Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
PROPRIETATEA PUBLICA

PROPRIETATEA PUBLICA
PROPRIETATEA PUBLICA

domeniu public = masa de bunuri determinata de lege in raport de natura bunului (uzul public) si de destin acestuia (interesul public) adica totalit bunurilor ce formeaza ob propr publice

Prin propr publica sau dr de prop publica intelegem acel drept real ce apartine statului si unit admin terit asupra bunurilor care fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie expresa a legi sunt de uz sau de interes public apartinand dom public si care se exercita in regim de dr public prin putere proprie si interes public dar in limitele prev de lege.

Din definitie rezulta ca dr de propriet publica prezinta urmatoarele trasaturi:

  • titularii dreptului de prop publica - statul si unitatile administrativ teritoriale
  • exercitarea dreptului de prop publica are loc numai in regim de drept public
  • exercit atributelor dr de prop publica se face prin putere proprie si in interes public.

In privinta bunurilor prop publica prin natura lor posesia nu se exercita in mod direct de catre stat sau unit admin terit ci prin intermediul altor pers care folosesc sau administreaza aceste bunuri.In ce priv b prop publica prin destinatia lor statul si unit admin terit exercita posesia si folosinta percepand o serie de taxe.

In ce priv dispoz materiala si juridica - bunurile propriet publica desio sunt inalienabile pot fi modificate ori transformate in conditiile legii.

CARACTERELE JURIDICE

Sunt prev in legislatie urmatoarele caractere juridice:

  • inalienabile - sunt scoase din circitul civil neputand fi instrainate prin acte jur civ nici chiar pe cale fortata prin expropriere

- nu pot face ob privatizarii cu exceptia lg prev in fondul funciar care spune ca pf si mostenitorii lor ale caror terenuri au fost trecute in propr statului prin anumite acte normative pot cere si obtine reconstituirea dr lor de proprietate

  • dr de prop publica este imprescriptibil adica nu pot fi dobandite asemenea bunuri prin uzucapiune de cate alte persoane sau prin posesia de buna credinta a bunurilor mobile

Oricat timp ar fi trecut de la iesirea din posesia statului aceste bunuri pot fi revendicate printr-o actiune in revendicare

  • dr. de prop publica este insesizabil - bunurile ce formeaza obiectul acestui dr., nu pot fi urmarite de creditori;

De asemenea dr. de prop. pub este negrevabil si nedezmembrabil.

Legea spune in mod expres ca bunurile din domeniul public nu pot constitui obiectul unei garantii reale.

In mod exceptional servitutile asupra b proprietate publica sunt valabile in masura in care sunt comparabile cu uzul sau destinatia publica careia ii sunt afectate bunurile respective.

Servitutiile constituite anterior intrarii bunurilor in prop publica se mentin.

NOTIUNILE DE BUNURI DOMENIALE SI DE DOMENIU PUBLIC

Bunurile apartinand statului si unitatilor administrativ teritoriale poarta denumirea de bunuri domeniale si se impart in 2 categorii:

a) ce apartin domeniului public

b) ce apartin domeniului privat

Ele pot mobile immobile.

Art 136 constit - delimiteaza sfera bunurilor ce apartin dom public pe baza a 3 criterii:

  • criteriul enumerarii concrete a bunurilor (art 136 punctul 3)
  • criteriul scopului sau afectatiunii speciale a bunului cele care pot fi folosite in interes public
  • criteriul trimiterii la alt act normativ

Bunuri de uz public sunt acele bunuri care prin nat lor sunt de folosinta generala-

Ex: pietele, padurile, drumurile, statuile, monumentele etc

Bunurile de interes public sunt acele unuri care desi nu sunt accesibile publicului, prin nat lor sunt destinate organizarii si defasurarii unor activitati de interes general.

Legea 213/1998 lege cadru: reg jurid al bunurilor din dom public-dispune ca Domeniul public este alcatuit din urmat bunuri:

bunurile enumerate de art 136 alin 3 din Constitutie

bunurile enumerate in anexa la legea 213/1998

orice alte bunuri care potriv legii sau prin natura lor sunt de uz public / sau de interes si sunt dobandite de stat sau unit admin terit in modurile prev de lege

Domeniul public se clasifica dupa interesul pe care il prezinta bunurile in domeniul public:

a. de interes national(apartine statului)

b. domeniul public de interes local(sat judet etc)

Fiecare unit admin terit isi stabileste prin hotarare bunurile de uz sau de interes local propriu daca nu cumva sunt stabilite prin lege

Delimitarea domeniului public al statului si al unit admin terit se face prin inventariere

Modurile de dobandire si de stingere a dr de propriet publica

Moduri de dobandire expres prev in legea 213 art 7:

pe cale naturalaprin achizitii publice facute in cond oug nr 34/2006

prin expropriere pt cauza de utilitate publica-se analizeaza distinct exproprierea

prin acte de donatie sau legate-->dispoz cuprinsa in testament care vizeaza un anumit bun

prin trecerea unor bunuri din domeniul priv a statului sau al unit admin terit in dom public al acestora pt cauza de utilitate publica.

Aceasta trece opereaza pe baza hot Guv pt bunurile aflate in prop privata a statului sau in temeiul hot consiliului judetean ori a cons local pt ele aflate in propr lor privata

prin alte moduri prev de lege:

rechizitia-lg 132/1997-se rechiz bunuri pt satisfacereea intereselor generale

Confiscarea - bunuri fara stapan, cele abandonate, succesiunile vacante - se cuvin statului

Comoara si tezaurul - Comora este un lucru ascuns sau ingropat a carui proprit nu o poate justifica nimeni si este descoperit prin hazard

Moduri de stingere:

Conform legii 213/98 coroborate cu alte dispozitii legale:

prin pierirea bunului;

prin trecerea bunului in domeniul privat;

prin trecerea in baza unor legii din domeniul public in domeniul privat pentru a se putea reconstitui dr. de prop privata.

Exercitarea dreptului de proprietate publica

Dreptul de proprietate publica se exercita direct de catre titular sau prin prin intermediul autoritatilor administrativ teritoriale. 

Potrivit legii bunurile proprietate publica pot fi date in administrare regiilor autonome sau institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate.

De asemenea pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.

Dreptul de administrare

Def. este acel drept real ce se constituie print-un act administrative asupra unor bunuri ce apartin statului sau unitatilor admin. terit., in baza caruia titularul poate sa exercite posesia , folosinta si in anumite limite dispozitia cu respectarea dr. de prop. al celui care l-a constituit.

Potrivit legii, titularii dr. de administrare sunt:

regiile autonome, prefecturile, autoritatile publice centrale si locale si institutiile publice;

Darea in administrare a unor bunuri publice se realizeaza numai prin acte administrative individuale.

Caracterele juridice

inalienabil, imprescriptibil si insesizabil;

un drept absolute in raportul de drept public mai putin in raportturile cu cel ce l-a constituit;

nu este susceptibil de dezmembrare;

titularul acestui drept poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de bun in limitele stabilite prin actul de constituire;

poate fi revocat.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

CLASIFICAREA RAPORTURILOR DE SUBORDONARE ADMINISTRATIVA
Programul PHARE - Programele componente PHARE
Teoria administratiei ca stiinta
TRANSPARENTA DECIZIONALA
Studiu de caz privind cariera functionarului public european
STRUCTURA EXTERNA A AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI
NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE IN TOTALITATE CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIVTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu