Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Formele organizatorice ale productiei in lux

Formele organizatorice ale productiei in luxFORMELE ORGANIZATORICE ALE PRODUCtIEI IN LUX

Forma superioara a managementului productiei de masa este productia in flux, care asigura prelucrarea factorilor materiali de productie fara asteptari interoperatii. Productia in flux se poate organiza sub forma productiei in flux simplu fara participarea transportului mecanizat pentru deplasarea factorilor materiali de productie de la un post de lucru la altul si productie in flux continuu - forma superioara de organizare - cand se folosesc mijloace mecanizate de transport pentru deplasarea factorilor materiali de productie de la un loc de munca la altul.

Principalele trasaturi ale productiei in flux sunt: divizarea procesului de productie in operatii simple, egale sau multiple din punctul de vedere al timpului necesar efectuarii lor; repartizarea certa pe loc de munca a unei operatii sau grupa de operatii de executie; efectuarea operatiilor practic este fara intrerupere pe baza unei cadente, a unui ritm unic pentru intregul flux de productie; concordanta deplina intre amplasarea locurilor de munca si fluxul tehnologic; deplasarea reperelor intre operatii se face bucata cu bucata sau in loturi mici de transport; numarul locurilor de munca existente la fiecare operatie trebuie sa asigure mentinerea ritmului, a cadentei stabilite pentru linia respectiva de lucru; asigura omogenitatea calitatii, a dimensiunii factorilor materiali de productie, precum si concordanta acestora cu elementele din STAS si standarde.Respectarea acestor particularitati largeste posibilitatea realizarii unui management al productiei industriale in flux eficient.

Avand in vedere caracteristicile calitative ale fiecarei variante organizatorice ale productiei in flux, pe baza unor criterii judicioase de clasificare, se deosebesc urmatoarele linii de productie in flux si anume:

Daca se are in vedere specializarea liniilor si a locurilor de munca, deosebim:

liniile monoobiect, specializate in fabricatia unor produse cu o singura denumire

linii multiobiect, specializate in fabricatia unor produse cu denumiri, tipuri sau tipodimensiuni multiple. In cadrul acestora, cele mai des intalnite sunt liniile in flux variabil pe care se produc mai multe produse, mai mult sau mai putin asemanatoare din punct de vedere tehnologic, executate succesiv in loturi alternative. Ele pot fi:

a)   linii obisnuite in flux variabil, pe care intr-un anumit timp se executa produse de o singura denumire si linii in flux variabil cu tehnologii de grup, pe care se executa in paralel mai multe feluri de produse.

Liniile obisnuite in flux variabil, avand in vedere gradul de asemanare tehnologica si constructiva a produselor, se impart in:

linii cu rereglare integrala a utilajului, pe care se executa produse asemanatoare numai in ceea ce priveste componenta operatiilor. Nefolosirea SDV-urilor unificate pe aceste linii necesita reglarea acestora si inlocuirea unei parti foarte mari din echipamentul tehnologic cu ocazia trecerii de la fabricarea unui tip de produs la altul;

linii cu rereglare partiala sau fara reglare, executa produse asemanatoare tehnologic si constructiv. Utilajele folosite sunt comune tuturor felurilor de produse, iar echipamentul tehnologic este unificat. Trecerea de la fabricarea unui produs la altul necesita numai o reglare partiala a unor dispozitive la unele operatii sau chiar nici o reglare;

b)  linii de grup in flux constant, sunt cele care prelucreaza o grupa de produse asemanatoare tehnologic si constructiv si care parcurg complet operatiile tehnologice prevazute in procesul de executie. Are loc o lansare si o executie completa a tuturor produselor repartizate liniei. Ele pot fi:

1) linii de grup in flux constant cu lansarea si prelucrarea paralela si in complete a produselor caracteristice liniilor in flux de prelucrare mecanica cu masini unelte cu mai multe axe la care este posibila proiectarea si folosirea unor reglari care admit prelucrarea simultana a tuturor pieselor din grupa la fiecare operatie;

linii de grup in flux constant cu lansarea si prelucrarea succesiva si completa a produselor, sunt liniile pe care are loc prelucrarea succesiva a tuturor pieselor si reperelor;

linii multiobiect de grup mixte in flux constant, sunt acele linii pe care au loc atat prelucrarea paralela a tuturor pieselor din grup pe masini-unelte multiax cat si prelucrarea succesiva a pieselor pe masini-unelte cu un singur ax;

c)   linii multiobiect in flux constant multiciclu pe care se executa succesiv diferite stadii   ale prelucrarii lotului format din aceleasi produse, iar produsul rezultat in urma executarii unui stadiu (ciclu) constituie obiectul muncii in executarea stadiilor urmatoare. La trecerea de la un stadiu la altul locul de munca se reorganizeaza, fiind - sub acest aspect - asemanatoare liniilor in flux multiobiect cu lansarea si prelucrarea produselor in loturi, care alterneaza succesiv (adica liniile in flux variabil).

In  functie de asigurarea sau nu a unui anumit grad de continuitate a desfasurarii procesului de productie se cunosc:

a) linii in flux continuu la care intregul ciclu de fabricatie a produselor se desfasoara fara intrerupere (continuu), fara asteptari interoperatii ale produselor (fig. 11).

Din grafic rezulta ca exista opt masini-unelte pe care se executa sapte operatii sincronizate, adica timpii unitari sunt egali sau multipli ai cadentei liniei. Reprezentarea grafica arata existenta conveierului distribuitor pentru transportul reperelor de la o operatie la alta si pentru mentinerea cadentei. Toate utilajele lucreaza continuu, paralel si ritmic, iar fiecare reper se gaseste pe linie fie in stadiul prelucrarii la o anumita operatie, fie in stadiu de transport de la o operatie la alta.

Daca toate operatiile au o durata egala cu cadenta liniei, atunci fiecare piesa, care urmeaza o linie repeta exact miscarea piesei anterioare pe locurile de munca. Caracteristic liniilor cu flux continuu este atat faptul ca sunt pe intreaga linie, cat si pe fiecare loc de munca, procesul de productie are un caracter strict stabil, iar cadenta productiei este aceeasi la toate operatiile in sensul ca la fiecare cadenta de pe linie se obtine un produs;

b) linii in flux discontinuu se organizeaza atunci cand nu se poate asigura sincronizarea operatiilor, functionarea continua a utilajului si utilizarea deplina a fortei de munca. Punctele de lucru neincarcate la capacitatea de productie, vor avea intreruperi sau vor fi reoganizate in vederea executarii altor lucrari fara legatura cu fluxul liniei.
Fig. 11 Graficul deplasarii reperelor pe linii in flux continuu.

Cadenta de fabricatie a produselor este doar o marime de calcul si nu un ritm real de functionare a liniilor. Consecinta discontinuitatii procesului de productie, este variatia in timp a marimii productiei neterminate, denumita stoc circulant. Acest stoc de productie neterminata creat in timpul perioadei de lansare se mentine la nivelul calculat numai daca se respecta graficul de functionare a liniei in flux la fiecare loc de munca, fapt ce permite o productie ritmica si indeplinirea ritmica a tuturor operatiilor de pe linia in flux discontinuu. Un astfel de grafic este denumit plan standard de functionare a liniei si are ca scop determinarea perioadelor de functionare si de intreruperi la diferitele locuri de munca in conditiile celei mai rationale folosiri a fondului de timp al muncitorilor si a nivelurilor admise la stocurile circlante de productie neterminata.

Avand in vedere stabilitatea si mentinerea cadentei desfasurarii procesului de productie deosebim:

a)   linii in flux cu ritm liber, in cazul carora nu este obligatoriu ca durata fiecarei operatii sa fie egala sau multipla cadentei liniei. Ele sunt des intalnite in sectiile de prelucrare mecanica, de montaj, atunci cand se prelucreaza si se monteaza produse de gabarit redus. Egalitatea productivitatii muncii la fiecare loc de munca se asigura cu ajutorul unor stocuri intermediare de marime mica. Locurile de munca din astfel de linii sunt stationare, legate intre ele prin mijloace de transport si care lucreaza fara a avea un regim de viteza impus, fiind obligatorie numai luarea obiectului de pe banda transportoare cand se folosesc mijloace de transport cu miscare continua. Executantul ia de pe banda transportoare subansamblul sosit la el pe banda, executa operatia necesara corespunzator locului sau de munca si aseaza din nou piesa pe banda transportoare pentru a fi trimisa imediat la locul de munca urmator. Atunci cand executantul nu a reusit sa efectueze operatia in intregime in perioada de timp egala cu cadenta liniei in flux, ia din stocul pe care-l are la dispozitie un ansamblu finisat pe care-l aseaza pe banda transportoare, subansamblul neterminat urmand sa-l finiseze cu prima ocazie. Deci, mijloacele de transport folosite nu sunt mijloace de reglementare a vitezei benzii si nu influenteaza marimea cadentei benzii. Astfel de linii au avantajul ca in cazul nerespectarii cadentei stabilite la un anumit loc de munca, nu se produce incalcarea ritmicitatii la locurile de munca urmatoare;

b)   linii in flux cu ritm reglementat, obligatoriu pentru fiecare loc de munca, sunt destinate prelucrarii si montajului produselor grele si cu gabarit mare. Ele folosesc mijloace de transport mecanizate cu miscarea neintrerupta pe care se afla permanent piesa prelucrata sau produsul montat. Mijlocul de transport asigura astfel nu numai deplasarea reperelor de la un loc de munca la altul, dar si mijlocul de reglementare a cadentei liniei. O astfel de linie se intalneste frecvent in sectoarele de productie cu procese de munca manuale, deoarece aceste procese se divizeaza usor in operatiile componente, asigurandu-se in acest fel sincronizarea acestora si egalizarea productivitatii realizate la diferite locuri de munca. O importanta deosibita prezinta informarea executantului cu privire la expirarea timpului necesar operatiilor in conformitate cu cadenta liniei in flux.

Pentru mentinerea ritmului stabilit se foloseste foarte des drept mijloc de transport conveierul, banda rulanta etc., iar pentru informarea executantului se utilizeaza semnalul electric, luminos etc.

In functie de pozitia obiectului muncii pe linie in procesul prelucrarii exista:

a) linii cu obiect mobil intalnite in industria constructiilor de masini, caracterizate prin faptul ca piesa, reperul, detaliul etc. trece de la un loc de munca la altul pentru executarea operatiilor necesare. Aceasta miscare poate fi continua sau cu intermitenta, cand reperele de pe linia in flux, raman imobile pe toata durata cadentei, iar dupa expirarea acesteia obiectul trece la operatiile urmatoare, la locurile de munca urmatoare;

b) liniile cu obiect stationar (fix), caracterizate prin deplasarea executantului intre locurile de munca si nu a reperelor, pieselor etc. la anumite perioade de timp, egale cu cadenta liniei, executantii trec de la un loc de munca la altul, efectuand operatia corespunzatoare. Sub aspect organizatoric aceste linii sunt mai putin perfectionate., fiind folosite numai in cazurile in care este dificila din punct de vedere tehnic trecerea produsului de la un loc de munca la altul datorita greutatii si gabaritelor mari ale acestuia.

Avand in vedere configuratia liniei deosebim: linii in flux in linie dreapta, in forma de , in forma de  , in forma de , in forma de zigzag, in forma de careu, in linie curba, in forma de raze.

Cea mai raspandita forma este fluxul in linie dreapta, care in functie de numarul locurilor de munca si de utilajele necesare efectuarii diferitelor operatii paote fi cu un rand (fig. 12), cu doua randuri (fig. 13) si cu mai multe randuri (fig. 14).Fig. 12 Flux in linie dreapta cu un rand.

Atunci cand din calculele efectuate in perioada proiectarii liniei rezulta o lungime a acesteia mai mare decat posibilitatile de amplasare a utilajului in linie dreapta, se organizeaza o linie in zigzag.

Practic, productia in flux poate fi organizata in functie de o serie de elemente specifice in mai multe variante: pe banda rulanta, productie sincron, sistemul agregat, sistemul Plaff-Varian, Durkoop-Combi, metoda Taguchi, sistemul Shigo, sistemul Kaisha, celule automatizate (flexibile) etc.


Fig. 13. Flux in linie dreapta cu doua randuri.

Intre acestea, un rol important revine variantei in celulele flexibile, care are drept premisa principala, divizarea procesului tehnologic in operatii specializate si executarea lor cu ajutorul masinilor si utilajelor echipate cu SDV-uri speciale. In aceste conditii se automatizeaza nu numai operatiile tehnologice ci si celelalte componente ale procesului de munca (fixarea si scoaterea piesei din masina, apropierea si departarea acesteia in sculele prelucratoare etc. transportul reperelor de la un loc de munca la altul, pornirea si oprirea masinii etc. Se disting, in acest domeniu, doua tendinte: crearea de linii automate cu un singur obiect de prelucrare si crearea unor linii automate pe care se prelucreaza diferite feluri de produse. Liniile automate pot fi impartite in: linii simple pe care se efectueaza un numar relativ mic de operatii tehnologice, proiectate in special pentru un anumit fel de prelucrare; linii complexe, care cuprind toate felurile de operatii, produsele iesind de pe linie in forma finita, uneori chiar si ambalate.


Fig. 14 Flux in linie dreapta cu mai multe randuri.

.In conditiile automatizarii productiei cresc cerintele privind calitatea tehnologiilor si sistemul de servire cu SDV-uri, iar alimentarea locurilor de munca cu scule, inlocuirea acestora, alimentarea continua a lor cu materiale, organizarea efectuarii lucrarilor de intretinere si de reparatii etc., capata o importanta deosebita.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Proiect manegement - corp laboratoare p + 4e
Definirea notiunii de sistem
Consideratii generale - asigurarea calitatii
THE ANALYSIS OF THE LOGISTICS SYSTEM – SC AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL
Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale
Managementul prin proiecte
Elaborarea procedurilor / proceselor documentate
Relatia dintre dimensiunile burnout-ului si angajarea in comportamente cetatenesti organizationale
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu