Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Modificarea , suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

Modificarea , suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca


Modificarea , suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca.

1.Modificarea contractului colectiv de munca.

In conformitate cu art.244 din Codul muncii si art.31 alin.(1) din legea 130/1996 , clauzele unui contract colectiv de munca pot fi modificate pe tot parcursul executarii lui , in conditiile legii ,ori de cate ori partile convin acest lucru.

Rezulta asadar ca este interzisa modificarea unilaterala a contractului colectiv de munca.Prin aceasta prevedere , legiuitorul a dorit sa confere clauzelor contractului colectiv de munca stabilitate in cadrul negocierii colective stabilite, obligativitate pe perioada in care este in vigoare ceea ce inseamna ca orice clauza poate fi modificata numai prin acordul partilor asa cum de altfel s-a incheiat acest contract.

Modificarea contractului de munca poate avea loc si implicit ,atunci cand normele imperative ce au stat la baza incheierii contractului colectiv de munca s-au modificat astfel incat pe cale de consecinta se impune si modificarea respectivelor clauze in caz contrar , ele sunt lovite de nulitate absoluta.Aceasta modificare impune partilor o conduita obligatorie in acest sens , in caz contrar instanta de judecata sesizata se pronunta asupra legalitatii acestor clauze.De asemenea tot o modificare de drept opereaza si in cazul in care in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca , intervin reglementari legale mai favorabile , acestea vor face parte de drept din contract (art.8 alin.2).

Modificarea contractului colectiv de munca atrage eo ipso modificarea contractelor individuale de munca incheiate in considerarea contractului colectiv de munca pentru a se asigura concordanta acestora cu clauzele contractului colectiv de munca , izvor de drept pentru contractul individual de munca.

Foarte important este ca , pe durata valabilitatii unui contract colectiv de munca , salariatii nu pot declansa conflicte de munca (de interese) .

Ratiunea acestei reglementari este aceea de a conferi stabilitate raporturilor juridice de munca , prin recunoasterea efectelor depline ale contractului colectiv pe toata durata de aplicare a lui .Orice asemenea contract este rezultatul unei negocieri colective , el fiind incheiat numai pe o durata limitata de timp , de regula un an.La incheierea sa, a achiesat insusi colectivul de salariati ,atat cu privire la continut , cat si cu privire la durata.In consecinta , el trebuie respectat si clauzele lui executate in tocmai .Daca pe durata valabilitatii sale , s-ar declara un conflict de interese , ar insemna ca una din parti denunta unilateral contractul colectiv , ceea ce nu poate fi admis.

Modificarea unui contract poate privi:

inlaturarea unei clauze care nu corespunde realitatii;

completarea unei clauze (cu privire la salarizare , timpul de lucru , concediul de odihna , alte drepturi acordate salariatilor etc.);

reformularea unor dispozitii ale unor articole , alineate , puncte etc;

introducerea unor noi clauze , incheierea unor acte aditionale;

Modificarile se comunica in scris organului la care contractul se inregistreaza.Modificarile aduse contractelor colective de munca incheiate la nivel national , de ramura sau de grup de unitati se inregistreaza la Ministerul Muncii ,Solidaritatii Sociale si Familiei , iar modificarile suferite de contractele colective de munca in vigoare la nivelul unitatilor se inregistreaza la directiile teritoriale de munca , solidaritate sociala si familie ale ministerului unde sunt inregistrate contractele respective.

Modificarile aduse contractelor colective de munca devin aplicabile de la data inregistrarii lor sau de la o data ulterioara stabilita prin acordul partilor , asemenea clauzelor contractelor colective respective.

Procedura modificarii contractelor colective de munca.

Contractele colective de munca pot sa stabileasca procedura potrivit careia pot fi modificate pe durata valabilitatii lor.

Astfel , art.5 stabileste ca orice modificare va face obiectul negocierii.Cererea de modificare se aduce la cunostinta celeilalte parti , in scris , cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor .Ea va fi depusa de catre reprezentantul patronilor la sindicatele semnatare , iar cea a acestora la organizatiile patronale semnatare.Partile convin ca in perioada negocierilor , atat in cazul in care se fac modificari , cat si in cazul denuntarii contractului nu se efectueaza concedieri din motive neimputabile salariatilor si nu se declanseaza greve;modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica , in scris, organului la care se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii sau de la o alta data ulterioara , potrivit conventiei partilor.

Modificarea contractului colectiv de munca poate sa intervina oricand pe durata valabilitatii acestuia.Nu este posibila modificarea unui contract colectiv de munca care nu mai este in vigoare.

Modificarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate poate interveni si in urma negocierilor obligatorii prevazute de lege .Astfel ,potrivit art.23 alin.(2) din Legea nr.130/1996 , in urma acestor negocieri , partile pot hotari fie incheierea unui nou contract colectiv de munca , fie prelungirea aplicarii contractului colectiv , in conditiile in care acesta a fost incheiat (modificarea duratei sale) sau in alte conditii ce vor fi convenite.

2.Suspendarea contractului colectiv de munca.

Suspendarea reprezinta o incetare temporara a executarii obligatiilor asumate prin contract , cu reluarea acestora dupa trecerea unui anumit interval de timp. Suspendarea poate fi dispusa prin lege , constituind in acest caz , o forma de manifestare a interventiei legiuitorului , sau poate fi convenita intre partile contractante fie cu ocazia incheierii contractului , fie printr-un acord de vointa ulterior , sau poate fi impusa de imprejurari si consfintita ca atare de organele jurisdictionale , in lipsa acordului partilor.

Suspendarea poate interveni atat in cazul contractelor cu executare imediata , cat si in cazul contractelor cu executare succesiva.Atunci cand priveste un contract cu executare succesiva , suspendarea reprezinta un caz de extindere a fortei obligatorii a contractului , efectele acestuia fiind prelungite fortat.


O ipoteza de suspendare a contractului cu executare succesiva se intalneste atunci cand, pe parcursul executarii intervine un caz de forta majora,adica atunci cand intervine o imprejurare externa , absolut imprevizibila si invincibila ce face imposibila executarea contractului colectiv (catastrofe naturale etc.) , care impiedica un anumit timp indeplinirea obligatiilor.Pe durata existentei cazului respectiv sunt suspendate efectele obligatorii ale contractului;ele revin active indata ce forta majora a incetat.In unele situtii , prelungirea in timp a fortei majore pana la un moment in care executarea contractului devine , in mod obiectiv , fara interes , poate sa puna problema , nu numai a suspendarii , ci chiar a incetarii contractului.

In privinta contractului colectiv de munca ,suspendarea reprezinta o discontinuitate in executarea sa .

Executarea contractului colectiv poate fi suspendata , potrivit legii , in doua situatii:

contractul colectiv de munca poate fi suspendat prin acordul partilor, oricand, pe durata valabilitatii acestuia;

contractul colectiv se suspenda pe durata grevei , dar numai daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii care nu participa la greva.

Astfel , art.32 din legea nr.130/1996 prevede : "executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei , daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva".

Aceasta prevedere se justifica prin aceea ca , greva constituie o cauza de suspendare de drept a contractelor individuale de munca.Suspendarea intervine numai in cazul salariatilor care participa la greva , nu si a celor care isi continua activitatea .Daca insa continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva nu este posibila , se suspenda si contractele acestor salariati.Intr-o asemenea situatie , de vreme ce contractele individuale se suspenda , eo ipso se suspenda si contractul colectiv de munca deoarece unii salariati nu lucreaza, fiind in greva ,iar ceilalti ,din cauza grevei , nu pot lucra.

Daca totusi este posibila continuarea activitatii de catre salariatii care nu participa la greva , contractul colectiv de munca nu va fi suspendat in cazul lor.

Suspendarea contractului colectiv de munca poate fi totala , daca priveste toate clauzele contractului respectiv , sau partiala ,daca este suspendata aplicarea numai a unei parti din clauzele contractului .Suspendarea contractului de munca pe durata grevei rareori ar putea fi o suspendare totala ,unele clauze , cum sunt de exemplu cele care prevad ajutoare cu caracter social , ramanand sa se aplice si pe perioada in care a incetat desfasurarea activitatii.

Suspendarea contractului colectiv de munca trebuie sa fie notificata organului la care a fost inregistrat in termen de 5 zile de la data la care a intervenit .

S-a ridicat problema daca printr-o dispozitie legala se poate suspenda executarea unor clauze ale contractelor colective de munca ,avandu-se in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2000 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei salariale si financiare in regiile autonome, societatile si companiile nationale si in unele societati comerciale cu capital majoritar de stat in anul 2000 ,s-a stabilit (in art.21) ca pe durata reglementarilor temporare "se suspenda executarea dispozitiilor contrare din contractele colective de munca de la agentii economici prevazuti in anexele 1 si 2".

S-ar putea sustine ca o atare suspendare este posibila de vreme ce , potrivit art.8 alin.(1) din legea nr.130/1996 , "clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai in limitele si in conditiile prevazute de lege".

Numai ca din moment ce la data stabilirii unor asemenea clauze a existat concordanta intre lege si contractul colectiv -care , la randul sau ,reprezinta legea partilor-o asemenea suspendare nu pare posibila.O dispozitie in acest sens,ar avea un caracter flagrant neconstitutional avand in vedere ca art.41 alin.(5) din Legea fundamentala statorniceste ca "dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate".

Totusi se considera ca prin lege sau ordonanta poate opera ex lege suspendarea ,modificarea sau chiar incetarea aplicarii unor clauze ale contractelor colective de munca.Se argunmenteza ca art.41 alin.(5) din Constitutie garanteaza caracterul obligatoriu al conventiilor colective inter partes , iar nu si in raport cu statul , ale caror reglementari , cu respectarea normelor de drept international al muncii sunt opozabile si partenerilor sociali.Fireste , trebuie sa fie vorba de acte normative impuse de interesul general ,concordante cu legea fundamentala si cu dreptul european si international al muncii si nu acte de putere discretionare cu afectarea flagranta a intereselor celor in cauza si cu incalcarea dispozitiilor normelor superioare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2000 a fost la scurt timp modificata ,renuntandu-se la suspendarea contractelor colective vizate , iar ulterior a fost respinsa prin Legea nr.17/2002 ,ceea ce poate duce la concluzia ca actiunea Guvernului a fost considerata inadecvata.

3.Incetarea contractului colectiv de munca

are loc ,conform art.245 din Codul muncii si art.33 din Legea nr.130/1996 , in urmatoarele situatii:

a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat ,daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;

b) la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii;

c) prin acordul partilor;

d) contractul colectiv de munca inceteaza la reorganizarea persoanei juridice daca acesteia ii inceteaza personalitatea juridica,de la data incetarii personalitatii juridice.Astfel , daca are loc o comasare prin absortie , va inceta doar contractul colectiv aplicabil in unitatea absorbita.In cazul comasarii prin fuziune , inceteaza aplicabilitatea contractelor colective din toate unitatile care fuzioneaza.Partile pot sa convina insa prin actul de fuziune ca unul dintre contractele colective sa se aplice in continuare.In situatia divizarii , contractul colectiv inceteaza numai daca are loc o divizare totala , deoarece in cazul unei divizari partiale , contractul colectiv va ramane in vigoare in unitatea in care isi pastreaza personalitatea juridica.

Se sustine justificat ,ca in situatia in care , pe parcursul executarii contractului colectiv de munca , una din parti (de regula ,organizatia sindicala,dar si asociatia patronala) isi pierde reprezentativitatea legala, contractul respectiv isi produce efectele in continuare pe toata durata pentru care a fost incheiat.

In ceea ce priveste incetarea prin acordul partilor , contractul fiind rezultatul consimtamantului reciproc al acestora , tot acordul lor de vointa poate conduce la incetarea sa potrivit principiului exprimat in art.969 din Codul civil.Consimtamantul partilor trebuie sa fie serios si explicit , sa excluda orice echivoc .Intelegerea lor trebuie sa imbrace forma scrisa tinand seama de cerinta incheierii contractului in scris.Competenta de a exprima cele doua vointe apartine acelorasi organe care sunt in drept sa-l incheie.

Potrivit art.33 alin.(3) din Legea nr.130/1996 , incetarea contractului va fi notificata in termen de 5 zile organului la care acesta a fost inregistrat si se pastreaza ,adica directiei teritoriale, in raza careia angajatorul isi are sediul , in cazul contractelor colective incheiate la nivelul angajatorului ori la Ministerul Muncii ,Solidaritatii Sociale si Familiei, in cazul contractelor colective de munca incheiate la nivelurile superioare unitatii.Art.13 alin.(1) din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca.

Alexandru Ticlea ,Andrei Popescu , Constantin Tufan , Ovidiu Tinca , Marioara Tichindeleanu ,op.cit.,p.298-299.

Alexandru Ticlea , op.cit ,p.160.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,partea I ,nr.229 din 24 mai 2000.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.117/2000 ,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I ,nr.41 din 21 ianuarie 2002.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I ,nr.41 din 21 ianuarie 2002.

Ion Traian Stefanescu,op.cit.,p.226.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.