Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
TRANSPARENTA DECIZIONALA

TRANSPARENTA DECIZIONALA
TRANSPARENTA DECIZIONALA

a). Notiunea si obiectul transparentei decizionale

Legislatia actuala cuprinde o serie de regulile de procedura minimale care sa asigure transparenta decizionala privind activitatea autoritatilor administratiei publice locale si centrale, alese sau numite, precum si a altor institutii publice finantate din bugetele publice, in raporturile dintre acestea si cetateni, sau asociatii ale cetatenilor legal constituite.

Potrivit legii, autoritatile publice obligate sa respecte transparenta decizionala sunt:

● autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Gu­vernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administratiei publice autonome; de precizat ca, desi este autoritate suprema a administratiei, Guvernul nu este mentionat.● autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile municipale, orasenesti si comunale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes judetean, respectiv local.

b) Obiectivele transparentei decizionale.

Transparenta decizionala a activitatii desfasurate de autoritatile administratiei­ publice la nivel central si la nivel local sunt stabilite in mod expres:

- sa sporeasca gradul de responsabilitate a autoritatilor administratiei publice fata de cetateni;

- sa stimuleze participarea activa a cetatenilor la adoptarea deciziilor administrative;

- sa creasca gradul de transparenta al intregii activitati a administratiei publice;

La baza obligatiei privind transparenta decizionala in administratia publica stau principii care asigura atat oportunitatea, cat si legalitatea actului decizional, cum sunt:

- informarea prealabila a cetatenilor cu privire la problemele de interes public care urmeaza sa fie dezbatute in consiliile locale;

- consultarea cetatenilor la initiativa autoritatilor publice, in cursul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative;

- participarea activa a cetatenilor la adoptarea deciziilor administrative proiectelor de care presupune, pe de o parte, ca sedintele sa aiba caracter public, iar pe de alta parte, ca dezbaterile sa fie consemnate si date publicitatii.

c) Exceptii de la regula transparentei

Prevederile legii privind transparenta decizionala nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor in care sunt prezentate sau discutate informatii cu privire la:

apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice sau politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

valoarea, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatii comerciale, bancare, financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;

datele cu caracter personal (daca nu exista acordul persoanei fizice respective).

d) Participarea cetatenilor la procesul decizional

In cursul procesului de elaborare a actelor normative, autoritatile administratiei publice sunt obligate sa faca public proiectul de act normativ ce urmeaza a fi adoptat; acest lucru trebuie realizat prin afisare la sediul propriu (intr-un loc accesibil), prin anuntul in site-ul propriu si transmiterea proiectului catre mass-media locala sau centrala, dupa caz. In plus, autoritatile administratiei publice trebuie sa trimita proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au solicitat acest lucru.

Anunturile cu privire la elaborarea actelor normative trebuie aduse la cunostinta cetatenilor cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza si adoptarea lor de catre autoritatea publica. Anunturile referitoare la actele normative ce urmeaza a fi elaborate in domeniul afacerilor trebuie transmise si asociatiilor patronale sau grupurilor legal constituite, pe domenii specifice de activitate, cu respectarea termenului prevazut, de 30 de zile.Termenul in care persoanele fizice sau juridice interesate pot face sugestii sau propuneri cu privire la continutul actului normativ trebuie sa fie de minimum 10 zile de la data publicarii anuntului.

Proiectul de act normativ se trimite spre avizare (respectiv aprobare) la autoritatile publice ierarhic superioare numai dupa ce s-au definitivat observatiile si propunerile primite din partea cetatenilor.

In cazul in care o asociatie cetateneasca a solicitat in scris discutarea proiectului de act normativ, conducatorul autoritatii publice emitente are obligatia de a organiza o intalnire pentru dezbaterea proiectului cu participarea celor interesati. In toate cazurile in care au loc dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in termen de maximum 10 zile de la data publicarii locului si datei de desfasurare a dezbaterii. In situatii de urgenta, atunci cand este periclitat interesul public, proiectele de acte normative pot fi adoptate fara respectarea acestei proceduri.

Participarea cetatenilor la procesul decizional este garantata prin:

- obligatia autoritatilor publice de a anunta public data si locul de desfasurare a sedintei;

- dreptul cetatenilor de a-si exprima  opiniile, (cu valoare de recomandare);

- participarea asociatiilor la sedinte in ordinea de precadere;

- accesul liber al mass-media la dezbateri;

- posibilitatea invitatilor de a se exprima cu privire la ordinea de zi;

Autoritatile administratiei publice au obligatia de a face public un raport anual cu privire la transparenta decizionala, care trebuie afisat, la randul lui, la sediul autoritatii emitente si pe site-ul acesteia.

e)Sanctiuni

Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale prin incalcarea dispozitiilor legii transparentei se poate adresa instantei de judecata potrivi legii contenciosului administrativ. Plangerea, ca si recursul sunt scutite de taxa de timbru si se judeca in procedura de urgenta.

Constituie abatere disciplinara fapta functionarului public care nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau im­piedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public. Constatarea si sanctionarea faptei se realizeaza potrivit dispozitiilor legii functionarilor publici.

Elaborati un raport cu privire la transparenta decizionala care sa contina:

participarea cetatenilor la sedintele consiliului local.

principalele propuneriale cetatenilor.

modul de solutionare a propunerilor


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul – caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiNotiunea de decizie administrativa
TRANSPARENTA DECIZIONALA
ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN TARA NOASTRA
CONTRACTUL ADMINISTRATIV
Bugetul local - principala forma de finantare a administratiilor locale
PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Natura normelor procedurale aplicabile
NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV
POLITICA DECIZIONALATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu