Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Formarea consimtamantului in cazul contractelor electronice

Formarea consimtamantului in cazul contractelor electronice


Formarea consimtamantului in cazul contractelor electronice

102. Formare. In procesul formarii contractelor un rol important il ocupa momentul incheierii lor deoarece efectele incep sa se produca din acest moment.

Daca in cazul in care partile sunt prezente si egale in drep­turi, momentul incheierii contractului este stabilit atunci cand acestea decid, in cazul in care partile nu sunt de fata, momentul formarii contractului. Acesta nu coincide cu data exprimarii vointei nici uneia dintre parti. Aceste date sunt anterioare momentului for­marii contractului, cele doua vointe fiind unite prin intermediul a doua institutii juridice: oferta de a contracta si acceptarea.103. Contracte on-line si contracte off-line. In Internet contractele se pot incheia on-line prin folosirea serviciilor care permit ofertarea si acceptarea in timp real sau off-line prin intermediul postei electronice. Ca urmare, contractele incheiate on-line vor fi considerate contracte inter presentes, iar cele incheiate off-line, contracte inter absentes.

A. Despre oferta de a contracta, in general

104. Notiune. Oferta de a contracta reprezinta manifestarea vointa a unei persoane, numita ofertant, in vederea incheierii unui contract. Prin oferta ofertantul isi face cunoscuta intentia sa de a contracta si conditiile esentiale ale contractului, con­tractantul putand reactiona in unul dintre urmatoarele feluri

v    Nu da nici un raspuns, rezervandu-si sau nu pentru mai tarziu aceasta facultate, ceea ce se cheama policitatiune;

v    Face o contraoferta care urmeaza a fi considerata ca avand aceeasi valoare cu oferta initiala;

v    Accepta oferta asa cum a fost formulata. In practica vietii juridice acceptarea ofertei are, de cele mai multe ori, semni­ficatia incheierii contractului.

105. Conditii. Pentru a fi valabila, o oferta trebuie:

sa fie facuta cu intentia de a se obliga sub aspect juridic, deci sa fie ferma;

sa indeplineasca conditiile esentiale, necesare incheierii unui contract, deci sa fie completa;

sa fie astfel redactata incat sa nu conduca la interpretari echivoce, deci sa fie precisa;

sa fie certa, adica sa nu existe discutii in legatura cu exis­tenta ei.

In privinta efectelor juridice se poate spune ca oferta:

nu produce nici un efect daca nu a ajuns la destinatar;

poate fi revocata, daca nu a ajuns la destinatar, fara a produce consecinte pentru ofertant, altfel ea nu poate fi revocata;

daca a fost cu termen, nu poate fi revocata pana la im­plinirea termenului;

daca nu s-a facut cu termen, ofertantul trebuie sa astepte timpul util pentru primirea raspunsului (timpul ajungerii la destinatar + timpul necesar deliberarii + timpul necesar ajungerii acceptarii);


devine caduca in cazul decesului ofertantului sau daca acesta devine incapabil.

In cazul in care oferta este adresata marelui public sub forma de cataloage de marfuri sau alte documente publicitare, ea indeplineste doua functiuni: functiunea promotionala de pu­blicitate si functiunea de propunere orientativa de vanzare.

Fiind declaratii de vointa facute in vederea incheierii unei conventii, pentru a fi valabile trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si ofertele adresate persoanelor determinate.

B. Despre oferta de a contracta in mediul electronic

106. Specificitate. Oferta comerciala in Internet ce poate fi destinata particularilor sau comerciantilor prezinta numeroase particularitati. Este in primul rand o oferta care tranziteaza o resursa internationala de telecomunicatii. Exista diferente fata de contractele traditionale, incheiate intre persoane prezente in momentul schimbului de consimtamant. Contractul electronic este apropiat de contractele negociate la distanta.

107. Contractul la distanta si oferta prin Internet. Conform art. 2 din O.G. nr. 130/2000, prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Cataloagele electronice difuzate pe Internet pot fi considerate astfel de tehnici de comunicare la distanta. Atunci cand comer­ciantul doreste sa-si vanda produsele prin intermediul retelei Inter­net emite o oferta pe care o comunica pe Internet si care va putea sa fie primita de orice persoana conectata la retea. Exista, in acest caz, o oferta facuta la distanta, contractantii neintalnindu-se.

108. Oferta televizata si oferta prin Internet. Emisiunile de publicitate prin televizor sunt consacrate, in totalitate sau partial, prezentarii si promovarii promotiei de bunuri sau servicii oferite direct la vanzare. Oferta televizata, permitand telespectatorilor
sa o ia la cunostinta in fata televizorului, poate fi considerata ca o forma de contract negociat la distanta. Oferta comerciala difuzata prin intermediul Internetului poate fi inrudita cu oferta televizata, ambele fiind comunicari publice.

Caracteristici ale ofertei electronice. In mediul electronic diverse mijloace sunt puse la dispozitia solicitantului. Astfel, el poate alege intre mijloacele de comunicare cu caracter public (web, forumuri de discutii) sau privat (posta electronica, canale de comunicatie). Oferta in Internet prezinta particularitatea de a fi accesibila tuturor utilizatorilor fara limite. Ea are caracterul unei comunicatii publice. In fapt, in cazul in care o astfel de oferta nu se adreseaza prin posta electronica unei persoane determinate sau nu are caracter confidential prin criptare, are vocatia de a atinge un public imens. Ea se constituie intr-un exemplu de oferta adresata publicului sau unei persoane indeterminate. Este, totusi, dificil de trasat o frontiera intre caracterul public sau privat al ofertelor din retea, caci o oferta lansata prin posta electronica catre un numar mai mare de persoane poate fi ea considerata ca publica.

O problema ridicata de oferta venita prin intermediul Internetului este aceea a duratei de validitate a ofertei. Oferta nu este, in general, valabila decat pentru o durata limitata, ori pentru a o putea aprecia trebuie cunoscut punctul de debut. Se precizeaza insa destul de rar data la care oferta a fost emisa in retea si data scadentei. In acest caz, se pune intrebarea: care data con­teaza, cea a lansarii ofertei in retea sau cea la care utilizatorul retelei a luat cunostinta de oferta?

In general, este considerata ca data de debut, data la care oferta a fost lansata. Dar aceasta solutie este nefondata pentru consumatorul care n-a primit nici o informatie despre oferta si care nu are certitudine cu privire la validitatea, perenitatea si realitatea ofertei. De aceea ar trebui ca ofertantul sa indice in clar data lansarii in retea a ofertei si durata acesteia.

Durata validitatii ofertei poate fi specificata sub una din urmatoarele forme: oferta valabila pana la data de ; oferta valabila pana la epuizarea stocului; oferta valabila incepand cu

De asemenea, trebuie specificate in clar caracteristicile esentiale ale bunurilor si serviciilor oferite: bunurile vizate (denumire, dimensiune, cantitate, culoare, particularitati, compozitie, etc); serviciile vizate (obiect, continut etc); zona geografica de acoperire a ofertei; zona geografica de livrare; disponibilitatea bunurilor si serviciilor; moduri si sfaturi de utilizare, metode de livrare (livrarea unui bun prin curier postal sau printr-uni mijloc de transport, livrarea unui bun sau serviciu on-line in timp real sau nu); garantii si service dupa vanzare; durata contractului, atunci cand furnizarea unui bun sau serviciu este de durata sau este periodica.

Fotografiile ilustrative ce sustin informatiile textuale nu intra in campul contractual. Erorile, daca sunt introduse, nu pot angaja responsabilitatea comerciantului.

Exista opinii conform carora, in cazul unor astfel de oferte, ca si in cazul teleofertei, exista riscul deformarii calitatilor bunurilor si serviciilor oferite. Principalul motiv al acestui risc il constituie utilizarea noilor tehnologii care pot conduce, prin prelucrari, la oferirea unei imagini denaturate asupra bunului ofertat.

Deoarece normele din diverse tari pot impune interdictii sau restrictii asupra produselor vandute la distanta este preferabil sa fie precizate in clar zonele geografice de acoperire a ofertei precum si zona geografica de livrare.

Oferta trebuie sa contina informatii clare referitoare la pret. Acestea trebuie sa contina atat pretul bunului sau serviciului oferit, cat si toate taxele ce trebuie platite de catre consumator. Cyberclientul trebuie sa cunoasca eventualele limitari de responsabilitate, modalitatile de plata, modalitatile de livrare, perioada pentru livrare. Nu in ultimul rand, oferta trebuie sa contina datele de identi­ficare ale autorului ofertei: numele, numarul de identificare unic, adresa sediului social sau adresa responsabilului de oferta, adresa electronica (e-mail), numarul de telefon si fax.

Persoana care distribuie un produs sau o lucrare prin Inter­net trebuie sa fie capabila sa demonstreze ca a reliefat suficient dispozitiile sale contractuale pentru a permite utilizatorului sa ia cunostinta despre toate acestea cat mai usor. Altfel, s-ar putea conchide ca acele clauze externe sau anexari prin refe­rinte nu sunt valabile. La fel, trimiterile la dispozitiile dreptului comun nu au valoare atata timp cat nu sunt reproduse in con­tractul electronic.

C. Momentul incheierii contractului

1. Specificitatea incheierii contractului la distanta

110. Specificitate. Multa vreme incheierea contractului intre absenti s-a realizat prin mijloace clasice de transmitere a infor­matiei, prin posta sau curier (per epistulam vel nuntium) care transporta corespondenta de la ofertant la destinatar si invers. Astazi, accelerarea relatiilor sociale si exigentele celeritatii ope­ratiunilor comerciale au impus diversificarea modalitatilor de in­cheiere a unor astfel de contracte, existand numeroase tehnici de transmitere a informatiei intre persoane care nu se afla fata in fata si care doresc totusi sa incheie un contract. Potrivit ca­drului legislativ actual (O.G. nr. 130/2000) tehnicile de comu­tatie la distanta - considerate a fi orice mijloace care pot fi utilizate pentru incheierea unui contract intre comerciant si con­sumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti (art. 2 lit. d) - sunt: imprimat neadresat, imprimat adresat, scrisoare tipizata, publicitate tiparita cu bon de co­manda, catalog, telefon cu interventie umana, telefon fara inter­ventie umana (automat de apel, audiotext), radio, videofon (tele­fon cu imagine), videotext (micro-ordinator, ecran TV cu tasta­tura sau ecran tactil), posta electronica (e-mail), telecopiator (fax), televiziune (teleshopping)1.

inainte de incheierea acestui contract, comerciantul va in­forma consumatorul in timp util, corect si complet cu privire la urmatoarele elemente: identitatea comerciantului si, in cazul contractelor care prevad o plata anticipata, adresa acestuia; caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului; pretul de vanzare cu amanuntul; cheltuielile de livrare, daca este cazul; modalitatile de plata, de livrare sau de prestare; dreptul de de­nuntare unilaterala a contractului, cu exceptia cazurilor preva­zute in lege (art. 10); costul utilizarii tehnicii de comunicatie la distanta, in cazul in care acesta este calculat altfel decat conform tarifului de baza; perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului; durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu. Aceste informatii vor fi comunicate in mod clar si usor de inteles de catre consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distanta, cu respectarea principiilor de buna practica comerciala in tranzactii si de principiile care guver­neaza protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu (art. 3 alin. 2). in cazul comunicarilor telefonice, la inceputul oricarei conversatii cu consumatorul, comerciantul este obligat sa-si decline identitatea si sa indice in mod explicit scopul co­mercial al apelului (art. 3 alin. 3).

Pe durata executarii contractului la distanta comerciantul este obligat sa transmita consumatorului, in scris ori pe un alt suport de informatie durabil, la dispozitia sau accesibil acestuia, in timp util, informatii privind: confirmarea informatiilor transmise inainte de incheierea contractului; conditiile si modalitatile exer­citarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului, sub forma clauzei urmatoare: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului', redactata cu caractere ingrosate. in cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este consi­derat livrat fara cerere de comanda din partea consumatorului, cu toate consecintele legale; sediul comerciantului la care con­sumatorul poate sa prezinte reclamatiile; informatii privind service-ul postvanzare si garantiile oferite; conditiile de denun­tare unilaterala a contractului cand durata acestuia este nede­terminata sau mai mare de un an. Este interesant ca termenul in care consumatorul poate denunta unilateral contractul se calculeaza pe "zile lucratoare' pentru a-i permite acestuia sa exercite efectiv acest drept. Este vorba de zilele lucratoare potrivit legii (fara sambata si duminica, precum si zilele de sar­batoare legala), iar nu de zilele in care comerciantul are pro­gram de lucru.

Potrivit art. 5 din lege, momentul incheierii contractului la distanta este acela in care comerciantul a primit comanda, daca partile nu au convenit altfel. Altfel zis, legea consacra solutia ofe­rita de teoria receptiei acceptarii de catre ofertant. Ea este aleasa tinand seama de regimul juridic special al acestui contract.

2. Specificitatea incheierii contractului electronic

111. Contracte on-line. In cazul contractelor on-line, in­cheierea contractelor este similara incheierii contractelor prin in­termediul telefonului; cele doua parti sunt considerate prezente si, ca urmare, acordul de vointa se exprima simultan. In acest caz, se aplica aceleasi reguli care guverneaza incheierea con­tractelor cand partile sunt prezente.

112. Contracte off-line. In cazul contractelor off-line, partile nu sunt prezente in acelasi timp la incheierea contractului. Trebuie determinat cu precizie momentul si locul in care s-a intervenit. Astfel, momentul este considerat acela in care expeditorul mesajului apasa butonul de acceptare sau de trimitere a mesajului. Mesajul este apoi lansat in retea. Problema poate proveni din faptul ca ora indicata in mesaj poate fi falsificata (de exemplu prin schimba­rea orei calculatorului folosit). Proba orei reale ar putea fi aflata prin raportarea la ora de tranzitare a mesajului prin server-ul furnizorului de acces dar numai in cazul in care expeditorul si receptorul sunt legati prin intermediul unui furnizor si daca fur­nizorul de acces este tert.

In privinta teoriei receptiunii, problema care se pune este cea a orei reale a receptiei. Exista opinia conform careia declaratia de vointa electronica este receptionata in momentul in care soseste in cutia postala intr-o maniera consultabila. Aceasta inseamna, in cazul activitatilor profesionale, in timpul orelor de program normale sau in orice moment daca serviciul este non-stop sau, in cazul utilizarii private, in ziua urmatoare deoa­rece controlul permanent al cutiei in timpul zilei nu este obliga­toriu. Independent de aceste consideratii ramane valabil princi­piul conform caruia declaratia de vointa a fost accesata in momentul in care destinatarul a citit efectiv informatia, chiar daca acest lucru s-a intamplat intr-un moment anterior (de exemplu, daca o persoana citeste informatia inaintea inceperii programului normal de lucru).

Dezvoltari. Prin Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic a fost reglementata posibilitatea incheierii unui con­tract inter absentes prin mijloace electronice, considerate a fi echipamente electronice si retele de cablu, fibra optica, radio, satelit si alte asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiei' (art. 1 pct. 2).

Furnizorul de servicii are obligatia sa ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace, accesibil, care sa permita identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptarii acesteia (art. 8 alin. 2).

Clauzele si conditiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispozitie destinatarului intr-un mod care sa ii permita acestuia sa le stocheze si sa le reproduca (art. 8 alin. 4).

Potrivit legii, contractul incheiat prin mijloace electronice se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului (art. 9 alin. 1).

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.