Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » diverse
Utilizarea cisternelor mobile si a containerelor pentru gaze cu elemente multiple (cgem) 'un'

Utilizarea cisternelor mobile si a containerelor pentru gaze cu elemente multiple (cgem) 'un'


UTILIZAREA CISTERNELOR MOBILE SI A CONTAINERELOR PENTRU GAZE CU ELEMENTE MULTIPLE (CGEM) 'UN'


NOTA 1 Pentru cisternele fixe (vehicule-cisterna), cisternele demontabile, containerele-cisterna si cutiile mobile-cisterna ale caror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum si vehiculele-baterie si containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), a se vedea capitolul 4.3; pentru cisternele din material plastic ranforsate cu fibre, a se vedea capitolul 4.4; pentru cisternele pentru deseuri ce opereaza sub vid, a se vedea capitolul 4.5.

NOTA 2 Cisternele mobile si CGEM ”UN”, marcate in conformitate cu dispozitiile aplicabile din capitolul 6.7, dar care au fost agreate intr-un Stat care nu este Parte contractanta la ADR, pot fi utilizate pentru transportul supus ADR..1                  Dispozitii generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul substantelor din clasa 1 si clasele 3 pana la 9

1.1               Prezenta sectiune stabileste dispozitiile generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul substantelor din clasele 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 si 9. In plus fata de aceste dispozitii generale, cisternele mobile trebuie sa fie conforme prescriptiilor aplicabile proiectarii si constructiei cisternelor mobile, precum si inspectiilor si incercarilor la care trebuie supuse acestea, detaliate la 6.7.2. Substantele trebuie transportate in cisterne mobile, conform instructiunilor de transport in cisterne mobile aplicabile care figureaza in coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2 si sunt descrise la 5.2.6 (T1 pana la T23) si conform dispozitiilor speciale aplicabile transportului in cisterne mobile alocate fiecarei substante in coloana (11) a tabelului A din capitolul 3.2 si descrise la 5.3.

1.2               In timpul transportului, cisternele mobile trebuie sa fie protejate in mod adecvat impotriva deteriorarii rezervorului si a echipamentelor de lucru in caz de impact lateral sau longitudinal, sau in caz de rasturnare. Daca rezervoarele si echipamentele de lucru sunt construite pentru a putea rezista socurilor sau rasturnarii, aceasta protectie nu mai este necesara. Exemple de astfel de protectii sunt prezentate la 6.7.2.17.5.

1.3               Anumite substante sunt instabile din punct de vedere chimic. Aceste substante sunt acceptate la transport numai daca au fost luate masurile necesare pentru prevenirea descompunerii, transformarii, sau polimerizarii lor periculoase in timpul transportului. In acest scop, trebuie sa se asigure in special ca rezervoarele nu contin nici un fel de substanta susceptibila de a favoriza asemenea reactii.

1.4               Temperatura suprafetei exterioare a rezervorului, excluzand orificiile si mijloacele de inchidere ale acestora, sau a suprafetei exterioare a izolatiei termice nu trebuie sa depaseasca 70sC in timpul transportului. Atunci cand este necesar, rezervorul trebuie sa fie prevazut cu o izolatie termica.

1.5               Cisternele mobile goale, necuratate si nedegazeificate trebuie sa indeplineasca aceleasi dispozitii ca si cisternele mobile incarcate cu substanta transportata anterior.

1.6               Substantele nu trebuie transportate in acelasi compartiment sau in compartimente adiacente ale rezervoarelor, daca aceste substante risca sa reactioneze periculos intre ele (a se vedea definiTia termenilor “reactie periculoasa” la 1.2.1).

1.7               Certificatul de omologare de tip, raportul de incercare si certificatul continand rezultatele inspectiei si incercarii initiale pentru fiecare cisterna mobila, eliberate de autoritatea competenta sau un organism agreat de aceasta, trebuie sa fie pastrate de catre autoritatea competenta sau organismul autorizat de aceasta si de catre proprietar. Proprietarii trebuie sa fie in masura sa furnizeze aceste documente la cererea oricarei autoritati competente.

1.8               In afara cazului in care denumirea substantei (substantelor) transportate apare pe placuta metalica descrisa la 6.7.2.20.2, o copie a certificatului mentionat la 6.7.2.18.1 trebuie pusa la dispozitie la cererea unei autoritati competente sau a unui organism agreat de aceasta si prezentata fara intarziere de catre expeditor, destinatar sau agent, dupa caz.


1.9 Gradul de umplere

1.9.1 Inainte de umplere, expeditorul trebuie sa se asigure ca cisterna mobila utilizata apartine tipului corespunzator si sa se asigure ca aceasta nu contine substante care, in contact cu materialele rezervorului, garniturilor de etansare, echipamentului de lucru si eventualelor invelisuri protectoare, ar putea reactiona periculos, formand produse periculoase sau ar slabi in mod considerabil aceste materiale. Expeditorul ar putea fi nevoit sa ceara fabricantului substantei transportate si autoritatii competente, avize referitoare la compatibilitatea respectivei substante cu materialele din care este construita cisterna mobila.

1.9.1.1        Cisternele mobile nu trebuie incarcate peste nivelul indicat la 1.9.2 pana la 1.9.6. Conditiile de aplicare ale dispozitiilor de la 1.9.2, 1.9.3 sau 1.9.5.1 pentru anumite substante sunt precizate in instructiunile de transport in cisterne mobile aplicabile sau in dispozitiile speciale de la 5.2.6 sau 5.3 si coloanele (10) sau (11) ale tabelului A din capitolul 3.2.

1.9.2           In cazul general de utilizare, gradul maxim de umplere (in%) este dat de urmatoarea formula:


1.9.3 Pentru substantele lichide din clasa 6.1 si din clasa 8, care apartin grupelor de ambalare I sau II, si pentru substantele lichide a caror presiune absoluta a vaporilor este mai mare de 175 kPa (1,75 bar) la 65sC, gradul maxim de umplere (in%) este dat de urmatoarea formula:

1.9.4 In aceste formule, Į este coeficientul mediu de dilatare cubica a lichidului intre temperatura medie a lichidului din timpul umplerii (tf) si temperatura medie maxima a incarcaturii in timpul transportului (tr), (insC). Pentru lichidele transportate in conditii ambiante, α poate fi calculat cu formula:


unde d15 si d50 reprezinta densitatile lichidului la 15sC si respectiv 50sC.


1.9.4.1        Temperatura medie maxima a incarcaturii (tr) trebuie stabilita la 50sC; totusi, pentru transporturile executate in conditii climaterice temperate sau extreme, autoritatile competente interesate pot accepta o limita mai scazuta sau pot fixa o limita mai ridicata, dupa caz.


1.9.5           Dispozitiile punctelor 1.9.2 pana la 1.9.4.1 nu se aplica cisternelor mobile al caror continut este mentinut la o temperatura mai mare de 50sC in timpul transportului (de exemplu, prin intermediul unui dispozitiv de incalzire). Pentru cisternele mobile echipate cu un asemenea dispozitiv, trebuie utilizat un regulator de temperatura pentru a asigura un grad maxim de umplere care sa nu depaseasca 95% in nici un moment in timpul transportului.


1.9.5.1        Gradul de umplere maxim (in%) pentru substantele solide transportate la o temperatura mai mare decat punctul lor de topire si pentru lichidele transportate la temperaturi ridicate este determinat cu formula urmatoare:

unde df si dr reprezinta densitatile lichidului la temperatura medie a lichidului in timpul umplerii si, respectiv la temperatura medie maxima a incarcaturii in timpul transportului,

1.9.6 Cisternele mobile nu trebuie sa fie prezentate la transport:

(a)  daca gradul lor de umplere, in cazul lichidelor care au o viscozitate mai mica de 2680 mm2/s la 20sC sau la temperatura maxima a substantei in timpul transportului in cazul unei substante transportate la cald, este mai mare de 20% dar mai mic de 80%, in afara cazului in care rezervoarele cisternelor mobile sunt compartimentate prin pereti despartitori in sectiuni cu capacitati maxime de 7 500 litri;

(b)  daca pe exteriorul rezervorului sau al echipamentului de lucru adera resturi de substanta transportata ;

(c)  daca prezinta scurgeri sau sunt deteriorate astfel incat integritatea cisternei sau a elementelor sale de ridicare sau de prindere ar putea fi compromisa; si

(d)  daca echipamentul de lucru nu a fost examinat si considerat ca fiind in buna stare de functionare.


1.9.7 Trecerile ramificate ale cisternelor mobile trebuie obturate in timpul incarcarii cisternelor. Aceasta dispozitie nu se aplica cisternelor mobile care, conform 6.7.2.17.4, nu necesita mijloace de obturare ale trecerilor ramificate.


1.10            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 3 in cisterne mobile

1.10.1 Toate cisternele mobile destinate transportului de lichide inflamabile trebuie sa fie inchise si prevazute cu dispozitive de decompresiune conform prescriptiilor de la 6.7.2.8 pana la 6.7.2.15.

1.10.1.1 Pentru cisternele mobile destinate exclusiv transportului pe cale terestra, sistemele de ventilatie deschise pot fi utilizate daca au fost autorizate conform capitolului 4.3.


1.11            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului substantelor din clasele 4.1, 4.2 sau 4.3 (altele decat substantele autoreactive din clasa 4.1) in cisterne mobile


(Rezervat)

NOTA: Pentru substantele autoreactive din clasa 4.1, vezi 1.13.1.

1.12            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 5.1 in cisterne mobile

1.13            DispoziTii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 5.2 si substante autoreactive din clasa 4.1 in cisterne mobile

1.13.1 Fiecare substanta trebuie supusa incercarilor si un raport de incercare transmis autoritatii competente din tara de origine pentru autorizare. O notificare a acestei autorizari trebuie sa fie trimisa autoritatii competente din tara de destinatie. Aceasta notificare trebuie sa indice conditiile de transport aplicabile si sa includa raportul cu rezultatele incercarii. Incercarile efectuate trebuie sa le includa pe cele care permit:

(a)  sa demonstreze compatibilitatea tuturor materialelor care intra in mod normal in contact cu substanta ce urmeaza a fi transportata;

(b)  sa furnizeze date pentru proiectarea dispozitivelor regulatoare de presiune si de decompresiune de urgenta, tinand seama de caracteristicile de proiectare ale cisternei mobile.


Orice dispozitie suplimentara necesara pentru a se asigura siguranta transportului substantei, trebuie indicata in mod clar in raport.


1.13.2         Urmatoarele dispozitii se aplica cisternelor mobile destinate transportului peroxizilor organici de tip F sau substantelor autoreactive de tip F, avand o temperatura de descompunere auto-accelerata (TDAA) cel putin egala cu 55sC. Aceste dispozitii vor prevala asupra celor din sectiunea 6.7.2, in cazul in care ar aparea un conflict cu acestea din urma. Situatiile de urgenta de luat in considerare sunt descompunerea auto-accelerata a substantei si imersiunea in flacari, conform conditiilor definite la 1.13.8.

1.13.3         Dispozitiile suplimentare care se aplica transportului in cisterne mobile al peroxizilor organici sau al substantelor autoreactive avand un TDAA mai mica de 55sC trebuie stabilite de catre autoritatea competenta din tara de origine. Aceste dispozitii trebuie aduse la cunostinta autoritatii din tara de destinatie.


1.13.4         Cisterna mobila trebuie sa fie proiectata pentru a rezista la o presiune de incercare de cel putin 0,4 MPa (4 bar).

1.13.5         Cisternele mobile trebuie sa fie echipate cu senzori de temperatura.

1.13.6         Cisternele mobile trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de decompresiune si cu dispozitive de decompresiune de urgenta. Supapele de aerisire sunt, de asemenea, admise. Dispozitivele de decompresiune trebuie sa functioneze la presiuni determinate atat in functie de proprietatile substantei, cat si de caracteristicile constructive ale cisternei mobile. Elementele fisionabile plasate in rezervor nu sunt permise.

1.13.7         Dispozitivele de decompresiune trebuie sa fie constituite din supape cu inchidere prin arc, destinate sa previna cresteri importante de presiune in interiorul cisternei mobile datorita unei degajari de produse de descompunere si de vapori la o temperatura de 50sC. Debitul si presiunea de deschidere a supapelor trebuie determinate in functie de rezultatele incercarilor prescrise.

1.13.1.Totusi, presiunea initiala de deschidere nu trebuie in nici un caz sa aiba o valoare care sa permita lichidului continut sa se scurga prin supapa sau supape, daca cisterna mobila este rasturnata.

1.13.8         Dispozitivele de decompresiune de urgenta pot consta din dispozitive cu inchidere cu arc sau cu membrana de rupere, sau o combinatie a celor doua tipuri, proiectate pentru a evacua toate produsele de descompunere si vaporii eliberati pe parcursul unei perioade de cel putin o ora de imersiune completa in flacari, in conditiile definite de formulele care urmeaza:


0,82

q = 70961 x F x A

unde :

q =absorbtia de caldura

A=suprafata scufundata

F =factor de izolatie

F = pentru rezervoarele fara izolatie, sau

pentru rezervoarele cu izolatie

unde:

K conductivitatea termica a stratului izolant [W·m-1 •K -1

L = grosimea stratului izolator [m]

U = K/L = coeficientul de transmisie termica a izolatiei [W.m-2 •K -1

T = temperatura substantei in conditii de decompresie [K]


Presiunea initiala de deschidere a dispozitivelor de decompresiune de urgenta trebuie sa fie mai mare decat cea prescrisa la 1.13.7 si trebuie sa se bazeze pe rezultatele incercarilor descrise la 1.13.1. Aceste dispozitive trebuie sa fie astfel dimensionate incat presiunea maxima in cisterna sa nu depaseasca niciodata presiunea de incercare a cisternei.

NOTA: In apendicele 5 al Manualului de incercari si criterii este prezentata o metoda ce permite determinarea dimensionarii dispozitivelor de decompresiune de urgenta.

1.13.9         Pentru cisternele mobile izolate termic, trebuie determinate debitul si reglarea dispozitivelor de depresiune de urgenta, pornind de la ipoteza unei pierderi de izolaTie de 1% din suprafata.

1.13.10       Supapele de depresiune si supapele cu arc trebuie sa fie prevazute cu aparatori impotriva flacarilor. Trebuie sa se aiba in vedere reducerea debitului degajarii determinata de aparatoarea impotriva flacarilor.

1.13.11    Echipamentele de lucru, cum ar fi robinetele si tubulatura exterioara trebuie montate astfel incat sa nu ramana substanta in ele dupa umplerea cisternei mobile.

1.13.12       Cisternele mobile pot fi izolate termic sau protejate printr-un parasolar. Daca TDAA a substantei din cisterna mobila este egala sau mai mica de 55sC, sau daca cisterna mobila este construita din aluminiu, ea trebuie complet izolata. Suprafata exterioara trebuie sa fie de culoare alba sau din metal lustruit.

1.13.13    Gradul de umplere nu trebuie sa depaseasca 90% la 15sC.

1.13.14       Marcajul prescris la 6.7.2.20.2 trebuie sa includa numarul ONU si denumirea tehnica, cu indicarea concentratiei aprobate a substantei.

1.13.15    Peroxizii organici si substantele autoreactive mentionate in mod specific in instructiunea de transport T23 de la 6 pot fi transportati in cisterne mobile.


1.14            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 6.1 in cisterne mobile


1.15            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din Clasa 6.2 in cisterne mobile

1.16            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 7 in cisterne mobile

1.16.1         Cisternele mobile utilizate pentru transportul substantelor radioactive nu trebuie utilizate pentru transportul altor marfuri.

1.16.2         Gradul de umplere a cisternelor mobile nu trebuie sa depaseasca 90% sau orice alta valoare autorizata de catre autoritatea competenta.


1.17            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 8 in cisterne mobile


1.17.1         Dispozitivele de decompresiune ale cisternelor mobile utilate pentru transportul substantelor din clasa 8 trebuie sa fie inspectate la intervale ce nu depasesc un an.


1.18            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante din clasa 9 in cisterne mobile


1.19            Dispozitii suplimentare aplicabile transportului de substante solide la temperaturi mai mari decat punctul lor de topire

1.19.1         Substantele solide transportate sau prezentate pentru transport la temperaturi mai mari decat punctul lor de topire, si pentru care nu este prevazuta o instructiune de transport in cisterne mobile in coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2 sau pentru care instructiunea de transport in cisterne mobile atribuita nu se aplica in cazul transportului la temperaturi superioare punctului lor de topire, pot fi transportate in cisterne mobile cu conditia ca aceste substante sa apartina claselor 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 sau 9 si sa nu prezinte alte riscuri subsidiare decat cele ale claselor 6.1 sau 8 si sa apartina grupelor de ambalare II sau III.

1.19.2         Daca nu exista o indicatie contrara in tabelul A din capitolul 3.2, cisternele mobile utilizate pentru transportul acestor substante solide la temperaturi superioare punctului lor de topire trebuie sa fie conforme dispozitiilor instructiunii de transport in cisterne mobile T4 pentru substante solide din grupa de ambalare III sau T7 pentru substantele solide din grupa de ambalare II. O cisterna mobila care asigura un nivel de siguranta echivalent sau mai mare poate fi aleasa in conformitate cu 5.2.5. Gradul de umplere maxim (in%) trebuie sa fie determinat in conformitate cu 1.9.5 (TP3).


2                  Dispozitii generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul gazelor lichefiate nerefrigerate


2.1               Prezenta sectiune stabileste dispozitiile generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul gazelor lichefiate nerefrigerate.

2.2               Cisternele mobile trebuie sa fie conforme cu prescriptiile de proiectare, constructie, inspectie si incercari la care trebuie supuse acestea, detaliate la 6.7.3. Gazele lichefiate nerefrigerate trebuie sa fie transportate in cisterne conform instructiunii de transport in cisterne mobile T50 descrisa la 5.2.6 si dispozitiilor speciale aplicabile transportului in cisterne mobile alocate gazelor lichefiate nerefrigerate speciale din coloana (11) a tabelului A din capitolul 3.2 si care sunt descrise la 5.3.

2.3               In timpul transportului, cisternele mobile trebuie sa fie protejate in mod adecvat impotriva deteriorarii rezervorului si a echipamentelor de lucru in caz de impact lateral sau longitudinal si de rasturnare. Daca rezervoarele si echipamentele de lucru sunt construite pentru a rezista la socuri sau la rasturnare, aceasta protectie nu este necesara. Exemple de asemenea protectii sunt date la 6.7.3.13.5.

2.4               Anumite gaze lichefiate nerefrigerate sunt instabile din punct de vedere chimic. Acestea nu trebuie admise la transport decat daca s-au luat masurile necesare pentru a se preveni descompunerea, transformarea sau polimerizarea lor periculoasa in timpul transportului. In acest scop, trebuie sa se asigure in mod special ca cisternele mobile sa nu contina nici un gaz lichefiat nerefrigerat susceptibil de a favoriza asemenea reactii.

2.5               In afara cazului in care denumirea gazului (gazelor) transportat(e) apare pe placuta metalica descrisa la 6.7.3.16.2, o copie a certificatului mentionat la 6.7.3.14.1 trebuie pusa la dispozitia unei autoritati competente, la cerere, si transmisa fara intarziere de catre expeditor, destinatar sau agent, dupa caz.

2.6               Cisternele mobile goale, necuratate si nedegazeificate trebuie sa indeplineasca aceleasi dispozitii ca si cisternele mobile incarcate cu gaz lichefiat nerefrigerat transportat anterior.


2.7               Umplerea cisternei


2.7.1           Inaintea umplerii, cisterna mobila trebuie verificata pentru a se asigura ca este de tipul autorizat pentru transportul gazului lichefiat nerefrigerat si ca aceasta nu a fost incarcata cu gaze lichefiate nerefrigerate care, in contact cu materialele rezervorului, garniturilor, echipamentului de lucru si eventualelor acoperiri de protectie, ar putea reactiona periculos, formand produse periculoase sau ar slabi sensibil aceste materiale. In timpul incarcarii, temperatura gazelor lichefiate nerefrigerate trebuie sa ramana in limitele domeniului temperaturilor de calcul.

2.7.2           Masa maxima de gaz lichefiat nerefrigerat per litrul de capacitate a rezervorului (kg/l) nu trebuie sa depaseasca masa volumica a gazului lichefiat refrigerat la 50sC inmultit cu 0,95. In plus, rezervorul nu trebuie sa fie umplut in intregime cu lichidul la 60sC.

2.7.3           Cisternele mobile nu trebuie incarcate peste masa lor bruta maxima admisibila de umplere specificata pentru fiecare gaz care urmeaza a fi transportat.


2.8               Cisternele mobile nu trebuie prezentate la transport:

(a) daca prezinta un grad de umplere astfel incat oscilatiile continutului ar putea atrage dupa sine forte hidraulice excesive in rezervor;

(b) daca prezinta scurgeri;

(c) daca sunt atat de deteriorate incat integritatea cisternelor sau a elementelor de ridicare sau de prindere ar putea fi compromisa; si

(d) daca echipamentul de lucru nu a fost examinat si considerat in stare buna de functionare.


2.9               Trecerile ramificate ale cisternelor mobile trebuie obturate in timpul incarcarii cisternelor. Aceasta dispozitie nu se aplica cisternelor mobile care, conform 6.7.3.13.4, nu trebuie prevazute cu mijloace de obturare ale trecerilor ramificate.


3                  Dispozitii generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul de gaze lichefiate refrigerate


3.1               Aceasta sectiune stabileste dispozitiile generale referitoare la utilizarea cisternelor mobile pentru transportul de gaze lichefiate refrigerate.

3.2               Cisternele mobile trebuie sa fie conform cu prescriptiile aplicabile proiectarii si constructiei cisternelor mobile, precum si inspectiilor si incercarile la care trebuie supuse acestea, care sunt stabilite la 6.7.4. Gazele lichefiate refrigerate ce trebuie transportate in cisterne mobile conform instructiunii de transport, in cisterne mobile T75 descrise la 5.2.6 si conform dispozitiilor speciale aplicabile transportului in cisterne mobile alocate fiecarui gaz lichefiat refrigerat din coloana (11) a tabelului A din capitolul 3.2 si descrise la 5.3.

3.3               In timpul transportului, cisternele mobile trebuie protejate in mod adecvat impotriva deteriorarii rezervorului si echipamentelor de lucru in caz de soc lateral sau longitudinal sau de rasturnare. Daca rezervoarele si echipamentele de lucru sunt construite pentru a putea rezista la socuri sau la rasturnare, aceasta protectie nu este necesara. Exemple de asemenea protectii sunt date la 6.7.4.12.5.

3.4               In afara cazului in care denumirea gazului (gazelor) transportat (transportate) apare pe placa metalica mentionata la 6.7.4.15.2, o copie a certificatului indicat la 6.7.4.13.1 trebuie transmisa, la cererea unei autoritati competente sau a unui organism agreat de aceasta, si prezentata fara intarziere de catre expeditor, destinatar sau agent, dupa caz.

3.5               Cisternele mobile goale, necuratate si nedegazeificate trebuie sa indeplineasca aceleasi dispozitii ca si cisternele mobile incarcate cu substanta transportata anterior.


3.6 Umplerea cisternei

3.6.1           Inaintea umplerii, cisterna mobila trebuie verificata pentru a se asigura ca este de tipul omologat pentru transportul gazului lichefiat refrigerat si sa nu fie incarcata cu gaze lichefiate refrigerate care, in contact cu materialele rezervorului, garniturilor, echipamentului de lucru si eventualelor acoperiri de protectie, ar putea reactiona periculos, formand produse periculoase sau ar slabi sensibil aceste materiale. In timpul incarcarii, temperatura gazelor lichefiate refrigerate trebuie sa ramana in limitele domeniului temperaturilor de calcul.

3.6.2           La evaluarea gradului initial de umplere, trebuie sa se tina seama de timpul de inmagazinare necesar pentru transportul prevazut, cat si de toate intarzierile care s-ar putea produce. Gradul initial de umplere a unui rezervor, cu exceptia dispozitiilor de la 3.6.3 si 3.6.4, trebuie astfel ales incat daca continutul, cu exceptia heliului, ar fi adus la o asemenea temperatura incat presiunea vaporilor sa fie egala cu presiunea de lucru maxima admisibila (PLMA), volumul ocupat de lichid sa nu depaseasca 98%.

3.6.3           Rezervoarele destinate transportului heliului pot fi umplute pana la limita dispozitivului de decompresiune, dar nu mai mult.

3.6.4           Un grad initial de umplere mai ridicat poate fi autorizat, cu conditia aprobarii de catre autoritatea competenta, atunci cand durata prevazuta a transportului este considerabil mai scurta decat timpul de inmagazinare.


3.7               Timp de inmagazinare real


3.7.1 Timpul de inmagazinare real trebuie calculat pentru fiecare transport in conformitate cu o procedura recunoscuta de catre autoritatea competenta, avandu-se in vedere:

(a) timpul de inmagazinare de referinta pentru gazele lichide refrigerate destinate transportului (vezi 6.7.8.1) (asa cum este indicat pe placa descrisa la 6.7.4.15.1);

(b) densitatea reala de umplere;

(c) presiunea reala de umplere;

(d) presiunea de reglare cea mai scazuta a dispozitivului (dispozitivelor) de limitare a presiunii.


3.7.2           Timpul de inmagazinare real trebuie marcat fie pe cisterna mobila, fie pe o placa metalica fixata solid pe cisterna mobila, conform 6.7.4.15.2.

3.8               Cisternele mobile nu trebuie sa fie prezentate la transport:

(a) daca au un asemenea grad de umplere incat oscilatiile continutului ar putea atrage dupa sine forte hidraulice excesive in rezervor;

(b) daca prezinta scurgeri;

(c) daca sunt deteriorate in asemenea grad incat integritatea cisternei sau a elementelor de ridicare sau de prindere ar putea fi compromisa;

(d) daca echipamentul de lucru nu a fost examinat si considerat in stare buna de functionare;

(e) daca timpul de inmagazinare real pentru gazul lichefiat refrigerat transportat nu a fost determinat conform 3.7 si daca cisterna mobila nu a fost marcata conform 6.7.4.15.2; si

(f) daca durata transportului, avandu-se in vedere intarzierile care s-ar putea produce, depaseste timpul de inmagazinare real.


3.9               Trecerile ramificate ale cisternelor mobile trebuie obturate in timpul umplerii cisternelor. Aceasta dispozitie nu se aplica cisternelor mobile care, conform 6.7.4.12.4, nu trebuie prevazute cu mijloace de obturare a trecerilor ramificate.


4                  Dispozitii generale privind utilizarea containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM) 'UN'

4.2.4.1  Prezenta sectiune contine dispozitii generale referitoare la utilizarea containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM) pentru transportul gazelor nerefrigerate la care se face referire la 6.7.5.

4.2               CGEM trebuie sa fie conforme cu prescriptiile de proiectare, constructie, inspectie si incercari detaliate la 6.7.5. Elementele CGEM trebuie sa fie controlate periodic conform dispozitiilor stabilite in instructiunile de ambalare P200 de la 4.1.4.1 si 6.2.1.5.

4.3               In timpul transportului, CGEM trebuie protejate impotriva deteriorarii elementelor echipamentului de lucru in cazul unui impact lateral sau longitudinal sau rasturnarii. Daca elementele si echipamentul de lucru sunt astfel construite incat sa reziste la socuri sau la rasturnare, aceasta protectie nu este necesara. Exemple de astfel de protectii sunt prezentate la 6.7.5.10.4.

4.4               Incercarile si inspectiile periodice la care sunt supuse CGEM sunt definite la 6.7.5.12. CGEM sau elementele lor nu pot fi incarcate sau umplute incepand din momentul in care trebuie supuse unui control periodic, dar pot fi transportate dupa expirarea termenului limita.4.5              Umplere CGEM


4.5.1           Inainte de umplere, CGEM trebuie verificat pentru a se asigura ca este de tipul autorizat pentru transportul gazelor si ca sunt respectate dispozitiile aplicabile din ADR.

4.5.2           Elementele CGEM trebuie umplute conform presiunilor de lucru, rapoartelor de umplere si prescriptiilor de umplere recomandate in instructiunile de ambalare P200 de la 4.1.4.1 pentru fiecare gaz specific utilizat pentru umplerea fiecarui element. In nici un caz, un CGEM sau un grup de elemente nu trebuie umplut, ca unitate, peste presiunea de lucru cea mai joasa a oricarui element dat.

4.5.3           CGEM nu trebuie umplute peste masa lor bruta maxima admisibila.

4.5.4           Robinetele de izolare trebuie inchise dupa umplere si mentinute inchise in timpul transportului. Gazele toxice (gaze din grupele T, TF, TC, TO, TFC si TOC) pot fi transportate in CGEM numai daca fiecare element este prevazut cu un robinet de izolare.

4.5.5           Deschiderea (deschiderile) de umplere trebuie inchisa(e) cu capace sau dopuri. Etanseitatea inchiderilor si a echipamentului trebuie verificata dupa umplere de cel care efectueaza umplerea.

4.5.6           CGEM nu trebuie prezentate la umplere daca:

(a) sunt deteriorate astfel incat integritatea recipientelor sub presiune sau echipamentului structural sau de lucru ar putea fi compromisa;

(b) recipientele sub presiune sau echipamentele structurale sau de lucru au fost examinate si considerate in stare de funcTtionare proasta; sau

(c) etichetele recomandate privind certificarea, incercarile periodice sau umplerea nu sunt lizibile.


4.6 CGEM umplute nu trebuie prezentate pentru transport daca:

(a) prezinta scurgeri;

(b) sunt deteriorate in asemenea grad incat integritatea recipientelor sub presiune sau a echipamentului structural sau de lucru ar putea fi compromisa;

(c) recipientele sub presiune sau echipamentele structurale sau de lucru au fost examinate si considerate in stare de functionare proasta; sau

(d) etichetele recomandate privind certificarea, incercarile periodice sau umplerea nu sunt lizibile.


4.7               CGEM golite si necuratate si nedegazeificate trebuie sa indeplineasca aceleasi prescriptii ca si CGEM umplute cu substanta transportata anterior.


5                  Instructiuni si dispozitii speciale de transport in cisterne mobile

5.1              Generalitati

5.1.1           Prezenta sectiune contine instructiunile de transport in cisterne mobile, precum si dispozitiile speciale aplicabile substantelor periculoase autorizate pentru transportul in cisterne mobile. Fiecare instructiune de transport in cisterne mobile este identificata printr-un cod alfanumeric (de exemplu, T1). Coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2 indica instructiunea de transport in cisterne mobile aplicabila pentru fiecare substanta autorizata la transport in cisterne mobile. In cazul in care nici o instructiune de transport in cisterne mobile nu apare in coloana (10) pentru o anumita substanta periculoasa, transportul respectivei substante in cisterne mobile nu este autorizat, cu exceptia cazului in care o autoritate competenta a eliberat o autorizatie in conditiile precizate la 6.7.1.3. Dispozitii speciale pentru transportul in cisterne mobile sunt stabilite pentru marfuri periculoase specifice in coloana (11) a tabelului A din capitolul 3.2. Fiecare dispozitie speciala aplicabila transportului in cisterne mobile este identificata printr-un cod alfanumeric (de exemplu, TP1). O lista a acestor dispozitii speciale figureaza la 5.3.

NOTA: Gazele aprobate pentru transport in MEGC-uri sunt indicate la litera „(M)” in coloana (10) din Tabelul A din capitolul 3.2.

5.2 Instructiuni de transport in cisterne mobile

5.2.1           Instructiunile de transport in cisterne mobile se aplica substantelor periculoase din clasele 1 pana la 9. Aceste instructiuni ofera informatii privind dispozitiile referitoare la transportul in cisterne mobile care se aplica anumitor substante. Aceste dispozitii trebuie respectate in plus fata de dispozitiile generale stabilite in prezentul capitol si prescriptiile din capitolul 6.7.


5.2.2           Pentru substantele din clasa 1 si clasele 3 pana la 9, instructiunile de transport in cisterne mobile indica presiunea minima de incercare aplicabila, grosimea minima a rezervorului (din otel de referinta), prescriptiile pentru orificiile din partea inferioarasi pentru dispozitivele de decompresiune. In instructiunea de transport T23, sunt enumerate substantele autoreactive din clasa 4.1 si peroxizii organici din clasa 5.2 al caror transport in cisterne mobile este autorizat, impreuna cu temperatura de reglare si temperatura critica.

5.2.3           Instructiunea de transport T50 este aplicabila gazelor lichefiate nerefrigerate si indica presiunea de lucru maxima autorizata, prescriptiile pentru orificiile situate sub nivelul lichidului, pentru dispozitivele de decompresiune si pentru densitatea maxima de umplere pentru fiecare din gazele lichefiate nerefrigerate autorizate pentru transportul in cisterne mobile.

5.2.4           Instructiunea de transport T75 este aplicabila gazelor lichefiate refrigerate.


5.2.5 Determinarea instructiunii adecvate de transport in cisterne mobile


Atunci cand pentru o substanta periculoasa data este indicata in coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2, o instructiune specifica de transport in cisterne mobile, este posibila utilizarea altor cisterne mobile corespunzatoare altor instructiuni care prescriu o presiune minima de incercare mai mare, o grosime a peretilor mai mare si prescriptii pentru orificiile de sub nivelul lichidului si dispozitivele de decompresiune mai severe. Urmatoarele directive sunt aplicabile pentru determinarea cisternei mobile adecvate, care poate fi utilizata pentru transportul anumitor substante.

5.2.6 Instructiuni de transport in cisterne mobile

Instructiunile de transport in cisterne mobile specifica prescriptiile aplicabile cisternelor mobile utilizate pentru transportul substantelor specifice. Instructiunile de transport in cisterne mobile T1 pana la T22 indica presiunea minima de incercare aplicabila, grosimea minima a rezervorului (in mm otel de referinta) si prescriptiile referitoare la dispozitivele de decompresiune si la orificiile din partea inferioara.

5.3Dispozitii speciale pentru transportul in cisterne mobile

Dispozitiile speciale pentru transportului in cisterne mobile sunt prescrise pentru anumite substante in plus sau in locul celor ce figureaza in instructiunile de transport in cisterne mobile sau in prescriptiile capitolului 6.7. Aceste dispozitii sunt identificate printr-un cod alfanumeric care incepe cu literele 'TP' (din limba engleza 'Tank Provision') si indicate in coloana (11) a tabelului A din capitolul 3.2, referitor la anumite substante. Acestea sunt enumerate in continuare:

TP1             Nu trebuie depasit gradul de umplere de la 1.9.2

TP2 Nu trebuie depasit gradul de umplere de la 1.9.3

TP3             Gradul de umplere maxim (in%) pentru substantele solide transportate la temperaturi mai mari decat punctul lor de topire si pentru lichidele cu temperatura ridicata trebuie determinat in conformitate cu 1.9.5.

TP4             Nu trebuie depasit gradul de umplere de 90% sau orice alta valoare aprobata de autoritatea competenta (vezi 1.16.2).

TP5             Gradul de umplere prescris la 3.6 trebuie sa fie respectat.

TP6             Cisterna trebuie prevazuta cu dispozitive de decompresiune corespunzatoare capacitatii si naturii substantelor transportate, pentru a se evita, in orice circumstante, explozia cisternei, inclusiv in cazul scufundarii sale in flacari. Dispozitivele trebuie sa fie, de asemenea, compatibile cu substanta transportata.

TP7             Aerul trebuie eliminat din spatiul pentru vapori prin intermediul azotului sau prin alte mijloace.

TP8             Presiunea de incercare poate fi scazuta la 1,5 bar daca punctul de aprindere al substantei transportate este mai mare de 0sC.

TP9             O substanta care corespunde acestei descrieri nu poate fi transportata in cisterna decat cu autorizare din partea autoritatii competente.

TP10           Este necesara o acoperire cu plumb cu o grosime minima de 5 mm, care trebuie supusa unei incercari anuale, sau o acoperire dintr-un alt metal adecvat, aprobat de autoritatea competenta.

TP12           (sters)

TP13           (Rezervat)

TP16           Cisterna trebuie prevazuta cu un dispozitiv special pentru a se evita sub/suprapresiunile in conditii normale de transport. Acest dispozitiv trebuie agreat de autoritatea competenta. Prescriptiile referitoare la dispozitivele de decompresiune sunt cele indicate la 6.7.2.8.3, pentru a se evita cristalizarea produsului in dispozitivul de decompresiune.

TP17           Numai materialele necombustibile anorganice trebuie utilizate pentru izolarea termica a cisternei.

TP18 Temperatura trebuie mentinuta intre 18sC si 40sC. Cisternele mobile care contin acid metacrilic solidificat nu trebuie sa fie incalzite in timpul transportului. ­

TP19          Grosimea calculata a rezervorului trebuie crescuta cu 3 mm. Grosimea rezervorului trebuie verificata cu ultrasunete la jumatatea intervalului dintre incercarile periodice la presiune hidraulica.

TP20          Aceasta substanta trebuie transportata numai in cisterne izolate termic sub o acoperire de azot.

TP21          Grosimea rezervorului nu trebuie sa fie mai mica de 8 mm. Cisternele trebuie sa fie supuse incercarii la presiune hidraulicasi inspectate interior la intervale care nu depasesc doi ani si jumatate.

TP22          Lubrifiantii pentru elementele de legaturasi celelalte dispozitive trebuie sa fie compatibile cu oxigenul.

TP23          Transportul este autorizat in conditii speciale prescrise de catre autoritatile competente.

TP24          Cisterna mobila poate fi echipata cu un dispozitiv care, in conditii de umplere maxima, va fi situat in spatiul pentru vapori a rezervorului, pentru a impiedica acumularea unei presiuni excesive datorate descompunerii lente a substantei transportate. Acest dispozitiv trebuie, de asemenea, sa asigure ca scurgerile de lichid in caz de rasturnare sau de patrundere a unor substante straine in cisterna vor ramane in limite acceptabile. Acest dispozitiv trebuie agreat de autoritatea competenta sau de un organism desemnat de catre aceasta.

TP25          Trioxidul de sulf la 99,95% si peste poate fi transportat in cisterne fara inhibitor, cu conditia de a fi mentinut la o temperatura egala sau mai mare de 32,5sC.

TP26          In cazul transportului care necesita incalzirea substantei, dispozitivul de incalzire trebuie instalat in exteriorul rezervorului. Pentru nr. ONU 3176, aceasta prescriptie nu se aplica decat daca substanta reactioneaza periculos cu apa.

TP27          Se poate utiliza o cisterna mobila a carei presiune minima de incercare este de 4 bar daca se demonstreaza ca o presiune de incercare egala sau mai mica decat aceasta valoare este admisibila, tinandu-se seama de definitia presiunii de incercare de la 6.7.2.1.

TP28          Se poate utiliza o cisterna mobila a carei presiune minima de incercare este de 2,65 bar daca se demonstreaza ca o presiune de incercare egala sau mai mica decat aceasta valoare este admisibila, tinandu-se seama de definitia presiunii de incercare de la 6.7.2.1.

TP29          Se poate utiliza o cisterna mobila a carei presiune minima de incercare este de 1,5 bar daca se demonstreaza ca o presiune de incercare egala sau mai mica decat aceasta valoare este acceptabila, tinandu-se seama de definitia presiunii de incercare de la 6.7.2.1.

TP 30         Aceasta substanta trebuie transportata in cisterne izolate termic.

TP 31         Aceasta substanta poate fi transportata in cisterne numai in stare solida.

TP 32         Pentru Nr. ONU 0331, 0332 si 3375, cisternele mobile pot fi utilizate cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

(a) Pentru a evita o inchidere excesiva, cisternele mobile metalice trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv de decompresiune cu arc, cu disc de rupere sau cu element fuzibil. Reglarea presiunii de evacuare sau a presiunii de spargere, dupa cum este aplicabil, nu trebuie sa depaseasca 2,65 bar pentru cisterne mobile cu o presiune de incercare mai mare de 4 bar;

(b) Trebuie sa fie demonstrata adecvarea pentru transportul in cisterne. O metoda de evaluare a acesteia este incercarea 8 d) din seria 8 (a se vedea Manualul de incercari si criterii, Partea 1, sub-sectiunea 18.7);

(c) Substantele nu trebuie sa ramana in cisterna mobila o perioada de timp mai mare decat cea care ar putea determina aglutinarea lor. trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a impiedica acumularea si depunerile de substante in cisterne (curatare etc).


TP 33         Instructiunea de transport in cisterne mobile atribuita acestei substanTe se aplica solidelor granuloase sau pulverulente si substantelor solide care sunt incarcate si descarcate la temperaturi mai mari decat punctul lor de topire, apoi sunt racite si transportate ca o masa solida. Pentru substantele solide care sunt transportate la temperaturi mai mari decat punctul lor de topire, a se vedea 1.19.

TP 34         Cisternele mobile nu trebuie sa fie supuse la incercarea de impact de la 6.7.4.14.1, daca este indicata mentiunea ”TRANSPORT FEROVIAR INTERZIS” pe placuta descrisa la 6.7.4.15.1 si pe doua laturi ale invelisului exterior, cu litere de cel putin 10 cm inaltime.

TP35 Instructiunea T14 privitoare la cisternele mobile stipulata in ADR aplicabila pana la 31 decembrie 2008 poate fi aplicata in continuare pana la data de 31 decembrie 2014.Politica de confidentialitate


logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.