Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
ACTUL JURIDIC CIVIL

ACTUL JURIDIC CIVIL


ACTUL JURIDIC CIVIL

v    Actul juridic civil reprezinta manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice respectiv de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

Clasificarea actului juridic civilDupa numarul partilor:

a)     Actul juridic unilateral ( manifestarea de vointa a unei singura parti;

ex: donatia).

b)     Actul juridic bilateral (sinalagmatic) - se produce intre doua persoane;

ex.: contract de vanzare cumparare, inchiriere.

c)     Actul juridic multilateral - se realizeaza intre mai multe persoane; ex.:contractul de asociere.

Dupa scopul urmarit:

a)    Cu titlu oneros - este actul sau contractul in care fiecare parte urmareste sa-si produca un avantaj;

ex.: contractul de vanzare - cumparare.

b)    Cu titlu gratuit - este acela prin care una din parti voieste fara echivalent sa obtina un avantaj;

ex.: contractul de comodat.

Dupa criteriul efectelor produse:

a)    Acte constitutive;

b)    Acte translative - transfera dreptul de proprietate;

c)    Acte declarative.

Dupa criteriul importantei:

a)    Acte de conservare;

b)    Acte de abilitare;

c)    Acte de dispozitie - are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun sau inlocuirea lui cu un altul;

ex.: contractul de gaj; contractul de ipoteca.

Dupa continut:

a)    Acte patrimoniale - ex. :contractul de vanzare-cumparare; contractul de locatie; contractul de imprumut;

b)    Acte nepatrimoniale - ex.: sistemul in care exista un minor rezultat din afara casatoriei si prin care parintii isi dau acordul sa preia numele mamei sau al tatalui.

Dupa criteriul formei

a)    Inscrisuri autentice - ex.:este actul semnat in fata notarului public, actul emis de o autoritate publica centrala sau locala ( certificat de casatorie, certificat de nastere)

b)    Inscrisurile sub semnatura privata - este inscrisul intocmit de catre parti fara   concursul unui functionar public ori al unui organ al statului;

ex.: contractul de vanzarea a unui autoturism, contractul de abonare la telefonie.

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

v    Prin conditiile actului juridic civil intelegem enementele indispensabile pentru incheierea unui act.

v    Conditii

De fond - privesc continutul actului juridic;

ex.: hotararea judecatoreasca emisa de instanta;

De forma - privesc manifestarea exteriorizata a actului juridic civil;

ex. : o sentinta judecatoreasca.

CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTE JURIDICE CIVILE

v    Este acea conditie de fond care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii prin incheierea actelor juridice civile.

CONDITIILE CONSIMTAMANTULUI

v    Pentru a fi valabil consimtamantul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

Sa existe;

Sa provina de la o persona cu discernamant;

Sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

Sa fie exteriorizat - consimtamantul poate fi exteriorizat in scris, verbal, prin gesturi sau fapte concludente.

VICIILE DE CONSIMTAMANT

v    Viciul este situatia in care se pretinde ca acordul unei parti a fost viciat in momentul incheierii unui act:

v    Viciile:

Eroarea - reprezinta o falsa reprezentare a realitatii;

Dolul - sau viclenia - este acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace dolosive sau viclenie, pentru a o determina sa incheie un act juridic civil;

Violenta - reprezinta o amenintare a unei persoane cu un rau, amenintare sub efectul careia se incheie actul juridic civil;

Leziunea - se defineste ca fiind acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii.

OBIECTUL SI FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL

v    Prin obiectul actului juridic civil se intelege conduita partilor stabilita prin act, respectiv actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite sau obligate.

v    Obiectul actului juridic civil trebuie:

Sa existe;

Sa fie in circuitul civil;

Sa fie posibil;

Sa fie determinat sau determinabil;

Trebuie sa fie licit si moral.

FROMA ACTULUI JURIDIC CIVIL

v    Reprezinta acea conditie de validitate a actelor juridice care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa in exterior.

v    Din punct de vedere al consecintelor juridice ale nerespectarii lor, clasificarea conditiilor de forma cuprinde:

Forma ad validitatem sau ad solemnitate; sunt conditiile specifice actului (forma data in fata notarului)

Forma ad probationem (forma care cere proba); este ceruta de legiutior a fi in scris;

Forma pentru opozabilitatea tertilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.