Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Bugetul local - principala forma de finantare a administratiilor locale

Bugetul local - principala forma de finantare a administratiilor locale


Bugetul local - principala forma de finantare a administratiilor locale

Bugetul local este sursa de finantare pentru actiunile administratiilor locale si poate singurul mod de progres al comunitatilor locale de oriunde. Prin bugetul local se stabilesc sursele de finantare pentru masurile ce se vor lua pentru dezvoltarea comunitatilor in urmatorul an.

Deasemeni bugetul local stabileste si cuantumul cheltuielilor ce se vor face in urmatorul an pentru necesitatile comunitatilor locale precum si pentru diverse festivitati si concursuri.

In componenta bugetului local trebuie sa intre si sumele alocate pentru diverse institutii finantate de catre autoritatile locale.

Pentru a avea un buget solid si acoperitor pentru urmatorul an trebuie ca veniturile sa fie colectate la timp si in totalitate altfel bugetul nu va putea satisface toate necesitatile comunitatii.

Formare si structuraBugetul de venituri si cheltuieli al unei institutii reprezinta documentul de planificare in care se inscriu toate veniturile si cheltuielile acelei instituitii pentru o perioada determinata de obicei un an. Aceste venituri si cheltuieli sunt planificate a fi realizate in aceasta perioada iar daca veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor se poate apela si la credite pentrudiferite perioade ale caror rate de rambursare se vor inscrie in bugetele de venituri si cheltuieli pentru anii urmatori in functie de termenul de rambursare al creditului. Bugetele locale sunt bugetele intocmite de orice autoritate publica locala cu personalitate juridica.

Bugetele locale nu reprezinta doar un act in care se inscriu acele venituri si cheltuieli ce urmeaza a fi realizate de catre autoritatea publica locala ci si un mijloc eficient de "planificare si de conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ- teritoriale"[1]. Deasemeni bugetele locale refleta si gradul de autonomie al diferitelor administratii locale fata de autoritatile publice centrale precum si fluxurile veniturilor si cheltuielilor acestora, modalitatile de finantare a diferitelor cheltuieli precum si acoperirea deficitelor acumulate in anii precedenti.

Bugetul local se formeaza din totalitatea veniturilor si cheltuelilor ce urmeaza a fi incasate respectiv efectuate de catre aceasta institutie publica locala. Deasemeni exista o varietate de impozite si taxe cere compun acest buget, la partea de venituri.

Veniturile inscrise in bugetul local sunt clasificate pe mai multe categorii dupa cum urmeaza:

Impozitul pe profit de la regiile autonome in subordinea autoritatilor publice locale,

Impozitele si taxele de la populatie,

Impozitul pe venitul agricol,

Alte impozite directe,

Impozitul pe spectacole,

Alte impozite indirecte,

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome subordonate,

Varsaminte de la institutiile publice,

Diverse venituri,

Venituri din capital.[2]

Deasemeni majoritatea acestor categorii de venituri se impart la randul lor in mai multe subcategorii. In continuare voi detalia doar categoria la care face referire prezenta lucrarei si anume impozitele si taxele datorate de persoanele fizice si juridice bugetelor locale. Acestea se impart in:

. impozite directe;
. impozite indirecte

Impozite directe surse ale bugetului local sunt urmatoarele:
1. impozitul pe profit;
2. impozitele si taxele de la populatie, si anume: a) impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si altor persoane fizice independente si asociatii familiale; b) impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice; c)taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice; d) impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari; e) impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor; f) impozitul pe veniturile din dobanzi; g) impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura; h) impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate; i) alte impozite si taxe de la populatie;
3. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;
4. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice;
5. taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice ;
6. alte impozite directe.
Din categoria impozitelor indirecte fac parte:
1. impozitul pe spectacole;
2. alte impozite indirecte a) alte taxe de timbru prevazute de Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si O.G. nr. 10/1993 privind actualizarea nivelului unor taxe in functie de rata inflatiei; b) alte incasari din impozite indirecte;.
Un al doilea criteriu de clasificare a impozitelor si taxelor locale il constituie actul normativ care le reglementeaza, in functie de care distingem:
1. impozite si taxe locale;
2. impozitul pe venitul agricol;
3. taxele de timbru;
4. impozitul pe venit .


Pe baza colectarii acestor venituri de la agentii economici precum si de la populatie se formeaza sursele de finantare a cheltuielilor prevazute in buget. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor pe categorii de bugete locale, in cazul in care legea nu prevede se stabileste de catre organele de decizie ale fiecarui judet in functie de atributiile organelor locale ale administratiei de statsi de subordonarea institutiilor publice, precum si de necesitatile de echilibrare bugetara.

Deasemeni autoritatile cu competente in elaborarea proiectelor de buget nu pot include orice fel de cheltuieli in aceste documente ci doar acelea care sunt destinate finantarii de actiuni social- culturale , cheltuieli de intretinere si functionare a organelor locale ale administratiei de stat, obiective si actiuni economice de interes local, precum si alte obiective prevazute prin dispozitii legale.

Elaborare

In ceea ce priveste elaborarea bugetelor locale, aceata se face de catre "ordonatorul principal de credite"[3] de la nivelul autoritatilor locale. In principal acesta este fie presedintele consiliului judetean, in cazul bugetelor judetene, fie chiar primarul, in cazul primariilor. Elaborarea bugetului se realizeaza cu sprijinul organelor de specialitate din subordinea autoritatilor pentru care se intocmeste proiectul de buget. Principalele sale atributii in elaborarea proiectului de buget sunt:

intocmeste proiectul de buget tinand cont de propunerile administratiilor publice locale si de necesitatile comunicate de catre institutiile publice finantate din bugetul local,

intocmeste contul de  incheiere a exercitiului bugetar pe care-l supune spre aprobare consiliului judetean.

Deosebit de important este si faptul ca aceasta elaborare a proiectului de buget trebuie sa urmeze si ea un calendar destul de strict in ceea ce priveste conceperea si aprobarea acestuia. Spre exemplu pentru etapa de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli este data ca limita data de 01 iulie. Etape in elaborarea proiectului de buget:

Ministerul Finantelor transmite primariilor si consiliilor judetene pana la 01 iunie scrisoarea cadru, metodologia si limitele sumelor defalcate de la bugetul de stat;

In termen de 10 zile principalii ordonatori de credite de la nivelul bugetelor nationale trebuie sa transmita sumele reprezentand transferuri catre bugetele locale;


Trimiterea la Directiile Finantelor publice pana la 01 iulie a proiectelor de buget echilibrate;Transmiterea de la directiile de Finante publice catre Ministerul Finantelor a proiectelor de buget.

Executare

Finalitatea tuturor eforturilor de realizare a proiectului de buget de pana acum se regaseste in ceea ce se numeste executarea bugetului. Ce inseamna aceasta executare? Este practic alocarea banilor pe destinatiile din cheltuieli. Alt aspect al acestei executari a bugetului este si acela ca in aceasta etapa este cuprinsa si colectarea la veniturile bugetelor locale a impozitelor, taxelor si a celorlalte tipuri de venituri precizate in proiectul de buget.

Tot in aceasta etapa distingem si repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din buget. Aceasta operatiune este realizata pe de o parte de la ministerul Finantelor prin defalcarea pe trimestre a sumelor ce urmeaza a fi primite de la minister la bugetele locale, iar pe de alta parte de catre ordonatorii principali de credite prin repartizarea pe necesitati si in functie de sumele intrate in conturi de la minister precum si din diverse venituri din impozite, taxe si alte surse.

Incasarea veniturilor precum si plata creantelor se executa prin trezoreriile locale. Pentru a se acoperi eventuale decalaje ce pot apare intre momentul incasarii veniturilor si plata datoriilor se pot contracta credite temporare de la fondurile de trezorerie conform legii. Aceste imprumuturi se pot aproba de catre presedintele consiliului judetean si se prevad a fi rambursate pana la 31 decembrie al aceluiasi an. In mod exceptional aceste credite se pot prelungi pana la 18 luni cu o dobanda cere se incaseaza la fondul de tezaur judetean.

Daca se constata la sfarsitul anului un excedent in ceea ce priveste bugetul atunci aceste sume au o destinatie clara:

se vor rambursa imprumuturile contractate in trecut precum si dobanzile aferente acestora,

se va constitui fondul de rulment propriu, care poate fi folosit pentru echilibrarea trezoreriei pe parcursul exercitiului bugetar, in limita a 5% din veniturile proprii. Acest fond se pastreaza intr-un cont la dispozitia ordonatorului de credite iar la finele anului trebuie sa se gaseasca reintregit.

Suma ramasa se va varsa intr-un cont reprezentand fondul de tezaur judetean.

Acest fond de tezaur se va pastra la banci sub forma de depozit cu o dobanda negociata.Tatiana Mosteanu- "Buget si trezorerie publica", Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1997, pg. 143

Tatiana Mosteanu- "Buget si trezorerie publica", Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1997, pg. 149-150

Tatiana Mosteanu- "Buget si trezorerie publica", Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1997, pg. 145

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.