Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE ALE INTREPRINDERII

FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE ALE INTREPRINDERII


FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE ALE INTREPRINDERII

1. Procesul de productie

In cadrul unitatilor industriale activitatea de productie se realizeaza prin intermediul procesului de productie.

O definire completa a procesului de productie necesita caracterizarea lui atat sub raport social-economic, cat si sub raport tehnico-material.

Procesul de productie, sub raport tehnico-material poate fi definit ca un proces de unire a muncii vii cu mijloacele de productie (materii prime, masini, utilaje etc.)

Procesul de productie reprezinta o componenta de baza a unui sistem de productie.

In sistemul de productie mentionat intrarile sunt formate din forta de munca, diferitele materiale, energia s.a., iesirile sunt reprezentate de produsele sau lucrarile care constituie obiectul activitatii sistemului de productie, iar procesul de productie este concretizat in totalitatea actiunilor constiente ale oamenilor, bazate pe folosirea cladirilor, instalatiilor, echipamentelor industriale si a tuturor celorlalte mijloace de munca destinate transformarii elementelor materiale ale intrarii in elemente de iesiri, adica in produse si servicii.In fig. 1. se prezinta un model al sistemului intrari-iesiri-proces.

Prin procese de munca de baza se inteleg acele procese ce au ca scop transformarea diferitelor materii prime, materiale etc. in produse finite care constituie obiectivul activitatii de baza al intreprinderi

Aceste procese pot fi grupate, la randul lor, in trei categorii si anume: procese de baza pregatitoare, procese prelucratoare si procese de finisare sau montaj.

O alta clasificare a proceselor de productie este aceea in raport cu modul cum se executa acestea. Dupa acest criteriu procesele se impart in manuale, manual-mecanice, mecanice, automate si de aparatura.

Procesele manuale sunt acelea la care muncitorul actioneaza direct sau cu ajutorul sculelor asupra obiectelor muncii in vederea transformarii lor in produse finite.

Procesele manual-mecanice reprezinta acea categorie de procese de productie caracterizate prin faptul ca o parte din procese se executa manual, iar o alta parte mecanizat.

Procesele mecanice constituie acea categorie de procese de productie caracterizate prin faptul ca operatiile prin care se concretizeaza procesele se efectueaza mecanizat, muncitorul fiind acela care conduce in mod direct diferitele masini si utilaje.

2. Tipuri de productie

Organizarea productiei in sectiile de baza este influentata intr-o masura foarte mare de tipul de productie existent la un moment dat in cadrul intreprinderii.

Tipul de productie este o stare organizationala determinata de nomenclatorul de produse, volumul productiei fabricate, gradul de specializare al intreprinderii si modul de deplasare a produselor de la un loc de munca la altul.

In intreprinderile de productie industriala, in functie de ansamblul acestor factori exista trei tipuri de productie si anume:

tipul de productie de masa;

tipul de productie in serie;

tipul de productie individual.

Tipul de productie in serie este si el de mai multe feluri, in functie de marimea lotului de fabricatie, si anume:

tipul de productie de serie mare;

tipul de productie de serie mijlocie;

tipul de productie de serie mica.

.3.1. Organizarea productiei in flux

In cadrul intreprinderilor industriale organizarea productiei in flux reprezinta o forma superioara de organizare a procesului de productie

Divizarea procesului tehnologic pe operatii egale sau multiple sub raportul volumului de munca necesar executarii lor si precizarea celor mai rationale succesiuni a executarii lor.

Repartizarea executarii unei operatii sau a unui grup de operatii obtinut prin agregarea pe un anumit loc de munca

Amplasarea locurilor de munca unde se vor executa diferitele operatii, in ordinea impusa de succesiune executarii operatiilor procesului tehnologic dat, de regula sub forma liniilor de productie in flux.

Trecerea obiectelor muncii de la un loc de munca la altul in mod continuu sau discontinuu, cu ritm reglementat sau ritm liber, in raport cu gradul de sincronizare a executarii operatiilor in timp.

Executarea in mod concomitent a operatiilor pe toate locurile de munca din cadrul liniei de productie in fluxLa formele superioare de organizare a productiei in flux, lansarea produselor in fabricatie, trecerea lor de la un loc de munca la altul si livrarea sub forma finita se face la intervale de timp egale cu marimea tactului de functionare

Deplasarea obiectelor muncii sau a produselor de la un loc de munca la altul se face prin folosirea unor mijloace de transport adecvate.

Executarea in cadrul formei de organizare a productiei in flux (linie tehnologica, linie automata, banda rulanta etc

Sistemul de fabricatie reprezinta componenta de baza a unui sistem de productie.

Sistemele de fabricatie au evoluat de-a lungul timpului, in functie de conditiile concrete de organizare si tehnicile existente la un moment dat. In cadrul unei mari varietati de sisteme de fabricatie acestea pot fi clasificate in doua grupe mari:

sisteme de fabricatie rigide;

sisteme de fabricatie flexibile;

Sistemul rigid de fabricatie este la randul sau:

sistem rigid de fabricatie reglementat;

sistem rigid de fabricatie automatizat.

Gestiunea productiei reprezinta un concept complex care cuprinde ansamblul activitatilor efectuate de catre o intreprindere din momentul identificarii unei cerinte de piata (produs, lucrare, serviciu) pana in momentul distribuirii catre beneficiari a bunurilor solicitate.

6. Programarea productiei

Programarea productiei realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:

primirea, preluarea si lansarea comenzilor;

optimizarea structurii sortimentelor de fabricat pe termen scurt;

intocmirea programelor de productie;

repartizarea lucrarilor din programul de productie in timp si spatiu;

ocuparea continua a locurilor de munca;

minimizarea stocurilor de productie;

programarea elementelor auxiliare fabricatiei;

asigurarea dispecerizarii, urmaririi si actualizarii programelor de productie;

respectarea termenelor de livrare.

Desfasurarea normala a activitatii de programare si urmarire a productiei se asigura de compartimentul de specialitate de programare.

Programarea productiei este o activitate complexa cuprinzand mai multe etape si faze (fig. 2.).

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.