Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » alimentatie nutritie
ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECTIEI SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR. IALOMITA

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECTIEI SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR. IALOMITA
ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECTIEI SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.IALOMITA

Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor are in componenta sa :

a)     Laboratorul veterinar de stat cu cele 2 compartimente :sanatate animale si siguranta alimentelor ;

b)     Serviciul/Compartimentul de Sanatate Animla ;

c)     Biroul Identificare, Inregistrare si Bunastarea Animalelor cu circumsriptiile veterinare zonale ;d)     Biroul de Igiene si Sanatate Publica Veterinara;

e)     Serviviul/Compartimentul de Siguranta Alimentelor ;

f)      Biroul Inspectie si Control ci circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

g)     Bioul Integrare Europeana, Informatizare ;

h)     Compartimentul financiar-contabil ;

i)      Compartimentul resurse umane, salarizare ;

j)      Compartimentul achizitii, investitii ;

k)     Compartimentul Juridic ;

l)      Compartimentul de relatii publice ;

m)   Compartimentul audit public intern.

Laboratorul Veterinar de Stat

Verifica documentatia si indeplinirea conditiilor necesare cu privire la autorizarea laboratoarelor de unitate(uzinale) si o inainteaza spre aprobare directorului Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru amiterea autorizatiei sanitar veterinare de functionare ;

Participa la elaborarea Programului actiunilor desupraveghere, prifilaxie si combatere a bolilor si prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului ;

Verifica proiectul planului cifric al actiunilor veterinare elaborat in baza 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' si il inainteaza pentru aprobare direcorului Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ;

Verifica modul de aplicare in teritoriu a prevederilor 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' si a Programului de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Aplica metodele noi autorizate pentru diagnosticul de laborator in activitate proprie ;

Propune conducerii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor suspendarea activitatii laboratoarelor, compartimentelor, in cazul neindeplinirii conditiilor de functionare pentru care au fost autorizate ;

Asigura, prin examene specifice de laborator, realizarea prevederilor'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' si a Programului de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Efectueaza investigatii epidemiologice in teritoriu, stabileste diagnosticul de laborator pe baza probelor examinate si impreuna cu sefii serviciilor/copmpartimentelor de specialitate, dispune masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor la animale ;

Efecueaza expertiza de laborator a produselor de origine animala si non animala si furajelor, inclusiv controlul reziduurilor si impreuna cu sefii de servicii sau compartimente de specialitate dispune masuri pentru apararea sanatatii publice si prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om ;

Stabileste si intocmeste necesarul de reactivi pentru activitatea veterinara si pentru siguranta alimentlor in baza actiunilor inscrise in prevederilor 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' si a Programului de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Participa la intocmirea proiectelor de norme veterinare si instructiuni tehnice prvind depistarea si combaterea bolilor epizootice, asanarea bolilor infectocontagioase, parazite, cronice si apararea sanatatii publice ;

Intocmeste informari si rapoarte tehnice si efectueaza analize epidemiologice privind evolutia in teritoriu a unor boli epiootice, zoonoze a altor stari morbide so propune masurile care se impun ;

Participa, in conditiile legii,la intocmirea de programe veterinare de supraveghere, amergenta, de risc, asanare a unor boli la aimale si a zoonozelor ;

Efectueaza expertize de medicina legala veterinara ;

Monitorizeaza, prelucreaza si interpreteaza rezultatele examenului de diagnostic si expartiza produselor de origine animala si dispune masuri dupa caz;

Organizeaza sesiuni stiintifice, simpozioane si alte intalniri profesionale in domeniul sau de activitate.

Serviciul/compartimentul de Sanatatea Animalelor

Serviciul/Compartimentul de sanatate animal functioneaza in structura Directiilor Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor prin care se realizeaza actiunile de aparare a sanatatii animalelor, protectia si bunastarea animalelor si protectia mediului.

Participa la intocmirea planului cifric al actiunilor in baza'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' desfasurat pe circumscriptii si pe perioade ale anului ;

Coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de realizarea in teritoriu a actiunilor din'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului', intocmeste si urmareste asigurarea necesarului de produse strategice ;

Organizeaza efectuarea interventiilor de necesitate in cazul aparitiei unor epizootii, pentru prevenirea bolilor si combaterea acestora ;

Actioneaza pentru anuntarea, declararea sau stingerea oficiala a bolilor epizootice, in conformitate cu prevederile legislatiei veterinare in vigoare;

Monitorizeaza datele tehnice privind situatia epizootologica in judet pe baza informatiilor comunicate si situatiilor lunare primite de la circumscriptii si transmite in termen situatia lunara centralizata pe judet, la Directia Sanatatea Animalelor din cadrul A.N.S.V.S.A.;

Controleaza circulatia animalelor si a produselor de origine animala in teritoriu ;

Avizeaza in functie de situatia epidemiologica miscarea de animale intre judete, prin prelucrarea avizului de la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor de unde pleaca animalele cu aprobarea.N.S.V.S.A..Avizele pentru miscarea de animale se evidentieaza in registrul special deschis ;

Efectueaza anchete epidemiologice si stabileste masurile ce se impun in cazul diagnosticarii unor boli declarabile, supuse masurilor de carantina ;

Intocmeste programul de supraveghere, emergenta, de risc, de combatere si asanare a bolilor infectocontagioase si parazitare, precum si a zoonozelor,coordoneaza aceste actiuni, urmareste si raspunde de realizarea lor ;

Controleaza, in conditiile legii, activitatea de asistenta veterinara care se realizeaza in spitale si clinici veterinare, cabinete veterinare particulare si asigura intocmirea tematicii si controlul circumscriptiilor din reteaua veterinara precum si a activitatii formatiilor de asistenta ale regiilor autonome, societatilor veterinare apartinand altor ministere;

Urmareste pe teritoriul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti aplicarea si respectarea normelor veterinare unice si obligatorii ;

Intocmeste situatiile lunare sau trimestriale privind realizarea actiunilor din 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului', activitatea de asistenta veterinara, morbiditatea si mortalitatea la animale, cu transmiterea in termen a acestora la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala ;

Intocmeste si transmite la A.N.S.V.S.A. in termenul stabilit date necesare avaluarii situatiei epidemiologice existente la un moment dat in teritoriu ;

Participa la elaborarea programului de masuri pentru prevenirea si combaterea dezastrelor.

Biroul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

Intocmeste planul cifric al actiunilor in baza 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' pentru domeniul de igiena si expertiza produselor de origine animala si raspunde de realizarea lui ;

Coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de realizarea in teritoriu a actiunilor din 'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului', pentru sectorul de igiena si sanatate publica veterinara ;

Coordoneaza si indruma personalul veterinar care activeaza in sectorul de expertiza a alimentelor si asigura instruirea periodica a acestuia ;

Coordoneaza si controleaza respectarea aplicarii normelor veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul si valorificarea produselor de origine animala ;

Coordoneaza si controleaza respectarea normelor sanitare veterinare in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si dispune masuri pentru remedierea deficientelor;

Dispune masuri in vederea aplicarii prevederilor normelor veterinare, a directivelor si altor reglementari si instructiuni in domeniu, in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala ;

Monitorizeaza situatia zoonozelor si cazuistica imbolnavirii la om, efectueaza in comun cu Ministerul Sanatatii anchetele epizootologice si epidmiologice si informeaza A.N.S.V.S.A. si, dupa caz, laboratoarele veterinare centrale despre producerea acestora, rezultatul anchetelor si masurilor dispuse ;

Verifica documentatiile tehnice intocmite de catre medicii veterinari aficiali comptenti teritoriali, si dupa caz, verifica la fata locului conformitatea datelor si propune aprobarea sau neaprobarea activitatilor din unitatile supuse controlului sanitar-veterinar, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitate veterinare in vigoare ;

Propune directorului Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, suspendarea activitatii unitatilor care nu mai indeplinesc cerintele veterinare de functionare in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ;

Coordoneaza si indruma activitatea formatiilor veterinare care functioneaza in unitatile aprobate pentu export, in ceea ce priveste respectarea normelor veterinare si eliberarea documentelor veterinare d export in concordanta cu exigentele legislatiei nationale si internationale ;

Dispune masuri si controleaza modul de valorificare sub restrictii veterinare a produselor de origine animala care nu indeplinesc prevederile legale ;

Inregistreaza, prelucreaza si interpreteaza datele tehnice transmise din teritoriu privind rezultatele expertizei alimentelor, intocmesc situatiile periodice oficiale si le inainteaza A.N.S.V.S.A. si laboratoarelor centrale veterinare ;

Intocmesc catagrafia unitatilor de productie ale caror activitati sunt supuse aprobarii sanitare veterinare si acorda un numar de aprobare pentru fiecare unitate d productie in parte ;

Autorizeaza, coordoneaza tehnic si controleaza asistenta tehnica de stat pentu siguranta alimentelor, in conditiile legislatiei in vigoare, acordata unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza,transporta si valorifica produsele de origine animala si non animala ;

Coordoneaza activitatea si instruiesc medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, asupra tuturor dispozitiilor primite din partea Directiei Generale Sanitare Veterinare dic cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ;

Constata si sanctioneaza contraventiile la normele sanitar veterinare pe teritoriul judetului si respectiv al municipiului Bucuresti ;

Tin evidenta tuturor marcilor de sanatate din unitatile de productie impreuna cu seriile certificatelor sanitare veterinare pentru transportul produselor de origine animala ;

Verifica lunar activitatile din unitatile de productie aprobate la export si propun, dupa caz, retragerea aprobarii pentru export in cazul in care in urma controlului se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare de aprobare ;

Coordoneaza intreaga activitate referitoare la operatiunile de import-export produse de origine animala, intocmeste lista agentilor economici care deruleaza operatiuni de import-export pe teritoriul judetului si dispune masuri de suspendare a dreptului de import, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Serviciu/Compartimentul pentru Siguranta Alimentelor

Serviciu/Compartimentul pentru Siguranta Alimentelor are urmatoarele atributii si responsabilitati :

Aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor si a normelor unitare elaborate de A.N.S.V.S.A. ;

Participa la intocmirea planului cifric al actiunilor in baza Programului de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Raspunde de realizarea Programului de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Coordoneaza si indruma personalul pentru siguranta alimentelor care activeaza in sectorul de expertiza a alimentelor si asigura instruirea periodica a acestuia ;

Coordoneaza si controleaza respectarea normelor privind siguranta alimentelor in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare si dispune masuri pentru remedierea deficientelor ;Dispune masuri in vederea aplicarii prevedrii normelor privind siguranta alimentelor, a directivelor si altor reglementari si instructiuni in domeniu, in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non animala ;

Propune directorului Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, suspendarea, dupa caz, a activitatii unitatilor care nu mai indeplinesc cerintele privind siguranta alimentelor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ;

Iregistreaza,prelucreaza si interpreteaza datele tehnice transmise din teritoriu privind rezultatele expertizei alimentelor, intocmesc situatiile periodice oficiale si le inainteaza A.N.S.V.S.A. ;

Informeaza in cel mai scurt timp posibil,asupra oricarui risc sau risc posibil constatat care pot afecta direct sau indirect sanatatea consumatorilor ;

Participa la actiunile Codex Alimentarius in vederea sustinerii pozitiei Romaniei in ceea ce priveste procesul de restructurare a standardelor Codez Alimentarius ;

Costata si sanctioneaza contraventiile la normle pentru siguranta alimentelor pe teritoriul judetului si respectiv al municipiului Bucuresti ;

Avizarea functionarii obiectivelor supuse controlului privind siguranta alimentelor ;

Identificarea specialistilor in vederea participarii la actiunile Codex Alimentarius;

Reprezinta punctul de contact al SRA la nivel judetean;

Creaza si actualizeaza permanent baza de date privind unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non animala ;

Biroul Inspectie si Control

Biroul Inspectie si Control exercita controlul veterinar si pentru siguranta alimentelor de stat in toate domeniile de activitate pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, privind :

Aplicarea si respectarea legislatiei veterinare si pentru domeniul sigurantei alimentelor a normelor unitare elaborate de A.N.S.V.S.A. ;

Aplicarea si respectarea masurilor antiepizootice in cazul aparitiei bolilor la animale ;

Circulatia animalelor si produselor de origine animala ;

Realizarea de catre personalul veterinar a actiunilor de supraveghere si profilaxie veterinara prevazute in'Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si protectia mediului' ;

Realizarea actiunilor prevazute in Programul de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

Producerea, depozitarea, transportul si comercializarea biopreparatelor, medicamentelor si altor produse de uz veterinar, furajelor combinate si suplimentelor, substantelor hormonale si altor aditivi furajeri, substantelor toxice si stupefiante;

Respectarea normelor veterinare in vigoare, de catre persoanele fizice si juridice detinatoare de animale, precum si cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valirifica produse de origine animala;

Respectarea normelor privind siguranta alimentelor in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valirifica produse de origine animala si non animala ;

Respectarea cerintelor vetrinare de catre persoanele fizice sau juridice in efectuarea operatiunilor de import-export si tranzit de animale si produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului veterinar ;

Controlul activitatii desfasurata de catre personal in sectorul de sanatate publica si siguranta alimentelor ;

Verificarea activitatii de asistenta veterinara curanta si a activitatii serviciilor veterinare particulare, in conditiile legii ;

Verificarea modului de folosire a spatiilor de lucru si a dotarilor tehnice din dispensare, clinici, laboratoare, farmacii si puncte farmaceutice veterinare in conditiile legii ;

Monitorizarea, prelucrarea si interpretatrea datelor tehnice preluate din teritoriu privind controalele si inspectiile efectuate si intocmirea rapoartelor pe care le inainteaza conducerii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a minicipiului Bucuresti si A.N.S.V.S.A. ;

Asigurarea implementarii legislatiei nationale armonizate cu cea a Uniunii Europene ;

Analiza si cercetareasesizarilor si reclamatiilor in domeniul veterinar si pentru siguranta alimentelor formulate de persoanele fizice sau juridice si aplicarea sanctiunilor contraventionale conform prevederilor legale si , dupa caz, elaborarea de propuneri conducerii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru sanctiuni administrative sau penale .

Biroul Identificare Inregistrare si Bunastarea Animalelor

Biroul Identificare Inregistrare si Bunastarea Animalelor are urmatoarele atributii :

Aplica legislatia nationala in domeniu, armonizata cu legislatia internationala;

Monitorizeaza modul de realizare al identificarii si inregistrarii animalelor din exploatatii, gospodariile populatiei si unitati autorizate veterinar;

Participa la licitatiile organizate pentru selectarea sistemelor de identificare a animalelor ;

Verifica modul de aplicare a metodologiei oficiale privind inregistrarea si identificarea animalelor ;

Verifica modul de intocmire si de transmitere a catografiei animalelor pe specii si categorii la gospodariile populatiei si unitatile autorizate veterinar ;

Culege informatii si transmite datele de pe paginile WEB pe probleme specifice, precum si datele cu referire la sanatate animala si sanatate publica din rapoartele oferite pe internet pentru epizootologie(O.I.E)-WWW.OIE.INT ;

Culege date si se informeaza cu privire la actualizarea legislatiei in domeniul veterinar, intretine pagini internet pantru Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,ca forma si continut, in colaborare cu reprezentantii paginii web ;

Constituie baza de data cu privire la identificarea si inregistrarea animalelor si exploatatiilor de animale ;

Asigura corespondenta in sistem electronic intre Directiile Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si alte institutii si persoane ;

Pune in aplicare si supravegheaza punerea in practica a instructiunilor tehnice de implementare a prevederilelor legislatiei din domeniul identificarii si inregistrarii animalelor;

Propune, coordoneaza si controleaza cu aprobarea A.N.S.V.S.A., evenimente cu caracter instructiv, in domeniul identificarii si inregistrarii animalelor, de tipul seminariilor, atelierelor de lucru si a proiectelor pilot;

Controleaza modul de intocmire a evidentelor si modul de operare in cadrul sistemului computerizat de identificare si inregistrare;

Verifica modul de intocmire a evidentelor privind inregistrarea exploatatiilor;

Controleaza modul de intocmire si conditiile de eliberare a pasaportului individual, a cartii de exploatatie si a tuturor documentelor legate de identificarea si inregistrarea animalelor;

Controleaza modul de respectare a interdictiilor privind miscarea bovinelor care nu detin marci auriculare si documente de transport, pasaport si cretificat veterinar ;

Propune masuri stimulativepentru proprietarii de animale in vederea implementarii sistemului de identificare si inregistrare a animalelor ;

Propune, in conditiile legii, masuri de confiscare, ucidere si distrugere a bovinelor, in conditiile in care proprietarul nu face dovada individualizarii ;

Verifica si arhiveaza, conform legii, pasapoartele, crotaliile si alte documente predate directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ;

Introduc in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor informatiile si datele, conform actelor normative in vigoare ;

Desfasoara activitati de inspectie obligatorie in exploatatii .

Compartimentul Financiar-Contabil

Compartimentul Financiar-Contabil are urmatoarele atributii si responsabilitati :

Aplica si respecta prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Legii finantelor publice nr.500/2002 ;

Verifica si inregistreaza documentele primare privind activitatea financiar-contabila ;

Monitorizeaza, tine evidenta sintetica si analitica a miscarii mijloacelor fixe, materiale, banesti si de investitii ;

Urmareste realizarea veniturilor din activitatea proprie si a unitatilor veterinare din subordine ;

Urmareste si tine evidenta incasarii obligatiilor fata de terti;

Inventarieaza periodic gestiunile;

Verifica faptic numerarul din casa;

Intocmeste documentatia privind lucrarile de investitii, finantare si urmareste modul de executie al acestora;

Intocmeste proiectul anual de buget ;

Intocmeste balanta lunara de verificare contabila si contul de executie ;

Verifica gestionarea de fond a circumscriptiilor zonale si a circumscriptiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

Urmareste incadrarea cheltuielilor in planul de credit bugetar aprobat ;

Intocmeste darea de seama contabila trimestriala si anual .

Compartimentul Achizitii Investitii

Achizitoneaza mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale in conformitate cu OG nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata prin Legea nr.212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare ;

Organizeaz, urmareste si executa intreaga activitate de intretinere, reparatii a cladirilor, bunurilor, instalatiilor si dotarilor DSVSA ;intocmeste documentatia tehnica necesara si se preocupa de obtinerea aprobarilor si avizelor necesare desfasurarii reparatiilor ;

Organizeaza, urmareste si executa activitatea de exploatare si de reparare a mijloacelor de transport din cadrul DSVSA si raspunde de buna desfasurare a parcului auto ;

Verifica si raspunde de incadrarea in consumurile de combustibil normat la autoturismele DSVSA ;

Urmareste derularea si realizarea contractelor cu furnizorii ;

Organizeaza si raspunde administrativ, material si penal de folosirea eficienta a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, consumabilelor si pieselor de schimb din cadrul DSVSA;

Intocmeste listele cu inventarul bunurilor din patrimoniul public al statului din cadrul DSVSA si il transmite, spre centralizare, la ANSVSA;

Aduce la indeplinire planul de investitii ai DSVSA, cu respectarea actelor normative in vigoare la data efectuarii lor.

Compartimentul resurse umane

Verifica pontajul personalului din reteaua veterinara ;

Participa la intocmirea statelor de functii ale directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si a unitatilor veterinare din subordine;

Calculeaza si intocmeste statele de plata, cu toate drepturile;

Tine evidenta cartilor de munca si a fisei postului pentru toti salariatii ;

Redacteaza deciziile privind personalul ;

Intocmeste dosare de pensionare in conformitate cu prevederile legale si le depune la oficiile de asigurari sociale si pensii de stat ;

Impreuna cu celelalte servicii, birouri si compartimente asigura si raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii, regulilor de prevenire si stingerea incendiilor, asigurarea ordinii si disciplinei in institutie ;Consulta legislatia in vigoare si asigura respectarea legislatiei in sectorul de activitate ;

Urmareste drepturile salariatilor privind acordarea sporului de vechime in munca si concediile de odihna ;

Tine evidenta salariatilor si opereaza schimbarile intervenite ;

Gestioneaza dosarele functionarilor publici si carnetele de munca ale salariatilor din aparatul DSVSA si completeaza indexarile sau acordarea altor drepturi banesti .

Compartimentul juridic

Principalele atributii ale Biroului juridic sunt urmatoarele :

Colaboreaza cu serviciile, birourile din cadrul directie sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vedera aplicarii legislatiei ;

Urmareste si asigura respectarea Constitutiei, legilor organice so a altor legi, ci ocazia elaborarii unor proiecte de acte normative ;

Analizeaza, definitiveaza si avizeaza, dupa caz, toate ordinele de deplasare in strainatate pentru personalul din cadrul DSVSA ;

Participa in diferite comisii sau colective atunci cand dispune conducerea DSVSA ;

Acorda consultatii juridice la solicitarea unor persoane fizice si juridice in domeniul nostru de activitate ;

Reprezinta DSVSA ca parte procesuala in fta instantelor judecatoresti de orice grad, a organelor de cercetare penala si a altor organe de jurisdictie, in baza delegatiei de imputernicire emisa de conducerea DSVSA ;

Redacteaza motivarea in fapt si in drept a actiunilor, intampinarilor, apelurilor si recursurilor in care DSVSA are calitate procesuala ;

Analizeaza si avizeaza de legalitate ordinele emise de Compartimentul resurse umane, salarizare cu privire la incheierea, modificarea, incetatrea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau contractelor individuale de munca ale salariatilor din cadrul DSVSA ;

Analizeaza si avizeaza de legalitate contractele de prestari servicii si furnizare de energie electrica, apa, gaze, etc.,care privesc activitatea proprie a DSVSA ;

Asigura desfasurarea activitatii comisiei de disciplina.

Compartimentul relatii publice

Se documenteaza pentru a oferi informatiile tehnice la solicitarea persoanelor fizice si juridice ;

Ofera unele informatii de interes public national la solicitarea reprezentantilor mass-media cu aprobarea conducerii Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Compartimentul audit public intern

Urmareste respectarea ordinii si disciplinei financiare, stabilirea corecta a fondurilor bugetare necesare si asigurarea eficientei cheltuielilor efectuate ;

Executa controlul gestiunii si controlul financiar al Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si al unitatilor teritoriale din subordinea acesteia.

Biroul integrare europeana, informatizare

Gestioneaza normele sanitare veterinare si cele pentru siguranta alimentelor de transpunere a legislatiei comunitare ce se refera la domeniile de competenta ale serviciilor veterinare si pentru siguranta alimentelor cu privire la :

a)     Stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor persoanelor fizice si juridice in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor ;

b)     Stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor institutiilor si organelor administratiei publice in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor ;

c)     Autorizarea, omologarea si acreditarea in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor ;

d)     Auto-evaluarea serviciilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

e)     Definirea termenilor tehnici utilizati in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor ;

f)      Sanatatea animalelor (calificarea statutului de sanatate a animalelor, certificarea veterinara, masurile veterinare de protectie, notificarea veterinara, supravegherea veterinara, prevenirea si controlul bolilor la animale si prevenirea transmiterii acestora de la animale la om) ;

g)     Sanatatea publica veterinara ;

h)     Identificarea si inregistrarea animalelor ;

i)      Cerintele veterinare si controlul producerii si miscarii interne, a punerii pe piata si controlul comertului cu statele membre, a importului din tari terte a tranzitului si exportului cu referire la :animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar, nutritia animalelor, furaje medicamentate si aditivi furajeri, reziduuri, inspectie si controale veterinare de frontiera, cheltuieli in domeniul veterinar, calificarea si instruirea in domeniul veterinar, produse medicamentoase veterinare, biotehnologie veterinara, laboratoare sanitare veterinare, programe internationale si comunitare in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, investitii si dotare in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, sisteme infotmatice in medicina veterinara si pentru siguranta alimentelor ;

j)      Sistemul de comunicare si relatie cu organismele si organizatiile internationale veterinare sau pentru siguranta alimentelor, cu serviciile veterinare si pentru siguranta alimentelor ale Comisiei, ale statelor membre ori ale tarilor terte, cu organizatii si institutii internationale cu incidenta in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor, conform'Repertoarului legislatiei comunitare in vigoare si a altor acte ale institutiilor comunitare' emis semestrial de Comisia Europeana, a actiunilor de screening, a rapoartelor anuale de tara elaborate de Comisia Europeana si a Documentului de Pozitie pentru capitolul VII-Agricultura-domeniul veterinar.

Gestioneaza programul de instruire a medicilor veterinari zonali si a elor de libera practica autorizati privind noua legislatie transpusa ;

Gestioneaza instruirea operatorilor din industria alimentara a celor din industria producatoare de furaje, a celor din domeniul produselor medicamentoase veterinare, a medicilor veterinari ce deservesc unitatile respective si a asociatiilor de profil profesionale privind noua legislatie transpusa ;

Gestioneaza instruirea proprietarilor sau detinatorilor de animale si a formatiunilor de asistanta sanitara veterinara proprii acestora privind noua legislatie transpusa ;

Gestioneaza instruirea persoanelor fizice si juridice care produc, depoziteaza, transporta, comercializeaza si utilizeaza produse medicinale veterinare privind reglementarile legislatiei transpuse ;

Participa la toate actiunile stipulate de 'Programul National de Instruire in Domeniul Veterinar ' efectuate de Directia de Integrare Europeana si Relatii Internationale, de institutiile centrale de profil si de alte structuri din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Aimentelor ;

Elaboreaza si pune in aplicare'Planul judetean de instruire a medicilor veterinari si a persoanelo fizice si juridice ce activeaza in domenii de competente sanitara veterinara si de siguranta alimentelor' ;

Gestioneaza 'Sistemul Informational Veterinar' la nivel judetean, pe baza datelor operate de celelalte servicii din structura directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene ;

Gestioneaza situatia exploatatiilor de animale din judet, pe baza datelor operate de serviciul de sanatate animala ;

Gestioneaza situatia unitatilor prodicatoare de furaje combinate si alte tipuri de furaje, a celor care produc hrana concentrata pentru animalele de companie, precum si a celor ce prepara hrana medicamentata, precum si a importatorilor in domeniu, pe baza datelor operate de serviciul de sanatate animala ;

Gestioneaza situatia persoanelor fizice si juridice autorizate sa produca, sa depoziteze, sa transporte si sa comercializeze produse medicinale veterinare, in baza datelor operate de serviciul de sanatate animala ;

Gestioneaza situatia persoanelor fizice si juridice autorizate sa transporte, sa intermedieze sau sa comercializeze furaje combinate sau alte tipuri de furaje, hrana concentrata pentru animalele de companie si furaje medicamentate, in baza datelor operate de serviciul de sanatate animala ;

Gestioneaza evidenta parcurilor zoologice, rezervatiilor zoologice, targurilor de animale, fermelor de carantina, bazelor de export, expozitiilor de animale si a altor aglomerari temporare de animale autorizate sanitar veterinar, in baza datelor operate de serviciul de sanatate animala ;

Gestioneaza situatia unitatilor de industrie alimentara si a clasificarii acestora in urma evaluarii oficiale, precum si a altor unitati de profil supuse controlului, supravegherii si autorizarii sanitare veterinare, in baza datelor operate de serviciul de igiena si sanatate publica veterinara ;

Urmareste modul de implementare de catre serviciile cu atributii executive din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, a masurilor stipulate de legislatia veterinara transpusa ;

Prezinta directorului executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene raportarile periodice in cadrul 'Programului de implementare la nivel teritorial a acquis-ului comunitar' ce sunt transmise prefecturilor de judet ;

Prezinta directorului executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, precum si structurilor interesate din cadrul directiei,obiectivele de implementat pentru punerea in aplicare a noii legislatii transpuse ;

Raporteaza Directiei de Integrare Europeana si Relatii Internationale din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor implementarea conforma a celor mentionate la punctul anterior ;

Medicii veterinari din cadrul serviciului de Integrare Europeana si Informatizare, pot efectua inspectii si controale si pot aplica sau propune sanctiuni in toate unitatile supuse supravegherii, controlului si autorizarii sanitare veterinare, atunci cand constata neaplicarea conforma a legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare ;

Informeaza directorul executiv despre situatie realizarii atributiilor si responsabilitatilor specifice si privind stadiul de implementare a prevederilor noii legislatii veterinare transpuse ;

Identifica in structura legislatiei veterinare, obiectivele ce trebuie realizate si stabilesc impreuna cu serviciile tehnice executive masurile ce trebuie puse in aplicare pentru implementarea acestuia.

Circumsciptiile sanitar-veterinare zonale

Circumsciptiile sanitar-veterinare zonale sunt unitati sanitar veterinare organizate in subordinea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti ;

Circumsciptiile sanitar-veterinare zonale reprezinta autoritatea veterinara de stat in teritoriul stabilit de Directia Sanitar -Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana si,respectiv,a municipiului Bucuresti ;

Circumsciptiile sanitar-veterinare zonale sunt incadrate cu medici veterinari oficiali, cu respectarea prevederilor legale ;

Circumsciptiile sanitar-veterinare zonale sunt unitati in cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor prin care se executa inspectia si controlul, si care raspund de activitatea veterinara de supraveghere, profilaxie, combatere a bolilor la animale si prevenirea introducerii si difuzarii bolilor epizootice si bolilor transmisibile la om, precum si unele actiuni privind identificarea si inregistrarea animalelor, pe teritoriul desemnat de aceasta, desfasurata de personalul veterinar autorizat, cu respectarea reglementarilor in vigoare ;

Medicii veterinari oficiali din circumscriptia sanitar-veterinara zonala au urmatoarele atributii:

a)     Intocmesc si verifica programul cifric anual al actiunilor veterinare de supraveghere si profilaxie a bolilor la animale si a celor transmisibile la om, pentru zona de activitate, in conformitate cu prevederile 'Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului', in concordanta cu efectivele de animale existente, precum si in functie de situatia epizootologica, si il transmite pentru aprobare la Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor ;

b)     Desfasoara activitati referitoare la identificarea si inregistrarea animalelor conform legislatiei veterinare in vigoare si a instructiunilor tehnice aprobate de ANSVSA care includ:

Corectarea si validarea datelor din registrul national al exploatatiilor aferent exploatatiilor autorizate;

Inregistreaza exploatatiile autorizate nou infiintate;

Actualizeaza datele referitoare la exploatatiile autorizate consecutiv modificarilor aparute;

Desfasoara activitati de inspectie obligatorie in exploatatii;Executa programe operationale de monitorizare a activitatilor de identificare si inregistrare a animalelor, stabilite de catre ANSVSA ;

Garanteaza confidentialitatea tuturor datelor in conformitate cu legislatia nationala ;

c)     Monitorizeaza, verifica, urmareste si raspunde de efectuarea de catre medicul veterinar autorizat in conditiile legii, a actiunilor veterinare prevazute in 'Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului', si transmite in termen la Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectic, a municipiului Bucuresti, stadiul realizarii acesteia ;

d)     Monitorizeaza, verifica, urmareste si raspunde de efectuarea actiunilor prevazute in Programul de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor si transmite in termen la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, stadiul realizarii acestuia ;

e)     Avizeaza miscarea animalelor de reproductie intre judete, cu aprobarea Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

f)      Controleaza si raspunde de modul in care medicul veterinar de libera practica certifica, dupa caz, starea de sanatate a animalelor, produselor de origine animala, furajelor si a altor produse supuse controlului veterinar, conform protocolului incheiat cu Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti ;

g)     Controleaza pe teritoriul stabilit respectarea normelor veterinare de catre persoanele fizice sau juridice detinatoare de animale, precum si cele care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, precum si a altor produse supuse controlului veterinar ;

h)     Controleaza si raspunde pe teritoriul stabilit respectarea conditiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor de catre persoanele fizice sau juridice, care efectueaza operatiuni de import, export si tranzit de animale si produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului ;

i)      Controleaza pe teritoriul stabilit, modul cum sunt respectate prevederile actelor normative in vigoare cu referire la depozitarea, circulatia si comercializarea biopreparatelor, medicamentelor si altor produse de uz veterinar, substantelor toxice si stupefiante, tranchilizantelor, substantelor hormonale, biostimulatorilor, suplimentelor proteino-vitamino-minerale si furajelor combinate ;

j)      Verifica conditiile si intocmeste referatul tehnic in concordanta cu reglementarile in vigoare pentru acordarea autorizatiei veterinare de functionare a unitatilor si a obiectivelor supuse controlului veterinar ;

k)     Certifica exportul de animale, precum si exportul produselor de origine animala, provenite din unitatile in care nu functioneaza formatiuni veterinare incadrate cu medici veterinari oficiali ;

l)      Declara si notifica bolile epizootice la animale si cele transmisibile la om, conform reglementarilor in vigoare ;

m)   Aplica masuri imediate in cazul suspiciunii unor boli epizootice in teritoriul desemnat, conform legislatiei veterinare si anunta circumscriptiile veterinare zonale invecinate ;

n)     Constituie si convoaca, cu respectarea reglementarilor in vigoare Comandamentul antiepizootic local, impreuna cu medicul veterinar de libera practica, in scopul stabilirii si aplicarii masurilor ce se impun pentru lichidarea si prevenirea difuzarii bolilor epizootice la animale si a celor transmisibile la om;

o)     Participa la intocmirea documentelor necesare pentru despagubirea animalelor taiate, ucise sau altfel afectate in actiunile de combatere si asanare a bolilor la animale conform prevederilor legale;

p)     Intocmeste evidenta epidemiologica precum si programele de asanare pentru bolile infectocontagioase si parazitare cronice, conform normelor veterinare si le supune aprobarii conducerii Directiei sanitar-veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

q)     Controleaza si raspunde de modul in care se aplica masurile veterinare de biosecuritate a animalelor in axploatatiile zootehnice si in zonele de protectie a acestora cu privire la supravegherea efectivelor de animale, executarea actiunilor de depistare, profilaxie si combaterea bolilor, instituirea unor restrictii la circulatia animalelor, furajelor si altor produse supuse controlului veterinar ;

r)      Controleaza modul in care sunt intocmite si pastrate evidentele tehnice, documentatiile veterinare oficiale de catre medicul veterinar de libera practica si alt personal veterinar autorizat ;

s)     Controleaza modul de executare si intocmire a evidentelor privind realizarea actiunilor concesionate de depistare, vaccinarile profilactice si de necesitate, tratamentele preveniteve si curative si altele din cadrul Programului national si din contractul de concesionare ;

t)      Verifica miscarile de animale interjudetene si din import si modul de respectare a perioadei de carantina profilactica, realizarea protocolului de supraveghere sanitara veterinara pentru stabilirea statutului de sanatate ;

u)     Verifica si avizeaza deconturile medicului veterinar concesionar, justificarea executarii unor actiuni veterinare de interes public national pe care le trimite la Directia sanitar-veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea si virarea fondurilor;

v)     Verifica conditiile de functionare a targurilor de animale vii, precum si respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului ;

w)   Sanctioneaza contraventiile la normele veterinare si pentru siguranta alimentelor in teritoriul sau de activitate, avand calitatea de reprezentant al autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

x)     Gestioneaza si monitorizeaza situatia certificatelor veterinare emise pe teritoriul circumscriptiei, pe care o transmite Directiei sanitar-veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti ;

y)     Supravegheaza executarea lucrarilor de dezunsectie, dezinfectie si deratizare, in caz de suspiciuni sau aparitia de boli epizootice si verifica legalitatea intocmirii documentelor justificative ;

z)     Propune suspendarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru obiectivele unde nu sunt asigurate respectarea prevederilor legislatiei veterinare in domeniu ;

a)     Raporteaza lunar datele tehnice si altele, stabilite de Directia sanitar-veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, inclusiv disfunctionalitatile constatate in teritoriu cu privire la nerespectarea Programului de supraveghere sanitara veterinara aprobat prin ordin al Presedintelui al A.N.S.V.S.A.

b)     Executa orice alte atributii legale dispuse de Directia sanitar-veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt unitati din subordinea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, care reprezinta autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in teritoriul stabilit de catre acestea prin care se executa supravegherea prin inspectie a unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse de origine animala si non-animala, precum si expertiza produselor de arigine animala si non-animala destinate consumului uman si pentru hrana animalelor.

Pe langa medicii veterinari din cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cand situatia o impune, pot fi incadrati si medici umani, chimisti, biochimisti, ingineri industrie alimentara, personal cu studii medii de specialitate si muncitori ( laboranti si altii ).

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor reprezinta in localitate sau teritoriul arondat si unitatile in care isi desfasoara activitatea, autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor de stat.

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se organizeaza si functioneaza in orase si municipii, in zone turistice, in unitati mari de prelucrare si depozitare a produselor de origine animala, in functie de numarul obiectivelor existente si importanta lor, dezvoltarea schimburilor comerciale si a pietei libere.

In cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din orase si municipii se poate organiza un laborator pentru efectuarea in mod operativ a unor examene fizico-chimice, bacteriologice, trichineloscopice, ovoscopice si altele.

Medicii veterinari oficiali, sau dupa caz, alt personal incadrat la circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor au urmatoarele atributii si responsabilitati :

a)     intocmesc si transmit la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municpiului Bucuresti propuneri pentru planul cifric al actiunilor veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru toate unitatile supuse controlului din raza lor de activitate.

b)     Executa supravegherea unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala, prin inspectie si recoltare de probe, conform prevederilor din programul strategic national.

c)     Efectueaza expertiza produselor de origine animala si non animala pe intreg lantul de producere a acestora : obtinere, prelucrare, depozitare, transport si valorificare, inclusiv prin examene de laborator ;

d)     Verifica si raspunde de aplicarea si respectarea normelor veterinare si pentru siguranta alimenetelor in toate unitatile care prelucreaza, depoziteaza, transporta si balorifica produse de origine animala si non animala ;

e)     Supravegheaza circulatia animalelor si produselor de origine animala si emite certificatele veterinare ;

f)      Verifica documentatia pentru aprobarea activitatii din unitatile supuse controlului sanitar-veterinar transmisa de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, verifica la fata locului daca sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare pentru activitatile pentru care se solocita apobarea si intocmesc raportul in vederea aprobarii sau neaprobarii ;

g)     Propun suspendarea activitatilor supuse aprobarii sanitae veterinare din unitatile supuse controlului sanitar veterinar , pentru care nu mai sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare ;

h)     Verifica modul in care sunt respectate normele veterinare si pentru siguranta alimentelor cu privire la transportul, depozitarea si valorificarea produselor de origine animala si non animala de catre producatorii in pietele agroalimentare si alte locuri autorizate ;

i)      Verifica respectarea cerintelor veterinare de producere, prelucrare, depozitare, transport si valorificare a produselor supuse restrictiilor veterinare ;

j)      Dispun masuri pentru retragerea din consumul public a produselor care nu se incadreaza in parametrii stabiliti prin normativele in vigoare ;

k)     Informeaza Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti asupra aparitiei oricarui episod de imbolnavire la om cauzata de consumul sau manipularea produselor de origine animala si efectueazaz impreuna cu autoritatile veterinare ancheta epidemiologica in scopul stabilirii originii si masurilor ce se impun ;

l)      Verifica respectarea normelor veterinare cu privire la ecarisarea teritoriului, igienizarea incintelor, evacuarea si distrugerea deseurilor, subproduselor necomestibile si confiscarea lor, la unitatile din raza de activitate a circumsriptiei ;

m)   Verifica eficienta lucrarilor de igienizare, dezinfectie, dezinsectie si deratizare efectuate conform programelor stabilite de fiacare unitate care produce, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala ;

n)     Inregistreaza si completeaza la zi evidentele tehnice obligatorii si intocmeste actele veterinare oficiale conform prevederilor legale ;

o)     Controleaza activitatea medicilor veterinari oficiali stabiliti in conditiile legii de autoritatea veterinara competenta, precum si unitatile supuse controlului veterinar in care acestia asigura asistenta veterinara ;

p)     Vspunde de respectarea de catre persoanele fizice si juridice a cerintelor veterinare si pentru siguranta alimentelor referitor la operatiunile de import, export si tranzit de produse de origine animala;

q)     Raporteaza lunar si ori de cate ori este necesar la directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor realizarea actiunilor din 'Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului', precum si din Programul de inspectie, supraveghere si control privind siguranta alimentelor ;

r)      Executa orice alte activitati dispuse de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor ;

Personalul de la circumsriptiile sanitar-veterinare care isi desfasoara activitatea in unitatile de industire alimentara au aceleasi atributii si responsabilitati ca si personalul de la circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor ;

Pe teritoriul stabilit, medici veterinari oficiali sau personal de alta specialitate din cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor au atributii de inspectori ai autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor su sunt imputerniciti sa constate si sa sanctioneze contraventiile le normele veterinare si pentru siguranta alimentelor in sectorul lor de activitate;

Executa activitatile legate de identificarea si inregistrarea animalelor, conform instructiunilor si regulamentelor dispuse de ANSVSA si directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

ALIMENTATIA CU SONDA
Metode de prelucrare si preparare a alimentelor
Igiena apei in industria alimentara
NECESARUL DE SARURI ORGANICE SI DE BIOLELEMENTE IN CADRUL ALIMENTATIEI RATIONALE
Caracteristici termofizice a produselor agroalimentare
Alimentatia in spitale
Sublimarea (uscarea primara)
ALIMENTATIA SUGARULUITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu