Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » gradinita
ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV

ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV


ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV

Cultura organizationala

Nivelul comportamental si cultural al cadrelor didactice este ridicat, dominante fiind seriozitatea, competenta, daruirea pentru munca cu prescolarii,colaborarea cu familiile acestora,priceperea si dragostea pentru cei mici.

Relatiile interpersonale bazate pe incredere,respect si ajutor reciproc, colaborare, cooperare, toleranta si incredere constructiva. In permanenta se urmareste ca in centrul preocuparilor cadrelor didactice stea copilul si interesele acestuia, ridicarea nivelului profesional, inovarea didactica, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinta de afirmare.ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

-Realizarea planului de scolarizare

-Parintii solicita inscrierea copiilor in aceasta unitate datorita ofertei educationale prezentate prin pagina web;

-Colectivul atat didactic precum si nedidactic isi asuma responsabilitatea , asigurand in acelsi timp calitatea in activitatea de educatie , instruire si ingrijire a copiilor

-Resurse umane calificate, competente;

-Baza materiala adecvata tuturor tipurilor de activitai si diversificata;

-Personal calificat si competent in desfasurarea activitatilor optionale;

-Program flexibil pentru copiii cu nevoi speciale ;

-Imaginea favorabila a gradinitei in cadrul comunitatii.

PUNCTE SLABE

-Absentele copiilor

-Fluctuatia personalului didactic;

OPORTUNITATI

-Asigurand si transportul copiilor , putem prelua copii din orice zona a Bucurestiului;

-Primirea copiilor de la 2 ani in unitate

-Activitati de publicitate in favoarea sponsorilor gradinitei ( promovare produse, reclame, programe publicitare cu scop educativ destinat copiilor din cadrul gradinitei etc. ) ;

-Popularizarea ofertei educationale prin mass-media si prin participarea la targuri de oferta

-Deschidere din partea personalului pentru abordarea noului;

-existenta unui colt de documentare a gradinitei cu noutati din domeniu;

-Conectare la internet.

AMENINTARI

Unii copii abandoneaza pentru ca nu se pot adapta.

-Contextul economic;

-Slaba motivare a cadrelor didactice debutante;

-Descentralizarea si nevoia tot mai accentuata de dezvoltare a activitatii de marketing educational;

-Cresterea competitivitatii;

-Cresterea somajului.

Resursa materiala

Utilizarea spatiului scolar este complet; salile de grupa sunt toate functionale; fiecare grupa este dotata cu mobilier nou si adecvat, arii de stimulare, biblioteca, televizor, dvd, combina muzicala; salile de grupa au covoare si paturi

Cabinetul metodic este dotat cu mobilier modular, nou si functional, seturi de planse si piese pentru diverse activitati jocuri educationale copiator.

Utilitatile de care beneficiaza sunt: termoficare, canalizare, apa curenta, iluminat, gaze, telefon, fax, internet.

Curriculum: Unitatea dispune de intregul material curricular - planuri de invatamant si programe scolare, auxiliare curriculare - caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri, indrumatoare. Se lucreaza ritmic dupa Programa activitatilor instructiv-educative din gradinita respectandu-se orarul si programul zilei.

Curriculumul la decizia gradinitei este elaborat cat mai divers tinand cont de dorintele parintilor: muzica, dans sportiv, limba engleza, initiere computeriala.

Resursa umana: STRUCTURILE DE CONDUCERE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este format din 6 membri :

Administratorul gradinitei : Mihaila Ileana Delia Gradinaru Ovidiu Valentin;

Asistent manager: Dumitriu Raluca Elena

Directorul educational: Cavescu Ana-Maria, institutor, grad II

Responsabila cu probleme financiare si administrative Negri Eftimia

Reprezentantul parintilor: Nicolescu Claudia

DIRECTOR EDUCATIV - Cavescu Ana-Maria,-institutor , grad II , a absolvit cursurile de Management educational in luna Iunie,2007.

CONSILIUL PEDAGOGIC :

Cavescu Ana-Maria - director educational , institutor , grad didactic II;

Dag Mihaela Simona - educatoare, grad didactic definitiv ;

Avram Manuela - educatoare, grad didactic definitiv ;

Preda Amelia - suplinitor

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR este reprezentat prin:

-contabil - Negri Eftimia;

-administrator - Mihaila Ileana Delia - Gradinaru Ovidiu Valentin

PERSONALUL NEDIDACTIC va fi format din : doua ingrijitoare , o bucatareasa, 1 responsabil curatenie .

EFECTIVELE DE COPII: Planul de scolarizare pentru 2008-2009 este de 35 de copii repartizati pe 3 grupe.

ANALIZA P.E.S.T.E.

CONTEXTUL POLITIC

Armonizarea politicii educationale cu cerintele si nevoile comunitatii locale;transpunerea in fapt a obiectivelor politice ale gradinitei( amenajarea corespunzatoare a spatiilor de joaca,organizarea unor informari, dezbateri etc.) ;

-Aplicare unei strategii de comunicare si relatii publice in favoarea imaginii institutionale (crearea unui department responsabil cu aceasta activitate care sa realizeze si un site al gradinitei ) ;

-Politica de integrare europeana concretizata prin implementarea unor proiecte.

CONTEXTUL ECONOMIC

-Din punct de vedere economic , zona este foarte buna, situatia materiala a parintilor nu ne pune probleme privind inscrierea copiilor

-Cunoasterea potentialului economic al zonei in vederea atragerii de fonduri extrabugetare

CONTEXTUL SOCIAL

Zona in care este situata unitatea noastra favorabila instruirii.

- Optiunile parintilor de a-si inscrie copiii la gradinita sunt in crestere , motivatia fiind aceea ca cei mici au nevoie de educatie in institutii specializate. Pe de alta parte , se constata ca majoritatea persoanelor au un nivel foarte scazut de cunostinte in ceea ce priveste invatamantul prescolar din Romania , de cele mai multe ori parintii neintelegand valoarea predominant formativa a gradinitei si asteptand acumulari cantitative.

-Oferta educationale este prezentata in pagina web a gradinitei , este expusa cu prilejul targurilor cu specific si este afisata in gradinita.(conform unei statistici recente , din punct de vedere demografic , in jurul gradinitei locuiesc circa 800 copii de varsta prescolara) .

Egalizarea sanselor educationale cu acces la integrare scolara si sociala;

-Servicii de calitate care sa previna intrarea copilului si a familiei in dificultate;

-Segmentul social pentru care ofera servicii gradinita este favorabil educatiei si instruirii, familia si comunitatea locala sprijinind eforturile pentru educarea copiilor;

-sprijinirea / consilierea copiilor si a familiilor copiilor ce preintampina dificultasi in socializare

CONTEXTUL TEHNOLOGIC

-Asigurarea dotarilor tehnologice corespunzatoare cerintelor actuale si urmarirea impactului acestora asupra procesului de invatamant;

-Utilizarea calculatorului in familie de catre un numar din ce in ce mai mare de copii prescolari;

-Uilizarea calculatorului in procesul de predare, invatare, evaluare la grupele mari si pregatitoare;

-Initierea cadrelor didactice in utilizarea aparatelor moderne: calculator, fax, videoretroproiector etc. ;

-Actualizarea si utilizarea eficienta a echipamentelor informatice; existenta initiativelor in abordarea invatarii asistata de calculator

CONTEXTUL ECOLOGIC

Crearea unui comportament ecologic al copiilor si a unei atitudini responsabile in raport cu mediul natural prin realizarea proiectelor educationale ``Ecogradinita``,``Natura-sursa vietii``.

Informarea si educarea in domeniul ecologic a publicului tinta prin creearea unui centru de resurse, a cantinelor pentru pasarele, a containerelor pentru materiale reciclabile, reutilizarea materialelor refolosibile, s. a.

Initierea si participarea la noi proiecte in plan local, national si/sau international

Asigurarea unor servicii in scopul protejarii mediului natural al comunitatii ( amenajarea curtii, protejarea speciilor de arbori si arbusti existente,s. a.).

VIZIUNEA GRADINITEI

SCOOBY AND FRIENDS

Colectivul Gradinitei SCOOBY AND FRIENDS este convins ca prin crearea unor strategii de management educational bine ancorate in realitate si corect intemeiate stiintific si transpuse in activitatea profesionala se va implica in viata comunitatii prin :

Creare de noi structuri flexibile care sa actioneze pentru dezvoltarea optima a copiilor

Cresterea performantelor copiior de varsta prescolara.

MISIUNEA GRADINITEI

Gradinitei ii revine misiunea constituirii unui sistem educativ deschis spre modernizare, spre viitor, pentru a face fata

cerintelor de politica educationala in schimbare si adaptare la

conditiile de asigurare a calitatii in invatamant.

Gradinita trebuie sa fie o institutie educationala moderna care sa asigure dezvoltarea aptitudinilor pentru scoala conform

capacitatilor, nevoilor si intereselor copiilor

TINTE STRATEGICE

I. Flexibilitatea ofertei curriculare si extracurriculare a gradinitei care sa permita dezvoltarea libera si armonioasa a copiilor si integrarea cu usurinta in activitatea scolara.

II. Dezvoltarea profesionala - stimularea inovatiei didactice realizate de educatoare pornind de la cerintele unei realitati in schimbare.

III. Modernizarea logisticii educationale - imbunatatirea si utilizarea mijloacelor moderne in procesul de predare, invatare si evaluare.

IV. Asigurarea relatiei cu comunitatea - parteneriate cu organismele coordonatoare, organele administrativ-locale, nonguvernamentale, familie, scoala.

OPTIUNI STRATEGICE

DEZVOLTAREA CURRICULARA

I. Flexibilitatea ofertei curriculare si extracurriculare a gradinitei care sa permita dezvoltarea libera si armonioasa a copiilor si integrarea cu usurinta in activitatea scolara.

I.1. Realizarea unui echilibru intre trunchiul comun, activitatile optionale si cele extracurriculare care sa favorizeze dezvoltarea libera si creativa a copiilor.

I.2. Optimizarea procesului de predare-invatare prin utilizarea unor instrumente moderne compatibile cu nivelul actual al sistemelor educationale folosite in lume ca urmare a unor activitati de schimburi nationale si internationale de bune practici.

I.3. Identificarea si atragerea de fonduri extrabugetare care sa permita organizarea activitatilor optionale si extracurriculare.

I.4. Atragerea si implicarea comunitatii in stabilirea ofertei educationale

I.1. Realizarea unui echilibru intre trunchiul comun, activitatile optionale si cele extracurriculare care sa favorizeze dezvoltarea libera si creativa a copiilor.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Identificarea nevoilor individuale ale copiilor si familiilor acestora

Comisia pentru curriculum

Educatoarele

Septembrie

in fiecare an

scolar

Resurse financiare

Dosarele personale ale copiilor

Portofoliile individuale intocmite de educatoare

Realizarea unor optionale in cadrul curriculumului la decizia scolii ( cursuri de engleza,germana,franceza, teatru etc. )

Parinti

Educatoare

Comisia pentru curriculum

Director

Septembrie

in fiecare an

scolar

Resurse

extrabugetare

Numarul activitatilor optionale stabilit

Resursele materiale atrase

Identificarea resurselor necesare finalitatilor propuse in domeniul educational

Primaria sector 6

ISMB

ARACIP

ONG-uri

Director

Septembrie

in fiecare an

scolar

Resurse financiare

Numarul unitatilor private partenere

Numarul persoanelor colaboratoare implicate in viata gradinitei

Organizarea activitatilor educative si extracurriculare

Educatoare

Parinti

Director

anual

Resurse

extrabugetare

Numarul de activitati organizate

Resursele materiale


I. 2. Optimizarea procesului de predare - invatare - evaluare prin utiliuzarea unor instrumente moderne compatibile cu nivelul actual al sistemelor educationale folosite in lume ca urmare a unor activitati de schimburi nationale si internationale de bune practici.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Valorificarea potentialului de care dispun cadrele didactice si unitatea de invatamant

Educatoare

Director

Respons. Comisiei pentru curriculum

An scolar

Resurse financiare

Cresterea numarului de educatoare cu performante in activitatea didactica

Participarea la proiecte educationale si scolare nationale si internationale

Educatoare

Director

An scolar

Echipe de proiect

Finantare externa

Programul activitatilor chestionare

Furnizarea informatiei, documentatiei si materialelor auxiliare si audiovizuale necesare cadrelor didactice pentru desfasurarea unor activitati calitativ superioare/ preocupare pentru formarea cadrelor debutante si necalificate

Educatoare

Director

Responsabil Comisie pentru curriculum

An scolar

Internet

Fax

Finantare externa

Numarul mijloacelor de invatamant, materialelor didactice si auxiliare achizitionate

Dezvoltarea profesionala in acord cu nevoile individuale ale educatoarelor si cu nevoile de dezvoltare institutionala

Educatoare

Director

Formatori

An scolar

Resurse financiare

Numarul educatoarelor care vor absolvi un curs de formare pe domenii de actualitate

Stabilirea unor colective de lucru pe arii curriculare

Consiliul pentru curriculum

Consiliul profesoral

anual

Proiecte

Programe

Diversificarea strategiilor

Promovarea noului

I.3. Atragerea si implicarea comunitatii in stabilirea ofertei educationale.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Sedinte cu parintii pentru stabilirea activitatlor optonale

Director

Educatoare

Comisia pentru curriculum

Septembrie in fiecare an scolar

Chestionare

Prognoza

Elaborarea Pliantului cu Oferta educationala a gradinitei

Educatoare

Director

Comisia pentru curriculum

Ianuarie-martie in fiecare an scolar

Pliante

Internet

Numarul de solicitari pentru inscrierea la gradinita

Popularizarea Ofertei gradinitei

Educatoare

Director

Comisia pentru curriculum

Martie-mai in fiecare an scolar

Internet

Targuri de oferta

educationala

Contactarea eventualilor parteneri

Desfasurarea serbarilor scolare - verificarea cunostintelor dobandite in cadrul activitatilor obligatorii si optionale

Educatoare

Director

Responsabilul activitatilor educative

Decembrie

Iunie in fiecare an scolar

Programul serbarilor

Participarea reprezentantilor comunitatii

RESURSE UMANE

II. Dezvoltarea profesionala - stimularea inovatiei didactice realizate de educatoare pornind de la cerintele unei realitati in schimbare.

II. 1. Proiectarea unui nou tip de invatare (anticipativa si participativa ) prin alegerea unor continuturi care sa corespunda noilor obiective pe arii de stimulare.

II. 2. Asigurarea calitatii educatiei la nivel european prin perfectionare continua a resurselor umane implicate in proces.

II. 3. Adoptarea de masuri financiare care sa permita stimularea inovatiei didactice; identificarea resurselor financiare necesare schimbarilor preconizate si stimularii materiale a cadrelor didactice.

II. 4. Identificarea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea unei baze de date si initierea de legaturi cu scoli ( gradinite ) din Uniunea Europeana.

II 5.Asigurarea participarii comunitatii ( parinti, primarie, scoala ) ca parteneri in implementarea inovatiilor didactice.

II. 1. Proiectarea unui nou tip de invatare ( anticipativa si participativa ) prin alegerea acelor continuturi care sa corespunda noilor obiective pe arii de stimulare.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Realizarea unei proiectari bazate pe rezultatele evaluarilor si pe tipuri noi de invatare

Director

Educatoarele tuturor grupelor

Responsabilul Comisiei metodice

Responsabilul Consiliului pentru curriculum

permanent

Programa activitatii instructiv-educative in gradinita de copii

Ghiduri metodice

Auxiliare didactice

Interesul copiilor

Rezultatele evaluarilor

Promovarea noului

Crearea unui mediu stimulativ prin alegerea celor mai potrivite strategii de invatare

Director

Educatoarele tuturor grupelor

permanent

Materiale de specialitate

Metoda proiectelor

Frecventa copiilor

Dotarea salilor de grupa

Activitati demonstrative in cadrul comisiei metodice

Director

Responsabilul Comisiei metodice

Conform

graficului

Proiecte didactice model

Materiale didactice

Promovarea noului

Schimburi de experienta la nivel de sector si capitala ( cercuri pedagogice, simpozioane, sesiuni de comunicari, consfatuiri etc. )

Director

Educatoarele

semestrial

Referate

Proiecte de activitati

Proiecte de cercetare

Afirmarea si popularizarea rezultatelor pozitive

Initierea unor avctivitati cu ISMB in vederea efectuarii de proiecte de cercetare

Acordarea de stimulente materiale si morale

Director

Educatoarele

Consiliul de administratie

anual

anual

Specialisti

Materiale de specialitate

Financiare

Buget local si extrabugetar

Cuprinderea in proiecte educationale

Participarea cadrelor didactice

Calitatea muncii

II.2. Asigurarea calitatii educatiei la nivel european prin perfectionare continua a resurselor umane implicate in proces

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Proiectarea unei activitati didactice creatoare

Educatoarele

saptamanal

Materiale de specialitate si noutati din domeniu

Planificarile calendaristice

Implementarea unor proiecte tematice in colaborare cu ISMB

Educatoarele

Cercetatorii

permanent

Proiecte

Materiale didactice

Rezultatele evaluarilor

Publicarea rezultatelor proiectelor in revistele de specialitate

Popularizarea experientei pozitive si creatoare prin intermediul internetului

`` Resurse pentru furnizorii de educatie ``

Educatoarele

Educatoarele

permanent

saptamanal

Articole de specialitate informationale

Aparitia articolelor si a lucrarilor

Rezultatele aplicarii in practica

Participarea la cursuri de perfectionare si dezvoltare profesionala; continuarea studiilor ( universitare, mastere )

Legatura cu Facultatea de stiinte ale Educatiei

Consiliul profesoral

Educatoarele

Conform graficului CCD si MEDC

Financiare

Extrabugetare

Parcurgerea cursurilor

Imbunatatirea fondului de carte din biblioteca de specialitate a unitatii

Director

Educatoarele

Semestrul I si II

Publicatii

Numarul de exemplare achizitionate

Confectionarea de materiale didactice si dotarea grupelor cu jocuri si accesorii pe arii de stimulare

Director

Educatoarele

anual

Fonduri bugetare si extrabugetare

Folosirea eficienta a resurselor

II.3. Adoptarea de masuri financiare care sa permita stimularea inovatiei didactice; identificarea resurselor financiare necesare schimbarilor preconizate si stimularii materiale a cadrelor didactice.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Cursuri de informatica pentru educatoare

Director

Consiliul de administratie informatician

Semestrul I si II

Extrabugetare

Utilizarea calculatorului in demersul didactic

Editarea de materiale didactice cu avizate MEdC

Extinderea planului de sponsorizari in vederea obtinerii de finantari

Director

Educatoare

Director

Consiliul de administratie

Semestrul I

Permanent

Dreptul de autor

Institutii bancare

Parinti

Publicarea si utilizarea

Casete video, fotografii

Planificarea in proiectul de buget a fondurilor necesare cursurilor de formare, acordarii de salarii si gradatii de merit

Director

Consiliul de administratie

Ianuarie

Resurse bugetare

Existenta fondurilor

II.4. Identificarea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea unei baze de date si initierea de legaturi cu scoli ( gradinite ) din Uniunea Europeana.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de

performanta

Evaluarea in plan financiar a necesarului pentru crearea si dezvoltarea bazei de date

Identificarea surselor de sponsorizare

Director

Administrator financiar

Director

Administrator financiar

Semestrul I/ an scolar

Semestrul II/ an scolar

Buget

Calculator

Prognoze economice

Programe primarie

Prognoza

Lista de sponsori

Formarea unei echipe de proiect pentru implicarea in programe de parteneriat cu scoli ( gradinite ) din U. F. / cursuri de initiere in elaborarea unui proiect

Director

Consiliul profesoral

Semestrul I/ an scolar

Educatoare

Internet

Calculatoare

Contactarea eventualilor parteneri

Identificarea resurselor de documentare

Coordonator de proiect

Noiembrie 2008

Echipa de proiect

E-mail

Informaticieni

Ierarhizarea surselor de documentare

Initierea de legaturi cu scoli (gradinite ) din Uniunea Europeana

Director

Coordonator de proiect

Decembrie 2009

Echipa de proiect

Internet

Contacte realizate

Realizarea unei pagini WEB

Informatician

Noiembrie 2008

Internet

Numar vizitatori site

Sarbatorirea Zilei Europei

Director

Responsabilul Comisiei pentru activitati educative

Mai

Consiliul reprezentativ al parintilor

Numar participanti

II.5. Asigurarea participarii comunitatii ( parinti, primarie, scoala ) ca parteneri in implementarea inovatiilor didactice.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Constituirea grupei parteneriale prin incheierea unor conventii in vederea cunoasterii si promovarii experientei didactice

Director

Comitetul de parinti

Reprezentant primarie

Partenerii

Contracte de colaborare cu partenerii

Organizarea `` gradinitei de vara `` pentru sprijinirea parintilor care nu pot acoperi vacanta de vara

Educatoare

Director

August

in fiecare an scolar

Parintii

Copiii

Colaborarea libera intre parteneri

Afisarea sfaturilor utile pentru parinti din materiale de specialitate la gazeta parintilor

Director

Psihologi

Logopezi

lunar

Afise,pliante

Interesul parintilor

Organizarea de intalniri intre parinti si specialisti ( psihologi, logopezi )

Director

Octombrie / an scolar

Parinti

Psihologi

Logopezi

Interesul parintilor

Planificarea actiunilor comune in cadrul proiectului educational `` Sa citim pentru Mileniul III `` , `` Educatia rutiera ``, `` Anul Michellangelo ``

Educatoarele grupelor mari si pregatitoare

Noiembrie

Mai

in fiecare an scolar

Continutul proiectului

Programa clasei I

Materiale didactice specifice

Chestionare aplicate parintilor, cadrelor didactice, copiilor

Organizarea de actiuni cu Primaria

Director

Educatoare

permanent

Reprezentantii primariei

Popularizarea activitatii din gradinita

3.RESURSE MATERIALE

III Modernizarea logisticii educationale - imbunatatirea si utilizarea mijoacelor moderne in procesul de invatare, predare si evaluare.

III.1. Procurarea, cunoasterea si aplicarea documentelor de politica educationala ( programe, ghiduri metodice si alte materiale complementare ).

III.2. Achizitionarea de echipamente moderne adecvate instruirii in domeniile alese.

III.1. Procurarea, cunoasterea si aplicarea documentelor de politica educationala ( programe, ghiduri metodice si alte materiale complementare ).

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Evaluarea necesarului de programe, ghiduri, materiale complementare

Director

Educatoare

in fiecare an

scolar

Programe

Reviste de specalitate

Lista cu necesarul de documente

Sondarea noutatilor in domeniu

Director

Consiliul pentru curriculum

Permanent

Internet

Oferte

Participarea la targurile de carte de specialitate

Dotarea centrului d formare a gradinitei

Director

Permanent

Oferta CD

Lista cu necesarul de documente

Completarea portofoliilor cadrelor didactice cu documente de specialitate

Director

Educatoare

Pe parcursul

fiecarui an

scolar

Manuale

Reviste de specialitate

Scrisori metodice

Solicitari din partea educatoarelor

Imbogatirea bibliotecii gradinitei cu materiale de specialitate

Director

Comisia de achizitii

Pe parcursul

fiecarui an

scolar

Fonduri pentru carte

Cresterea numarului de carei achizitionate

III.2. Achizitionarea de echipamente moderne adecvate instruirii in domeniile

alese.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Evaluarea necesarului de mijloace didactice pe domenii de activitate

Responsabila Comisiei metodice

Educatoare

Director

Echipa de lucru

Lista cu necesarul de mijloace didactice

Identificarea societatilor producatoare de mijloace didactice

Director

Administrator

Cataloage

Oferte

Lista cu societatile producatoare

Achizitionarea de aparatura pentru activitatile obligatorii si educative

Director

Administrator

Iulie 2009

Resurse bugetare si extrabugetare

Grad de folosire

Dotarea gradinitei cu aparatura de monitorizare de catre parinti a activitatii copiilor in timpul petrecut la gradinita

Director

Parinti

Administrator

Iulie 2009 , 2010

Resurse bugetare si extrabugetare

Gradul de echipare a salilor de grupa

4. RELATIA CU COMUNITATEA

IV. Asigurarea relatiei cu comunitatea - parteneriate cu organismele coordonatoare, organele administrativ - locale, nonguvernamentale, familie, scoala.

IV. 1. Motivarea partenerilor sociali pentru implicare in viata gradinitei.

IV. 2. Identificarea cailor de imbunatatire a relatiilor parinti - cadre didactice,

parinti - consilier psihopedagogic.

IV. 3. Mentinerea si imbunatatirea imaginii pozitive a unitatii de invatamant in cadrul comunitatii.

IV. 1. Motivarea partenerilor sociali pentru implicare in viata gradinitei.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Atragerea comunitatii locale, a partenerilor educationali

Director

Educatoare

Resurse bugetare si extrabugetare

Cresterea numarului de parteneri implicati in viata gradinitei

Crearea unor spatii educationale dotate cu ajutorul parintilor, primariei si altor agenti economici

Director

Educatoare

Resurse bugetare si

extrabugetare

Numar de spatii dotate

Planificarea si coordonarea colaborarii cu comunitatea prin programe, proiecte

Director

Educatoare

permanent

Planuri optionale

Participarea partenerilor educationali

IV. 2. Identificarea cailor de imbunatatire a relatiilor parinti - cadre didactice,

parinti.

Activitati

Responsabilitati

Termene

Resurse

Indicatori de performanta

Elaborarea programului de activitate al comisiei `` Gradinita si familia ``

Responsabilul comisiei

Directorul

Noiembrie

Logistica

Cadru legislativ

Existenta programului

Monitorizarea activitatilor de tip - lectorat pentru parinti -

Director

Presedintele comitetului de parinti

Conform graficului

lunar

Logistica

Fond de carte

Grad de participare a partilor

Elaborarea de chestionare pentru parinti si cadre didactice

Consilierul psihopedagogic

Semestrial

Logistica

Parinti

Educatoare

Numar de chestionare completate

Monitorizarea activitatilor cabinetului de asistenta psihopedagogica

Consilierul psihopedagogic

permanent

Copii

Parinti

Cadre didactice

Numar de cazuri rezolvate

IV. 3. Mentinerea si imbunatatirea imaginii pozitive a unitatii de invatamant in cadrul comunitatii.

Activitati

Responsabilitati

Tremene

Resurse

Indicatori de performanta

Construirea unei strategii de relatii publice(vizitele la domiciliul copiilor)

Partenerii sociali din comunitate

Informari

sedinte de lucru ale echipei PR

Planul educational si indicatorii echipei de PR

Conceperea unor materiale publicitare care sa creasca imaginea gradinitei

Educatoare

Director

Parteneri sociali

Internet - pagina web

Pliante cu oferta gradinitei

Revista gradinitei

Numar vizitatori site

Parteneriate cu institutii media

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.