Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


ADUNAREA GENERALA

A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

Este organul conducator al asociatiei!

Celelalte organe

Comitetul executiv

Comisia de cenzoriPresedintele asociatiei

Administratorul de imobil NU ESTE ORGAN al asociatiei de proprietari!!! Nu este ALES in adunarea generala! Este o persoana atestata de primarie (calificata !), angajata prin "Decizia" comitetului executiv (cu un contract individual de munca sau o conventie civila - dupa cum a hotarat adunarea generala - semnat de presedinte!), sa administreze imobilul.

Obligatoriu, in asociatia de proprietari, trebuie sa se convoace si sa se desfasoare o adunare generala pe an, la sfarsitul anului financiar, care corespunde cu cel calendaristic. De regula in lunile februarie, martie, cel mai tarziu aprilie ! (L.230, art. 23/1)

Convocarea adunarii generale se face LEGAL si oricand, de catre :

Presedintele asociatiei (impreuna cu Comitetul executiv sau fara el daca acesta nu exista , nu functioneaza sau refuza)

Comitetul executiv (impreuna cu presedintele asociatiei sau fara el daca acesta refuza sau nu exista,s-a retras, a decedat etc.)

Un grup de cel putin 20% din proprietari, daca celelalte organe nu exista, nu vor , nu pot convoca adunarea generala!(vezi L230, art.23/4). Se vor trece pe un tabel, vor semna si vor alege un comitet de organizare.

In imposibilitatea convocarii (cauze obiective, spatiu, timp etc.) comitetul executiv poate hotari CONSULTAREA TABELARA A PROPRIETARILOR (dar nu cea de sfarsit de an!). Cu o majoritate de proprietari (jumatate plus unul!), cu o majoritate de cote parti indivize ceruta de prevederile legale ( dovedita prin suma cotelor parti detinute de proprietarii care au fost de acord si au semnat), se considera "adunarea generala a asociatiei"si hotararea (hotararile) pentru care au fost de acord se considera HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE! (L.230,art.25/3)

Toti proprietarii au DREPTUL sa participe le adunarea generala. Important este sa fie anuntati si sa se poata face dovada anuntarii. Proprietarii pot desemna (prin imputernicire scrisa) un alt proprietar(alta persoana!) sa-i reprezinte sau (cel putin) dupa adunare, sa semneze in tabelul cu HOTARAREA ADUNARII. Un proprietar poate reprezenta si vota pentru ei, oricati alti proprietari l-au imputernicit.

Ponderea (greutatea)votului unui proprietar,este proportionala cu Cota Parte Indiviza (pentru hotarari care cer acest lucru - reparatii, imbunatatiri, la care se contribuie proportional cu CPI!), sau, in cazul general, egal, pentru un apartament! (L.230,art.25/1/a si b)

Cvorumul unei adunari generale este dat de numarul proprietarilor membri, participanti sau de suma Cotelor Parti Indivize detinute de proprietarii participanti (in cazuri speciale-reparatii, imbunatatiri!) , eventual de procentul celor care au semnat de acord in actul cu hotararea adunarii generale. Pentru majoritatea hotararilor unei adunari generale este suficient un cvorum de jumatate plus unul din proprietarii membri sau 51 procente (CPI) din totalul de 100!. Daca in statut sunt prevazute alte conditii, sunt si hotarari care cer un cvorum mai mare.

In situatia ca la data si ora de convocare a adunarii generale nu sunt prezenti un numar suficient de proprietari - jumatate plus unul (sau un numar de proprietari a caror CPI insumate sa dea o cifra mai mare de 51, cazul special !), adunarea se suspenda si se reconvoaca la o data ulterioara (peste 7-10 zile!). La urmatoarea adunare, indiferent cati proprietari sunt prezenti (si uneori, sunt mai putini ca la prima!), adunarea este legala si poate lua hotarari (L.230,art 23/5) ! Legalitatea adunarii (cvorumul!) se declara de catre comisia de cenzori! Hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.

Lucrarile adunarii generale sunt conduse de catre presedinte! Nu se alege prezidiu, presedinte de sedinta etc.! Discutiile se vor consemna intr-un proces verbal (recomandam sa-l intocmeasca administratorul de imobil!), scris clar (ulterior!) intr-un caiet de "procese verbale"si semnat de membrii comitetului executiv DAR, important este sa se intocmeasca un ACT cu HOTARAREA ADUNARII GENERALE!!! Pentru asta se convoaca si se desfasoara o adunare generala, sa ia hotarari! Actul se va semna in final, intr-un tabel, de cat mai multi proprietari (participanti sau nu la adunare!), cu "acord" sau "impotriva"(administratorul va merge cu tabelul si hotararea la fiecare proprietar sau ii va contacta la casierie, pentru semnaturi!). Daca "de acord" sunt un numar suficient de proprietari (jumatate plus unul!) sau a caror CPI insumate dau cvorumul necesar celei mai importante dintre hotarari (51%,80%,2/3 etc. in cazurile speciale !), hotararile sunt LEGALE.

Daca un proprietar sau mai multi nu sunt de acord cu una sau mai multe din hotarari (le sunt lezate interesele!), au dreptul ca in termenul de 45 de zile de la adunarea generala sa conteste IN INSTANTA! Explicit, hotararea nu poate fi reclamata comitetului executiv, presedintelui, nici comisiei de cenzori, aceste organe fiind obligate sa indeplineasca hotararile adunarii generale! Si daca instanta nu a hotarat pe loc, la primirea reclamatiei,"stoparea" hotararii, ea ramane valabila, pana se termina judecarea. (vezi L.230, art 26)

Dat fiind IMPORTANTA HOTARARILOR ADUNARII GENERALE, pregatirii si desfasurarii ei TREBUIE sa i se acorde timpul, conditiile si atentia cuvenite !! Este averea noastra la mijloc! Degeaba se vaieta unii proprietari (in cele mai frecvente cazuri, dintre cei care sfideaza colectivitatea si nu vin la adunari!), degeaba reclama ulterior! Acolo, in adunare trebuie sa-si sustina punctele de vedere. Sa nu le fie indiferent nici cui au incredintat soarta proprietatii lor! Si pentru exprimarea acestora trebuie create conditii, o sala inchisa, unde sa se vorbeasca pe rand, sa se auda si sa se respecte unii pe altii! Sa aiba taria de a-si sustine punctele de vedere dar si puterea de a accepta pe ale altora, mai ales pe cele ale majoritatii !

PREGATIREA ADUNARII GENERALE :

Comitetul executiv sau comitetul de organizare ales (desemnat) de cei 20% dintre proprietari, chiar si presedintele singur, cu un comitet de sprijin, daca nu-l ajuta cei din comitetul executiv, TREBUIE sa tina doua sedinte in care sa se consemneze discutiile si hotararile.

Prima sedinta :

Hotararea de a convoca adunarea si stabilirea unei "ordine de zi"(cu aproximatie);

Cine intocmeste (intocmesc) documentele ce se vor prezenta adunarii generale (darea de seama, un material de orientare etc.);

Cine va cauta o sala, un loc de desfasurare, costuri, conditii;

Co aproximatie, data si ora;

Data urmatoarei sedinte.

A doua sedinta :

Definitivarea ordinei de zi;

Intocmirea unui "proiect de hotarare"(in fond, ce dorim de la adunare!).

Este foarte important ca acest "proiect" sa ajunga la proprietari inainte de adunare!!(pe verso documentului de convocare, afisat etc.); pentru a sti de ce si pentru ce se tine adunarea, pentru a le da posibilitatea sa judece din timp si sa-si insuseasca sau sa conteste!

Dupa (in!) adunare , daca nu sunt alte propuneri si este aprobat, devine Hotarare a adunarii generale! ;

Aprobarea documentelor care se vor prezenta adunarii, cine le va citi ;

Aprobarea salii , locului de desfasurare - spatiu inchis ! (Daca nu gasiti, mai bine nu mai tineti adunarea, ca iese altceva din ea!!) ;

Data si ora ;

Modalitatea de anuntare, oficiala, a proprietarilor (afisare, tabele convocatoare, dar cea mai eficienta metoda : adrese scrise, inmanate fiecarui proprietar (inclusiv prin posta, mai ales celor care nu locuiesc in condominiu!)

Documentele aprobate (darea de seama, proiectul de hotarare, procesul verbal al celor doua sedinte, executia bugetara si proiectul de Buget, oferte pentru lucrari de reparatii si imbunatatiri,planuri de masuri sau de reparatii etc.) se vor curinde intr-un dosar, la administrator, pentru a fi vazute si studiate de oricine doreste.

Multi se cramponeaza de "greutatea" intocmirii unei dari de seama! Va propunem, in rezumat, un model:

DAREA DE SEAMA

privind activitatea asociatiei de proprietarisi a comitetului executiv in anul

I.         Comitetul executiv, in compunerea, a tinut sedinte lunar, a hotarat sa, a efectuat(actiuni mai importante!). Membrii de comitet evidentiati, propuneri de recompensare (eventual, au fost premiati cu!). Eventual, membri care, dupa alegere, n-au mai dat pe la comitet!

II.      Executia bugetara - se va prezenta adunarii cum s-a indeplinit bugetul de venituri si cheltuieli (s-a planificat.s-a realizat.). Se poate prezenta si ca document separat. Este insa foarte necesar pentru a nu mai fi discutii, sa vada proprietarii ce si cum s-a facut cu banii lor!

III.   Viata in condominiu - se vor prezenta cazuri mai importante de incalcare a Regulamentului intern de convietuire sociala, de incalcare a legislatiei, de reclamatii (mod de rezolvare,au avut,n-au avut dreptate etc.).

IV.    Relatii cu autoritatile - in special cu compartimentele de sprijin din primarii, cu Inspectoratul Teritorial in Constructii, Administratia Finantelor Publice etc. Au primit ajutoare pentru caldura..

V.       Relatii cu furnizorii - RADET, RAJA - reclamatii, penalizari, asigurarea cu caldura, apa , Gunoi, Electricitate, Ascensoare etc.

VI.    Relatia cu UAPC - suntem, nu suntem afiliati, ne-au ajutat, nu ne-au ajutat, am achitat (NU am achitat!) cotizatia , am (n-am!) participat la convocari, intalniri (cand, cu cine si ce s-a obtinut!).

VII. Modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul angajat - administrator de imobil, femeia de serviciu etc. Propuneri privind mentinerea, destituirea, cresterea indemnizatiilor, premieri.

VIII.      Propuneri - plan de lucrari si imbunatatiri, aluzii la "proiectul de hotarare"(eventual, justificarea unora din hotararile propuse!).

Ea se va intocmi de administratorul de imobil sau de catre presedinte si fiind aprobata in sedinta comitetului executiv, devine "a acestuia"! In nici un caz nu va fi citita in adunare de catre administratorul de imobil !

Se trece la anuntare, comunicare, afisare, convocarea propriuzisa! Anuntarea TREBUIE facuta cu cel putin 7 zile inainte (vezi L.230,art 23/5).

Va prezentam un model de INSTIINTARE scrisa, inmanata (trimisa prin posta) fiecarui proprietar :

DOMNULE (DOAMNA) PROPRIETAR

AL APARTAMENTULUI ...,

In baza prevederilor Legii 230/2007,art.23/3 si a art.. din statutul asociatiei, Comitetul executiv ( presedintele asociatiei, grupul de 20 % din proprietari ),

CONVOACA ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

in ziua de .....,ora ....,locul: ........., cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

a)     ........b).........etc.

Participarea dumneavoastra este un drept dar si o obligatie ! Hotarari importante tot se vor lua dar este mai bine sa participati si dumneavoastra la luarea lor,oricum, fiind obligatorii pentru toti proprietarii.

Pe verso vi se prezinta proiectul de hotarare al adunarii.

La administrator (la dl......) sunt toate documentele aprobate de comitet (pregatite) pentru adunarea generala si pot fi consultate si imbunatatite.

Daca nu puteti sa participati (din motive obiective) va rugam sa imputerniciti un alt proprietar (alta persoana) sa va reprezinte la adunarea generala, completand si inmanandu-i delegatia de mai jos,decupata din convocator.

PRESEDINTELE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI ....(in numele comitetului executiv, presedintele grupului de 20% din proprietari )

(decupabil) :

ASOCIATIA DE PROPRIETARI .......

IMPUTERNICIRE :

Subsemnatul,..........., proprietar al apartamentului nr....,

neputand participa (din motive obiective) la adunarea generala din data de ......, conform L.230/2007 art. , imputernicesc pe dl.(dna.).............,

proprietar(a)al(a)apartamentului nr...., sa ma reprezinte.

Imputernicirea este valabila si in situatia in care, din motivul nerealizarii cvorumului, adunarea generala va fi suspendata si reconvocata la o data ulterioara.

SEMNATURA :

pe verso:

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE :

Se aproba : Darea de seama, Executia bugetara, Raportul comisiei de cenzori, Descarcarea de gestiune a comitetului, Organigrama, Planul de reparatii ;

Administrarea asociatiei, in continuare, cu un administrator persoana fizica, atestat,(care sa depuna garantie materiala trei indemnizatii,in termen de 6 luni de la prezenta adunare), ngajat cu ...; Mentinerea angajarii femeii de serviciu angajata cu....

Plafonul pana la care comitetul executiv poate angaja lucrari de reparatii si procurari de materiale :...lei/ lucrare,obiect; Plafonul de casa : ...lei.

Cresterea fondului de reparatii cu inca .lei/ap. pana la data de....

Cresterea fondului de rulment la ..lei/ap.cu..camere si ..lei/ap.cu..camere pana la data de...

Validarea hotararilor luate de C.Ex. in anul.... : Coeficientii privind consumul comun si reducerile pentru calculul costurilor la incalzire generala; Premierea personalului angajat; Amanarea inceperii verificarilor metrologice a apometrelor individuale;

Prelungirea efectului unor hotarari mai vechi : Ajutor inmormantare cu ...lei; Afilierea la UAPC; Penalizarile pentru intarzierea la plata cu 0,2%/zi; Rotunjirea sumelor datorate la ....bani; Mentinerea fondurilor asociatiei la banca....; Schimbarea destinatiei si folosirea uscatoriilor; Repartizarea diferentelor la apa potabila si energie termica pentru apa calda egal pe apartamente; Mentinerea modelului Listei de Plata; Contractele de inchiriere pentru reclame si antene pe acoperis; Contractul cu SC .......;

Montarea de robineti pe toate coloanele de incalzire (la nivelul tavan SC ..) si inlocuirea coloanelor cu defectiuni (apa si incalzire)cu suportarea costurilor de catre cei deserviti;

Angajarea permanenta ,cu actiune "la chemare", a unui instalator sanitar ,cu conventie civila,urmand sa se faca si plata pe lucrare.

Datorita numarului mare de apartamente nelocuite de proprietari,inchiriate legal sau nu,locuite de persoane necunoscute si temporare, nedeclarate,sezoniere, neinscrise nici in cartea de imobil,declaram imposibilitatea determinarii exacte a numarului de persoane alocabile la costuri si mentinem hotararea ca efectuarea de catre comitetul executiv a calculelor si repartitiilor de costuri la cheltuielile comune de intretinere (Energia electrica consumata pe scari si pentru ascensoare; Indemnizatiile personalului angajat si ales; Intretinerea si reparatiile ascensoarelor, interfonului, tubului si ghenei de gunoi ; Materialele consumabile ; Alte cheltuieli) sa se faca egal pe apartamente (prin impartirea totalului la ..apartamente).

NOTA: Este un "model" ! Mentionam ca ideile si cifrele sunt complet aleatorii, fiecare asociatie avand datele si necesitatile ei!! Ele trebuie stabilite clar, concis, pentru a fi si intelese si pentru ca, odata aprobate, sa devina - direct - "hotarare"!!

Oricum, trebuie sa va inspirati din

ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE:

( L.230/2007,art. 27 )

a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;

b) adopta, modifica sau revoca hotarari;

c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;

d) mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;

e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati. (In statutul asociatiei pot exista mai multe atributii si mai concrete!)

Convocarea adunarii generale de catre un grup de 20% din numarul proprietarilor trebuie precedata de o "intelegere" intre proprietarii respectivi. Un model :

TABEL

Cu membrii Asociatiei de proprietari ..,

care,conform prevederilor Legii 230/2007,art.23,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI.

Data : ......., Ora:..., Locul:.............

Cu ordinea de zi :.........................

Nr.

Crt.

NUMELE SI PRONUMELE

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Semnatura

Etc


(total proprietari in asociatie =., 20% =..) 

Comitetul de initiativa:

NOTA : acest tabel trebuie afisat sau copiat xerox si inmanat fiecarui proprietar, un exemplar ramanand la dosarul adunarii ca document de pornire. In rest, se parcurge tot demersul prezentat mai sus, inclusiv cu proiectul de hotarare etc.!

Un model de

EXECUTIE BUGETARA (pe anul 2007) :

VENITURI :

Nr. crt.

INDICATORI

Sold la 31.12.2006

Prevazut crestere

(realizare) in 2007

Realizat

(incasat)  in 2007

Cheltuit in 2007

Ramas la 31.12.2007

1

Reclame publicitare

2

Inchirieri spatiu antene

3

Dobanzi bancare


4

Penalizari

5

Rotunjiri

TOTAL

5584

6937

10056

2465

8

Fond reparatii curente

Incasari lunare - rulaj 

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL VENITURI

FOND RULMENT

CHELTUIELI :

Nr

INDICATORI

Suma

propusa a se cheltui

Suma cheltuita

 

Mod de asigurare

a

b

c

d

Apa potabila

En.termica pt.apa calda

 

En. termica incalzire gen.

Energie electrica

Ascensoare (intretinere)

(reparatii)

Indemnizatii si premieri

Mat. consumabile

Alte cheltuieli lunare

Reparatii instalatii incalzire

Rep.coloane apa (inlocuiri) 

Imbunatatiri ghena gunoi

(achitat = 238,recuperat la "alte cheltuieli)

Reparat tubul de gunoi

(achitat = 470,recuperat la "alte cheltuieli")

 

Rep. fatada blocului (Griv.)

 

Reparatii izolatie acoperis

 

Rep. Accidentale+divrse

Interfon

 

Rep. Instalatia electrica

 

Procurat europubele noi

(achitat  = 272 ,recuperat la "alte cheltuieli")

 

Montaj valvule coloane

 

Service ELSACO

 

TOTAL

97500

Cheltuielile s-au realizat din fonduri asigurate astfel:

(a)-din fondul de rulment,prin completare lunara = 59.252 lei

(b)-din fondul de reparatii,prin completare lunara= 1.942 lei

(c) -din venituri = 10.056 lei

(d) -prin colectare de fonduri separate = 5.123 lei

NOTA : Este un exemplu, un model conceput de noi! Cifrele (sumele si anii) sunt complet aleatorii , deasemeni indicatorii! Fiecare asociatie are (trebuie sa aiba) un BUGET propriu si pe el se intocmeste si executia bugetara!

Un model de

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI (pe anul 2008) :

VENITURI :

Nr. crt.

INDICATORI

Preluat

din anul anterior (31.12.2007)

Prevazut realizare (crestere)

in anul 2008

TOTAL in anul 2008

1

Reclame publicitare

2

Inchirieri spatiu antene

3

Dobanzi bancare

4

Penalizari

5

Rotunjiri

TOTAL

6

Fond depus pt.ascensor 2

7

Fond reparatii curente 

8

Restanta interfon

TOTAL VENITURI

10625

9

Incasari lunare - rulaj 

rulat in 2007 =

Fond rulment

CHELTUIELI

Nr

INDICATORI

Suma

propusa

Mod de asigurare

a

b

c

d

Apa potabila

En.termica pt.apa calda

En. termica incalzire gen.

Energie electrica

Intr.si reparatii ascensoare

Indemnizatii si premieri

Mat. consumabile de intr.

Alte cheltuieli lunare

Reparatii instalatii incalzire

Service ELSACO

Reparat tub si ghena gunoi

Interfon

Rep.hidroizolatie acoperis

Montaj valvule coloane

Inlocuiri coloane apa

Procurat europubele noi

Service ELSACO

Neprevazute

TOTAL

-Cheltuielile se vor efectua din fonduri asigurate astfel:

( a) -din fondul de rulment,prin completare lunara = 71.600 lei

(b) -din fondul de reparatii,prin completare lunara= 22.500 lei

(c) -din venituri = 10.998 lei

(d ) -prin colectare de fonduri separate -= 5.552 lei

NOTA : Este ,de asemeni, un exemplu! Cifrele (sumele) sunt complet aleatorii , de asemeni indicatorii! Fiecare asociatie are (trebuie sa aiba, este obligatoriu) un BUGET propriu (vezi L 230,art.27/c).

Legea 230, art. 31/2 : "Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, REGULAMENTELE, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare".

Pentru aceasta, va propunem un model de

REGULAMENT INTERN DE CONVIETUIRE SOCIALA:

Toate persoanele care locuiesc in bloc,permanent sau temporar,proprietari,chiriasi sau musafiri,au ,in afara obligatiilor prevazute in legislatie si statutul asociatiei, urmatoarele indatoriri :

1)Sa pastreze linistea in general si in special intre orele 20.00 - 07.00;

2)Sa pastreze curatenia si igiena in spatiile proprii si in cele comune;

3)Sa aeriseasca locuinta numai prin geamurile si usile exterioare;

4)Sa scuture presurile si covoarele numai in locurile special amenajate si numai intre orele stabilite de asociatie;

5)La spalarea geamurilor si balcoanelor ,sa nu stropeasca peretii si geamurile proprietarilor de mai jos sau laterali si sa nu deterioreze tencuielile exterioare ale blocului;

6)Sa nu arunce gunoaie,obiecte si resturi menajere,de la balcoane sau pe geamurile exterioare si sa foloseasca exclusiv tubul colector de gunoi;

7)Sa nu blocheze tubul colector cu obiecte contondente si voluminoase (presuri,geamuri, plapumi,haine,bidoane de plastic,cutii de carton,scanduri,

bete,fiare,sarme,resturi de tencuiala si zidarie,faianta,lichide corozive etc.)

8)Sa nu depoziteze pe holuri si in spatiile comune gunoaie,obiecte de mobilier ,vechituri,materiale de constructii

9)Sa nu blocheze caile de acces comun si de evacuare;

10)Sa aduca la cunostinta comitetului executiv orice neregula savarsita de locatari(maturi sau minori),pentru a se lua masurile necesare;

11)Sa aiba curajul raspunderii personale si sa declare comitetului executiv stricaciunile pe care le-a produs,el, sau membrii familiei sale si sa contribuie la remedierea lor;

12)Sa dea dovada de maturitate si responsabilitate civica reclamand oficial,verbal sau in scris,cu semnatura si identitatea sa,sa nu foloseasca sistemul dezavuat al anonimelor;

13)Sa nu inscriptioneze peretii,usile,geamurile,din spatiile comune;

14)Sa foloseasca civilizat ascensoarele,exclusiv pentru persoane,la greutatea si numarul de persoane prevazut,sa nu transporte obiecte voluminoase sau grele care sa deterioreze instalatiile,sa nu tranteasca usile,sa nu fumeze in cabina,sa nu sparga oglinzile,sa nu inscriptioneze peretii si oglinzile;

15)Sa controleze si sa indrume joaca copiilor,comportarea musafirilor si mai ales a meseriasilor adusi si lasati liberi prin cladire;

16)Sa nu faca si sa nu lase gunoaie si resturi de materiale in spatiile comune(seminte,tigari,ambalaje etc.),sa nu scuipe pe jos si pe pereti,sa nu verse lichide;

17)Sa nu faca focul(gratare) in spatiile comune ( acoperis,terase,holuri etc.);

18)Sa nu depoziteze materiale inflamabile,explozibile,toxice,urat mirositoare,periculoase in balcoane,in locuinta proprie,in spatii comune;

19)Sa nu se joace cu interfonul,sa-l foloseasca civilizat,sa indrume si sa sfatuiasca musafirii,sa nu comunice numarul de cod decat persoanelor de incredere;

20)Sa inchida complet usile de la holuri,de la tubul colector de gunoi si mai ales cele de la intrare;

21)Sa nu deterioreze cablurile de pe holuri si sa nu atarne altele fara a comunica si obtine aprobarea asociatiei(TV,interfon,telefon,improvizatii electrice),sa nu umble la tablourile electrice fara persoane autorizate;

22)Sa nu umble si sa nu faca improvizatii si modificari la instalatiile comune de apa si incalzire fara aprobarea comitetului executiv si sa ia masuri ca dupa terminarea unor lucrari executate in nume propriu sa repuna instalatiile in stare de functionare si la parametri initiali;

23)Sa nu arunce resturi menajere in reteaua de canalizare(in WC-uri) si nici in cea pluviala. Sa nu racordeze canalizarea la instalatia pluviala;

24)Sa repare operativ orice stricaciune produsa in spatiul sau la instalatiile de apa si de incalzire,sa evite inundarea vecinilor sub orice forma si din orice motiv;

CE TIE NU-TI PLACE, ALTUIA NU FACE !!

NOTA : fiecare asociatie are specificul ei si va adapta prezentul la conditiile concrete.

Un model de

PLAN DE REPARATII si IMBUNATATIRI :

Nr.

Crt.

DESCRIEREA LUCRARII

Costuri

Planifi-cat 

Acoperit din venituri

planificat

Contributie proprietari

Planifi-cat

Suma pe aparta-ment

planificat

Terme-nul de plata la casierie

Inlocuit conducta apa calda la subsol

2

Inlocuit conducte incalzire generala la subsol (tur-retur)

3

Revizie si verificat ISCIR ascensoare

1.000

9.000

150

4

Reparatii hidroizolatie acoperis

x

5

Reparatii zidarie exterioara la casa scarilor si calcane

TOTAL

x

NOTA : acest plan este si el, o varianta, cu cifre si lucrari aleatoare. Trebuie insa corelat matematic cu Bugetul de venituri si cheltuieli. El se intocmeste si se aproba separat mai mult pentru termenele de plata si ordinea (calendarul lucrarilor).

Un model de

ORGANIGRAMA :

Presedintele asociatiei de proprietari : ....... lei

Presedintele comisiei de cenzori : .......lei

Administrator imobil : .......... lei

Femeie de serviciu : .......lei

(Instalator : ...... lei,)

Total : ........ Lei, brut, lunar.

Aprobat in adunarea generala din data de......

NOTA : acest document nu este strict necesar, L.230,art.35/4 lasa stabilirea cuantumurilor indemnizatiilor, chiar si a premierilor la latitudinea comitetului executiv, dar incadreaza sumele in Bugetul de venituri si cheltuieli. In buget va trebui introduse si sume pentru contributiile asociatiei (sanatate, CASS, CAS etc.). Deci, daca s-a aprobat un buget suficient, comitetul are dreptul sa stabileasca ce , cine si cat, in aceste limite. Este insa bine ca aceasta organigrama sa fie aprobata de adunarea generala si sa se respecte, deoarece, cele mai multe acuzatii si nemultumiri pleaca de aici. Oamenii s-au obisnuit ca "altii" sa faca pentru ei si ei sa admire dar sa nu plateasca nimic!

IN TIMPUL ADUNARII este bine sa fie lasati proprietarii sa se exprime liber, sa spuna si sa propuna tot ce vor fara sa fie intrerupti sau contrazisi , consemnandu-se de catre administrator toate discutiile si numele celor in cauza. Rezolvarea, lamurirea, corectarea, este bine sa se faca ulterior, pentru a nu iesi scandal deteriorand bunul mers al adunarii.

IN FINAL, dupa adunare, administratorul de imobil inscrie in Registrul cu Procese verbale al asociatiei (numerotat, snuruit etc.), PROCESUL VERBAL al adunarii, consemnand tot ce s-a discutat, ce s-a propus, ce s-a aprobat etc. Acest proces verbal va fi semnat de toti membrii comitetului executiv (ALESI in adunarea de "alegeri" sau din echipa existenta (daca nu s-au facut alte alegeri!), si ramane un document de baza pentru intreg anul.

CONCOMITENT, se va intocmi un document separat cu :

HOTARAREA ADUNARII GENERALE :

(in fond, daca s-a aprobat, se va transcrie "proiectul de hotarare"),

care va fi incheiat cu un TABEL cu semnaturile proprietarilor. Pe acest tabel ( cu numele si pronumele tuturor proprietarilor, numarul apartamentelor - eventual, blocul, scara) vor semna toti proprietarii, membri sau nemembri ( si cei care au participat, si cei care au fost reprezentati sau nu au participat la adunare - poate dura si o luna dupa adunare!) ca sunt sau nu sunt de acord, mentionand, desigur aceasta optiune. Cine nu este (nu a fost !) de acord, poate consemna sau, in termen de 45 de zile, sa se adreseze instantei!! Cand s-au obtinut un numar suficient de semnaturi "de acord"(care sa realizeze cvorumul necesar!), documentul este DEFINITIV si OBLIGATORIU pentru toti proprietarii, membri sau nemembri, prezenti sau nu , reprezentati sau nu la adunare. In realizarea cvorumului sunt valabile numai semnaturile proprietarilor "membri", si membri sunt numai cei care au semnat Acordul de asociere" ori au depus ulterior o cerere de inscriere (vezi L.230/2007,art.7) dar este bine sa nu se faca distinctii decat daca influenteaza negativ hotararile.

Politicos si eficient, dupa semnarea lui, este bine sa fie copiat xerox si transmis fiecarui proprietar.

Un exemplar se va pastra intr-un DOSAR SPECIAL, cu darea de seama si toate celelalte documente ale adunarii.

Materialul a fost editat de

UNIUNEA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI CONSTANTA,

este o recomandare si nu obliga pe nimeni sa se conformeze ! Asa cum este mentionat in statutul nostru, respecta regula consensului !

februarie 2008

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.