Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Notiuni generale privind proprietatea intelectuala

Notiuni generale privind proprietatea intelectuala


Notiuni generale privind proprietatea intelectuala

A. Definitia dreptului de proprietate intelectuala

Concept. Dreptul proprietatii intelectuale se ocupa cu protectia creatiei intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului si a rezultatelor acestei activitati de creatie sub diferite forme in care se prezinta, dar si protectia celor mai importante semne distinctive ale activitatii de comert.

Din categoria drepturilor intelectuale fac parte drepturile de autor si drepturile conexe, dar si drepturile de proprietate indus­triala. Drepturile de proprietate industriala includ, la randul lor, mai multe categorii ce au ca obiect: drepturile nascute in lega­tura cu realizatorii de desene si modele industriale; creatiile teh­nice brevetate ca inventii; protectia noilor soiuri de plante si rase de animale; protectia topografiilor de circuite integrate; pro­tectia informatiei confidentiale; protectia semnelor distinctive: marci, indicatii geografice, nume comerciale, firme.

Regimul juridic al proprietatii intelectuale s-a cristalizat in secolele XV-XVIII, la inceput nefacandu-se distinctie intre pro­prietatea literara si artistica si dreptul brevetelor. Termenul de "autor' era folosit atat pentru desemnarea autorilor de creatii literare si artistice, cat si pentru inventatori. Prima distinctie intre cele doua notiuni s-a facut in Constitutia americana din 1787.

B. Definitia brevetului de inventie si natura juridica a acestuia

. Definitie. Brevetul de inventie este definit ca fiind un act eliberat, la cerere, de catre un oficiu guvernamental (sau un oficiu regional functionand pentru mai multe tari), care descrie o inventie si creeaza o situatie juridica, potrivit careia inventia brevetata nu poate, in mod normal, sa fie exploatata (fabricata, utilizata, vanduta, importata), decat cu autorizatia titularului brevetului.

Brevetul este un drept care confera unei persoane, in virtu­tea legii, posibilitatea de a impiedica pe terti, pe o perioada limi­tata, sa savarseasca vreun act privind inventia descrisa si care este acordat de catre autoritatea guvernamentala unei per­soane, care are calitatea sa solicite acest drept si care indepli­neste conditiile prevazute de lege.

Brevetul de inventie este un titlu de protectie specific, elibe­rat de un organ al administratiei de stat care se elibereaza de catre organul administratiei de stat, la cererea inventatorului sau a succesorului sau in drepturi. Creatia protejata prin brevet este una de fond, fiind susceptibila de exploatare industriala sau co­merciala. Brevetul de inventie confirma explicit calitatea de inven­tator a persoanei fizice care a realizat inventia si, implicit, dreptul de prioritate al realizatorului si confera un drept de exploatare exclusiva a inventiei, pe durata limitata. Dupa expirarea duratei de valabilitate a brevetului, inventia trece in domeniul public.

131. Legea nr. 8/1996. Dreptul subiectiv de autor este garantat in Romania prin Legea nr. privind dreptul de autor si drepturile conexe.Legea stabileste ca dreptul de autor cuprinde in continutul sau o serie de drepturi, unele cu caracter personal nepatrimo­nial, iar altele cu caracter patrimonial.

Potrivit legii, aceste drepturi sunt:

a)     dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;

b)     dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei

c)     dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera u cunostinta publica;

d)     dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;

e)     dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii;

f)      dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa;

g)     dreptul de a consimti la utilizarea operei de catre altii.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.