Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Devolutiunea legala a succesiunii

Devolutiunea legala a succesiunii


Devolutiunea legala a succesiunii

Prin mostenire se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una ori mai multe persoane in fiinta (persoana fizica, persoana juridica, statul).

Persoanele care intereseaza mostenirea sunt persoana decedata, (defunctul, de cuius) si persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului, mostenitorii sau succesorii, iar in cazul mostenirii testamentare dobanditorul se numeste de regula, legatar. Codul civil utilizeaza si termenii de erede, erezi, coerezi.

Dupa izvorul ei, mostenirea este de doua feluri: legala si testamentara.

Mostenirea legala este acea forma a mostenirii prin care pentru cauza de moarte, mortis causa, se transmite patrimoniul succesoral in temeiul legii.Mostenirea legala intervine numai in cazul in care cel care lasa mostenirea nu a dispus de aceasta in timpul vietii.Cu toate acestea suntem in prezenta mostenirii legale si atunci cand defunctul a lasat testament, insa acesta cuprinde alte dispzitii decat cele referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, respectiv a dispus prin incalcarea rezervei succesorale care se cuvine prin lege, mostenitorilor stabiliti prin lege.Mostenirea testamentara este forma mostenirii potrivit careia transmiterea mostenirii are loc in temeiul vointei celui care lasa mostenirea, manifestata prin testament.

Mostenirea legala poate coexista cu cea testamentara in ipoteza in care cel care lasa mostenirea testeaza in limitele legale, deci fara sa afecteze rezerva succesorala.

Succesiunea se deschide prin moarte potrivit art.651 C.civ. iar locul deschiderii succesiunii este locul ultimului domiciliu al defunctului.

Pentru a succede, persoana trebuie sa aiba capacitate succesorala care reprezinta aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi si obligatii pe care le implica calitatea de mostenitor.

Persoanele care au capacitate succesorala:

1)persoane fizice in viata la data deschiderii succesiunii;

2)persoanele concepute, dar nenascute la data deschiderii succesiunii cu conditia ca acestea sa se nasca vii;

3)persoanele disparute sunt considerate in viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva si irevocabila;

4)persoanele juridice au capacitatea de a dobandi daca sunt in fiinta la data deschiderii succesiunii, avand capacitate succesorala de la data inregistrarii.

Persoane care nu au capacitate succesorala:

1)predecedatii si persoanele juridice care au incetat sa mai aiba fiinta;

2)comorientii;

3)persoanele fizice decedate in acelasi timp.

Pentru ca persoana sa poata mosteni trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)     sa aiba vocatie succesorala legala;

b)     sa nu fie nedemna.

Vocatie succesorala au in dreptul romanesc urmatoarele persoane:

-rudele defunctului din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie;

-sotul supravietuitor al defunctului;

In ce priveste rudele defunctului diferentiem rude in linie dreapta descendenta (fiu, nepot de fiu, stranepot de fiu) si ascendenta (parinti, bunici, strabunici etc) si au vocatie in mod nelimitat in grad.Rudele colaterale au vocatie succesorala numai pana la gr.al IV-lea inclusiv fratii si surorile defunctului care sunt rude de gr.II. nepotii si stranepotii de frate sau sora care sunt rude de gr.III sau IV, unchii si matusile care sunt rude colaterale de gr.III-lea precum si copiii acestora care sunt rude de gr.IV-lea si fratii sau surorile bunicilor defunctului care sunt rude colaterale de gr.al IV-lea.

Nedemnitatea succesorala este decaderea mostenitorului care s-a facut vinovat de o fapta grava fata de defunct sau fata de memoria acestuia din dreptul de a-l mosteni.

Cazuri de nedemnitate:

-atentatul la viata celui care lasa mostenirea;

-acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea;

-nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenirea.

Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali

Clasa I de mostenitori legali(descendentii defunctului)

Prin descendenti se inteleg copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta la infinit, fara deosebire de sex si indiferent daca sunt din aceeasi casatorie sau din casatorii diferite.Fac parte din aceasta clasa si copii adoptati.

Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale descendentilor:

-pot veni la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare;

-sunt mostenitori rezervatari ceea ce inseamna ca sunt protejati prin lege revenindu-le o parte din mostenire numita rezerva succesorala cu privire la care autorul nu poate dispune prin liberalitati inter vivos sau mortis causa;

-sunt mostenitori sezinari repectiv ei au posesiunea de drept a titlului de mostenitor ceea ce le confera dreptul de a stapani de fapt bunurile mostenirii fara vreo alta formalitate;

-au obligatia de a raporta donatiile, adica sunt tinuti sa readuca la masa succesorala bunurile pe care le-au primit cu titlu de donatie de la cel care lasa mostenirea.

Clasa a II-a de mostenitori legali(ascendentii privilegiati si colateralii privilgiati )

Daca defunctul nu are descendenti sau cei existenti nu pot sau nu vor sa vina la mostenire, legea cheama la succesiune rudele care fac parte din clasa a II-a de mostenitori care este o clasa mixta.Sunt ascendentii privilegiati parintii defunctului (tatal si mama) din casatorie, din afara casatoriei si din adoptie.Colateralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului si descendentii acestora pana la gr.IV inclusiv (nepoti si stranepoti de frate-sora) din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie cu efecte depline.

Clasa a III-a de mostenitori legali(ascendentii ordinari)

Ascendentii ordinari sunt bunicii, strabunicii fara limita de grad.

Clasa a IV-a de mostenitori legali(colateralii ordinari)

Colateralii ordinari sunt unchii si matusile, verii primari si fratii si surorile bunicilor defunctului.

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului

Sotul suprvietuitor nu este ruda cu defunctul dar legiuitorul prin Legea nr.319/1944 a recunoscut dreptul la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali, inclusiv dreptul la rezerva succesorala si anumite drepturi succesorale accesorii si anume:

-un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori sau in lipsa rudelor din cele patru clase;

-un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice precum si asupra darurilor de nunta;

-un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit.

Drepturile statului asupra mostenirii vacante

Potrivit art.689 C.civ. in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului.

La moartea unei persoane, patrimoniul sau se transmite mostenitorilor legali sau testamentari.Persoanele cu vocatie generala la dobandirea patrimoniului succesoral isi pot exercita dreptul de optiune succesorala avand posibilitatea sa:

-accepte pur si simplu succesiunea(voluntar si fortat);

-accepte mostenirea sub beneficiul de inventar;

-renunte la mostenire.

Bibliografia recomandata

1.Gheorghe Beleiu, "Drept civil roman.Introducere in dreptul civil.Subiectele dreptului civil", Casa de editura si presa "Sansa"-S.R.L., Bucuresti, 1995.

2.St.D.Carpenaru, "Legislatie economica si arbitraj", Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti.

3.V.M.Ciobanu,"Tratat teoretic si practic de procedura civia", Ed.National, Bucuresti, 1996.

4.Mircea Costin, Mircea Muresan, Victor Ursa, "Dictionar de drept civil", Ed.Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1980.

5.Francisc Deak,"Teoria generala a obligatiilor", Bucuresti, 1960.

6.Yolanda Eminescu, "Tratat de drept civil,Partea generala",vol.I,Ed.Academiei,

Bucuresti, 1967.

7.C-tin Statescu, Corneliu Barsan,"Tratat de drept civil.Teoria generala a obligatiilor", Ed.Academiei RSR, Bucuresti, 1981.

8.C.Hamangiu, I.Rosetti-Balanescu, Al.Baicoianu, "Tratat de drept civil roman", Ed.All.

9.Liviu Pop, "Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale", Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 1996.

10.Iosif R.Urs, Smaranda Angheni,"Drept civil.Contracte", Ed.Oscar Print, Bucuresti, 1998.

11.Iosif R.Urs, Smaranda Angheni, "Drept civil. Partea generala.Persoane", Ed.Oscar Print, Bucuresti, 1998.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.