Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Termeni si Conditii Generale privind Prestarea de Servicii de catre EXONSITE

Termeni si Conditii Generale privind Prestarea de Servicii de catre EXONSITE


Documentul A01-02

'Termeni si Conditii Generale privind Prestarea de Servicii de catre EXONSITE'


Introducere

Prezentele Conditii Generale se aplica la toate si oricare dintre serviciile de telecomunicatii, servicii IT si servicii care au legatura cu acestea prestate de EXONSITE catre Client (in continuare denumite 'Servicii'). Pentru a avea acces la Servicii, Clientul trebuie sa incheie un Contract de Client pentru fiecare tip de Servicii de care Clientul doreste sa beneficieze. Pentru a comanda Servicii suplimentare de un tip pentru care s-a incheiat deja un Contract cu Clientul cu EXONSITE, Clientul poate utiliza formulare de comanda si/sau, daca este disponibil, Sistemul de Comanda Electronic. Detaliile de natura tehnica si procedurala, precum si nivelele de servicii pentru un anumit tip de Serviciu sunt expuse in Descrierea Serviciului. Versiunea curenta, la momentul respectiv, a Descrierii Serviciilor aplicabile formeaza obiectul unei anexe la fiecare Contract cu Clientul si este parte integranta la prezenta.

Articolul 1.      DefinitiiIn Termenii si Conditiile Generale de fata, ca si in toate celelalte documente contractuale la care se face referire in prezenta, urmatorii termeni si expresii vor avea urmatoarele intelesuri:

Politica de Utilizare Acceptabila

Termenii si obligatiile cu privire la utilizarea acceptabila a Serviciilor, care este anexata la Descrierea Serviciilor;

Comanda Acceptata de Servicii:

O comanda lansata de Client printr-un formular de comanda de servicii completat in scris si furnizat acestuia de EXONSITE sau printr-un Sistem Electronic de Comanda, care este acceptat de EXONSITE, si care la momentul acceptarii sale se constituie ca un contract cu caracter obligatoriu incheiat intre Parti, pentru prestarea de catre EXONSITE a Serviciilor detaliate in prezentul document;

Data Angajamentului de Prestare a Serviciului

Data la care EXONSITE se angajeaza in scris sa puna la dispozitia Clientului Serviciul relevant;

Clientul

Partea care incheie un contract cu EXONSITE, identificata in Contractul cu Clientul;

Contractul cu Clientul

Contractul incheiat intre EXONSITE si Client pentru prestarea unui anume tip de Serviciu;

Serviciile

Serviciile de Telecomunicatii, serviciile IP si alte servicii care au legatura cu acestea, prestate de EXONSITE catre clientii sai ;

Sistemul de Comanda Electronic

Sistemul de comanda electronic care este pus la dispozitia Clientilor sai de catre EXONSITE pentru a comanda anumite tipuri specifice de Servicii;

Termeni si Conditii Generale

Termenii si conditiile privind prestarea de servicii cuprinsi in prezenta, in functie de care EXONSITE furnizeaza Servicii Clientului;

EXONSITE:

EXONSITE Romania s.r.l.;

Comanda:

O Comanda lansata de Client prin Sistemul de Comnada Electronic sau printr-un formular de comanda de Servicii furnizat de EXONSITE;

Parte/ Parti:

Clientul si EXONSITE sunt numiti in mod individual 'Parte' si colectiv 'Parti';

Data la care Serviciul este Gata de Utilizare (SGU)

Data la care Serviciul devine disponibil pentru Client pentru verificare sau utilizare;

Descrierea Serviciului:

Un document intocmit de EXONSITE care ofera o descriere a detaliilor de natura tehnica si procedurala si a nivelelor fiecarui Serviciu pe care EXONSITE il ofera clientilor sai.


Definitiile date in prezentul articol la forma de singular vor fi considerate ca incluzand si pluralul si invers. Cand se face referire la Descrierea Serviciilor, la Contractul cu Clientul sau o Comanda (Acceptata) de Servicii, termenul 'relevant' trebuie considerat ca fiind plasat inaintea acestor termeni daca acest lucru este cerut de context. Orice referire care se face in prezentul document la 'Articol' si/sau 'Subparagraf' se va considera ca facand trimitere la un articol sau subparagraf din acesta.

Articolul 2.      Relatia Contractuala dintre Parti

Clientul este de acord sa cumpere si EXONSITE este de acord sa presteze Serviciile care sunt detaliate in Contractul cu Clientul si in Comanda Acceptata de Servicii, dupa cum sunt acestea descrise in Descrierea Serviciului, in termenii si conditiile detaliate in documentele respective si in Termenii si Conditiile Generale.

Semnarea Contractului cu Clientul nu presupune stabilirea unei relatii exclusive intre EXONSITE si Client. EXONSITE poate oferi servicii oricarei terte parti.

Dupa semnarea Contractului dintre EXONSITE si Client, Clientul poate comanda Servicii suplimentre de tipul celor cuprinse in Contractul cu Clientul prin lansarea de comenzi in cazul in care un Sistem de Comanda Electronica sau un formular de comanda sunt oferite de catre EXONSITE Clientului in acest scop.

Clientul accepta si este de acord ca nu i se va acorda nici un alt drept de a utiliza vreo componenta a instalatiilor, vreo facilitate sau alt element care tine de infrastructura utilizata sau pusa la dispozitia sa de catre EXONSITE pentru a presta alte Servicii, cu exceptia dreptului de a utiliza Serviciile descrise in Descrierea Serviciilor, in Contractul cu Clientul si in Comanda Acceptata de Servicii. Clientul nu va primi nici un drept sau titlu cu privire la sau in legatura cu orice parte a retelei, instalatiilor sau echipamentelor aflate in proprietatea sau utilizate de EXONSITE pentru a oferi Servicii. Utilizarea Serviciilor de catre Client este intotdeauna raportata la Politica de Utilizare Acceptabila de la momentul respectiv.

Daca apare vreun conflict intre Termenii si Conditiile Generale si documentele la care se face referire in prezenta, documentul plasat mai sus in urmatoarea lista va prevala:

 • Comanda Acceptata de Servicii;
 • Contractul cu Clientul;
 • Descrierea Serviciului;
 • Termenii si Conditiile Generale de fata.

Articolul 3.      Procedura de Comanda a Serviciilor

Dupa incheierea unui Contract cu Clientul, EXONSITE poate oferi Clientului o parola si un nume de utilizator pentru un Sistem de Comanda Electronic si/sau un formular de comanda scrisa. In asemenea cazuri Clientul poate lansa comenzi pentru tipul de Serviciu acoperit de Contractul cu Clientul.

Clientul nu va permite nici unei terte parti sa afle sau sa ii utilizeze parola si numele de utilizator. Daca Clientul are motive sa suspecteze ca parola sau numele sau de utilizator sunt cunoscute de o terta parte sau de catre un membru neautorizat din randurile personalului sau, Clientul va notifica imediat pe administratorul Sistemului de Comanda Electronic. Pana la confirmarea respectivei notificari de catre administrator, Clientul va fi responsabil pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzatoare a parolei sale si a numelui de utilizator in Sistemului de Comanda Electronic.

EXONSITE va confirma primirea fiecarei Comenzi imediat dupa primirea acesteia prin Sistemul de Comanda Electronic sau prin fax. In cazul in care Clientul nu a primit o confirmare de primire in termen de 24 de ore dupa lansarea Comenzii, acesta il va instiinta telefonic pe administratorul Sistemului de Comanda Electronic. Se va considera ca nefiind lansata nici o Comanda in cazul in care EXONSITE nu va confirma primirea acesteia.

EXONSITE va lua in considerare in vederea acceptarii numai acele Comenzi pentru Servicii facute in urmatoarele conditii:

 1. Toate informatiile cu privire la comenzi solicitate de Sistemul de Comanda Electronic sau de formularele de comanda EXONSITE sunt complete si precise;
 2. Clientul nu datoreaza EXONSITE nici un fel de sume.

Toate Comenzile pot fi acceptate sau refuzate dupa cum EXONSITE va crede de cuviinta.

In cazul in care apare un conflict cu privire la existenta sau continutul unei Comenzi (Acceptate) prin Sistemul de Comanda Electronic, evidentele create in Sistemul de Comanda Electronic vor fi obligatorii pentru Parti.

Articolul 4.      Calitatea si Prestarea Serviciilor


EXONSITE va pune Serviciile la dispozitia Clientului pentru operare sau testare (Data la care Serviciul este Gata de Utilizare) la data sau anterior Datei Angajarii Prestarii Serviciului, in conformitate cu procedura referitoare la prestarea serviciului stabilita in Descrierea Serviciului. Toate datele sau termenele comunicate de EXONSITE Clientului care nu sunt marcate ca Data Angajata a Prestarii Serviciului nu sunt considerate obligatorii.

Daca Data la care Serviciul este Gata de Utilizare este ulterioara Datei Angajarii Prestarii Serviciului din motive care sunt atribuibile lui EXONSITE, Clientul este indreptatit la compensatiile corespunzatoare specificate in Descrierea Serviciului, cu exceptia acelor situatii prevazute in Art. 4.6. Acestea vor fi singurele compensatii la care are dreptul Clientul intr-un asemenea caz.

EXONSITE va presta Serviciile si va remedia orice abateri ale Serviciilor de Telecomunicatii de la Descrierea Serviciului, in conformitate cu descrierea acestuia facuta in Descrierea Serviciului si, acolo unde este cazul, in conformitate cu nivelele de servicii specificate. EXONSITE se mai obliga sa manifeste o grija si profesionalism proprii unui furnizor competent si renumit de servicii IT si de telecomunicatii.

Daca nu se convine altfel, in mod expres, intre EXONSITE si Client, nu va cadea in responsabilitatea EXONSITE sa evalueze necesitatile Clientului cu privire la spatiul, facilitatile, computerul si reteaua sa de transmisiuni, si la beneficiile care pot fi obtinute prin utilizarea acestora.

In cazul in care calitatea Serviciului este afectata intr-un mod negativ, Clientul va fi indreptatit la compensatiile prevazute in Descrierea Serviciului, cu exceptia acelor situatii specificate in Articolul 4.6. Acestea vor fi singurele compensatii la care are dreptul Clientul intr-un asemenea caz.

EXONSITE nu este raspunzator pentru nici o abatere a Serviciilor de la descrierile si de la nivelele de servicii prevazute in Descrierea Serviciului sau de orice intarziere in prestarea acestora care:

 1. poate fi atribuita in mod rezonabil actiunilor sau omisiunilor Clientului, ale angajatilor sai sau ale unor terte parti la care Clientul apeleaza;
 2. poate fi atribuita in mod rezonabil actiunilor sau omisiunilor unor clienti ai Clientului, angajatilor acestora sau unor terte parti la care acestia apeleaza;
 3. nu poate fi atribuita lui EXONSITE intrucat Clientul refuza in mod nerezonabil sa autorizeze sau sa permita accesul la reseaua sau echipamentele sale in vederea instalarii, testarii sau repararii acestora;
 4. survine in timpul oricarei perioade planificate in scopul intretinerii si rearanjarii acesteia in conformitate cu procedurile prevazute in Descrierea Serviciului;
 5. se datoreaza evenimentelor de forta majora descrise in Articolul 9; sau
 6. sunt rezultatul suspendarii Serviciilor descrisa in Articolul 7.

Articolul 5.      Preturi si Plata

Daca nu este altfel stipulat in Contractul cu Clientul sau in Comanda Acceptata de Servicii, EXONSITE isi rezerva dreptul de a pune in aplicare urmatoarele principii de plata:

Preturile in USD si Plata acestora

Daca preturile sunt stabilite in dolari SUA si plata se face in dolari SUA:
 

tarifele aplicabile neperiodice se vor factura de catre EXONSITE la Data la care Serviciul este Gata de Utilizare;

tarifele aplicabile periodice se vor factura lunar, in avans; si

tarifele aplicabile bazate pe utilizare si tarifele bazate pe timpi si pe rate materiale se vor factura lunar in arierate.

Toate bonificatiile si penalizarile datorate Clientului vor fi creditate pe facturi pentru taxele periodice ale Clientului.

Preturile nu includ TVA.

Clientul va plati toate facturile in termen de 30 de zile de la data facturarii prin transferarea sumelor facturate in contul EXONSITE precizat pe factura. EXONSITE isi rezerva dreptul de a incasa (i) o dobanda de 1% pe luna pentru toate sumele facturate care raman neplatite dupa respectiva perioada de 30 de zile si (ii) cheltuielile rezonabile facute pentru incasarea sumelor datorate, inclusiv dar fara a se limita la onorarii avocatiale rezonabile.

EXONSITE isi rezerva dreptul de a conditiona orice furnizare a Serviciilor de plata anticipata a taxelor legate de acestea sau (la alegerea EXONSITE) sa adopte orice metoda rezonabila pentru a asigura plata cu promptitudine a acestora.

Preturile in Lei si Plata acestora

Daca preturile sunt stabilite in Lei si plata se face in Lei:
 

Preturile si tarifele stabilite pentru instalarea, furnizarea si utilizarea serviciilor si/sau a produselor, ca si termenii de plata sunt specificate in Comenzile Acceptate de Servicii. In cazul in care nu este altfel prevazut in prezentul document, preturile sunt stabilite in EURO, nu contin TVA, si se platesc in Lei.

Obligatiile care decurg din fiecare Comanda individuala in parte, ca si tarifele aplicabile pentru serviciile contractate se vor plati de catre Client in favoarea EXONSITE in avans, in termen de maxim 14 zile de la emiterea facturii pro-forma, astfel incat, in orice moment, suma platita sa acopere in intregime valoarea echivalenta a serviciilor prestate sau a produselor furnizate.

EXONSITE va emite o factura fiscala la data incasarii avansului, pentru fiecare plata in avans primita de la Client. In cazul comenzilor pentru prestarea de servicii, EXONSITE va oferi Clientului, in prima jumatate a fiecarei luni, un raport cu privire la trafic sub forma unei anexe la facturile eliberate pentru platile facute in avans, care va indica valoarea echivalenta a serviciilor prestate in luna precedenta. Daca, in orice moment, valoarea echivalenta a serviciilor prestate are tendinta de a depasi suma platita in avans, Clientul poate alege:

 1. mentinerea prestarii serviciilor cu plata unor penalitati in valoare de (n*0,1)% pe zi din suma totala care depaseste suma platita in avans (unde n reprezinta numarul zilelor de intarziere);
 2. suspendarea temporara a furnizarii serviciilor pana la plata sumelor datorate de catre Client

EXONSITE isi rezerva dreptul de a-si schimba politica de preturi ca si tarifele stabilite, in functie de urmatoarele prevederi:

 1. EXONSITE va trimite Clientului, cu 30 de zile inainte, o notificare scrisa cu privire la orice majorare a tarifelor. Majorarea tarifelor ca urmare a majorarii tarifelor stabilite de operatorii de telecomunicatii va fi notificata Clientului in termen de maxim 30 de zile de la primirea notificarii de la operatori si se va aplica indiferent de tarifele si perioada de timp specificate in prezentul document.
 2. in cazul in care serviciile sau produsele care fac obiectul prezentului document sunt reglementate in totalitate sau in parte de catre agentiile guvernamentale competente responsabile cu reglementarea serviciilor de telecomunicatii, termenii si conditiile cu privire la prestarea de servicii si/sau furnizarea de produse, inclusiv tarifele adoptate sau impuse de catre asemenea agentii, se vor aplica in mod corespunzator de catre EXONSITE, indiferent de tarifele si perioadele de timp specificate in prezentul document.
 3. orice litigii sau solicitari de explicatii cu privire la facturi vor fi notificate printr-o scrisoare inregistrata in termen de maxim 30 de zile de la data respectivei facturi. Dupa scurgerea perioadei de timp mai sus mentionate se va considera ca Clientul este de acord cu respectiva factura si EXONSITE nu va mai accepta nici un fel de plangeri ulterioare.

Articolul 6.      Facilitati si Echipamente

Clientul va raspunde de asigurarea tuturor facilitatilor de interconectare, a echipamentelor de retea si a altor facilitati necesare in vederea utilizarii Serviciilor. Echipamentele necesare pentru utilizarea si conectarea Serviciilor trebuie sa fie conforme standardelor in vigoare din acest domeniu de activitate, specificatiilor echipamentelor si specificatiilor continute in Descrierea Serviciului, in Contractul cu Clientul si in Comanda Acceptata de Servicii.

In cazul in care EXONSITE va furniza Clientului echipamente de retea pentru a permite Clientului sa utilizeze Serviciile sale, aceste echipamente vor fi instalate, intretinute si exploatate numai in legatura cu prestarea unui Serviciu de catre EXONSITE sau afiliatii acestuia. Astfel de echipamente de retea vor ramane proprietatea EXONSITE exceptand cazul in care fac obiectul unui contract separat de livrare incheiat intre EXONSITE si Client. Clientul va pastra respectivul echipament intr-un cadru corespunzator si in buna stare de functionare.

EXONSITE poate solicita, din timp in timp, accesul la instalatiile sau incinta in care sunt instalate echipamentele respective sau unde urmeaza sa se presteze Serviciile. Clientul va permite accesul la respectivele instalatii sau in incinta respectiva in conformitate cu practicile, regulile si conditiile locale obisnuite. In cazul in care Clientul respinge o cerere rezonabila de acces in incinta, toate consecintele care decurg din aceasta vor fi imputabile si vor cadea in responabilitatea Clientului.

Articolul 7.      Suspendarea Serviciilor

EXONSITE va avea dreptul sa suspende furnizarea partiala sau integrala a Serviciilor si (unde este cazul, sa deconecteze, sa intrerupa sau sa indeparteze echipamentele sau cablurile Clientului de la reteaua, instalatiile si/sau echipamentele EXONSITE:

 1. daca si in masura in care asemenea actiune este:
  • solicitata in temeiul unui act al unei autoritati adiministrative;
  • necesara in urma unor modificari legislative;
  • solicitata in temeiul unei hotarari judecatoresti.
 2. in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatii importante care ii revin in baza Contractului cu Clientul sau a Comenzii Acceptate de Servicii, si nu reuseste sa remedieze acest lucru in termen de paisprezece (14) zile de la primirea unei notificari in scris in care se specifica neindeplinirea respectivei obligatii si prin care se solicita remedierea ei;
 3. in cazul in care calitatea sau accesul la serviciul furnizat de EXONSITE catre alti Clienti sunt sau ameninta sa fie afectate in mod negativ de comportamentul, echipamentele sau cablurile Clientului sau prin echipamentele sau cablurile acestuia;
 4. daca siguranta persoanelor sau a proprietatii este (sau ameninta sa fie) afectate in mod negativ de comportamentul, echipamentele sau cablurile Clientului sau prin echipamentele sau cablurile acestuia;
 5. in urma unei sentinte judecatoresti definitive, in cazul in care comportamentul Clientului sau al clientilor, afiliatilor sau subcontractantilor acestuia, fac din EXONSITE sau din afiliati EXONSITE subiectul unor dispute sau plangeri civile sau penale, si/sau le provoaca pagube si nu s-au luat masuri de remediere intr-un interval de 24 de ore de la primirea notificarii din partea EXONSITE ;
 6. daca un Serviciu este utilizat de catre Client intr-un fel prin care se incalca Politica de Utilizare Acceptabila; sau
 7. daca se primeste o petitie cu privire la falimentul Clientului sau daca Clientului i se prezinta un moratoriu de plata sau orice alt remediu similar prevazut de legislatia aplicabila cu privire la faliment.in cazul in care se deschide procedura falimentului Clientului

Clientul va fi obligat sa achite toate taxele datorate de catre acesta pe toata perioada de suspendare conform celor prevazute in Subparagrafele b, c, d, e, f si g ale Articolului 7.1. Aceeasi prevedere se aplica si in cazul in care suspendarea la care se face referire in Subparagraful a din Articolul 7 poate fi atribuita unei incalcari a prevederilor contractului, unei situatii de neindeplinire a obligatiilor contractuale, unui act sau omisiuni comise de catre Client, angajatii, subcontractorii sau clientii acestuia.

Suspendarea la care se face referire in Articolul 7.1 va inceta de indata ce motivul care a determinat suspendarea inceteaza sa existe. EXONSITE isi rezerva dreptul de a sista in mod definitiv furnizarea Serviciilor in cauza in situatia de suspendare amintita in Articolul 7.1 printr-o notificare trimisa Clientului cu 30 de zile inainte.

Articolul 8.      Garantie si Limitarea Raspunderii

Fara a prejudicia prevederile Articolului 4 din prezenta, si cu singura exceptie a neglijentei crase sau a incalcarii intentionate a prevederilor de catre EXONSITE, EXONSITE nu va fi raspunzatoare de/pentru nici o pierdere, dauna sau cheltuiala, inclusiv, fara a se limita la, pierderea profiturilor sau veniturilor sau orice alte pagube indirecte sau incidente, deteriorarea proprietatii si vatamarea sau decesul unor persoane, care rezulta din neindeplinirea de catre EXONSITE a obligatiilor sale contractuale si/sau care decurg din orice conduita necorespunzatoare in legatura cu o asemenea prestare a Serviciilor si/sau orice indisponibilitate, intarziere, intrerupere, perturbare sau degradare a Serviciilor, ca si din distrugerea sau deteriorarea informatiilor.

Clientul este de acord sa apere, sa despagubeasca si sa nu prejudicieze pe EXONSITE, angajatii, subcontractorii, agentii si afiliatii acestuia de orice si toate obligatiile, costurile si cheltuielile, inclusiv onorarii avocatiale rezonabile, cu privire la sau care decurg din:

 1. orice incalcare din partea Clientului a Contracului cu Clientul sau a Comenzii Acceptate de Servicii;
 2. utilizarea Serviciilor sau a Internetului sau amplasarea sau transmiterea oricaror materiale pe Internet de catre Client sau de catre clientii si afiliatii acestuia, sau de orice terte parti folosite ca intermediari de catre Client;
 3. acte sau omisiuni ale Clientului (sau ale unor terte parti folosite ca intermediari de catre acesta) in legatura cu instalarea, intretinerea, prezenta, utilizarea sau mutarea echipamentului sau a software-ului furnizate de EXONSITE.
 4. orice pretentii ale unor terte parti care decurg in orice fel din serviciile care vor fi furnizate de Client unor terte parti, utilizand Serviciile EXONSITE; si
 5. reclamatii privind incalcarea proprietatii oricarei terte parti, inclusiv a dreptului de copyright, patentului, secretului comercial si a drepturilor de marca, care rezulta din utilizare oricaror servicii, echipamente si software care nu au fost furnizate de EXONSITE sau din utilizarea necorespunzatoare a serviciilor, echipamentului sau a software-ului furnizate de EXONSITE.

Daunele la care se face referire in Articolul 8.1 vor fi raportate in scris catre EXONSITE cat de curand posibil, dar in orice caz in termen de paisprezece (14) zile de la producerea acestora. EXONSITE nu va fi raspunzatoare pentru daune care nu sunt raportate de catre Client in termenul de mai sus, cu exceptia cazului in care Clientul demonstreaza ca nu a putut lua cunostinta si raporta dauna respectiva in termenul prevazut.

Daunele la care se face referire in Articolul 8.2 vor fi raportate in scris catre Client cat de curand posibil, dar in orice caz in termen de paisprezece (14) zile de la producerea acestora. Clientul nu va fi raspunzator pentru daune care nu sunt raportate de catre EXONSITE in termenul de mai sus, cu exceptia cazului in care EXONSITE demonstreaza ca nu a putut lua cunostinta si raporta dauna respectiva in termenul prevazut.

Articolul 9.      Forta Majora

EXONSITE nu va fi considerat raspunzator pentru neindeplinirea oricareia dintre obligatiile care ii revin in baza Contractului cu Clientul si/sau a oricarei Comenzi Acceptate de Servicii in cazul in care o astfel de neindeplinire este determinata de sau este o consecinta a oricarui eveniment de forta majora inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele exemple (cu conditia ca acestea sa nu fie determinate de sau sa devina posibile din neglijenta EXONSITE): incendiu, inundatie, greva, intreruperi ale cablurilor sau ale fibrelor din motive pe care EXONSITE nu le-a putut prevedea sau inlatura chiar daca ar fi luat toate masurile de prevenire (ale caror urmari negative nu ar fi putut fi preintampinate in mod rezonabil prin dublarea acestora), fulgere, tulburari civile, acte ale unor autoritati guvernamentale sau militare, schimbari survenite in mediul care reglementeaza activitatea EXONSITE, terorism, calamitati naturale si intreruperi generale prelungite ale alimentarii cu curent electric, precum si orice alte evenimente care sunt imposibil de prevazut si inlaturat.

EXONSITE va notifica in scris Clientul, cat de curand va fi rezonabil posibil, in legatura cu producerea unui eveniment de forta majora si in legatura cu durata estimata a incapacitatii sale de a isi indeplini obligatile care ii revin in baza Contractului cu Clientul si/sau a Comenzii Acceptate de Servicii.

In cazul in care intervine un eveniment de forta majora, EXONSITE va depune toate eforturile rezonabile pentru a inlaura evenimentul de forta majora sau pentru a ii minimaliza efectele.

Dovada starii de forta majora se va face in conditiile prevazute de legislatia romana in materie.

Articolul 10.      Confidentialitate

Ambele Parti vor pastra confidentialitatea si nu vor dezvalui nici unei terte parti documentatia contractuala si termenii la care se face trimitere in Termenii si Conditiile Generale cu privire la Prestarea de Servicii, ca si oricare alte informatii in legatura cu cealalta Parte, inclusiv dar fara a se limita la a oferi informatii cu privire la operatiunile de afaceri si clientii celeilalte Parti pe durata Contractului cu Clientul si/sau a Comenzii Acceptate de Servicii si care pot fi socotite in mod rezonabil ca fiind confidentiale sau care au fost marcate sau identificate in vreun alt fel de catre cealalta Parte ca fiind confidentiale.

Obligatia de confidentialitate la care se face referire in Articolul 10.1 nu se va aplica in cazul informatiilor care:

 1. se afla deja in posesia Partii care le primeste sau sunt deja cunoscute de aceasta la data primirii de la Partea care le comunica, in alt mod decat prin incalcarea prezentei obligatii de confidentialitate;
 2. sunt sau devin de domeniu public in alt mod decat prin incalcarea prezentei obligatii de confidentialitate,
 3. sunt obtinute de la o terta parte care are libertatea de a dezvalui astfel de informatii, sau au fost generate de Partea care le primeste fara a utiliza nici una din informatiile confidentiale primite de la Partea care le comunica.
 4. trebuie sa fie dezvaluite conform legii sau unuei hotarari judecatoresti.

Obligatiile prevazute in Articolul 10 vor fi permanente si nu isi vor pierde valabilitatea ca urmare a incetarii Contractului cu Clientul.

Articolul 11.      Legea aplicabila si Solutionarea Disputelor

Termenii si Conditiile Generale de fata, Contractul cu Clientul precum si toate documentele la care se face referire in Contractul cu Clientul si toate Comenzile (Acceptate) de Servicii vor fi guvernate de legile Romaniei.

Orice disputa cu privire la interpretarea sau punerea in aplicare a prezentului Contract si a oricarei Comenzi (Acceptate) de Servicii care nu poate fi solutionata pe cale amiabila, va fi solutionata de instantele romane competente, in conformitate cu legea romana.

Articolul 12.      Urmarile Incetarii Furnizarii Serviciilor

 1. Daca Clientul doreste incetarea furnizarii Serviciului inainte de termenul convenit pentru respectivul Serviciu prin Contractul cu Clientul sau Comanda Acceptata a Serviciului, sau daca EXONSITE suspenda furnizarea oricarui serviciu in conformitate cu prevederile Articolului 7.3, Clientul va plati catre EXONSITE toate taxele pentru Serviciile prestate pana la si incluzand data efectiva a incetarii acestora

In plus fata de Subparagrafele a si b ale prezentului Articol 12.1, in cazul in care Clientul a primit un discount sau a beneficiat de o renuntare cu privire la orice taxe nerecurente care se bazeaza pe durata angajamentului Clientului, atunci Clientul va mai plati catre EXONSITE o suma egala cu valoarea acestui discount sau a respectivelor taxe nerecurente.

Partile convin ca pagubele suportate de EXONSITE in cazul in care Serviciile sunt suspendate inaintea completarii termenului convenit cu privire la prestarea serviciului sunt dificil sau imposibil de evaluat. Drept urmare, sumele prevazute in Articolul 12.1 sunt menite sa fixeze despagubiri contractuale prestabilite in caz de suspendare si nu se considera penalitati.

In cazul incetarii prestarii Serviciilor din cauza unui eveniment de tipul celor descrise in Articolul 7.1 sub. a, Clientul va fi raspunzator numai de taxele pentru Serviciile prestate pana la si incluzand data efectiva a suspendarii respectivelor Servicii, cu conditia ca un asemenea eveniment sa nu se datoreze unei incalcari, vini, actiuni sau omisiuni din partea Clientului, a angajatilor, subcontractorilor sau clientilor acestuia, in care situatie se vor aplica prevederile Articolului 12.1.

La incetarea furnizarii Serviciilor, Clientul va returna EXONSITE toata documentatia (fie ea scrisa, pe suport electronic sau de alta natura) furnizata de EXONSITE Clientului cu privire la Servicii, inclusiv dar fara a se limita la Descrierea Serviciilor, manuale, documentatie tehnica si liste de preturi si va distruge orice copii ale acestora pe care Clientul ar fi putut sa le faca. (Prezentul Articol nu implica dreptul Clientului de a face copii dupa respectiva documentatie).

Articolul 13.      Prevederi Finale

Nici o schimbare, act aditional, modificare si adaugire sau anulare a oricareia dintre prevederile cuprinse in Termenii si Conditiile Generale de fata, sau in oricare Contract cu Clientul sau in orice Comanda Acceptata de Servicii nu va fi valabila daca nu este agreata in scris de catre un reprezentant autorizat in buna regula al Clientului si al EXONSITE.

In conformitate cu prevederile oricarui Contract cu Clientul si ale oricarei Comenzi Acceptate de Servicii, nici una dintre Parti nu va putea reprezenta pe cealalta Parte ca agent sau in orice alta calitate.

Nici unul dintre drepturile si obligatiile prevazute in Contractul cu Clientul sau in Comanda Acceptata de Servicii nu vor fi cesionate sau transferate de vreuna dintre Parti fara consimtamantul scris prealabil al celeilalte Parti (pe care nici una dintre Parti nu il va retrage sau intarzia intr-un mod nerezonabil); EXONSITE nu poate cesiona drepturile sale prevazute in Contractul cu Clientul si in orice Comanda Acceptata de Servicii, in totalitate sau in parte, catre orice entitate controlata de, aflata sub acelasi control ca si, sau care controleaza EXONSITE fara consimtamantul Clientului.

Acordarea de catre EXONSITE a oricarui drept de utilizare a Serviciilor Clientului este strict personala. Clientul nu poate sa vanda la randul sau dreptul respectiv sau sa puna la dispozitia unei terte parti in vreun fel Serviciile furnizate lui sub aceeasi denumire.

Clientul nu va solicita, angaja, nu se va oferi sa angajeze si nici nu va angaja in calitate de consultant, in mod direct sau indirect, pe perioada oricarui Contract cu Clientul sau Comenzi Acceptate de Servicii si pe o perioada de un (1) an de la terminarea Contractului, nici un angajat al EXONSITE.

 


Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.