Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Clasificarea functiilor publice. Functii publice generale si functii publice specifice

Clasificarea functiilor publice. Functii publice generale si functii publice specifice
Clasificarea functiilor publice. Functii publice generale si functii publice specifice

In conformitate cu prevederile Legii 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale, iar functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati sau institutii publice stabilite in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.

Determinarea concreta a functiilor publice generale si a celor specifice se realizeaza prin Anexa la Legea nr. 188/1999, care cuprinde lista functiilor publice.Functiile publice generale sunt cele corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si functionarilor publici de executie, asa cum sunt determinate in art. 11-13 din Statut. Astfel, se precizeaza ca "functii publice generale se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici".

Functii publice specifice sunt urmatoarele:

A) Functii publice de conducere: 1. arhitect-sef;

B) Functii publice de executie: 1.inspector de concurenta; 2.inspector vamal; 3.inspector de munca; 4.controlor delegat; 5.expert in tehnologia informatiei si telecomunicatiilor; 6.comisar.

C) Alte functii specifice:1. manager public.

Alte functii specifice decat cele prevazute in anexa la Legea nr. 188/1999 se pot stabili prin urmatoarele doua modalitati alternative: prin statute speciale sau de catre autoritatile sau institutiile publice, cu avizul (conform) al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Dupa gradul de acces la functia publica, functiile publice se mai pot clasifica, in functii ocupate de: 1. functionari debutanti; 2. functionari definitivi. Pot fi numiti functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive.

Pot fi numiti functionari publici definitivi:- functionarii publici debutanti, care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare;

- persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea corespunzatoare functiei publice, de minim 12 luni, 8 luni si respectiv 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite;

- persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica.

Categorii de functionari publici. Inaltii functionari publici. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei se la consacra din punct de vedere legal o noua categorie de functionari publici - inaltii functionari publici. Inaltii functionari publici realizeaza managementul de nivel superior in administratia publica centrala si in autoritatile administrative autonome.

Prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, legiuitorul a restrans aria functiilor publice aferente categoriei inaltilor functionari publici. Potrivit art. 11, categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una din urmatoarele functii publice: secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului; secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; prefect; secretar general adjunctdin ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; subprefect; inspector guvernamental.

Chiar daca, prin modificarile aduse de Legea nr. 161/2003 si de Legea nr. 340/2004, prefectul si subprefectul au trecut din categoria demnitarilor in categoria inaltilor functionari publici, aceste functii mai pastreaza o anumita conotatie politica, fie si numai datorita modului in care s-au recrutat primii prefecti si subprefecti ca inalti functionari publici.

Din categoria inaltilor functionari publici poate face parte persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: cele prevazute la art. 50 din Statut pentru ocuparea oricarei functii publice; are studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; are cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; a absolvit programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici; a promovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici.

Numirea, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinara a inaltilor functionari publici se fac, in conditiile legii, de catre Guvern, pentru functiile publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului, prefect si subprefect, respectiv de catre primul-ministru, pentru functiile publice de secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si inspector guvernamental[1].La eliberarea din functia publica, inaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face anual, in conditiile legii. Evaluarea generala a inaltilor functionari publici se face o data la 2 ani, in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii functiei publice. Inaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, in conditiile legii. Evaluarea anuala si evaluarea generala se fac de catre o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
[1] Vedinas, V. Statutul functionarului public, Editura Nemira, Bucuresti, 1999, p. 213.
Politica de confidentialitatecreeaza.com logo mic.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
Marketingul intern si interactiv in administratia publica
BUNURILE PUBLICE - Cand trebuie oferit bunul public
TRASATURILE CARACTERISTICE ALE ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV POTRIVIT LEGII NR. 554/2004 SI CONSTITUTIEI
Evolutia comertului exterior al Romaniei, in contextul cerintelor actuale
Orientarea catre cetateni
Organizatii internationale
PROPRIETATEA PUBLICATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu