caracterului militar al educatiei spartane analizand surse istorice;

-Compararea celor doua modele, evidentiind deosebirile si asemanarile dintre ele intr-un model grafic;

-Identificarea valorilor umaniste cultivate de vechii greci , care isi pastreaza actualitatea., realizand un scurt eseu;

-Caracterizarea marilor personalitati stiintifice din lumea greaca prin realizarea unor scurte biografii;

-Alcatuirea unui tabel care sa evidentieze principalele domenii ale cunoasterii in Grecia Antica, reprezentanti,opere importante

1

1

7

8

-Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Albume

-Dictionar

istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

4. Unitatea de invatare: MARILE RELIGII

Numar de ore ore

Detalieri de continut

Competente specifice

Activitati de invatare

Nr

ore

Sapt.

ResurseEvaluare

Obs.

Iudaismul:

-mesajul religios.

Crestinismul:

-originile;

-Roma si crestinii- intre toleranta si intoleranta;

-vocatia universala a crestinismului timpuriu.

Islamul:

-rolul lui Mahomed;

-principii ale Islamului.

Budismul:

-rolul lui Buddha;

-doctrina budista

1.1, 3.1,3.2,

5.3

-Stabilirea rolului lui Moise in transmiterea religiei monoteiste la evrei, prin analiza surselor istorice;

-Identificarea celor mai importante prevederi ale religiei iudaice, respectiv a mesajului iudaic analizand modelul grafic;

-Compararea iudaismului cu crestinismul, stabilind elemente comune si diferite intr-un tabel;

-Precizarea elementelor fundamentale ale religiei crestine, respectiv a coordonatelor vietii lui Iisus,

intr-o scurta dezbatere;

-Argumentarea modului rapid de expansiune a crestinismului in spatiul civilizatiei romane folosind surse istorice;

-Realizarea unui eseu cu tema:”Drumul crestinismu-

lui de la secta iudaica la religie oficiala a Imperiului Roman”;

-Identificarea rolului jucat de imensa Peninsula

Arabica in succesul lui Mahomed si in expansiunea Islamului vizualizand harta si analizand surse istorice;

-Stabilirea prevederilor esentiale ale islamismului, prin analiza surselor istorice;

-Realizarea unui scurt eseu in care sa se argumenteze caracterul monoteist ale religiei islamice;

- Identificarea principalelor centre ale iudaismului, crestinismului si islamului si gasirea unui centru comun, prin citirea hartii;

-Stabilirea elementelor comune iudaismului, crestinismului si islamului, prin analiza surselor istorice si realizarea unui model grafic;

-Caracterizarea mediului economic si social in care apare budismul intr-o scurta dezbatere;

-Identificarea coordonatelor importante ale vietii lui Buddha si ale doctrinei budiste, prin analiza surselor istorice;

-Realizarea unei comparatii intre islam si budism, sub forma unui eseu.

1

1

9

10

-Manuale

-Atlas istoric

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea fiselor de lucru

5. Unitatea de invatare: FORMAREA POPOARELOR MEDIEVALE

Numar de ore: 3 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs..

Popoarele

europene:

-germanice;

-romanice;

-slave;

-fino-ugrice.

Arabii si popoarele turcice:

-arabii;

-popoarele turcice.

Etnogeneza romaneasca

-semnifica-

tia sintezei

-romanizarea;

-formarea poporului roman si a limbii romane

1.1. .,5.3.

-Identificarea factorilor care au contribuit la dezmembrarea structurii romane in spatiul european studiind sursele istorice;

-Exercitiu de amplasare pe harta a ariei de locuire a principalelor grupe de populatii migratoare;

-Identificarea specificitatii regatelor germanice timpurii, respectiv a limitelor lor teritoriale, pornind de la analiza documentelor istorice si citirea hartilor;

-Analiza modului in care au luat nastere popoarele romanice in cadrul unui text istoric de o jumatate de pagina;

-Alcatuirea unei frize cronologice referitoare la popoarele romanice si la limbile romanice;

-Localizarea pe harta a spatiului de formare a popoarelor slave si a grupurilor de popoare slave;

-Analizarea modului de formare a poporului arab folosind surse istorice;

-Identificarea trasaturilor vietii sociale a popoarelor turcice, folosind modelul grafic;

-Realizarea unei comparatii intre conditiile de viata ale vechilor mongoli si cele ale popoarelor din Europa, folosind imaginile din manual;

-Vizualizarea cartografica a migratiei acestor populatii;

-Argumentarea rolului procesului de romanizare in devenirea istorica a poporului roman intr-o scurta dezbatere;

-Identificarea , pe baza documentelor istorice, a cauzelor parasirii Daciei de catre romani;

-Eseu cu tema: “Rolul crestinismului in romanizarea si in demonstrarea continuitatii daco-romane”.

1

1

1

12

13

14

-Manuale

-Atlas istoric

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Probe practice

Probe orale

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

6.Unitatea de invatare: CIVILIZATIA MEDIEVALA

Numar de ore: 3 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Demografie si economie:

-lumea rurala;

-lumea urbana

Ierarhia feudala:

-seniori si vasali;

-domeniul feudal.

Europa

romanica si Europa gotica:

-Biserica si societatea medievala;

-reforma gregoriana;

-arta romanica

-arta gotica

Arhitectura medievala romaneasca

1.1.,2.1.,2.4,

3.1. .,4.1.

4.2. .,5.3.

-Stabilirea factorilor care au favorizat cresterea demografica in Evul Mediu studiind sursele istorice;

-Identificarea categoriilor de tarani, a criteriului diferentierii acestora si a obligatiilor feudale, prin studierea modelului grafic;

-Evidentierea , pe baza documentelor istorice, a tipului de economie care se dezvolta in orase si a categoriilor sociale apartinand societatii urbane;

-Identificarea structurii trifunctionale a societatii medievale, prin utilizarea documentului istoric;

-Explicarea relatiei senior-vasal si a obligatiilor acestora analizand modelul grafic din manual;

-Descoperirea principalelor caracterisici ale domeniului feudal ,prin studierea imaginilor din manual;

-Realizarea unei eseu structurat cu tema:”Viata in Evul Mediu european”.

-Stabilirea cauzelor , continutului si consecintelor reformei gregoriene, analizand documentul istoric;

-Aprecierea efectelor reformei asupra bisericii

printr-un scurt eseu;

-Explicarea esentei caracteristicilor stilului romanic, folosind surse istorice;

-Vizualizarea pe harta a modului de extindere a romanicului;

-Identificarea principalelor elemente constitutive ale goticului studiind imagini si analizand documente istorice;

-Argumentarea faptului ca arta gotica a fost desconsiderata in momentul aparitiei sale in Franta , intr-un scurt eseu;

-Cunoasterea monumentelor reprezentative ale stilului gotic, precum si distributia lor spatiala in Europa, folosind albume si atlasul istoric;

-Exercitii de corespondenta intre imaginea bisericii romanice/gotice si planul bisericii romanice/gotice;

-Exercitii de comparatie a celor doua stiluri.

-Folosirea surselor( documente istorice, albume, dictionare ) pentru a identifica principalele tipuri de edificii religioase din Tarile Romane si trasaturile lor principale;

-Realizarea unei comparatii intre principalele tipuri de edificii religioase din Tarile Romane;

-Realizarea unui eseu in care sa se prezinte viata cotidiana intr-un oras din Tarile Romane in Evul Mediu.

1

1

1

15

16

17

-Manuale

-Atlas istoric

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Probe practice

Probe orale

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

7.Unitatea de invatare: STATUL MEDIEVAL

Numar de ore: 4 ore

Datalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Imperiul Bizantin:

-de la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin;

-“grecizarea” imperiului;

-declinul Imperiului;

-ideologia imperiala.

Franta:

-geneza statului medieval;

-Imperiul Carolingian;

-primii Capetieni;

-centralizarea;

-Razboiul de

100 de ani;

-institutiile statului medieval.

Imperiul romano-german:

-formarea;

-disputa cu papalitatea (secolele IX-XIII);

- dispute si faramitare politica(secolele XIII-XIX)

State medievale in spatiul romanesc:

-trasaturi generale;

-Transilvania;

-Tara Romaneasca;

-Moldova;

-Dobrogea.

1.1, 1.2, 2.1,

2.2, 2.5, 5.1,

5.3,-Analiza factorilor care au favorizat mentinerea Imperiului Bizantin, folosind sursele istorice;

-Vizualizarea cartografica a cuceririlor facute de Iustinian;

-Identificarea pe harta, a posesiunilor teritoriale ale Imperiului Bizantin in momentul sau de apogeu, evidentiind factorii interni si externi, care au favorizat recucerirea acestor teritorii;

-Stabilirea evenimentelor/factorilor din secolele XIII-XV, care au condus la prabusirea Imperiului Bizantin, analizand documente istorice;

-Descoperirea elementelor esentiale ale ceremonialului de la curtea imparatilor bizantini, studiind imaginile din manual;

-Analiza documentelor din manual pentru identificarea caracteristicilor statului feudal la inceputul Evului Mediu,

-Studierea hartii pentru a stabili etapele expansiunii statului franc;

-Prezentarea masurilor luate de Carol cel Mare , pe plan intern, in cadrul unui eseu restrans;

-Identificarea, cu ajutorul hartii, a statelor care s-au format dupa anul 843 in locul Imperiului Carolingian;

-Prezentarea etapelor centralizarii statului francez prin analiza documentului istoric;

-Stabilirea institutiilor statului centralizat francez si argumentarea importantei lor utilizand modelul grafic.

- Identificarea caracteristicilor statului german, in perioada secolelelor X-XI, pornind de la analiza documentelor istorice;

-Vizualizarea cartografica a granitelor Imperiului Romano-German;

-Evidentierea consecintelor pe care le-a avut disputa cu papalitatea asupra imparatilor germani prin analiza surselor istorice;

-Realizarea unui model grafic privind functionalitatea institutiilor imperiale , exprimand un punct de vedere asupra eficientei acestora;

-Prezentarea cauzelor care au impiedicat centralizarea statului german in cadrul unui eseu cu raspuns restrans.

-Prezentarea contextului extern al aparitiei statelor romanesti in Evul Mediu, intr-un scurt eseu;

-Identificarea factorilor interni, care stau la baza constituirii statelor medievale in spatiul romanesc, prin analiza documentului istoric;

-Vizualizarea cartografica a formatiunilor politice mentionate in izvoarele externe din sec.IX-XIII, in spatiul romanesc;

-Alcatuirea unei frize cronologice care sa evidentieze modul de desavarsire a centralizarii statale, in fiecare din cele patru tari;

-Realizarea unui model grafic cu tema “Formarea statelor medievale romanesti:asemanari si deosebiri”.

1

1

1

1

18

19

20

21

Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

8.Unitatea de invatare: ISLAMUL SI EUROPA

Numar de ore: 2 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Califatul arab:

-evolutia istorica;

-arabii si Europa.

Imperiul Otoman:

-organizarea interna;

-expansiunea otomana.

Ideea de cruciada:

-cauzele;

-importanta si consecintele.

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 5.3,

-Vizualizarea cartografica a principalelor cuceriri ale arabilor;

-Identificarea preceptelor”razboiului sfant”, folosind documente istorice si analiza urmarilor acestuia;

-Prezentarea cauzelor care au dus la destramarea Califatului Arab intr-un scurt eseu;

-Exercitiu de amplasare pe harta a cuceririlor otomane;

-Realizarea unei frize cronologice a contextului international de la finalul secolului al XIV-lea si pana la inceputul secolului al XVI-lea, evidentiind momentele de apogeu ale expansiunii otomane;

-Identificarea factorilor care au favorizat cuceririle otomane prin analiza surselor istorice;

-Realizarea unei corespondente intre capitalele Imperiului, din secolele XIV-XV, si expansiunea otomana in Europa.

-Realizarea unui model grafic care sa cuprinda cauzele cruciadelor, ordinea acestora si consecintele lor;

-Stabilirea traseelor primelor patru cruciade, folosind harta, mentionand statele latine organizate in urma cruciadelor;

-Prezentarea importantei si consecintelor cruciadelor intr-o scurta dezbatere.

1

1

22

23

-Manuale

-Atlas istoric

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

9.Unitatea de invatare: TARILE ROMANE SI STATELE VECINE IN EVUL MEDIU

Numar de ore: 3 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Relatii intre Tarile Romane in Evul Mediu:

-contextul international;

-relatii comerciale;

-aliante politico-diplomatice si militare.

Mircea cel Batran,Iancu de Hunedoara, Vlad Tepes

Stefan cel Mare, Mihai Viteazul

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 5.3,

5.5

-Argumentarea, in cadrul unei dezbateri, a faptului ca Tarile Romane n-au fost transformate in pasalacuri, comparand statutul politico-juridic al acestora cu cel al statelor din jur supuse turcilor;

- Prezentarea forme de lupta utilizate de Tarile Romane in lupta antiotomana analizand documente istorice;

-Argumentarea intr-un scurt eseu, a rolului Capitulatiilor in raporturile dintre Tarile Romane si Imperiul Otoman;

- Argumentarea rolul factorului economic in raporturile politice dintre state, folosind documentul istoric;

-Alcatuirea unei liste a calitatilor politice, militare si diplomatice necesare unui conducator politic din Evul Mediu;

-Localizarea pe harta a hotarelor Tarii Romanesti asa cum reies ele din titulatura lui Mircea cel Batran;

-Argumentarea oportunitatii politicii “blocului romanesc” promovata de voievozii romani, in cadrul unei scurte dezbateri;

-Realizarea unui scurt eseu cu privire la rolul lui Iancu de Hunedoara in cruciada crestina;

-Explicarea relatiilor tensionate dintre Vlad Tepes si Imperiul Otoman,prin analiza documentului istoric;

-Vizualizarea cartografica a principalelor confruntari militare cu turcii ale voievozilor romani;

-Identificarea principalelor directii de actiune ale politicii lui Stefan cel Mare fata de statele crestine, folosind sursele istorice;

-Justificarea caracterului realist al politicii lui Stefan cel Mare, pornind de la document;

- Realizarea unui eseu de o pagina cu privire la rolul lui Stefan cel Mare in apararea crestinatatii;

-Schitarea portretului fizic si moral al domnitorului, folosind cronicile din epoca;

-Prezentarea rolului aliantelor in politica lui Mihai Viteazul folosind documentul istoric;

-Realizarea unui eseu structurat cu tema: “Unirea politica de la 1600”

- Realizarea unei sinteze cu tema “Tarile Romane in cruciada antiotomana in Evul Mediu”.

1

1

1

24

25

26

Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa-realizarea unui portofoliu

Verificarea portofoliului

10.Unitatea de invatare: UMANISMUL. RENASTEREA ARTISTICA

Numar de ore: 2 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Umanismul:

-conditii;

-caracteristici;

-reprezentanti.

Renasterea artistica:

-conditii;

-arhitectura;

-sculptura;

-pictura.

1.1,2.2.,4.1,

4.2. .

-Definirea umanismului folosind documente istorice;

-Prezentarea principalelor cauze care au dus la aparitia Renasterii si clasificarea acestora pe domenii de activitate intr-un model grafic;

-Identificarea principalelor trasaturi pe care eruditii le atribuiau individului si conducatorilor politici, in epoca Renasterii, realizand pe baza documentelor, un model grafic;

-Prezentarea importantei modelului antic pentru carturarii Renasterii, intr-un eseu de o pagina.

-Intocmirea unei liste a tuturor inovatiilor din tehnica artelor plastice in perioada Renasterii;

-Alcatuirea unui text istoric de o jumatate de pagina folosind personalitati, date ,termeni ;

-Alcatuirea unui portofoliu cu materiale despre personalitati din timpul Renasterii:scurte eseuri despre operele autorilor renascentisti, imagini, desene, fise de observatie etc.

-Realizarea unui eseu cu tema:”Renasterea artistica- un briliant al artei universale”

1

1

27

28

-Manuale

-Atlas istoric

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa-prezentareaunor

personalitati

(referat, Power Point etc.)

Verificarea temei pentru acasa

Verificarea fiselor de lucru

11.Unitatea de invatare : REFORMA RELIGIOASA SI URMARILE SALE

Numar de ore: 2 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Reforma-forme de manifestare:

cauzele Reformei;

-luteranismul

-zwinglianis-mul;

-calvinismul;

-anglicanis-mul;

-razboaiele religioase in Franta.

-reforma religioasa in Transilvania

Contrarefor-ma

1.1, 2.4.,2.5, 3.1, 3.2, 5.3

-Identificarea principalelor cauze ale Reformei analizand documente istorice;

-Cunoasterea principalelor confesiuni reformate si a teoreticienilor acestora;

-Realizarea unui model grafic cuprinzand asemanari si deosebiri intre luteranism si calvinism , identificate prin analiza documentelor istorice;

-Identificarea pe harta a zonelor cuprinse de Reforma;

-Stabilirea cauzelor razboaielor religioase din Franta, folosind sursele istorice;

-Alcatuirea unui text istoric de o jumatate de pagina folosind personalitati, date ,termeni ;

-Identificarea masurilor luate de papalitate impotriva Reformei realizand un model grafic;

-Comentarea semnificatiei masurilor disciplinare si organizatorice, in cadrul unei scurte dezbateri;

-Vizualizarea pe harta Europei a statelor catolice si a statelor protestante.

1

1

29

30

-Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea fiselor de lucru

12.Unitatea de invatare: EXPANSIUNEA EUROPEANA

Numar de ore: 1 ora

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Marile descoperiri geografice:

-context si cauze;

-marile descoperiri geografice.

Imperii coloniale in secolele XVI-XVII

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1,5.3,

-Identificarea cauzelor marilor descoperiri geografice folosind sursele istorice;

-Trasarea pe o harta alba, folosind culori diferite, a rutelor parcurse de Vasco da Gama, Columb, Magellan;

- Alcatuirea unui eseu de o pagina, cu privire la premisele organizarii unei expeditii in Lumea Noua;

-Stabilirea consecintelor marilor descoperiri geografice, in plan politic, economic, social, ideologic prin analiza documentului istoric si gruparea acestora intr-un model grafic;

- Alcatuirea unui eseu de o pagina , cu privire la importanta constituirii imperiilor coloniale in secolele XVI-XVII;

-Plasarea pe harta a principalelor teritorii din imperiile coloniale portughez si spaniol;

-Realizarea unei comparatii intre imperiul colonial portugheaz si cel spaniol si completand un tablel cu asemanarile si deosebirile dintre cele doua.

1

31

-Manuale

-Atlas istoric

-Atlas geografic

-Culegeri de texte

-Dictionar istoric

-Prezentari Power Point

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Tema pentru acasa-eseu

Verificarea fiselor de lucru

13.Unitatea de invatare: ABSOLUTISMUL

Numar de ore: 2 ore

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs.

Trasaturi generale; institutii.

Dinastia Habsburg;

Dinastia Bourbon;

Dinastia Tudor;

Dinastia Romanov.

1.1, 1.2, 2.1,

2.2, 2.4, 2.5,

5.1, 5.3, 5.5

-Identificarea factorilor care favorizeaza instaurarea monarhiei absolutiste analizand documentul istoric;

-Stabilirea atributiilor monarhului absolut si realizarea unui model grafic;

-Realizarea unei comparatii intre absolutismul promovat de Habsburgi si cel promovat de Bourboni, trecand asemanarile si deosebirile intr-un tabel;

-Realizarea unui eseu de o pagina cu privire la raporturile dintre Anglia si Spania in perioada domniei Elisabetei I;

-Realizarea unei comparatii intre absolutismul Habsburgilor , Burbonilor si Tudorilor, trecand asemanarile si deosebirile intr-un tabel;

-Identificarea particularitatilor absolutismului rus analizand documente istorice;

-Realizarea unei frize cronologice care sa evidentieze dinastiile absolutiste din Europa in secolele XVI-XVIII, precum si masurile introduse de acestea;

-Alcatuirea unui text istoric de o jumatate de pagina folosind personalitati, date ,termeni ;

-Alcatuirea sintezei cu tema:”Absolutism si clasicism in timpul lui Ludovic al XIV-lea”

1

1

32

33

-Manuale

-Atlas istoric

-Diapozitive

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Albume

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea fiselor de lucru

Tema pentru acasa: realizarea sintezei

14. Unitatea de invatare:RAZBOIUL  DE 30 DE ANI SI DIPLOMATIA EUROPEANA

Numar de ore ora

Detalieri de continut

Competente

specifice

Activitati de invatare

Nr.

ore

Sapt.

Resurse

Evaluare

Obs

Razboiul de 30 de ani:

-cauzele ;

-desfasurarea;

-Pacea din Westfalia. Ratiunea de stat si echilibrul european

1.1, 1.2, 2.1,

5.1, 5.3,

-Vizualizarea pe harta si delimitarea posesiunilor Casei de Habsburg(ramura austriaca si spaniola),la nivelul continentului european;

-Evidentierea, cu ajutorul hartii tematice, a situatiei existente din punct de vedere religios, in Imperiul Romano-German;

-Identificarea cauzelor Razboiului de 30 de ani,analizand documente istorice si realizand un model grafic al acestora;

-Alcatuirea unui eseu de o pagina cu privire la situatia Germaniei in timpul Razboiului de 30 de ani;

-Compararea fazelor razboiului si realizarea unui tabel al asemanarilor si deosebirilor;

-Identificarea pe harta a principalelor modificari teritoriale impuse prin pacea din Westfalia;

-Analizarea prevederilor Pacii din Westfalia pe baza documentului istoric si redactarea unui eseu de o pagina cu privire la situatia din Europa in 1648.

-Argumentarea rolului ratiunii de stat in Europa secolelor XVII-XVIII , in cadrul unei scurte dezbateri.

1

34

-Manuale

-Atlas istoric

-Culegeri de texte

-Lucrari de specialitate

-Dictionar istoric

-Activitate frontala

-Activitate individuala

-Activitate de grup

Observarea

sistematica

a elevului in timpul activitatii

Verificarea fiselor de lucru

Evaluare semestriala

Test de evaluare

Evaluare orala

2

11

35Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Educatia noua
ELEMENTE DE PLANIFICARE A CARIEREI
CUNOASTEREA DE SINE (VALORI, MOTIVATII, CALITATI, IMAGINE DE SINE POZITIVA DAR REALISTA)
PRINCIPIILE DE INSTRUIRE IN EDUCATIE FIZICA
Abordari socio-cognitive ale carierei
Corelatia dintre pedagogie si psihologia varstelor
Relatia dintre pedagogie si psihologia cognitiva
Teoria structurii oportunitatilor (Roberts 1977, 1997)Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu