Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » diverse
Managementul actiunilor de protectie si interventie

Managementul actiunilor de protectie si interventie
MANAGEMENTUL ACTIUNILOR DE PROTECTIE SI INTERVENTIE

1. Domeniul actiunilor de protectie si interventie

Actiunile de urgenta prevazute a se desfasura in cazul ruperii barajelor sunt concepute in functie de situatia de urgenta creata, de gravitatea dezastrului produs precum si de efectele dezastrelor complementare care impun realizarea organizata a actiunilor de protectie si interventie.Actiunile de protectie si interventie intreprinse in aceasta situatie se refera la urmatoarele categorii de activitati:

- prevenirea reprezinta un ansamblu de masuri destinate sa asigure reducerea gravitatii consecintelor eventuale ale unor inundatii datorate accidentelor la constructiile hidrotehnice, a gravitatii pierderilor si distrugerilor ca urmare a acestui dezastru si pentru a elimina sau diminua pericolul producerii acestui eveniment dezastruos;

- protectia reprezinta un ansamblu de activitati desfasurate in zona de risc sau de inundatii, cu scopul de a evita sau a diminua pierderile de vieti omenesti si pagubele in bunuri materiale, ca urmare a accidentelor la constructiile hidrotehnice sau a unor dezastre complementare acestora;

interventia reprezinta un ansamblu de activitati desfasurate in zona de risc si inundatie, cu scopul de a salva vietile oamenilor si bunurile lor materiale, pentru localizarea si inlaturarea urmarilor inundatiilor.

2. Etape de realizare a actiunilor de protectie si

interventie

Pentru a asigura eficienta actiunilor de protectie si interventie acestea se vor realiza in urmatoarele etape:

- in etapa predezastru se urmareste realizarea si aplicarea masurilor destinate sa asigure actiunile de prevenire si protectie , ele reprezentand pana la 60% din totalul activitatilor, deoarece reprezinta fundamentul pentru toate celelalte etape;

- in timpul producerii dezastrului se aplica si se realizeaza masuri si actiuni de protectie individuale, familiala si de grup si pentru bunurile materiale si de interventie pentru salvarea vietii oamenilor si a bunurilor lor materiale;

- in etapa postdezastru, imediat dupa producerea acestuia sau in perioadele urmatoare, se continua actiunile de interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor si se reiau unele actiuni de protectie si de prevenire a producerii unor dezastre complementare;

- in etapa actiunilor pe termen lung se finalizeaza actiunile de interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor si se desfasoara actiuni de curatire, consolidare, restabilire si refacere.

Activitatile desfasurate de comitetele pentru situatii de urgenta.

Organizarea, planificarea si executarea actiunilor de protectie si interventie se realizeaza in baza unor proceduri specifice care se elaboreaza de catre comitetele judetene si locale pentru situatii de urgenta fiecarui component al comisiei, pentru fiecare actiune in parte.

1 In etapa predezastru

Inca din etapa predezastru, comitetul judetean pentru situatii de urgenta trec la actiuni de organizare , prognoza, prevenire si protectie.

Organizarea incepe prin insusirea prevederilor actelor normative in vigoare, referitoare la apararea impotriva dezastrelor, prezentate dupa care dispune constituirea Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, care va functiona ca un comitet de criza, si a Secretariatului tehnic permanent pe baza Regulamentului de organizare si functionare al acestora.

Regulamentul stabileste responsabilitati legale fiecaruii component al comitetului, precum si proceduri proprii de actiune, care se vor referi strict si detailat, pe baza unui algoritm specific, la actiunile si masurile ce trebuie realizare de catre fiecare component al acestuia.

De asemenea presedintele dispune:

intocmirea planului de activitati i;

elaborarea studiilor privind pericolul la dezastre si urmarile lor;

elaborarea planurilor de protectie si interventie;

elaborarea procedurilor de actiune pentru fiecare component i;

propuneri pentru planul de asigurare a resurselor umane, materiale si  financiare;

asigurarea, amenajarea si dotarea postului judetean de instiintare si alarmare la dezastre, ca centru operativ in situatii de criza. Secretariatul tehnic permanent, in calitate de celula de gestionare a situatiilor de criza la nivelul judetului, este compus din 9 sectiuni, cate o sectiune pentru fiecare tip de dezastru.

Pentru asigurarea continuitatii desfasurarii activitatii de aparare impotriva inundatiilor, comitetul judetean isi organizeaza o sectiune pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructile hidrotehnice condusa de seful unitatii judetene de gospodarire a apelor.

Aceasta sectiune are urmatoarele atributii specifice:

elaboreaza planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, prin corelarea planurilor de aparare intocmite de comitetele locale municipale, orasenesti si comunale, precum si de catre comandamentele locale de la obiectivele social-economice;

acorda asistenta tehnica pentru intocmirea planurilor de aparare municipale, orasenesti si comunale,.

urmareste evolutia fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase din bazinele cursurilor de apa din judet si, pe baza prognozelor si avertizarilor transmise de Compania Nationala 'Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor'- S.A, Statia Meteorologica Pitesti si de la unitatile de gospodarire a apelor, participa la avertizarea comitetelor locale pentru situatii de urgenta si propune declansarea starii de aparare;

stabileste marimile caracteristice locale, pe care le transmite directiilor apelor ale Companiei Nationale 'Apele Romane' - S.A. pentru stabilirea de catre acestea a marimilor de avertizare zonale;

urmareste si coordoneaza tehnic, sub conducerea prefectului, desfasurarea actiunilor de aparare in teritoriu si aplica prevederile din planul de aparare, asigura legaturile cu comitetele judetene situate in amonte si aval, conform sistemului informational operativ;

face propuneri de cuprindere in bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare pentru actiuni operative de aparare, pentru intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare proprii, precum si pentru intretinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localitatilor;

intocmeste rapoarte informative zilnice, in timpul actiunilor de aparare, si rapoarte de sinteza dupa incetarea fenomenelor, pe baza rapoartelor primite , pe care le transmite Secretariatului tehnic permanent al Comitetului National Pentru Situatii de Urgenta.

Comitetul judetean (local) pentru situatii de urgentadupa insusirea prevederilor actelor normative in vigoare, privind aparare impotriva dezastrelor si elaborarea Regulamentului propriu de organizare si functionare executa urmatoarele:

stabileste domeniul si categoria de responsabilitati pentru fiecare component al comisiei;

stabileste programul de activitati;

urmareste asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru realizarea actiunilor in faza premergatoare dezastrelor si planificarea postdezastru;

asigura si amenajeaza postul judetean de instiintare-alarmare in situatii de dezastre;

dispune constituirea comitetelor locale pentru situatii de urgenta la localitati si inventarierea factorilor de risc de pe teritoriul localitatilor.

Pentru buna desfasurare a acestor activitati in cadrul planului de control al executarii deciziilor comitetului se stabilesc responsabilitati concrete.

In cadrul actiunii de prognoza sunt executate urmatoarele:

identificarea factorilor de risc si a implicatiilor lor pe teritoriul judetului;

identificarea sistemului de supraveghere si control al lucrarii hidrotehnice;

stabilirea parametrilor necesari pentru evaluare, a fazelor de alerta la lucrarile hidrotehnice, a cotelor de alerta in aval de baraje, a frecventei masuratorilor si a transmiterii informatiilor;

prelucrarea parametrilor si stabilirea concluziilor necesare elaborarii deciziei;

sistemul de transmitere, stocare si prelucrare a informatiilor primite;  

evaluarea riscului si a zonelor de risc, localitatile situate in aval de baraje pe teritoriul judetului si a implicatiilor asupra judetelor traversate de raul Arges.

Pentru prevenirea producerii dezastrului, a accidentelor la lucrarile hidrotehnice si reducerea gravitatii consecintelor dezastrului, presedintele si comitetul judetean executa controlull indeplinirii hotararilor proprii de catre factorii de decizie si executie din judet implicati in aceste activitati.

Astfel, anual, se executa verificari privind starea tehnica a lucrarilor de gopodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, dispunand masuri obligatorii unitatilor care detin aceste constructii. Cu aceasta ocazie se verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de masura si control, a comportarii constructiilor, precum si buna functionare a sistemelor hidromecanice, de telecomunicatie si a surselor de energie de rezerva. De asemenea sunt verificate existenta materialelor si mijloacelor de interventie, modul in care sunt depozitate.

Totodata, Comitetul judetean va aviza toate masurile intreprinse pentru aparare impotriva dezastrelor si planurile de protectie si interventie intocmite de catre comitetle locale pentru situatii de urgenta.

Comitetul judetean, prin Secretariatul tehnic permanent, intocmeste rapoarte, sinteze si cereri de asigurare a resurselor necesare prevenirii dezastrelor, organismelor abilitate.

De asemenea, in etapa predezastru, in cadrul actiunii de prevenire, se executa urmatoarele:

analiza conditiilor geografice, geologice, hidrometeorologice, de structura economico-sociala, de populatie, de urbanism si amenajare a teritoriului precum si evaluarea resurselor existente si la dispozitie in zona;

indentificarea si stabilirea criteriilor si conditiilor de minimizarea riscului si evitarea pierderilor umane si materiale; 

identificarea si completarea sistemelor de notificare, instiintare si informare, realizarea fluxului informational;

asigurarea sistemelor de alarmare a populatiei din localitatile situate in aval de lucrarea hidrotehnica;

urmarirea respectarii si aplicarii legislatiei si normativelor in vigoarea privind prevenirea pierderilor si diminuarea riscului suplimentar in cazul inundatiilor cauzate de ruperea barajului.

De asemenea, se urmareste diminuarea factorilor de risc prin realizarea actiunilor si infaptuirea masurilor de evitare minimizare, precum si de actiuni restrictive si punitive conform actelor normative in vigoare, prin interzicerea construirii de obiective economice si edilitar-gospodaresti si a locuintelor in albiile minore si majore ale raurilor, precum si evidentierea in planurile de urbanism general a zonelor cu risc si neeliberarea de autorizatii de constructii in aceste zone.

Comitetul judetean elaboreaza cereri de sprijin Comitetului national si de colaborare cu institutii abilitate pentru elaborarea de studii de cercetare stiintifica in domeniul protectiei populatiei si a bunurilor lor materiale pentru:

stabilirea conditiilor si criteriilor de protectie individuala si familiala cuprinzand pregatirea locuintelor si a gospodariilor, asigurarea familiala reguli de comportare in situatii de inundatii si in tabere de sinistrati, restrictii privind folosirea alimentelor, circulatia pe anumite drumuri si de acces in zonele de risc;

stabilirea conditiilor si criteriilor de protectie colectiva referitoare la necesitatea parasirii temporare a zonei de pericol, evacuarea populatiei si a bunurilor lor materiale si la nevoie relocarea acesteia;

stabilirea domeniului si conditiilor de functionare a sistemului de control si supraveghere in vederea asigurarii masurilor de protectie;

stabilirea domeniului, conditiilor si modalitatilor de asigurare a masurilor de profilaxie in zona de risc, urmarirea asigurarii resurselor si a aplicarii masurilor;

identificarea si completarea conditiilor de realizare a primului ajutor si a asistentei medicale de urgenta;

asigurarea existentei si functionarea unor structuri organizatorice pentru realizarea actiunilor de prognoza, prevenire, protectie si interventie pentru situatii de dezastre;

definitivarea studiului privind actiunile in cadrul inundatiilor produse ca urmare a ruperii barajului si a dezastrelor complementare;

planificarea actiunilor de prognoza, prevenirea , protectia si interventia prin elaborarea Planului de protectie si interventie la dezastre si al sectiunii acesteia, Planului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

elaborarea si desfasurarea planului de pregatire pentru interventie cu personalul de conducere, formatiuni de interventie si populatia;

asigurarea bazei tehnico-materiale si didactice a procesului de pregatire pentru interventie.2 Pe timpul producerii dezastrului

In timpul producerii dezastrului, presedintele si comiitetull judetean pentru situatii de urgenta executa urmatoarele activitati: notificarea dezastrului, organizarea interventiei si interventia.

Secretariatul tehnic permanent, prin postul judetean de instiintare si alarmare la dezastre, organizat in cadrul Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, executa avertizarea localitatilor si obiectivelor economice cu prognozele hidrometeorologice. Dispeceratul lucrarilor hidrotehnice transmite informatiile privind starea barajelor la dispeceratul Directiei Apelor Arges-Vedea si la Inspectoratul pentru situatii de urgenta Jud. Arges.

Postul judetean de instiintare si alarmare la dezastre primeste notificarea despre posibilitatea producerii dezastrului si la ordinul prefectului, se activeaza Comitetul judetean pentru situatii de urgenta si dispune instalarea permenentei la comitetele locale , situate in aval de barajul hidrotehnic, verificarea mijloacelor de telecomunicatii cu acesta, in vederea realizarii fluxului informational necesar instiintarii si alarmarii populatiei.

Comitetul judetean trece la organizarea interventiei, pentru care se intruneste si dispune activarea Centrului operativ de comanda al actiunilor de interventie, culegerea informatiilor si datelor suplimentare despre dezastru si instruirea tuturor organismelor interesate, in vederea participarii la interventie.

Comisia analizeaza situatia creata, elaboreaza si transmite dispozitiile preliminare in vederea interventiei comitetelor locale. Se dispune executarea instiintarii si alarmarii localitatilor si obiectivelor economice situate in aval de baraj, in zona inundabila, precum si punerea in aplicare a planului de evacuare a populatiei si bunurilor lor materiale.

De asemenea prin purtatorul de cuvant al Comitetuluii judetean se executa informarea populatiei prin mass-media despre situatia creata si masurile intreprinse pentru tinerea situatiei sub control.

In vederea elaborarii deciziei de interventie se executa urmatoarele activitati:

insusirea datelor si informatiilor cunoscute;

culegerea datelor si informatiilor suplimentare;

analiza situatiei create;

elaborarea propunerilor pentru actiuni preliminare urgente;

elaborarea propunerilor pentru luarea deciziei de interventie;

organizarea cooperarii cu toate sistemele care intervin in situatii de dezastre;

executarea recunoasterilor si analiza situatiei din teren si daca este cazul pregatirea Planului de evacuare in situatii de dezastre si propuneri pentru punerea lui in aplicare;

activeaza sistemul de interventie, detasamente locale de interventie si structurile militare care actioneaza in situatii de dezastre, le transmite dispozitiunea pentru interventie a Comtetului judetean pentru situatii de urgenta.

In timpul producerii dezastrului, interventia este condusa la nivelul judetului de Comitetul judetean pentru situatii de urgenta prin dispozitiunile transmise comitetelor locale , precum si prin reprezentanti ai comitetului deplasati la locul interventiei.

La nivelul localitatilor afectate, conducerea se executa de catre primar si nemijlocit de catre comandantul detasamentului de interventie.

De asemenea, conducerea interventiei in cadrul obiectivelor afectate, se executa de catre managerul agentului economic care conduce detasamentul propriu de interventie.

In cazul prognozarii depasirii valorilor caracteristice de aparare sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau urmatoarele masuri:

declansarea starii de aparare in zonele periclitate si asigurarea personalului necesar prestabilit la permanentele comtetelor de urgenta si la dispeceratele apelor din unitatile de profil;  

asigurarea fluxului informational hidrometeorlogic si operativ decizional, marind frecventa transmiterii de informatii, prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de aparare;

declansarea actiunilor operative de aparare in zonele periclitate in conformitate cu prevederile planurilor de aparare aprobate, ce constau in principal din: supravegherea continua a situatiei lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare, in special in punctele critice; dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie; suprainaltarea si consolidarea digurilor si malurilor in functie de cotele maxime prognozate; evacuarea preventiva a oamenilor, animalelor si bunurilor; punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicarea la cote superioare sau ancorare;

salvarea persoanelor si animalelor ramase izolate;

asigurarea primului ajutor medical, transportului ranitilor, asistentei medicale de urgenta si profilaxia;

asigurarea cazarii persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu alimente si asigurarea asistentei medicale pentru populatie evacuata; 

asigurarea adapostirii, hranirii si asistentei veterinare pentru animalele evacuate;

evitarea blocajelor provocate de flotori si gheturi, in special in zona padurilor, podurilor si podetelor, prizelor de apa si a gurilor de evacuare a apelor;

aplicarea regulilor de exploatare a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare, sau care pot fi afectate de viituri, prevazute in regulementele de exploatare la ape mari;

supravegherea continua a barajelor digurilor si instalatiilor de evacuare a apelor mari si altor lucrari hidrotehnice ce pot fi afectate la viituri si urmarirea cu frecventa marita a aparaturii de masura si control pentru verificarea comportarii lucrarilor hidrotehnice si luarea masurilor preventive ce se impun;

concentrarea mijloacelor de interventie in zonele critice ale lucrarilor hidrotehnice in scopul apararii impotriva actiunilor distructive ale valurilor, gheturilor si pentru evitarea depasirii coronamentului;executarea lucrarilor de interventie in scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrarilor hidrotehnice;

limitarea extinderii rupturilor in diguri si baraje cu materiale locale prin executarea de lucrari provizorii;

localizarea apelor revarsate ca si pe cele provenite din infiltratii si precipitatii si dirijarea in albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;

anuntarea localitatilor si obiectivelor social-economice situate in zona inundabila asupra manevrelor ce se efectueaza in constructiile hidrotehnice si care pot produce pagube in zona de influenta;

avertizarea si alarmarea obiectivelor situate in zona de influenta in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice, utilizand in acest scop sistemele de avertizare-alarmare prevazute in instructiuni, inclusiv prin mijloace sonore;

transmiterea informatiilor asupra masurilor luate pe plan local Comitetului judetean, iar aceasta in situatii deosebit de grave transmit informatiile Comtetului National Pentru Situatii de Urgenta;

impunerea restrictiilor de circulatie in zona afectata si de consum a apei si alimentelor, respectarea regulilor de comportare in situatii de inundatii precum si in taberele de sinistrati;

asigurarea pazei, ordinii si indrumarii circulatiei in zonele afectate si in taberele de sinistrati;

asigurarea hranirii detasamentelor de interventie si asistentei medicale a acestora;

realizarea asigurarii tehnico-materiale a actiunilor de interventie;

organizarea manevrei de forte si mijloace si a schimburilor de lucru la detasamentele de interventie;

continuarea cautarii persoanelor disparute, strangerea si indentificarea cadavrelor;

inaintarera cererilor de sprijin si ajutor pentru desfasurarea interventiei.

In etapa postdezastru

In etapa posdezastru, se executa planificarea unor activitati imediate si pe termen lung, de relocare, restabilire si reabilitare.

In timp cat mai scurt, in vederea restabilirii, situatiei normale, se dispune luarea urmatoarelor masuri:

asanarea surselor si instalatiilor de alimentare cu apa si a terenurilor care au fost afectate de ape reziduale, industriale si menajere in localitati, precum si evacuarea apelor de inundatie de pe terenurile agricole prin sapare de canale de scurgere si prin instalare de agregate de pompare;

aplicarea masurilor sanitaro-epidemice si de profilaxie necesare, neutralizarea agentilor nocivi;

inhumarea cadavrelor umane si incinerarea cadavrelor animalelor; 

refacerea cailor de comunicatii si podurilor, a instalatiilor de pompare a apelor;

refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport a energiei electrice; 

repararea si punerea in functiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol avariate sau distruse;

luarea masurilor de repunere in functiune a obiectivelor economice afectate;

spirjinirea populatiei pentru repararea locuintelor avariate sau distruse;

demolarea lucrarilor hidrotehnice provizorii de aparare care impiedica desfasurarea normala a activitatilor si recuperarea materialelor ce mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, inchiderea breselor si remedirea avariilor la lucrarile hidrotehnice;

restrangerea lucrarilor sau incetarea actiunilor si refacerea capacitatii de actiune a detasamentelor;

controlul si coordonarea actiunilor de interventie;

stabilirea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii si a necesarului pentru refacerea obiectivelor afectate;

transmiterea rapoartelor sinteza pentru comisiile centrale; 

materializarea in teren a nivelurilor maxime inregistrate pentru reconstituirea undelor de viitura si reactualizarea valorilor caracteristice de aparare, verificarea comportarii lucrarilor hidrotehnice, stabilirea masurilor ce se impun si fac propuneri de lucrari noi in zonele afectate.

Analizand situatia creata, Comitetul judetean si cele locale planifica actiunile pe termen lung de restabilire si reabilitare, pentru reorganizarea activitatilor economico-sociale, pe categorii de actiuni responsabilitati, resurse umane, materiale si financiare.

Comitetul judetean urmareste evaluarea corecta a daunelor, centralizeaza rapoartele sinteza de la comitetele locale si formuleaza cereri de sprijin si ajutor pentru persoanele afectate de inundatii Comitetului National, precum si acordarea compensatiilor

pentru despagubirile cuvenite celor afectati.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


DEZVOLTAREA EXTERNA A EMBRIONULUI SI CURBURILE ACESTUIA
Sistemul european de metrologie
CATALOGAREA RESURSELOR
Desfasurarea unui apel de colectare si alte sfaturi
SCURT ISTORIC AL POSTEI
Codul de etica si onoare a distribuitorilor herbalife din romania
Instrumente pentru realizarea supravegherii prudentiale
INTRODUCERE IN ESTETICATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu