Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
PROCEDURA REABILITARII JUDECATORESTI

PROCEDURA REABILITARII JUDECATORESTI


PROCEDURA REABILITARII JUDECATORESTI1.NATURA JURIDICA. FELURILE REABILITARII

Procedura reabilitarii judecatoresti face parte din categoria procedurilor speciale- care sunt modalitati de desfasurare a procesului penal, diferite de procedura obisnuita, constituite dintr-un complex de norme cu caracter complementar si derogatoriu, ceea ce presupune ca in cazul aplicarii lor, procesul penal se desfasoara dupa normele comune numai in masura in care nu exista dispozitii speciale care au prioritate.

Reabilitarea face sa inceteze toate decaderile, interdictiile si incapacitatile care rezulta din condamnare. Prin reabilitare fostii condamnati sunt reintegrati pe plan juridic in societate, daca dupa executarea pedepsei dau dovada ca s-au indreptat.

Condamnarea ca atare ramane, ea neputand fi inlaturata decat in urma caii extraordinare de atac prin care condamnatul sa fie achitat.

Reabilitarea inlatura antecedenta penala deoarece fapta pentru care ea s-a obtinut nu mai constituie primul termen al recidivei. Reabilitarea are o serie de limite:

ea nu atrage obligatia de reintegrare in functia pe care condamnatul a avut-o inainte de condamnare

nu are efecte asupra despagubirilor civile, cheltuieli de judecata, masuri de siguranta cu exceptia interdictiei de a se afla in anumite localitati si a interdictiei de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata

Reglementarile din Codul penal prevad doua forme de reabilitare:

1.de drept

2.judecatoreasca

1.1 Reabilitarea de drept opereaza in virtutea legii prin simpla indeplinire a conditiilor legale, fara ca fostul condamnat sa o ceara si fara a fi nevoie de vreo constatare din partea instantei.

Consecintele reabilitarii de drept

a)     condamnarea sa constea in pedeapsa amenzii sub forma zilelor-amenda la munca in folosul comunitatii sau la pedeapsa inchisorii

b)     fostul condamnat sa nu comita o alta infractiune in decurs de 3 ani de la executarea pedepsei, de la prescrierea ei sau de la gratierea totala.

Reabilitarea de drept poate fi constatata si de instanta de judecata, care trebuie sa verifice indeplinirea conditiilor aratate. Daca acestea sunt indeplinite pronunta o hotarare prin care se constata reabilitarea de drept.

1.2 Reabilitarea judecatoreasca este o modalitate de obtinere a reabilitarii penale care cere o verificare din partea instantei de judecata..

Diferentierea termenelor de reabilitare se face in functie de doua criterii:

1 - un interval cu durata fixa

2- un interval ce consta intr-o fractiune din durata pedepsei care a format obiectul condamnarii, deci fiecare condamnare are propriul ei termen de reabilitare.

Spre deosebire de reabilitarea de drept care produce efecte ope legis, reabilitarea judecatoreasca nu intervine prin simpla indeplinire a conditiilor prevazute de lege, ea fiind acordata de instanta de judecata dupa constatarea indeplinirii acestor conditii. De aceea, in Codul de procedura penala, a fost instituita o procedura a reabilitarii judecatoresti( art.494-503)..

Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand, dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta condamnare, care daca ar fi fost cunoscuta ducea la respingerea cererii de reabilitare.

2. COMPETENTA

Conform art.494, instanta competenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti este cea care a judecat in prim grad jurisdictional cauza in care s-a pronuntat condamnarea pentru care se cere reabilitarea sau instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala domiciliaza condamnatul.

Persoana care solicita reabilitarea are posibilitatea sa aleaga intre cele doua categorii de instante. In cazul in care cererea este solutionata de instanta care a judecat in prima instanta cauza, activitatea procesuala este inlesnita de faptul ca dosarul se gaseste in arhiva acesteia, iar punerea in executare a hotararii de condamnare s-a facut de catre ea. In schimb, introducerea cererii de reabilitare la instanta corespunzatoare de la locul de domiciliu al condamnatului ofera acestuia o cale mai comoda si scutirea de cheltuieli de deplasare la instanta care a pronuntat condamnarea.


In practica judiciara s-a aratat ca, prin instanta care a judecat cauza in prima instanta se intelege acea instanta care, la data introducerii cererii de reabilitare, este competenta a judeca in prim grad jurisdictional infractiunea pentru care a fost condamnat petitionarul. Astfel, in caz de modificare a normelor ce disciplineaza competenta materiala, va fi competenta instanta care are dreptul- potrivit dispozitiilor in vigoare- sa judece cauza in prima instanta si nu cea care a solutionat dosarul, potrivit reglementarilor anterioare.

Instanta corespunzatoare, in sensul art.494, are in vedere instanta egala in grad cu cea care a solutionat cauza in prim grad jurisdictional, indiferent de caracterul militar sau civil al acesteia. Astfel, cand condamnarea a fost pronuntata de un tribunal militar, cererea de reabilitare va fi judecata - in situatia in care petitionarul a optat pentru instanta civila - de judecatoria in a carei raza isi are domiciliul condamnatul. In ipoteza in care se cere reabilitarea pentru mai multe pedepse aplicate de instante de grad diferite, competenta in solutionarea cererii este instanta superioara in grad.

3.CEREREA DE REABILITARE

Cererea de reabilitare judecatoreasca poate fi facuta numai de condamnat, cand acesta traieste, iar dupa moartea lui, de catre sot sau ruda apropiata.

De asemenea, sotul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornita anterior decesului(art.495, alin.1).

Continutul cererii de reabilitare este urmatorul:

a)     adresa condamnatului pentru care se cere reabilitarea si fapta pentru care a fost pronuntata acea condamnare

b)     condamnarea pentru care se cere reabilitarea si fapta pentru care a fost pronuntata acea condamnare

c)     localitatile unde condamnatul a locuit si locurile de munca pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei si pana la introducerea cererii, iar in cazul in care executarea pedepsei a fost prescrisa, de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la introducerea cererii

d)     temeiurile cererii

e)     indicatiile utile pentru identificarea dosarului si orice alte date pentru solutionarea cererii(art.495, alin.2).

La cererea de reabilitare trebuie anexate actele din care reiese ca sunt indeplinite conditiile reabilitarii. Din dispozitiile art.137 C. Penal, in care sunt prevazute conditiile reabilitarii judecatoresti, reiese ca actele din care decurg ca sunt indeplinite aceste cerinte, sunt urmatoarele:

copia de pe hotararea de condamnare

adeverinta din care sa rezulte ca cel condamnat presteaza o munca sau detine alte mijloace oneste prin care isi are asigurata existenta

adeverinta(in cazul condamnatului pensionat) din care sa reiasa faptul ca primeste o pensie

adeverinta din care sa rezulte conduita condamnatului la locul de munca, in societate si familie, pe toata perioada, de la executarea pedepsei si pana la rezolvarea cererii de reabilitare

dovada din care sa rezulte ca cel condamnat a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, daca cel condamnat nu a achitat in intregime aceste cheltuieli sau despagubiri, este necesar sa prezinte dovezi din care sa rezulte ca neplata nu s-a datorat relei sale vointe.

4. JUDECAREA CERERII DE REABILITARE

4.1 Masuri pregatitoare

Si in cadrul procedurii speciale a reabilitarii judecatoresti, ca si in procedura de drept comun, se iau masurile pregatitoare in vederea inceperii judecatii. Astfel, se va stabili termenul de judecata pentru solutionarea cererii de reabilitare prin procedura specifica de repartizare aleatorie a cauzelor conform programului I.T. Totodata, se va dispune citarea petitionarului(condamnatul sau, dupa moartea acestuia, sotul sau rudele apropiate) ori a persoanelor a caror ascultare se considera ca ar fi necesara. In cadrul masurilor pregatitoare, se va mai dispune aducerea dosarului in care se gaseste hotararea de condamnare si se va cere o copie de pe fisa cu antecedentele penale ale condamnatului.

4.2 Verificarea conditiilor de forma

Inainte de a trece la solutionarea in fond a cererii de reabilitare, instanta verifica indeplinirea conditiilor de forma prevazute de art.495. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, cererea se respinge pentru situatiile prevazute in art.497 si anume:

a)     cand a fost introdusa inainte de termenul legal. Termenele privind reabilitarea judecatoreasca sunt prevazute in art.135 C. Penal si se calculeaza- potrivit art. 136 C.penal- de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand s-a prescris. Pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins in alt mod.

In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere. In practica judiciara s-a statuat ca pentru cauzele in curs de judecata la data actului de gratiere, termenul de reabilitare curge de la data ramanerii definitive a hotararii.

In situatia liberarii conditionate, termenul de reabilitare nu curge de la data cand urma sa expire executarea integrala a pedepsei, deoarece potrivit art. 61 C.penal, pedeapsa se considera executata daca intervalul de timp de la liberare si pana la implinirea duratei pedepsei, cel in cauza nu a savarsit o noua infractiune.

Daca inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate egala cu durata detinerii preventive- sanctiune ce a luat sfarsit anterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti- termenul curge de la data la care hotararea de condamnare a ramas definitiva si nu de la data la care a luat sfarsit arestarea preventiva.

In cazul in care condamnatul a decedat, in practica judiciara s-a apreciat ca cererea de reabilitare introdusa pentru el de sot sau de rudele apropiate nu poate fi admisa daca pana la deces nu era implinit termenul de reabilitare. 

b) cand lipseste mentiunea prevazuta in art. 495 alin.2 lit.a) (adresa condamnatului sau cand cererea este facuta de alta persoana, adresa acesteia) si petitionarul nu s-a prezentat la termenul de infatisare.

c) cand lipseste vreuna din mentiunile prevazute in art.495 alin.2 lit.b-e (toate celelalte mentiuni pe care trebuie sa le cuprinda cererea de reabilitare) si petitionarul nu a completat cererea la prima infatisare si nici la termenul ce i s-a acordat in vederea completarii.

Daca cererea de reabilitare a fost respinsa pentru ca termenul legal nu a fost indeplinit, poate fi introdusa o noua cerere dupa implinirea acelui termen, iar daca cererea a fost respinsa pentru neimplinirea celorlalte conditii, ea poate fi repetata oricand.

4.3 Solutionarea cererii

Cand sunt indeplinite conditiile de forma ale reabilitarii, se poate trece la solutionarea in fond a cererii de reabilitare. In acest sens, la termenul fixat, instanta asculta persoanele citate, concluziile procurorului si verifica daca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru admiterea reabilitarii (conditii prevazute in art.137 C pen.), pronuntand admiterea sau respingerea cererii. Daca din materialul aflat la dosar nu rezulta date suficiente cu privire la indeplinirea conditiilor de reabilitare, instanta dispune completarea materialului de catre persoana interesata, iar daca considera necesar, cere de la organele competente relatii cu privire la comportarea condamnatului(art.498).

Una dintre conditiile reabilitarii este si achitarea integrala a despagubirilor civile si a cheltuielilor judiciare. Potrivit art.499, in situatia in care condamnatul sau persoana care a facut cererea de reabilitare dovedeste ca nu i-a fost cu putinta sa achite despagubirile civile si cheltuielile judiciare, instanta- apreciind imprejurarile- poate dispune reabilitarea sau poate sa acorde, in vederea solutionarii cererii, un termen pentru a achita in intregime sau in parte suma datorata. Acest termen nu poate depasi 6 luni.

In caz de obligatie solidara, instanta fixeaza suma ce trebuie achitata- in vederea admiterii cererii de reabilitare- de condamnat sau de urmasii sai.

Drepturile acordate partii civile prin hotararea de condamnare nu se modifica prin hotararea data asupra reabilitarii.

Este posibil ca, inainte de solutionarea cererii de reabilitare, sa fie pusa in miscare actiunea penala pentru o alta infractiune savarsita de condamnat; intr-o asemenea situatie, examinarea cererii se suspenda pana la solutionarea definitiva a cauzei privitoare la noua invinuire(art.500).

4.4 Cai de atac

Potrivit art. 501, hotararea prin care instanta rezolva cererea de reabilitare este supusa apelului, iar hotararea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii de reabilitare, instanta dispune sa se faca mentiune despre aceasta pe hotararea prin care s-a pronuntat condamnarea, pentru care s-a admis reabilitarea(art.502).

Potrivit art. 139 C. Pen., reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand, dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta condamnare, care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi dus la respingerea cererii.

Anularea reabilitarii se hotaraste- la cererea procurorului- de catre instanta competenta sa solutioneze cererea de reabilitare. Solutionarea acesteia se face dupa procedura prevazuta pentru solutionarea cererii de reabilitare(art.503).

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.