Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Standarde ocupationale, profiluri ocupationale si standarde de pregatire profesionala pentru meseria ZIDAR PIETRAR

Standarde ocupationale, profiluri ocupationale si standarde de pregatire profesionala pentru meseria ZIDAR PIETRAR


Standarde ocupationale, profiluri ocupationale si standarde de pregatire profesionala pentru meseria ZIDAR PIETRAR

Definitie

Zidarul pietrar executa lucrari de zidarie, construieste si repara fundatii, pereti, cosuri inalte, cuptoare, cladiri etc. prin imbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare, dupa anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.

Profilul ocupational al meseriei zidar pietrar

Continutul muncii: aprovizionarea cu materiale, scule si dispozitive necesare locului de munca; executarea unui strat drenant de nisip sau balast; executarea unui pat de piatra bruta in gropile de fundatii; cioplirea pietrelor pentru asezare; dozarea mortarului pentru zidarie din piatra; executarea peretilor; rostuirea cu mortar intre pietre; finisarea fatadelor; verificarea lucrarilor.Unelte si instrumente de lucru: mistrie, ciocan de zidar, cancioc, scafa, lopata, fier pentru rostuit, dreptar, echer, cumpana, fir cu plumb, furtun de nivel, lada de mortar, dalta, spit etc.

Program de lucru: se lucreaza, de regula, 12 ore/zi, in regim de santier.

Mediu de activitate: activitatea se desfasoara in aer liber sau in interior si impune purtarea unui echipament de protectie.

Situatii de risc: pericol de accidentare prin cadere de la inaltime, traumatisme mecanice, aparitia unor boli profesionale.

Cerinte pentru exercitarea meseriei

cerinte medicale: stare buna de sanatate fizica si psihica; robustete si rezistenta la efort fizic sustinut; integritatea anatomo-functionala a membrelor superioare si inferioare; acuitate vizuala, auditiva, tactil-kinestezica normale;

cerinte psihice: buna coordonare a miscarilor; perceptie si reprezentare spatiala; memorie vizuala; rezistenta la sarcini repetitive;

cerinte de educatie si pregatire profesionala: absolvirea invatamantului obligatoriu cu certificat de capacitate; absolvirea scolii profesionale cu diploma de absolvire, absolvirea unor cursuri de calificare de scurta durata (3 luni) sau ucenicia la locul de munca.

Ocupatii inrudite: zidar cosuri de fabrica, zidar samotor, zidar rosar tencuitor.

Dinamica ocupatiei pe piata muncii: La nivel national activeaza ca zidari pietrari 88.344 barbati si 5.221 femei (cf. Recensamantului din 1992). In prezent, aceasta meserie este solicitata pe piata fortei de munca, numarul constructiilor (mai ales a celor particulare) crescand foarte mult.

Standardul ocupational al meseriei zidar pietrar

Domeniile de competenta

Unitatile de competenta

Competente fundamentale

Comunicarea interactiva la locul de munca

Efectuarea unor calcule matematice simple

Competente generale la locul de munca

Aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii, protectia mediului

Aplicarea procedurilor tehnice de executie si de control al calitatii

Planificarea activitatilor zilnice si a timpului de munca

Identificarea si selectarea materialelor de baza folosite la lucrarile de zidarie si tencuieli

Competente specifice

Executarea lucrarilor de zidarie din caramida

Executarea lucrarilor de zidarie din piatra naturala

Executarea lucrarilor de zidarie complexa

Executarea tencuielilor simple driscuite

Executarea tencuielilor decorative

Executarea elementelor profilate decorative

Pentru fiecare unitate de competenta sunt descrise continuturi de activitati si seturi de probe de evaluare.

Standardul de pregatire profesionala in meseria zidar pietrar

Meseria zidar pietrar face parte din familia ocupationala "Constructii si lucrari publice".

Standardul de pregatire profesionala pentru meseria zidar pietrar descrie, pentru fiecare unitate de competenta din standardul ocupational, urmatoarele elemente:

competentele de cunoastere, competentele de executie si competentele sociale;

anul de studii in care este urmarita formarea acestora: anul I al scolii profesionale - pregatirea de baza, anul II - pregatirea generala, anul III - pregatirea de specialitate;

recomandari pentru dezvoltarea de curriculum si materiale auxiliare;

recomandari privind formele de evaluare continua si de examinare finala.

Pentru exemplificare, prezentam in continuare continutul standardului de pregatire profesionala pentru unitatile de competenta nr. 1 si nr. 7:

Unitatea de competenta nr. 1:

Comunicarea interactiva la locul de munca

Competente de cunoastere

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Utilizeaza un vocabular adecvat situatiilor de comunicare la locul de munca.

X

X

Se exprima oral si in scris conform normelor de limba literara.

X

X

Redacteaza un text pana la nivelul descrierii unei tehnologii de executie.

X

X

Identifica sursele de informare tehnologica.

X

X

X

Utilizeaza vocabularul tehnic al meseriei si al familiei ocupationale respective.

X

X

X

Interpreteaza planuri, scheme, tabele si simboluri la diferite nivele de executie.


X

X

X

Descrie operatiile de lucru conform fisei tehnologice.

X

X

X

Citeste texte specifice operatiilor de baza ale meseriei intr-o limba straina.

X

X

Competente de executie

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Analizeaza si selecteaza informatiile in situatii specifice lucrarilor.

X

X

Utilizeaza informatiile legate de executia lucrarilor.

X

X

X

Comunica si reactioneaza adecvat situatiei si interlocutorului.

X

X

X

Alege mijlocul de comunicare propriu executarii unei lucrari: schite, documente scrise, dialog.

X

X

X

Foloseste simboluri pentru reprezentarea materialelor si elementelor de constructie.

X

X

Proceseaza documente de corespondenta si calcul legate de lucrarile specifice.

X

X

Competente sociale

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Apreciaza posibilitatile optime de organizare a locului de munca.

X

X

Informeaza seful punctului de lucru asupra modului de realizare a lucrarilor.

X

X

X

Raporteaza maistrului stadiul de executie a lucrarilor.

X

X

X

Adapteaza cerintele beneficiarului referitoare la lucrarile solicitate.

X

X

Manifesta atitudini manageriale in cadrul formatiei de lucru.

X

Apreciaza raporturile ierarhice si profesionale in care se afla cu interlocutorii.

X

Foloseste cunostintele de educatie antreprenoriala pentru initierea unei mici antreprize.

X

Analizeaza si ia decizii in organizarea unei activitati pe cont propriu.

X

Intocmeste o cerere, un curriculum vitae (CV) sau o scrisoare de prezentare.

X

X

Unitatea de competenta nr. 7:

Executarea lucrarilor de zidarie din caramida

Competente de cunoastere

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Enumera elementele de constructii care se executa din zidarie de caramida.

X

Identifica materialele necesare executiei zidariilor din caramida.

X

Citeste planurile si detaliile de executie.

X

Defineste caracteristicile materialelor necesare la executarea zidariilor din caramida.

X

Enumera tipurile de corpuri ceramice folosite la executarea zidariilor.

X

Enumera tipurile de zidarii din caramida.

X

X

Identifica sculele, dispozitivele si instrumentele de masura si control folosite la executarea si verificarea zidariilor din caramida.

X

X

Descrie tehnologia de executie a zidurilor de diferite grosimi.

X

Competente de executie

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Traseaza si masoara zidurile, golurile, intersectiile si ramificatiile peretilor.

X

Prepara mortarul pentru zidarie conform retetei.

X

Alege corpurile ceramice necesare executarii zidariei.

X

Executa elemente de constructii de zidarie din ceramica de diferite grosimi.

X

X

Monteaza armaturi antiseismice, ghermele, grile de ventilatie in zidarie.

X

Rostuieste zidaria lucrata aparent.

X

Verifica verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea suprafetelor si face corecturile necesare.

X

X

Manuieste uneltele de lucru si instrumentele de masurare si verificare adecvate.

X

X

Monteaza si demonteaza schelele simple.

X

X

Isi organizeaza locul de munca pe principii ergonomice.

X

Competente sociale

Pregatire de baza

Pregatire generala

Pregatire de specialitate

Consulta seful ierarhic asupra solutiilor optime de executie.

X

X

X

 

Se conformeaza dispozitiilor sefului ierarhic.

X

X

X

 

Raspunde solicitarilor clientului.

X

 

Colaboreaza cu colegii de echipa in efectuarea operatiilor necesare realizarii lucrarii.

X

X

X

 

Evalueaza materialele necesare executarii lucrarii.

X

X

 

Isi asuma responsabilitatea lucrarilor executate.

X

 

Evita risipa de materiale si poluarea pe raza santierului si in vecinatatea acestuia.

X

X

X

 

Asigura ordinea si curatenia la locul de munca.

X

X

X

 

Este punctual si respecta termenul de punere in functiune stabilit.

X

X

X

 

Pentru fiecare competenta descrisa mai sus se fac recomandari privind dezvoltarea de curriculum la fiecare disciplina de studiu inclusa in planul de invatamant: ce unitati de continut sunt necesare pentru studiu, in vederea dezvoltarii competentelor prevazute de standardul de performanta.

De asemenea, se stabilesc elemente de organizare si desfasurare a formelor de evaluare teoretica si practica.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.