Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » fizica
Proiectarea asistatǍ de calculator a sistemelor de mǍsurǍ

Proiectarea asistatǍ de calculator a sistemelor de mǍsurǍ


PROIECTAREA ASISTATǍ DE CALCULATOR A SISTEMELOR DE MǍSURǍ

plan de lucru -

Se citeste din carte partea introductiva si componente pasive (pg. 5 - 25). Se observa modul de descriere a elementelor

Prezentarea Pspice din Orcad: deschiderea unui nou proiect, urmarirea resurselor proiectului in fereastra (project Manager).Aplicatia 3.1.1.

Se deseneaza puntea

Se eticheteaza nodurile

Se creeaza si se vizualizeaza netlistul Pspice - Create netlist - View netlist

Se compara cu scrierea codului sursa in mod text din carte.

Se face alaturi acelasi circuit cu condensatoare.

Se construieste un profil de simulare cu Bias Point si se ruleaza. Se observa mesajele de eroare.

Se sterge circuitul cu condensatoare si se creeaza un alt profil de simulare pentru analiza .DC. Se citeste din carte despre analiza .DC.

Se ruleaza analiza.

Se vizualizeaza fisierul .CIR si fisierul de iesire .OUT. Se observa modul de scriere a instructiunii .DC si se compara cu cartea.

Se vizualizeaza V(2,3) prin:

Add trace in Probe

Cu markere diferentiale pe schema

Se masoara cu cursorul. Se studiaza si se foloseste Eval Goal Function din meniul Trace

Se rezolva punctul 7.

Se aduce din biblioteca Special.lib instructiunea .PARAM.

Se deschide meniul de editare a parametrilor (dublu-click pe PARAMETERS: sau Edit Parameters din meniul pop-up)

Se adauga parametrul r (cu New) si i se da valoarea implicita 100.

Se da lui R3 valoarea .

Se rezolva punctul 8

Se realizeaza un nou profil de simulare cu analiza .DC cu baleierea variabilei r ca parametru global.

Se vizualizeaza V(2,3). Se masoara valoarea maxima si minima de pe curba cu cursorul sau utilizand functii scop: Max(V(2,3) si Min(V(2,3).

Se rezolva punctele 9 si 10

Se adauga parametrul k si se modifica rezistentele R1 si R2 conform punctului 11.

Se creeaza un nou profil de simulare pentru analiza .STEP. (Analysis type = DC Sweep, Options = Parametric sweep - k

Se ruleaza si se observa familiile de caracteristici in PROBE.

Se identifica caracteristicile pentru fiecare valoare a lui k si se rezolva pct. 12.

Se rezolva pct. 13. Analiza .SENS se afla in Analysis Type - Bias point.

Aplicatia 3.1.2.

Se inlocuieste R3 cu o rezistenta Rbreak din biblioteca Breakout.lib

Se selecteaza R3. In Edit - Pspice model se deschide editorul de modele.

Se adauga la model TC1 si TC2

Se ruleaza pct. 3 cu parametrul TEMP. Se observa unde se echilibreaza puntea.

Se seteaza Tnom = 0 din profilul de simulare - din Options

Se ruleaza din nou. Se masoara neliniaritatea.

Se rezolva pctele. 4, 5, 6, 7.

Modelarea potentiometrelor (3.1.3.)

a) Crearea subcircuitului

Se deschide un nou proiect. Se deseneaza schema. 1, 2 si 3 sunt porturi (Place - Hierarchical port)

Se salveaza sub numele POTENT

Se activeaza fereastra Project Manager

Se selecteaza folderul Potent.dsn

Se creeaza subcircuitul sub forma de fisier netlist cu: Tools - Create netlist - Pspice - Create subcircuit format netlist. Se creeaza astfel fisierul POTENT.net ce contine sursa subcircuitului POTENT.

Din Project manager se deschide fisierul POTENT.net.

Se observa descrierea subcircuitului si se confrunta cu cartea. Se sterge sursa V1.

Se adauga comentarii si indicatii despre noduri.


Se adauga parametrii completand cu PARAMS: R=100 K=0.5

b) Crearea bibliotecii proprii de modele

Din File - New - Pspice library, se deschide editorul de modele

Se adauga subcircuitul POTENT in biblioteca cu: Model - Import - POTENT.net

Se salveaza biblioteca sub numele My.lib.

Obs. Odata cu crearea bibliotecii My.lib ce contine descrierea modelelor, se creeaza automat fisierul My.olb, ce contine reprezentarea grafica a acestora (Part)

c) Editarea simbolului (Part)

Open - Library - se alege biblioteca My.olb. In acest moment se deschide managerul bibliotecii My.olb.

Se alege din componentele listate cea care ne intereseaza (POTENT).

Dublu clic pe componenta sau din pop-up - Edit part

Se editeaza forma grafica a simbolului.

Din Option - Part properties, se face:

Pin name visible - False

Pin numbers visible - False

La Template se adauga dupa @MODEL cuvantul params:

X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL params: ?R|R=@R||R=100| ?K|K=@K||K=0.5|

Se editeaza eventual valorile implicite ale parametrilor si alte optiuni

Se salveaza biblioteca si se inchide.

d) Apelarea subcircuitului

Se deschide un nou proiect

Se deseneaza schema de la pct. 2) pg. 121.

Se rezolva pctele. 2, 3, 4, 5.

Obs. La simulare, in profilul de simulare se adauga in fereastra Libraries biblioteca My.lib ca Global sau Design.

Se adauga parametrii globali r si k corespunzatori parametrilor de subcircuit R   si K cu instructiunea .PARAM din Special.lib.

In Edit properties de la potentiometru se inlocuiesc valorile lui R si K cu si .

Crearea unui model nou de componenta

Se deschide un proiect nou

Se plaseaza modelul de componenta pe care vrem sa-l cream din biblioteca Breakout.lib. De ex. dioda Dbreak.

Se selecteaza componenta.

Se deschide editorul de modele cu Edit - Pspice model

Se editeaza modelul in mod text sau utilizand caracteristicile (unde este posibil), selectabil din View - Normal sau Model text.

Cu Save se salveaza modelul automat intr-o biblioteca locala cu acelasi nume ca al proiectului. Modelul va fi utilizat doar in proiectul respectiv.

Cu Save as se creeaza o biblioteca locala noua (cu alt nume).

Cu Export se creeaza un fisier separat cu extensia .mod ce va contine doar noul model.

Includerea modelului in biblioteca personala My.lib

Se deschide biblioteca cu File - Open - Pspice library

Se aduce modelul in biblioteca cu Model - Import - fisierul cu extensia .mod

Editarea simbolului

Se selecteaza componenta

Se deschide biblioteca de simboluri cu File - Open - Library

Se editeaza grafic simbolul si se stabilesc optiunile

Editarea modelului unei componente pentru analiza Monte Carlo

Se adauga la model, dupa parametrul care se modifica, DEV a%

Se salveaza cu Save in biblioteca locala.

Surse comandate

Se citeste din carte capitolul referitor la surse comandate, inclusiv modelarea comportarii analogice

Se deschide un nou proiect

Se plaseaza o sursa de tip E din Analog.lib. (Aceasta inmulteste sursa de comanda cu o constanta. Se foloseste ca amplificator.)

Se studiaza template-ul.

Se face o schema de testare. Comanda cu o sursa de c.c., iesirea pe o rezistenta.

Se face o analiza DC cu baleierea sursei de intrare si diverse valori ale amplificarii.

Se plaseaza o sursa de tip EPOLY din Analog.lib. Este o sursa de tip polinomial cu termenul liber 0. Polinomul este:

Ve = P1Vc+ P2 V2c+... +Pn Vnc

Coeficientii se dau in campul COEFF in ordine, incepand cu P1, P2, . cu spatiu intre ei.

Se dau diverse valori pentru coeficienti si se testeaza sursa cu analiza DC anterioara

Modelarea comportarii analogice

Se citeste din carte modelarea comportarii analogice

Se studiaza tipurile de surse oferite de biblioteca ABM.lib

Surse de tip EVALUE

Se plaseaza din biblioteca ABM.lib o sursa de tip Evalue in proiectul de surse comandate deschis la punctul anterior. Aceasta sursa scoate la iesire o combinatie de tensiuni oarecare din schema, specificata in campul EXPR.

Se eticheteaza iesirile surselor E si EPOLY cu 1 si 2.

La sursa Evalue, in campul EXPR se scrie V(1)*V(2).

Se face analiza DC si se observa iesirea.

Surse de tip ELAPLACE

Se plaseaza o sursa Elaplace pe schema.

Se simuleaza un circuit cu functia de transfer H(s)=1/(1+0,0004*s) (v. pg. 143-144). Se scrie expresia functiei de transfer in campul XFORM. In campul EXPR se poate scrie orice combinatie de tensiuni din schema. Aici vom lasa valoarea implicita a tensiunii de iesire.

Se creeaza separat o sursa de tip AC care va fi legata la intrarea sursei Elaplace.

Se citeste din carte despre analize de tip .AC.

Se ruleaza o analiza .AC cu frecventa intre 10 Hz si 10 kHz.

Se exprima tensiunea de iesire in dB.

Surse de tip ETABLE

Se plaseaza o sursa Etable si se leaga la intrare sursa DC.

Se dau in campul TABLE perechi de valori (intrare,iesire): (0,1) (3,5) (5,3) (8,6).

Se face o analiza DC si se observa iesirea.

Surse de tip EFREQ

Se plaseaza o sursa de tip Efreq pe schema si se leaga intrarea la sursa AC

In campul TABLE se trec triplete de tipul (frecventa, amplitudine [dB], faza [grd]). De exemplu (10, 0, 0) (100, -20, -45) (500, -30, -90).

Se ruleaza o analiza .AC si se observa iesirea (amplitudinea in db si faza in grade). Se observa respectarea tripletelor.

Se trec in revista si sursele de tip filtru Cebasev si eventual se testeaza.

Modelarea unui ampermetru de c.c. (p.123-124)

Se citeste din carte teoria.

Se creeaza un nou folder - Aparat masura - cu doua subfoldere: Creare aparat si Utilizare aparat.

Se deschide un nou proiect intitulat ACC in subfolderul Creare aparat.

Se deseneaza schema de mai jos. (R2 este adaugata pentru a nu lasa nodul 1 in aer.)

Se creeaza subcircuitul ca la pctul. 5a)

Se editeaza in mod text subcircuitul (se sterge R2 si se adauga PARAMS: Ri=1 c=1 Imax=1)

Se adauga in biblioteca My.lib ca la 5b)

Se editeaza simbolul ca la 5c) (a nu se uita sa se adauge la Template PARAMS:)


Se rezolva punctele 3), 4) si 5) de la pg. 125-126. Noul proiect de utilizare a ACC se creeaza in subfolderul Utilizare aparat

Teme pentru acasa: Modelarea voltmetrelor electromecanice de t.c. (p.127), modelarea ohmetrelor electromecanice (p. 128-132)

Surse de regim tranzitoriu (p. 133)

Se studiaza din carte sursele de regim tranzitoriu (p.35)

Se studiaza analiza .TRAN (p.74)

Se plaseaza pe un proiect nou din biblioteca SOURCE.lib sursele: VPULSE, VSIN, VEXP, VPWL, VSFFM si se studiaza modul de scriere a parametrilor.

Se rezolva problemele de la pg. 133-135.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.