Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Comisia pentru protectia copilului

Comisia pentru protectia copilului


Comisia pentru protectia copilului

Comisia pentru protectia copilului, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, este organul de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului (Hot. De Guv. 1437/2004).

Comisia are urmatoarele atributii principale:

   a) stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si, dupa caz, orientarea scolara a acestora;

   b) stabileste masurile de protectie speciala a copiilor, in conditiile legii;

   c) reevalueaza periodic hotararile privind masurile de protectie, precum si incadrarea in grad de handicap si orientarea scolara a copiilor, pe baza sesizarii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare Directia;

   d) revoca sau inlocuieste masura stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

   e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

   f) solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii;

   g) promoveaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le intreprinde;

   h) informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile si obligatiile pe care le au fata de copil pe durata masurii plasamentului;

   i) stabileste, in conditiile legii, cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.Comisia este alcatuita din 7 persoane si are urmatoarea componenta:

a) presedinte - secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti;

   b) vicepresedinte - directorul general al Directiei. Acesta poate delega atributiile care ii revin directorului general adjunct care coordoneaza activitatile de protectie a drepturilor copilului;

c) 5 membri.

Membrii Comisiei sunt:

   a) un medic specialist pediatru, desemnat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

   b) un psihopedagog cu experienta in educatia speciala, desemnat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

   c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

   d) reprezentantul directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul asistentei sociale;

   e) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul general al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

Comisia competenta sa solutioneze cazurile privitoare la copiii care necesita o masura de protectie speciala este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului. Aceasta solutioneaza cazul in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii de catre Directie a sesizarii cu privire la cauza respectiva. In fata Comisiei vor fi chemati parintii, copilul care a implinit varsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat care doreste sa ii fie dat in plasament copilul, precum si orice persoane care pot da relatii in cauza. Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc de catre Comisie numai atunci cand exista acordul parintilor, precum si consimtamantul copilului care a implinit varsta de 14 ani, exprimate in fata membrilor Comisiei.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.