Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » informatica
Realizarea functionalitatilor specifice fondului de pensii private obligatorii intr-un sistem web based, urmand a fi implementate pe serverul de la sediul central al beneficiarului

Realizarea functionalitatilor specifice fondului de pensii private obligatorii intr-un sistem web based, urmand a fi implementate pe serverul de la sediul central al beneficiarului


Obiectivul (scopul) proiectului:

Realizarea functionalitatilor specifice fondului de pensii private obligatorii intr-un sistem web based, urmand a fi implementate pe serverul de la sediul central al beneficiarului.

Abordarea proiectului:

Proiectul este abordat din punctul de vedere al furnizorului sistemului informatic de pensii private obligatorii. Cuprinde documente interne ale acestuia cat si planul de proiect prezentabil clientului, cu selectarea informatiilor care sa ajunga acestuia (fara bugetul de costuri, de exemplu).Aria de cuprindere (continutul) proiectului:

Cuprinde documentatia necesara pentru demararea, urmarirea, analizarea proiectului pentru dezvoltarea sistemului informatic de pensii private obligatorii, stabilirea obiectivelor exacte, delegarea sarcinilor, analiza riscurilor care poate sa apara si formularea de masuri impotriva acestora, bugetarea proiectului de dezvoltare.

Descrierea clientului:

XXX Fond de Pensii asigura servicii de investire contributii de pensii in cadrul programului national lansat de privatizare a pensiilor private obligatorii (pilonul 2).
  Analiza riscurilor in proiect

FOND DE PENSII PILON 2

ANALIZA RISCURILOR

Cod WBS

Denumire pachet de activitati

Risc

Cauza

Costuri

(EUR)

Probabilitatea de producere

Costul probabil

(EUR)

Masuri preventive

Masuri corrective

Acceptanta specificatie client

Nu se da acceptanta specificatiei

Nu se aloca de catre client resurse umane suficiente pentru a studia specificatia si a-i da acceptanta.

- Inlcuderea in contractul incheiat al unui paragraf referitor la timpii de reactie obligatorii cu ocazia primirii spre parcurgere si comentare a versiunilor de specificatie trimise.

- Includerea in contract a clauzei ca dupa x zile expirate de la primirea specificatiei lipsa raspunsului se considera acceptanta din oficiu.

- Reamintirea periodica a necesotatii parcurgerii specificatiei chiar din faza de realizare a ei.

- Studierea legislatiei la zi, a normelor aparute si atentionarea Clientului asupra impactului, avand in vedere ca prevederile acestor norme sustrag atentia celor care trebuie sa dea acceptul.

- Trimiterea mai multor versiuni de specificatii si urmarirea soartei acesteia prin solicitarea de reactii, formularea intrebarilor.

- Parcurgerea specificatiei impreuna cu clientul, explicarea paragrafelor, pentru a fi sigur ca acesta a inteles in totalitate materialul prezentat.

Identificarea exacta a cauzelor care au condus la neacordarea acceptantei.

Delegarea permanenta a ecpertului sa stea la sediul Clientului si sa parcurga cu acesta specificatia, solicitand pentru fiecare capitol al sau acceptanta pe masura parcurgerii.

Prezentarea unui slide show cu html-urile din specificatie, completandu-le pe acestea, pentru a arata succesiunea operatilor, in masura in care nu se intelege specificatia din lipsa de acordare de timp de studiere.

Dezvoltare

Intarziere in dezvoltare.

Aparitia unor norme care modifica logica operatiilor acceptate de comun acord de catre parti.

- Prevederea in contract a unor numar de zile cu care se prelungeste contractul/se amana scadenta in cazul aparitiei unor astfel de situatii.

- Prevederea in contract a unor costuri suplimentare (manday) pentru care se vor incheia acte aditionale in care se specifica exact cate zile si ce se dezvolta.

- Modificarea si solicitarea acceptarii specificatiei in conformitate cu noile norme metodologice.

- Realocarea resurselor prin prioritizare, analizarea activitatilor care se pot restrange.

- Planificarea de ore suplimentare de munca.

- Subcontractare, daca nu exista resurse interne suficiente.

Dezvoltare

Intarziere in livrarea modulelor.

Evaluarea incorecta a zilelor de dezvoltare necesare.

Subcontractare pentru transferul riscului.

Monitorizarea premaneta a activitatii echipei de programatori pentru asigurarea realizarii in timp a modulelor de program.

Sedinte cu echipa tehnica.

Raportari de la echipa tehnica.

Renegocieri scadente pentru alte solicitari si luarea in considerare in acestea si a acestui risc.

- Modificarea si solicitarea acceptarii noilor termene limita.

- Realocarea resurselor prin prioritizare, analizarea activitatilor care se pot restrange.

- Planificarea de ore suplimentare de munca.

- Subcontractare, daca nu exista resurse interne suficiente.

- Renegocieri scadente pentru alte solicitari pentru fazele urmatoare si luarea in considerare in acestea si a acestei intarzieri.

Testare

Predarea spre Client a unor module cu bug-uri

Neidentificarea tuturor bug-urilor in sistem in urma unei testari superficiale sau insuficiente datoria unor restrictii de timp.

Monitorizarea premaneta a activitatii echipei de programatori si businesspentru asigurarea realizarii in timp a modulelor de program si a testarilor.

Sedinte cu echipa business.

Raportari de la echipa business.

Organizarea unor sedinte de stress testing.

Includerea altor persoane in testarea modulelor prin respectarea prevederilor scenariilor de test.

Retragerea versiunii upgradate.

Sedinta de identificare a cauzelor.

Verificarea scenariilor de test.

Organizarea unor noi sedinte de stress testing.

Includerea unoi noi persoane in testarea modulelor prin respectarea prevederilor scenariilor de test.

Acceptare spre utilizare

Neplata

Refuz de plata al clientului

- Analiza clientului potential in faza de ofertare privind incidente de plata in trecut.

- Prevederea expresa in contract a obligativitatii platii unor prcente din valoarea totala a contractului la predarea fiecarui livrabil in parte.

- Prevederea in contract a unor daune si penalizari pentru neplata.

- prevederea in contract a modului de solutionare a litigiilor.

Aplicarea daunelor si penalizarilor prevazute in contract.

Aplicarea prevederilor contractuale de incercare de rezolvare a situatiei pe cale amiabila: scrisori, vizite la client.

Somatii de plata.

Urmarire in justitie.

X

Total

X

X

X

X

X

Costul total al bugetului de riscuri: 12,792.30 EUR (jumatate din suma costurilor ponderate plus costul cel mai mare de risc)

Planul costurilor

FOND DE PENSII PILON 2

PLANUL

COSTURILOR

Articol de cost

Cost planificat (EUR)

Cost (EUR) revizuit la data de :

Abaterea costului (EUR)

Studiu de fezabilitate

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Specificatie initiala

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Oferta finala

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Plan de proiect

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Urmarire proiect

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Controlul calitatii

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Finalizare proiect

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Specificare functionala

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Specificare tehnica

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Finalizare specificatie

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Redefinire interfete sistem

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Structura bazei de date

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Design functional

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele


Total

Design de mediu

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Dezvoltare

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Testare interna sistem

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Elaborare scenarii de test

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Instalare

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Training

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Documentatii

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Suport utilizatori

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Evaluare sistem

Personal

Materiale

Subcontractare

Altele

Total

Bugetul de riscuri

Total

TOTAL

Nota:

Masa + combustibil cu ocazia vizitelor la client: 15 EUR/pers/ocazie (Altele)

Personal aditional la elaborarea documentelor: 40 EUR/zi (Materiale)

Cheltuieli generale (chirie, intretinere, telefon, etc): 12,5 EUR/zi (Materiale) - proportional cu participarea la activitate

Dictionarul resurselor

FOND DE PENSII PILON 2

DICTIONARUL RESURSELOR

Code WBS

Faza / Pachet

Tipul resursei

Cantitatea planificata initial

Cantitatea revizuita la data de:

Studiu de fezabilitate

Umana

6 om/zi

Specificatie initiala

Umana

5 om/zi

Oferta finala

Umana

1 om/zi

Plan de proiect

Umana

4,6 om/zi

Urmarire proiect

Umana

92,5 om/zi

96,5 om/zi

Controlul calitatii

Umana

4,5 om/zi

Finalizare proiect

Umana

0,5 om/zi

Specificare functionala

Umana

37,5 om/zi

Specificare tehnica

Umana

7,25 om/zi

Finalizare specificatie

Umana

6,25 om/zi

Redefinire interfete sistem

Umana

0 om/zi

2 om/zi

Structura bazei de date

Umana

6,25 om/zi

Design functional

Umana

1,25 om/zi

Design de mediu

Umana

1,25 om/zi

Dezvoltare

Umana

142,25 om/zi

150,25 om/zi

Testare interna sistem

Umana

10 om/zi

Elaborare scenarii de test

Umana

7,5 om/zi

Instalare

Umana

2 om/zi

Training

Umana

2,75 om/zi

Documentatii

Umana

10 om/zi

Suport utilizatori

Umana

9 om/zi

Evaluare sistem

Umana

0,5 om/zi

Organigrama proiectului - roluri si functii in proiect

Tabelul cu roluri, nominalizari si responsabilitati:

Cod

Rol

Nume

Functie

Furnizor sistem, proprietar proiect, membru Project Board. Rol de supervizare.

XXX

Stabileste liniile directoare ale proiectului.

Aproba modificarile de plan.

Aproba numirea managerului de proiect si al coordonatorului de proiect din partea Clientului.

Asigura alocarea de resurse necesare din partea Furnizorului.

Confirma finalizarea etapelor materializate prin livrabile.

Solutioneaza conflicte.

Sponsor sistem, membru Project Board. Rol de supervizare.

XXX

Stabileste liniile directoare ale proiectului.

Aproba modificarile de plan.

Aproba numirea managerului de proiect si al coordonatorului de proiect din partea Clientului.

Asigura alocarea de resurse necesare din partea Clientului.

Confirma finalizarea etapelor materializate prin livrabile.

Solutioneaza conflicte.

Defineste strategia, timingul proiectului si finanteaza proiectul.

Are decizia finala in ce se va realiza s ice nu in cadrul proiectului.

Project manager, PCO. Rol de management.

XXX

Elaboreaza studiul de fezabilitate si specificatia initiala.

Coordoneaza intregul proiect.

Elaboreaza si obtine acceptanta planului de proiect.

Raporteaza project board-ului.

Participa la intalnirile Boardului.

Elaboreaza minute de inalnire.

Elaboreaza planuri modificate in concordanta cu deciziile Boardului.

Participa la intalniri interne cu responsabilii din partea furnizorului pentru a stabili pasii cnecesari in diferitele faze ale proiectului.

Participa la analiza business-ului si supervizeaza elaborarea specificatiei.

Coordoneaza tematicile intalnirilor dintre expert si Client.

Obtien acceptanta pentru utilizare si acceptanta finala din partea Clientului.

Coordinator proiect din partea beneficiarului, membru Project Board, key user. Rol de supervizare.

XXX

Interfata pentru comunicarea intre proiect manager si Client.

Coordoneaza proiectul, mobilizeaza resursele in cadrul organizatiei Clientului.

Key user al aplicatiei, defineste liniile directoare, criteriile de calitate si de acceptanta ale Clientului.

Raporteaza catre Project Board statusul proiectului din punctul de vedere al Clientului.

Implementation manager. Rol de management.

XXX

Coordoneaza activitatea de implementare prin intermediul development team leader-ului.

Development team leader. Rol sef echipa.

XXX

Coordoneaza echipa de programatori.

Participa la intalniri interne pentru a stabili pasii necesari in diferite faze ale proiectului.

Este responsabil pentru dezvoltarea la timp a livrabilelor care ii  sunt impuse (master data, transaction management, rapoarte).

Colaboreaza cu implementation managerul pentru implementarea modulelor dezvoltate.

Expert. Team leader (system analyst, tester). Rol sef echipa.

XXX

Realizarea minutelor de intalnire cu coordonatorul de proiect al Clientului.

Coordonarea activitatii business team-ului format din propria presoana, analistul de system si tester.

Participa la intalniri interne pentru a stabili pasii necesari in diferite faze ale proiectului.

Elaboreaza minute de intalniri interne.

Elaboreaza interviuri.

Coordoneaza realizarea interviurilor, ia interviurile.

Analizeaza rezultatul interviurilor, legislatia aplicabila.

Elaboreaza vocabularul aplicabil in system.

Participa la elaborarea specificatiei.

Elaboreaza scenariul de test si documentul de utilizare.

System analyst. Rol executiv.

XXX

Participa la intalniri interne.

Participa la analiza specificatiei initiale, a rezultatelor interviurilor.

Participa la elaborarea specificatiei functionale si a celei tehnice.

Tester. Rol executiv.

XXX

Participa la intalniri interne.

Testeaza modulele aplicatiei.

Elaboreaza scenariul de test si documentul de utilizare.

Developer1. Rol executiv.

XXX

Dezvolta sistemul.

Developer2. Rol executiv.

XXX

Dezvolta sistemul.

Developer3. Rol executiv.

XXX

Dezvolta sistemul.

Matricea de atribuire a resposabilitatilor

FOND DE PENSII PILON 2

MATRICEA DE ATRIBUIRE A RESPONSABILITATILOR

Roluri si elemente de mediu

Furnizor proiect

Finantator proiect

Coordinator proiect

Manager de proiect

Expert

Sef echipa de dezvoltare

Analist de sistem

Tester

Developer

Furnizor sistem de contabilitateClient

Cod WBS

Denumirea pachetului

de activitati

Studiu de fezabilitate

R

E

Specificatie initiala

A

R

E

Oferta finala

R

Semnare contract

E

E

Plan de proiect

A

R

E

Acceptare plan proiect

A

A

R

Urmarire proiect

R

Controlul calitatii

R

Finalizare proiect

A

A

R

Specificare functionala

R

E

E

Specificare tehnica

R

E

E

Finalizare specificatie

R

E

E

Acceptanta specificatie de client

A

A

R

Redefinire interfete sistem

R

E

E

E

Acceptanta interfete redefinite de client

A

A

E

R

Structura bazei de date

R

E

Design functional

R

E

Design de mediu

R

E

Dezvoltare

R

E

Testare interna sistem

R

E

Elaborare scenarii de test

R

E

Instalare

R

E

E

Training

R

E

Documentatii

R

E

Acceptare spre utilizare

A

A

E

R

Suport utilizatori

R

E

Evaluare sistem

A

A

E

E

Acceptanta finala

A

A

E

R

A - Aproba

R - Raspunde

E - Executa

Structurile de comunicare in proiect

FOND DE PENSII PILON 2

STRUCTURILE DE COMUNICARE IN PROIECT

Tipul comunicarii

Continut

Participanti

Fecventa si durata

Mail cu oferta finala pentru realizarea proiectului

Oferta finala

Propunere de contract

Furnizor

Finantator

O singura data, inainte de demararea proiectului.

Mail cu Raport de initializare catre Project Board

Participanti la proiect.

Costurile proiectului.

Livrabilele care se vor da.

Dependentele din proiect.

Definirea destinatarilor rapoartelor viitoare, continutul acestora, frecventa raportarii, modul de documentare a etapelor.

Project Board

Project Manager

Coordonator de proiect din partea clientului

O singura data, la demararea proiectului, o data cu elaborarea planului de proiect.

Mail cu tematica intalnirilor operative

Tematica intalnirii dintre coordonatorul de proiect si reprezentantul/reprezentantii furnizorului.

Expert

Coordonator de proiect din partea clientului

Project Manager

Din doua in doua saptamani inainte de intalnirea efectiva dintre coordinator si reprezentantii furnizorului.

In general i se aloca o zi de realizare.

Intalnire operativa

Discutarea stadiului proiectului.

Probleme si intrebari operative.

Stabilire termene limita intermediare.

Schimb de documente relevante.

Expert

Coordonator de proiect din partea clientului

(Project Manager - daca se impune)

Din doua in doua saptamani, pe toata durata proiectului, sau oricand impune stadiul proiectului. Dupa predarea sistemului spre utilizare efectiva, doar daca se impune.

Cateva ore din ziua intalnirii.

Mail cu minute de intalniri operative

Rezumatul discutiilor purtate cu ocazia intalnirilor operative.

Expert

Coordonator de proiect din partea clientului

Project Manager

Din doua in doua saptamani dupa intalnirea efectiva dintre coordinator si reprezentantii furnizorului.

In general i se aloca doua zile de realizare.

Mail cu rapoarte de progres (status reports)

Stadiul in care se afla proiectul la momentul raportarii in comparatie cu planul de proiect.

Riscurile iminente.

Utilizarea resurselor comparative cu planul de proiect.

Situatia financiara a proiectului in momentul raportarii.

Reactiile din partea clientului.

Managementul schimbarilor.

Controlulu calitatii muncii.

Project Board

Project Manager

Lunar.

In general i se aloca o zi de realizare inaintea intalnirii cu Project Board.

Intalniri cu Project Board

Se discuta raportul de progress.

Se stabilesc masuri necesare pentru evitarea riscurilor iminente.

Se stabilesc noi termene limita, daca se justifica.

Decizie de management by exception, daca se impune.

Decizii e revizuire de project plan, daca se impune.

Project Board

Project Manager

Lunar

Cateva ore pe ziua intalnirii.

Mail cu minuta intalnirii cu Project Board.

Rezumatul discutiilor purtate cu Project Board

Project Board

Project Manager

Lunar.

In general i se aloca trei zile de realizare dupa intalnirea cu Project Board.

Mail cu raportari saptamanale de la echipa catre Project Manager.

Stadiul proiectului.

Probleme care exista.

Solicitari de modificare termene limita.

Expert

Implementation Manager

Sef echipa de dezvoltare

Project Manager

Saptamanal sau oricind se impune

Intalniri interne

Discutarea problemelor interne

Discutarea pasilor care se impugn in respectarea planului de proiect

Negocierea de noi termene limita.

Expert

Sef echipa de dezvoltare

Project Manager

Analist de system

Tester

Cel putin odata la doua saptamani, dupa intalnirea cu coordinatorul e proiect din partea beneficiarului.

Cateva ore pe ziua intalnirii.

Minute intalniri interne

Rezumatul discutiilor purtate.

Expert

Sef echipa de dezvoltare

Project Manager

Cel putin odata la doua saptamani, dupa intanirea interna.

In general I se aloca o zi pentru realizare.

Maluri cu solicitari de modificare de forma sau de fond.

Solicitarea

Expert

Coordinatorul de proiect

Ocazional, cand se iveste o astfel de solicitare.

Mailuri cu acceptare sau refuz de solicitari de modificare.

Motivul acceptarii/refuzului

Implicatii in caz de acceptare

Expert

Coordinatorul de proiect

Ocazional, cand se iveste o astfel de solicitare.

Interviuri

Intrebari pentru intelegera specificului activitatii si elaborarea specificatiei sistemului.

Expert

Coordinatorul de proiect

Angajati intervievati ai Clientului.

Cateva zile la inceputul proiectului, pana la realizarea specificatiei.

Mail cu versiuni ale specificatiei

Specificatia sistemului - versiuni

Expert

Coordinatorul de proiect

Project Manager

Finantator

Dupa fiecare intalnire cu reprezentantii benefiicarului, pana la finalizarea specificatiei.

Mail cu raportari zilnice intre membrii echipei si catre seful echipei.

Probleme care exista.

Progresul realizat.

Expert

Sef echipa de dezvoltare

Analist de system

Tester

Dezvoltatori

Zilnic.

Sedinte business team

Discutarea problemelor, a sarcinilor, incadrarea in termene, stabilire de termene.

Expert

Analist de system

Tester

De cate ori se impune.

Sedinte tehnice

Discutarea problemelor, a sarcinilor, incadrarea in termene, stabilire de termene.

Sef echipa de dezvoltare

Dezvoltatori.

De cate ori se impune.

Mail cu Rapoarte de acceptanta

Ce s-a predat, ce s-a testat.

Probleme existente.

Perioada testului care precede acceptanta.

Semnaturi necesare

Project Board

Project Manager

Coordonator de proiect din partea clientului

La termenele de acceptanta prevazute in planul de proiect.

Mail cu Raport de finalizare

Toate modulele predate.

Toate sarcinile inchise.

Obiectivele din Business Case indeplinite

Semnaturi necesare

Project Board

Project Manager

Coordonator de proiect din partea clientului

La termenul de acceptanta finala prevazut in planul de proiect.

Mail cu documentatii

Scenarii de test

Update letters

User guide

Sfaturi utile

Expert

Coordonator de proiect

Project manager

Cu ocazia predarilor de module spre testare, upgrade-uri de system, etc.

Training

Educarea viitorilor utilizatori ai sistemului

Expert

Coordinatorul de proiect

Utilizatori.

La termenele prevazute in planul de proiect.

Mail/messenger/telefon pentru suportul utilizatorilor in perioada de test

Suportul utilizatorilor in testare si procesul de invatare a sistemului

Expert

Utilizatori.

In perioada de utilizare efectiva

Intalnire evaluare sistem si acceptare finala

Project Board

Project Manager

Coordonator de proiect din partea clientului

O singura data, la terminarea proiectului, o data cu semnarea procesului verbal de acceptanta finala.Probabilitatea intarzierii: intre 10 si 20 zile. Costul unui zi de proiect este de 174.19EUR (27,348.28EUR impartit la 157 zile). S-a calculat cu media aritmetica a intervalului de intarziere prevazuta.

Intre 3 si 10 zile de intarziere. Costul unei zi de dezvoltare este de 121.55EUR (9,481.12EUR impartit la 78 zile). S-a calculat cu media aritmetica a intervalului de intarziere prevazuta.

Valoare prevazuta in contract ca si daune si penalitati (suma fixa plus 0.1% din valoarea contractului pe zi de intarziere). S-a luat in considerare o medie de 15 zile intarziere.

Valoare prevazuta in contract ca si daune si penalitati (suma fixa plus 0.1% din valoarea contractului pe zi de intarziere). S-a luat in considerare o medie de 15 zile intarziere.

Pretul platibil in urma predarii spre utilizare

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.