Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » familie » diverse
Gestionarea actiunilor de protectie si interventie in cazul cedarii barajelor din cadrul amenajarii hirotehnice vidraru

Gestionarea actiunilor de protectie si interventie in cazul cedarii barajelor din cadrul amenajarii hirotehnice vidraruGestionarea acTiunilor de protecTie Si intervenTie In cazul cedarii barajelor dIN CADRUL AMENAJARII HIROTEHNICE VIDRARU

1. In etapa predezastru

In etapa predezastru se stabilesc modalitatile si conditiile in care se vor realiza actiunile de prevenire si protectie.

1.1 Masuri de prevenirePentru a asigura actiunile de prevenire sunt necesare realizarea urmatoarelor masuri:

a) Evitarea ruperii barajelor si a efectelor distructive ale inundatiilor provocate de aceasta, precum si aparitiei unor dezastre complementare prin:

analiza amplasamentelor barajelor, intocmirea si respectarea prevederilor regulamentelor de exploatare;

urmarirea in timp si analiza solicitarilor la care sunt supuse barajele hidrotehnice;

analiza localitatilor si a obiectivelor existente inaval de baraje in zona inundabila;

stabilirea de restrictii asupra activitatilor in zona inundabila din aval de baraje, interdictii pentru amplasarea de noi obiective in aceasta zona.

b) Urmarirea realizarii unor masuri si actiuni de minimizare a vulnerabilitatii barajelor si a localitatilor situate in zona inundabila prin :

respectarea normativelor si a conditiilor de proiectare, functionare si exploatare a barajelor;

realizarea unor masuri si actiuni tehnico-organizatorice suplimentare la baraje si la obiectivele componente ale lucrarilor hidrotehnice pentru diminuarea si eliminarea vulnerabilitatii acestora, realizarea manevrelor de exploatare si pregolirea lacului inaintea perioadei de ape mari;

incurajarea prin masuri fiscale a dezvoltarii zonelor aflate in afara zonei de inundatii;

cresterea capacitatii de scurgere a albiilor raurilor prin lucrari de regularizare a albiei minore;

realizarea obiectivelor economice pe platforme situate la cote superioare cotelor de inundatie prognozate.

c) Urmarirea realizarii unor masuri si actiuni de corectie a caracteristicilor si conditiilor de functionare si exploatare la barajelor hidrotehnice in vederea diminuarii si eliminarii vulnerabilitatii prin:

executarea lucrarilor de reparatii, consolidari si refaceri la constructiile hidrotehnice;

reutilarea si retehnologizarea dispozitivelor hidromecanice, sistemelor de telecomunicatii si surselor de energie de rezerva;

refacerea unor conditii de mediu, amenajarea versantilor prin lucrari de combatere a eroziunii solului si prin impaduriri.

d) Crearea structurilor organizatorice ale sistemului de protectie si interventie in situatii de dezastre prin:

stabilirea sau precizarea structurilor organizatorice necesare conducerii sistemului de protectie si interventie .

stabilirea sau precizarea structurilor organizatorice necesare desfasurarii protectiei si interventiei: detasamentele de interventie in situatii de dezastre de la localitati, subunitatile de serviciu si formatiunile de protectie civila ( situatii de urgenta ) de la agentii economici, structurile militare care actioneaza in situatii de dezastre, formatiunea zonala pentru interventia de urgenta in caz de dezastre, echipele specializate de la unitatile de gospodarire a apelor, de la baraje, judetene si bazinale si echipele de voluntari de Cruce Rosie;

identificarea structurilor organizatorice existente apartinand altor organisme si includerea lor in sistemul de protectie si interventie. Incadrarea cu personal a structurilor organizatorice ale sistemului de protectie si interventie se realizeaza prin decizii ale prefectului, primarilor si conducatorilor unitatilor economice, in functie de locul unde vor functiona.

e) Asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii sistemului de protectie si interventie se realizeaza prin:

stabilirea necesarului de resurse materiale si financiare; 

elaborarea normelor de dotare;

stabilirea cailor si modalitatilor de asigurare a resurselor;

planificarea resurselor materiale si financiare necesare sistemului de protectie si interventie prin includerea lor in bugetele locale.

Resursele materiale si financiare necesare activitatilor de aparare impotriva dezastrelor, prevenire, protectie, interventie si refacere-reabilitare sunt asigurate din bugetele locale la capitolul protectie civila pentru inzestrarea comitetelor, formatiunilor de protectie civila cat si din fondul de rezerva al bugetului local destinat prevenirii, protectiei si interventiei pentru inlaturarea urmarilor dezastrelor care au afectat localitatea precum si din donatii si sponsorizari.

De asemenea, fiecare localitate si obiectiv economic situat in zona inundabila este obligat ca in conformitate cu 'Normativul cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa- impotriva inundatiilor si gheturilor' sa-si achizitioneze aceste materiale necesare interventiei si sa le depoziteze in conditii optime.

f) Planificarea actiunilor de protectie si interventie cuprinde:

identificarea actiunilor de protectie si interventie care trebuie realizate in situatii de inundatie datorita ruperii barajelor, pe etape;

elaborarea conceptiei de desfasurare a actiunilor de protectie si interventie;

elaborarea Planului judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice , partea de inundatii a Planului judetean de protectie si interventie in cazul dezastrelor elaborarea Planului de avertizare-alarmare a populatiei, obiectivelor economic si sociale situate in aval de acumulari in caz de accident la constructiile hidrotehnice

elaborarea Planului de evacuare in situatii de dezastre actualizarea si revizuirea permanenta a acestor documente.g) Pregatirea pentru interventie se desfasoara in permanenta dupa programe anuale elaborate de Comitetul judetean pentru siituatii de urgenta impreuna cu Inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, pe categorii de personal si functii, cu scopul de a asigura participantilor la actiunile de protectie si interventie, precum si populatiei cunostintele si deprinderile necesare realizarii acestor actiuni. Pregatirea se executa prin cursuri si convocari, instructaje de pregatire si metodice, activitati practic-demonstrative, antrenamente de specialitate, sedinte teoretic-aplicative si practic-demonstrative cu durata de 2-3 ore fiecare.

Comitetul judetean executa anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase si de avarii la constructiile hidrotehnice pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational, a sistemului de instiintare-alarmare, exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii formatiunilor de interventie si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie.

In anii 1998 si 2000, Inspectoratul de Protectie Civila Judetean Arges a organizat si executat exercitii de protectie civila cu teme special legate de protectia si interventia in aval de baraje iar unele alarmari publice executate la fiecare doi ani in municipiul Curtea de Arges au avut de asemenea ca tema inundatiile provocate de ruperea barajelor.

Responsabilitatea desfasurarii acestor programe, a asigurarii resurselor necesare revine Consiliului judetean (municipal, orasenesc, comunal) si Comietetului judetean (municipale, orasenesti, comunale) pentru situatii de urgenta.

h) Cu scopul de a asigura realizarea actiunilor de protectie si interventie in bune conditiuni, factorii de decizie de specialitate, trebuie sa stabileasca reguli de comportare specifice in situatii de inundatii si in taberele de sinistrati .

Acestea vor face parte din programul de pregatire a populatiei.

Totoadata, in diferitele faze ale dezastrelor, populatia va respecta regulile de comportare transmise prin comunicatele Comitetului judetean (local) pentru situatii de urgenta.

Masuri de protectie

Pentru a asigura protectia in etapa predezastru se vor realiza urmatoarele masuri si actiuni:

a) Asigurarea protectiei individuale, familiale si colective prin popularizarea si verificarea cunoasterii semnificatiei semnalelor de alarmare, masurilor si actiunilor de pregatire a locuintelor si a gospodariilor, respectarea masurilor si a regulilor de comportare in aceste situatii, cunoasterea raioanelor de evacuare a populatiei, animalelor si bunurilor materiale, distanta pana la acestea, timpul necesar ajungerii, timpul la dispozitie si materialelor de prima necesitate in caz de evacuare.

Realizarea taberelor de sinistrati pentru adapostirea populatiei ramase fara locuinta, asigurarea alimentelor de prima necesitate a imbracamintei si cazarmamentului, asigurarea asistentei medicale si a conditiilor sanitar-igienice in cadrul ei, a pazei bunurilor si taberei sunt masuri de protectie colectiva .

Pentru aceasta trebuie realizate din timp recunoasterea raioanelor, organizarea activitatilor conform Planului de evacuare intocmit anterior si asigurarea resurselor materiale si financiare prevazute in plan, pregatirea personalului destinat sa desfasoare actiunile de evacuare si de instalare a taberelor de sinistrati.

Raioanele (taberele) de evacuare pentru sinistrati sunt prezentate grafic in harta anexa .

La intocmirea documentelor pentru evacuare s-a tinut seama de :

varianta cea mai grea posibila, ruperea totala a barajelor in lant;

timpul la dispozitie – circa o ora;

evacuarea se realizeaza in principal cu mijloacele proprii;

prioritati la evacuare au :

- medicamentele;

- imbracamintea;

- arhiva;

- documentatiile tehnice;

- tezaurul;

- carburantii – lubrifiantii;

- substantele periculoase in contact cu apa;

- institutiile de invatamant (cataloage, arhiva, aparatura valoroasa).

- posibilitatea ridicarii de bunuri la nivelele superioare pentru imobilele mai rezistente.

b) Activitatea de profilaxie inceputa in etapa predezastru se continua si in timpul dezastrului cu scopul de a preveni imbolnavirile si declansarea unor epidemii sau epizootii ca urmare a inundatiilor provocate de ruperea barajului. De aceea, Directia de sanatate publica si Directia sanitara veterinara executa controlul starii de sanatate, vaccinari, asigurarea administrarii unor antidoturi, controlul calitatii apei si al factorilor de mediu, asigura masuri de prevenire a panicii, controlul starii de sanatate a animalelor, vaccinarea acestora la nevoie, stabilirea conditiilor si nivelurilor de referinta pentru introducerea unor restrictii de consum, acces si circulatie in zona de dezastru, asigurarea conditiilor de instalare a carantinei in eventualitatea cazurilor de epidemii sau epizootii.

c) Asistenta medicala se organizeaza si se planifica din etapa predezastru cu scopul de a asigura ajutorul medical, transportul si spitalizarea victimelor inundatiilor si a dezastrelor complementare acestora. Asigurarea asistentei medicale, asistentei medicale de urgenta si asistentei psihologice in zona de inundatii se realizeaza prin stabilirea conceptiei si structurilor organizatorice de asigurare a acestor actiuni, mentinerea in stare de operativitate a sistemului de asigurare a asistentei medicale de urgenta si a asistentei psihologice si executarea actiunilor specifice in etapa postdezastru.

d) Actiunile de supraveghere si control se desfasoara in permanenta cu scopul de a asigura date si informatii cu privire la situatia existenta, conditiile si factorii de mediu in zona de risc prin asigurarea functionarii permanente a sistemului de supraveghere si control a lucrarii hidrologice si in aval, asigurarea permanentei la mijloacele de telecomunicatii si la dispozitivele meteorologice

hidrologice si hidrometrice precum si urmarirea marimilor caracteristice locale de aparare, transmiterea datelor la factorii de decizie in situatii de aparare.

e) Bunurile, valorile materiale si animalele se protejeaza printr-un complex de actiuni de evacuare a acestora din zona inundabila, ridicarea pe platforme la cote superioare undei de viitura sau ancorarea celor care nu pot fi scoase, din cauza gabaritelor si a timpului la dispozitie, din aceasta zona, acestea se realizeaza de catre detinatori in baza procedurilor proprii sau cu ajutorul unor agenti specializati. Pentru aceasta se inventariaza aceste bunuri, se stabilesc procedurile de realizat pentru fiecare in parte, prioritatile si succesiunea activitatilor.

f) Comitetele locale prin persoanele stabilite in plan controleaza realizarea actiunilor de prevenire si protectie care se organizeaza in acest scop.­

Comitetul judetean elaboreaza reguli specifice de comportare in cazul inundatiilor, stabileste modalitati de pregatire si popularizare a acestora in vederea insusirii acestor reguli. De asemenea, urmareste respectarea acestor reguli de catre populatia aflata in zona inundabila si in taberele de sinistrati, precum si a restrictiilor impuse, transmise prin comunicate catre populatie de catre organele pentru situatii de urgenta.

g) Instiintarea este activitatea de transmitere a mesajelor despre pericolul producerii dezastrului, in scopul evitarii surprinderii, executarea alarmarii si protejarii populatiei si bunurilor materiale.

Alarmarea este activitate prin care se avertizeaza populatia despre pericolul iminent al dezastrului in scopul trecereii de indata si in mod organizat la aplicarea masurilor de protectie si interventie.

Instiintarea si alarmarea in cazul ruperii barajelor se realizeaza de catre dispeceratul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges, personalul de serviciu de la barajul respectiv si Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Judetean Arges prin mijloacele speciale de instiintare-alarmare instalate la baraje si in localitatile din aval de baraj, sistemul de telecomunicatii teritorial, statii locale de radiodifuziune si televiziune.

Schema instiintarii si alarmarii populatiei in aval de baraje este prezentata in anexa - harta . Pentru asigurarea operativitatii sistemului de instiintare-alarmare din perioada predezastru, sunt necesare pregatirea sistemului, realizarea verificarilor si intretinerilor, stabilirea zonei de audibilitate, mentinerea in stare de operativitate a sistemului, asigurarea personalului la mijloacele de telecomunicatii si de alarmare odata cu intrarea in situatiile de aparare, executarea actiunilor de instiintare-alarmare la atingerea pragurilor critice la baraj. In timpul situatiilor de aparare, permanenta din cadrul dispeceratelor si comisiilor locale trebuie sa fie in masura sa analizeze in detaliu informatiile, prognozele si avertizarile despre pragurile critice atinse, sa stabileasca frecventa transmiterii acestora si sa ia decizii operative. Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii dezastrelor se executa numai cu aprobarea comitetului pentru situatii de urgenta de la localitatea afectata.Dispeceratul apelor transmite informatia Centrului Operational Judetean ( din cadrul Inspectoratului Pentru Stuatii de Urgenta Judetean ) care asigura Secretariatul tehnic permanent al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta si care va instiinta pe prefectul judetului - presedintele Comitetului judetean - la ordinul acestuia se convoaca Secretariatul tehnic permanent sau intreg Comitetul Pentru Situatii de Urgenta Judetean .

Analizand situatia creata, Secretariatul tehnic permanent dispune instiintarea comitetelor locale si instalarea permanentei la mijloacele de telecomunicatii si de alarmare, verificarea acestor mijloace, revederea planurilor de protectie si interventie in situatii de dezastre, pregatirea actiunilor preliminare in vederea protectiei populatiei, animalelor si bunurilor materiale, pregatirea fortelor si mijloacelor in vederea interventiei.

Presedintele comisiei judetene, dispune realizarea tuturor masurilor si actiunilor pentru prevenirea ruperii barajului prin actiunea concertata a tuturor fortelor si mijloacelor.

Totodata transmite dispozitii comitetelorlor locale sa execute recunoasterile itinerarelor si raioanelor de evacuare a populatiei , animalelor si bunurilor materiale; transportul principalelor materiale necesare realizarii taberelor de sinistrati in aceste raioane; aducerea in stare de alerta a detasamentelor locale de interventie la dezastre; acordarea sprijinului necesar structurilor militare si detasamentelor cu sarcini de interventie in situatii de dezastre venite in recunoastere; informarea despre posibilitatea producerii dezastrului si masurile obligatorii de intreprins, locul unde se afla raioanele de evacuare si timpul la dispozitie de a iesi din zona inundabila din momentul transmiterii semnalului de alarmare si pregatirea populatiei pentru luarea masurilor de protectie in gospodarii; responsabilitatile ce le revin fiecarui cetatean reiesite din Planul de protectie si interventie in situatii de dezastre si din Planul de evacuare in situatii de dezastre; realizarea unei rezerve minime de alimente si materiale care sa fie transportate in raioanele de evacuare; evacuarea populatiei si animalelor din gospodariile situate in albia minora si majora a Argesului.

La primirea instiintarii despre atingerea fazei a III-a de aparare la baraj si de crestere continuua a debitelor eliberate de la baraj, seful Comitetului judetean dispune luarea tuturor masurilor pentru preintampinarea ruperii barajului, protectia populatiei si a bunurilor materiale, pregatirea tuturor fortelor si mijloacelor pentru interventie, destinata limitarii si inlaturarii urmarilor dezastrului, pregatirea tuturor materialelor si a resurselor financiare necesare intrajutorarii de urgenta a populatiei afectate.

In cazul iminentei ruperii barajelor sau a atingerii situatiei de pericol, se actioneaza sistemul de alarmare, introducandu-se semnalul DEZASTRU cu sirenele electronice de alarmare, trei impulsuri a cate 32 de secunde cu doua pauze a cate 12 secunde. Aceste semnale vor fi preluate de toate mijloacele secundare de alarmare si vor fi urmate de comunicate ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta prin posturile locale de radio si televiziune.

h) Informarea populatiei judetului prin mass-media despre posibilitatea producerii dezastrului sau dezastrul produs, urmarile probabile sau produse si masurile luate pentru protectia populatiei si bunurilor materiale se realizeaza de catre purtatorul de cuvant al Comitetului judetean (locale) prin comunicate sau conferinte de presa in etapa predezastru si postdezastru.

2. Pe timpul producerii dezastrului si in etapa

postdezastru

2.1 Actiuni imediate

Actiunile de protectie si interventie pe timpul producerii dezastrului dureaza din momentul ruperii barajelor si pana cand unda de viitura traverseaza de-a lungul raului Arges teritoriul judetului Arges, iar etapa postdezastru pana la eliminarea totala a urmarilor dezastrului, cateva zile, ­saptamani sau luni.

a) Comitetul judetean prin intermediul Secretariatului tehnic permanent primeste informarea despre ruperea barajelor, executa analiza situatiei create cu scopul de a organiza interventia si a elabora Decizia pentru desfasurarea interventiei.

Pentru desfasurarea analizei situatiei sunt necesare: culegerea datelor despre ruperea barajelor, data, ora si gradul de rupere, nivelul apei in baraj, volumul, timpul de rupere al barajului, inaltimea undei de viitura, viteza de propagare; evaluarea urmarilor si volumul de pierderi si distrugeri; evaluarea situatiei prin evolutia dezastrului si aparitia unor dezastre complementare (alunecari de pamant, distrugerea magistralei de gaz metan, accidente pe caile rutiere si feroviare) care pot influenta actiunile de protectie si interventie; evaluarea necesarului de ajutor si sprijin pentru desfasurarea actiunilor de interventie; stabilirea conceptiei de desfasurare a actiunilor de interventie si repartitia misiunilor; nominalizarea conducatorilor actiunilor de interventie pe zone de actiune; elaborarea deciziei si transmiterea dispozitiilor de interventie formatiunilor si organismelor planificate.

In acesta perioada de timp continua actiunile de protectie , desfasurandu-se urmatoarele: instiintarea, alarmarea si informarea populatiei; protectia individuala, familiala si colectiva prin evacuarea din zona inundabila; protectia bunurilor materiale si a animalelor prin evacuare; respectarea restrictiilor de consum, acces si circulatie in zona calamitata; respectarea regulilor de comportare in cazul inundatiilor si in taberele de sinistrati; aplicarea masurilor de profilaxie in caz de nevoie; asigurarea actiunilor de supraveghere si control in zona inundabila si a alunecarilor de teren produse ca dezastre complementare.

Tototdata, odata cu trecerea undei de viitura, in amonte de aceasta incep actiunile de interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor inundatiei provocate ca urmare a ruperii barajului. Relieful judetului prepoderent muntos si deluros determina scurgerea rapida a undei de viitura, putine baltiri pe suprafetele agricole si in localitati ceea ce permite inceperea rapida a actiunilor de interventie.

b) Secretariatul tehnic permanent primind informarea despre ruperea barajelor , dupa ce a executat analiza situatiei, trece in continuare la executarea notificarii dezastrului transmitand Comitetului National Pentru Situatii de Urgenta informatii despre producerea dezastrului, urmarile lui si cererile de sprijin necesare interventiei si intrajutorarii populatiei afectate.

c) Imediat dupa trecerea undei de viitura echipele specializate ale detasamentelor de interventie executa cercetarea raioanelor de distrugeri rezultate in urma dezastrului si cautarea persoanelor declarate disparute, de catre membrii de familie sau de vecini, la ajungerea in taberele de sinistrati.

Aceste actiuni se desfasoara in scopul descoperirii persoanelor si animalelor ramase izolate, a grupurilor umane in stare de agitatie sau panica si stabilirii limitelor si volumul avariilor si distrugerilor, pierderilor umane si de animale, alterarea factorilor de mediu precum si aparitia dezastrelor complementare si evolutia evenimentului dezastruos.

d) In continuare se desfasoara actiuni de salvare, a oamenilor si animalelor ramase izolate, de deblocare a celor care au ramas blocati in cladiri sau a victimelor de sub daramaturi, asigurandu-le conditiile de supravietuire pana la terminarea actiunilor de salvare.

De asemenea, se executa actiuni de deblocare a drumurilor de acces necesare desfasurarii si deplasarii formatiunilor si detasamentelor de interventie, intreruperea accesului si izolarea sistemelor de transport al energiei electrice, apei, gazelor si agentului termic in zona de dsitrugeri.

e) Primul ajutor medical se acorda imediat in punctele de adunare a ranitilor organizate si amenajate in imediata apropiere a zonei de inundatii, in afara acesteia, incadrate cu personalul medical al policlinicilor si dispensarelor din localitatile afectate . Aici se acorda primul ajutor medical ranitilor si persoanelor valide salvate, asigurandu-se pansarea, hemostaze, imobilizarea fracturilor, resuscitare respiratorie si cardiaca, linistirea si calmarea. De asemenea se executa transportul ranitilor cu brancarda la punctul de adunare al ranitilor si de la acesta la ambulante precum si actiuni de profilaxie.

f) Ajutorul medical si asistenta de urgenta se desfasoara in afara zonei de inundatie, cu scopul de a asigura recuperarea victimelor, asigurandu-se primirea si trierea ranitilor adusi de ambulante, completarea ajutorului medical la ranitii sositi de la punctele de adunare a ranitilor, tratament medico-chirurgical de urgenta ranitilor, spitalizare si externare.

h) Imediat dupa retragerea apelor se continua actiunile de profilaxie cu scopul de a asigura prevenirea aparitiei unor epidemii si epizootii ca urmare a prezentei cadavrelor, resturilor menajere, a apei nepotabile si a altor factori de pericol care nu au fost indepartati in mod util.Directia de sanatate publica si Directia sanitara veterinara dispun imediat executarea urmatoarelor activitati: dezinsectie, dezinfectie, deratizare; vaccinarea si administrarea unor antidoturi; controlul si supravegherea calitatii surselor de apa, alimentelor, ­furajelor si a factorilor de mediu; interdictii sau restrictii de consum si la nevoie declararea starii de carantina.

g) Indrumarea si restrictiile de circulatie, paza si ordinea in zona de interventie se asigura de catre Inspectoratul judetean de politie si Comandamentul judetean de jandarmi prin personalul organelor locale subordonate, la cererea conducatorului actiunilor de interventie in scopul: desfasurarii eficiente a actiunilor de interventie; prevenirea unor accidente suplimentare; interzicerea accesului in zona de interventie a persoanelor neautorizate sau neinteresate in actiunea de interventie; evitarea pericolelor accidentelor de circulatie; inlaturarea pericolului de instrainare a unor bunuri sau valori ale persoanelor fizice sau juridice din zona dezastrului si taberele de sinistrati; evitarea desfasurarii unor actiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol; desfasurarea eficienta a actiunilor de transport si evacuare a ranitilor, sinistratilor, afluirea tehnicii si mijloacelor de interventie.

h) Prevenirea si stingerea incendiilor se desfasoara in taberele de sinistrati, raioanele de evacuare a materialelor, furajelor si animalelor pentru protectia populatiei si bunurilor materiale impotriva incendiilor. Ea se realizeaza de catre formatiunile militare si civile de pompieri de la localitatile afectate sub conducerea si coordonarea Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean .

i) Imediat ce conditiile permit, se executa relocarea persoanelor afectate, construirea sau cumpararea de noi locuinte situate in afara zonelor inundabile sau cu alunecari de teren, actiunea executandu-se sub conducerea Comisiei judetene de evacuare si cu sprijinul consiliilor locale si a Guvernului Romaniei.

j) Dupa trecerea undei de viitura se trece la cautarea persoanelor disparute, racuperarea cadavrelor, depunerea temporara a acestora in locurile dinainte stabilite pana la identificarea si intocmirea formalitatilor de deces, dupa care vor fi inhumate conform dorintei familiilor. Cadavrele neidentificate si nerevendicate vor fi inhumate prin grija consiliilor locale de pe raza localitatilor unde au fost descoperite.

k) Aprovizionarea sinistratilor si a taberelor de sinistrati cu apa, alimente si imbracaminte se realizeaza de comisiile locale si comisia de evacuare, in conformitate cu prevederile Planului de evacuare.

2. 2 Actiuni pe termen lung

In aceasta etapa se stabilesc si se executa actiunile care urmeaza a se desfasura dupa terminarea interventiei cu scopul inlaturarii urmarilor inundatiilor si a dezastrelor complementare produse in urma ruperii barajelor.

Aceste actiuni se planifica pe urgente, actiuni imediate, pe termen mediu si termen lung, in functie de nevoile social-economice, de siguranta populatiei, precum si de resursele materiale si financiare avute la dispozitie.

Se definitveaza actiunile de relocare a persoanelor sinistrate ramase fara locuinta prin finalizarea noilor locuinte si darea lor in primire persoanelor afectate de dezastre.

Tototdata, se executa actiunile de refacere si reconstructie, remedierea avariilor cailor de comunicatie rutiere si feroviare, poduri, retele de gospodarire comunala, magistrala de transport a gazelor naturale, refacerea cladirilor de interes public si privat, cladiri administrative, social-culturale, spitale si scoli, consolidarea cladirilor avariate, curatirea zonei de aluviuni si daramaturi, refacerea factorilor de mediu afectati.

Pe intreg teritoriul afectat se desfasoara activitati de reabilitare si restabilire menite sa readuca in stare de functionare a tuturor activitatilor publice, sociale si economice, prin reactivarea institutiilor administratiei publice, scoli, spitale si ale celorlalte institutii si unitati economice afectate de inundatii, reluarea activitatilor in unitatile economice si restabilirea capacitatii de actiune a sistemului de protectie si interventie pentru situatiile de dezastru.

In final, se reiau actiunile de prevenire si protectie din etapa predezastru.

V. CONCLUZII

In privinta organizarii actiunilor de protectie si interventie in caz de accident hidrotehnic in bazinul Argesului situatia este buna, chiar si in antrenarea comisiilor de aparare impotriva dezastrelor, a institutiilor implicate si a unei parti din populatie.

Propuneri :

a)     Realizarea unei legislatii unice in domeniu

b)     Definirea clara a conceptelor de dezastru, accident si incident si a autoritatii competente in notificarea acestora; competente in notificarea acestora.

c) Necesitatea cunoasterii de catre toti factorii de decizie a modului de declansare si conducere a activitatilor de protectie si interventie cuprinse in documentele operative, Planul de protectie si interventie in situatii de dezastre, Planul de evacuare in situatii de dezastre si Planul de instiintare-alarmare a localitatilor si obiectivelor economice situate in aval de constructii hidrotehnice.

d) Obligativitatea crearii fondului de rezerva din cadrul bugetelor locale pentru lucrari de prevenire a producerii dezastrelor, cum ar fi: regularizarea cursurilor raurilor, diguri de protectie, consolidari de maluri si a zonelor predispuse erodarii si alunecarilor de teren.

e) Acordarea de facilitati fiscale activitatii de prevenire, protectie, interventie si reabilitare in urma dezastrelor, scutirea de TVA a materialelor si serviciilor destinate si necesare recuperarii pagubelor, precum si a mijloacelor si materialelor destinate interventiilor la dezastre.

f) Prevederea unui fond special la nivelul judetului si al localitatilor, la dispozitia prefectului si primarilor, destinat decontarii contravalorii prestatiilor executate in situatii de dezastre si intrajutorarii de urgenta a victimelor acestora.

g) Realizarea unor intelegeri contractuale intre comisiile locale si agentii economici care asigura mijloacele tehnice si utilajele necesare actiunilor de interventie in situatii de dezastre.

h) Pregatirea de specialisti locali care sa execute evaluarea oportuna a pagubelor si cunoasterea de catre toti factorii de decizie din administratia publica si de catre populatie a reglementarilor in vigoare privind declararea pagubelor in urma dezastrelor.

i ) Simplificarea metodologiei de acordare a despagubirilor prin acordarea directa a sumelor persoanelor afectate, de catre Comitetul locala pentru situatii de urgenta si posibilitatea construirii sau cumpararii unei noi locuinte, din banii primiti drept despagubire, intr-un loc situat in afara zonei de risc.

j) Continuarea regularizarii cursurilor de apa, refacerea lucrarilor de aparare, respectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea constructiilor in zona inundabila.

k) Infiintarea Detasamentelor de interventie in situatii de dezastre prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

l) Asigurarea dotarii formatiunilor de protectie civila, subunitatilor de serviciu, detasamentelor de intervetie la dezastru cu tehnica si materialele necesare interventiei, dotarea si antrenarea acestora cu materiale specifice lucrului in apa.

m) Realizarea unui sistem unitar de supraveghere, cercetare, avertizare, monitorizare si controlul permanent al factorilor de risc si de mediu de pe teritoriul judetului.

n) Colaborarea permanenta intre sistemul protectiei civile si unitatile de gospodarire a apelor, la toate nivelurile, pentru prevenirea, pregatirea, protectia populatiei si interventia in situatii de inundatii precum si la accidentele la constructiile hidrotehnice este cheia succesului acestei activitati.

o) Realizarea unui flux informational unic pentru transmiterea informatiilor si deciziilor operative in situatii de dezastre.

p) In pregatirea de protectie civila a formatiunilor de protectie civila, a detasamentelor de interventie la dezastre si a populatiei un rol deosebit trebuie sa-l ocupe intensificarea pregatirii in situatii de inundatii datorate accidentelor la constructiile hidrotehnice, realizarea de simulari in asemenea conditii.

r) Alocarea unei frecvente unice, pentru radiotelefoane, tuturor structurilor care actioneaza in sprijinul interventiei in situatii de dezastre.

s) Mentinerea in permanenta stare de operativitate a sistemului de alarmare deoarece nefunctionarea acestuia in mod corespunzator va determina un numar sporit de victime si pagube materiale importante.

t) Evidentierea in Planurile de urbanism general ale localitatilor a zonelor cu risc si a celor inundabile, neeliberarea autorizatiilor de constructie in aceste zone .

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Cum sa pui la seed folosind µtorrent
Instrumente pentru realizarea supravegherii prudentiale
CONCURSUL PROFESIONAL – DISCIPLINE TEHNOLOGICE Faza nationala - electrician constructor
SLUDGE MANAGEMENT
ALOCAREA TRAFICULUI RUTIER
Introducere in pirotehnie si istoricul focurilor de artificii
Tarifele si calitatea serviciilor postale
Studiu de impact pentru evaluarea implementarii retelei consilierilor etici
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu